طولانی‌ترین مسیر دوچرخه‌سواری جهان / تصاویر


 به گزارش فارس، طولانی‌ترین مسیر دوچرخه جهان به تازگی در کشور چین ساخته شده است.

 

این مسیر حدود 8 کیلومتر طول دارد و مانند پول بر فراز خیابان‌ها ساخته شده تا بتواند نقش مؤثری در کاهش ترافیک، حفظ فضای سبز سطح شهر و کاهش آلودگی داشته باشد.

 

آلودگی هوا در کشور چین یکی از مشکلات اصلی این کشور است که به علت جمعیت زیاد، بار ترافیکی سنگین و وجود کارخانه‌های صنعتی نمی‌توان آن را به آسودگی حل کرد.

 

با افزایش تولید دوچرخه،‌اختصاص دادن مسیرهای طولانی برای دوچرخه‌سواران و در نظر گرفتن امتیازاتی برای این دسته از مردم، دولت این کشور برای رفع آلودگی و کاهش ترافیک تلاش می‌کند.

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,طولانی‌ترین مسیر دوچرخه‌سواری

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,طولانی‌ترین مسیر دوچرخه‌سواری

 

اخبارگوناگون,خبرهای گوناگون,طولانی‌ترین مسیر دوچرخه‌سواری