گیاه پیچ امین الدوله - شرایط نگهداری گل یاس امین الدوله

گیاه پیچ امین الدوله
پیچ امین الدوله از انواع گیاهان بالا رونده، زیبا و با عطری دلپذیر است.
این گیاه در فضای آپارتمان به راحتی با محیط اتاق سازگار نمی شود و نیازمند مراقبت و توجه فراوان است.
بهتر است برای کاشت، گلدان ها را در کنار پنجره قرار داده و از سبدهای آویز استفاده کرد.

شرایط نگهداری گل یاس امین الدوله , نام ایرانی گیاه ارینژیوم , پراکندگی گیاه پیچ امین الدوله در ایران

شرایط نگهداری گل یاس امین الدوله

قبل از کاشت، گلدان ها را  از خاک غنی با ماسه و کودهای گیاهی پرکرده و آن را آبیاری کنید.
این گیاه نیاز به نور خورشید دارد.
از این رو توصیه می شود گلدان ها را در مکانی قرار دهید که در معرض تابش نور مستقیم آفتاب باشد.
برای زهکشی بهتر، قبل از کاشت در کف گلدان ها، دو یا سه سوراخ ایجاد کرده و از زیرگلدانی بزرگ استفاده کنید. خاک گیاه باید همیشه مرطوب باشد. مناسب ترین PH برای رشد بهتر این گل، شش و نیم است.
گیاه پیچ امین الدوله در تابستان گل می دهد. بهترین روش تکثیر از راه قلمه زدن است.

 


نام ایرانی گیاه ارینژیوم , پراکندگی گیاه پیچ امین الدوله در ایران