مرحله هشتم وام ضروری بازنشستگان کشوری به 20 هزار نفر پرداخت شد


اخباراجتماعی ,خبرهای  اجتماعی ,وام بازنشستگان

مرحله هشتم وام ضروری 30 میلیون ریالی( سه میلیون تومان) بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری هفته گذشته با تامین اعتبار لازم پرداخت شد.

 به گزارش  ایرنا از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، با همکاری بانک صادرات ایران، مرحله هشتم وام ضروری 30 میلیون ریالی بازنشستگان کشوری هشتم خرداد ماه 1396 به حساب 20 هزار بازنشسته کشوری متقاضی واریز شد.

 

با پرداخت مرحله هشتم وام ضروری، تاکنون 180 هزار بازنشسته کشوری وام خود را دریافت کردند و 70 هزار بازنشسته کشوری باقیمانده نیز در چهار مرحله وام سه میلیون تومانی را دریافت می کنند.

 

مرحله هفتم وام ضروری سه میلیون تومانی، در اردیبهشت ماه امسال به حساب 20 هزار بازنشسته کشوری واریز شده بود.