عکس | توئیت ترامپ درباره نیویورک تایمز: یکی بیاد این روزنامه مفلوکِ‌دروغ پرداز رو بخره!


دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در اوج اعتراضات رسانه ها و مردم امریکا به قانون ممنوعیت ورود مسلمانان به امریکا توئیتی درباره روزنامه مخالف خودش نیویورک تایمز منتشر کرده است

اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

 ترامپ در این توئیت نوشته: یک آدم مستعد و اهل نظر بیاد این نیویورک تایمز بدبختِ فلک زده دروغ پرداز رو بخره و یا درست اداره ش کنه یا محترمانه درش رو تخته کنه.