یک میلیون خودروی فاقد معاینه فنی جریمه شدند


اجتماعی ,خبرهای  اجتماعی ,خودروی فاقد معاینه فنی

رئیس ستاد معاینه فنی تهران گفت: یک میلیون خودروی از ابتدای اجرای طرح LEZ جریمه شدند که تنها ۹ هزار خودرو به دلیل عدم ثبت پلاکشان در سامانه «سیم فا» به اشتباه جریمه شده اند.

 سیدنواب حسینی منش در گفتگو با مهر، در خصوص جریمه برخی از خودروها که دارای معاینه فنی هستند، اما به دلیل ثبت نشدن خودروهایشان در سامانه «سیم فا» جریمه شده اند، افزود: این خودروها دو دسته هستند، خودروهایی که از مراکز معاینه فنی تهران برگه گرفتند، اما در زمان انتقال اطلاعات به سامانه یکپارچه وزارت کشور اطلاعات ثبت نشده و به اشتباه جریمه شدند. این تعداد خودروها بسیار اندک هستند و می توانند با برگه جریمه، برگه معاینه فنی و کارت خودرو به همان مرکز معاینه فنی مراجعه کرده پرونده تشکیل دهند تا جریمه پاکسازی شود.

 

وی ادامه داد: اما تعداد زیادی از خودروها که دچار چنین مشکلی شده اند از مراکز معاینه فنی شهر تهران برگه دریافت نکردند. این افراد از مراکز معاینه فنی غیر از شهر تهران برگه گرفته یا برگه معاینه فنی خود را بدون حضور در مراکز معاینه فنی گرفتند که این برگه ها جعلی بوده و برای همین پلاک شان در سامانه سیم فا ثبت نشده و به حق هم جریمه شدند و کاری نیز نمی توان برای این افراد کرد.

 

حسینی منش همچنین با اشاره به سیستم خودکار دوربین های ثبت جریمه خودروهای فاقد برگه معاینه گفت: تمام خودروهایی که از سال ۹۰ به قبل چه در ابتدای سال ۹۰ و چه در ماه های آخر این سال برگه دریافت کردند از ابتدای سال ۹۶ توسط دوربین ها جریمه می شوند زیرا دوربین ها تمامی خودروهایی را که از سال ۹۰ به قبل دارای برگه معاینه فنی هستند را شامل حال برگه معاینه فنی می داند. بنابراین بسیاری از خودروها بدون آنکه بدانند، شامل حال جریمه شدند، بنابراین آن خودروهایی که از مرکز تهران برگه معاینه فنی گرفتند، می توانند به این مراکز مراجعه کردند و پرونده تشکیل دهند و خودروهایی که از مرکز معاینه فنی خارج تهران که استاندارد هستند به وزارت کشور مراجعه کرده و برای پاکسازی جرایم خود تشکیل پرونده دهند.

 

رئیس ستاد معاینه فنی تهران درخصوص همکاری پلیس برای پاکسازی جرایم گفت: پلیس راهور تهران در این رابطه همکاری خوبی با شهرداری داشته و در حال حاضر ۹هزار پرونده تکمیل و برای پاکسازی ارسال شده که این میزان به نسبت خودروهای کل شهر تهران عدد ناچیزی است و همیشه در هر طرح جدیدی درصدی خطا وجود دارد.

 

وی افزود: از زمان اجرای LEZ یک میلیون خودرو بخاطر نداشتن معاینه فنی جریمه شدند که این میزان جریمه بسیار اندک است.

 

حسینی منش تاکید کرد: با نامه نگاری هایی که در حال انجام است، تمام دیتاهای جدید به سامانه وارد شده و امیدواریم تا آبان ۹۶ خطاهای سیم فا به صفر برسد.

 

رئیس ستاد معاینه فنی تهران در پاسخ به پرسشی درباره اینکه قرار بود طرح LEZ به تدریج در شهر تهران تکمیل شود، گفت: ما مجری این طرح هستیم و تصمیم گیر  اصلی دولت است، اگر قرار باشد سیاست های محدود کننده برای خودورهای آلاینده قرار است بیشتر شود باید از سوی دولت تصویب و مدیریت شهری به عنوان مجری پروژه آن را اجرا کند.