اعتراض عارف رئیس فراکسیون امید به شعرهای وحدت شکن در تریبون نماز عید فطر


اخبار,اخبار امروز,اخبار جدید

اعتراض عارف رئیس فراکسیون امید به شعرهای وحدت شکن در تریبون نماز عید فطر:  سپردن تریبون های رسمی و ارزشی نظام به افراد وحدت شکن اوج بدسلیقگی است