جزئیات مالیات حقوق و دستمزد سال ۹۶+جدول


اخباراقتصادی,خبرهای اقتصادی,حقوق و دستمزد

جدول مالیات طبقات مختلف حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۶ منتشر شد.

 به گزارش تسنیم، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1396، مبلغ دویست و چهل میلیون ریال در سال تعیین شده است.

 

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور و تا 5 برابر آن مشمول مالیات سالانه (10%) و به نسبت مازاد آن (20%) است.

 

میزان معافیت مالیاتی مواد 57 و 101 قانون مالیات‌های مستقیم مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال تعیین شد. در ادامه جدول مالیات حقوق و دستمزد سال 1396 قابل مشاهده می‌باشد.

 

اخباراقتصادی,خبرهای اقتصادی,حقوق و دستمزد