جانشینان احتمالی آیت الله هاشمی


اخبارسیاسی ,خبرهای  سیاسی ,جانشینان احتمالی آیت الله هاشمی

«هیچ شخصیتی مانند آیت‌ا...هاشمی نمی‌شود»؛ جمله‌ای است که بارها و به‌ویژه پس از ۱۹دی ماه یعنی روز رحلت آیت‌ا...‌هاشمی از سوی بزرگان بیان و بر آن تاکید شده است، اما با اعتقاد کامل به این جمله، سوال دیگری مطرح می‌شود که«آیا باید‌هاشمی را به تاریخ سپرد؟» پاسخ این سوال به‌طور حتم منفی است و همگان به این امر معترف هستند که سیاست بدون‌هاشمی معنایی ندارد و به عبارتی در آن هنگام است که باید سیاست را به تاریخ سپرد!