گیاه فیلو دندرون - گل فیل دندرون

گل سروس
گل سروس از انواع گیاهان دائمی است که کاشت آن در گلخانه ها و آپارتمان در صورت مراقبت های ویژه امکان پذیر است.


گل فیل دندرون

گل فیل دندرون

شکل ظاهری این گیاه شبیه به گیاهان گوشت ی بوده و آب و هوای گرم و کم آبی را تحمل می کند.
برای کاشت، گلدانی را در اندازه متوسط انتخاب کرده و آن را از خاک مرطوب و غنی از ماسه و خاک برگ پر کنید. گلدان ها را در مکانی آفتاب گیر و در معرض نور مستقیم خورشید قرار دهید.
این گیاه برای رشد نیازمند خاکی است که بخوبی زهکشی شده باشد و آب از آن عبور کند. برای زهکشی بهتر می توان در کف گلدان دو یا سه سوراخ ایجاد یا از یک زیرگلدانی بزرگ استفاده کرد.
از آبیاری زیاد گیاه خودداری کرده و دقت کنید قبل از آبیاری مجدد خاک گیاه خشک باشد.
گل های این گیاه به رنگ سفید و صورتی است و در فصل تابستان ظهور می کند.
توصیه می شود هر دو سال یک بار گلدان ها را تعویض کنید. تکثیر گل سروس از طریق بذر و قلمه امکان پذیر است.


,