سلفی «ویشکا آسایش» در کنار «امیرمهدی ژوله»


ویشکا آسایش عکس زیر را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد..

سلفی ویشکا آسایش در کنار ژوله و ژولک و یکی دیگر از همکاران عزیزش، در پشت صحنه مجموعه "دیوار به دیوار".

 

اخبار,اخبار فرهنگی وهنری,ویشکا آسایش

 

اخبارفرهنگی وهنری _ ایلنا