دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شریف بعد از قتل،حلق آویز شد


ساعت 2:14 دقیقه بامداد چهارشنبه 18 اسفند، گزارش یک جنایت در آپارتمانی واقع درمحله نارمک، به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم تحقیق اعلام شد.دقایقی بعد هم بازپرس مرادی از شعبه دوم دادسرای امور جنایی تهران و تیم جنایی راهی محل حادثه شدند. 

 به  گزارش  ایران؛آنها پس از ورود به آپارتمان مورد نظر با جسد پسر جوانی روبه‌رو شدند که دست و پاهایش بسته بود و با یک رشته سیم گره خورده دور گردنش از لولــــــــــــــــــه گاز حلق آویزمانده بود.

 

درادامه تحقیقات مشخص شد، قربانی ماجرا دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف است که برای ادامه تحصیل از اصفهان به تهران آمده و در آپارتمان اجاره‌ای زندگی می‌کرد.

 

یکی از دوستان مقتول که خبرکشته شدن قربانی را به پلیس اعلام کرده بود به تیم جنایی گفت: ساعتی قبل از کشف جسد، مادر سیامک –مقتول- با من تماس گرفت و گفت دو روز می‌شود که از پسرش بی‌خبر است،بعد هم خواست به خانه پسرش بروم تا از حال او با خبر شوم. به همین دلیل راهی اینجا شدم،اما هر چه زنگ زدم پاسخ نداد.بعد ازآن زنگ آپارتمان مدیر ساختمان را زدم و وارد مجتمع شدم. سپس به همراه مدیر ساختمان به آپارتمان سیامک رفتیم. در ورودی باز بود، اما هر چه سیامک را صدا زدم جواب نداد. به همین دلیل وارد آپارتمانش شدیم که ناگهان جسد حلق آویزش را دیدیم.

 

در ادامه تحقیقات مشخص شد که قفل در وروی آپارتمان سالم بوده و به احتمال قوی جنایت توسط فردی آشنا صورت گرفته است. همچنین پزشکی قانونی هم اعلام کرد دست کم 12 تا 18 ساعت اززمان قتل گذشته است.

 

پس ازتحقیقات مقدماتی،جسد به دستور بازپرس مرادی برای تعیین علت و زمان دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات برای رازگشایی این جنایت دردستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرارگرفت.