شاه کبرایی که مردم سیرابش کردند


اخبارحوادث,خبرهای حوادث,شاه کبرا

روستائیان هندی در حرکتی عجیب شاه کبری تشنه را با بطری آب سیراب کردند.

 به گزارش ایران آنلاین به نقل از سانی، شاه کبری تشنه برای رفع تشنگی اش به روستای پرجمعیت کارناتاکا در هند رفته و در روستا سرگردان بوده که روستائیان با بطری آب به سمتش رفته و او را سیراب کرده اند .

 

تصویر آب خوردن شاه کبری تشنه در بسیاری از رسانه ها خبرساز شده است.

 

به گفته کارشناسان هر زمان که یک شاه کبری در مناطق مسکونی سرگردان است بدون شک تشنه بوده و پس از رفع تشنگی محل را ترک خواهد کرد .