خبر فوری ازسایت بنیاد شهید وامور ایثار گران

به گزارش روابط عمومی بنیاد شهید و امور ایثارگران، مهندس زریبافان گفت: با پیگیری این بنیاد و دستور صریح دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور، هیئت دولت پرداخت بخش عمده ای از مطالبات آزادگان عزیز را تصویب کرد. وی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، حدود هزار میلیارد تومان از محل جزء ج بند 2 قانون بودجه سال 90 تامین گردیده است تا ما به ازای هر ماه آزادگی شش میلیون ریال (600 هزار تومان) به مدت دو برابر زمان آزادگی، به آزادگان سرافراز پرداخت گردد. وی افزود: حقوق معوق آزادگان پس از پرداخت از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری عینا به حساب افتتاح شده برای آنان در بانک دی واریز خواهد شد. شایان ذکر است مهندس زریبافان ضمن قدردانی از اهتمام و توجه ویژه رئیس جمهور به این موضوع، از تحمل و صبوری آزادگان عزیز نیز برای تامین منابع جهت پرداخت مطالبات آنان تشکر و قدردانی نمود.


مطالب مشابه :


حقوق ایثارگری ارتش در فیش حقوقی واریز میشود

حقوق ایثارگری ارتش در فیش حقوقی تابش نور ایثار گران. عکس برای دریافت فوری کارت ایثار.
نحوه پرداخت حقوق ایثارگران ( قسمت اول )

بوده و آخرین حقوق دریافتی آنان از سازمان‌های مربوط از میزان حقوقی که فیش حقوقی
فیش حقوق

فیش حقوق ایثار گران. فیش حقوق بازنشستگان شرکت
خبر فوری ازسایت بنیاد شهید وامور ایثار گران

خبر فوری ازسایت بنیاد شهید وامور ایثار گران فیش حقوقی وانتقال دانشجویان ایثار
نحوه صدور كارت ايثار جهت رزمندگان پايور و وظيفه ۸ سال دفاع مقدس چگونه است؟

فیش حقوقی ایثارگران 66-نقل وانتقال دانشجویان ایثار
گل بود به سبزه نیز آراسته شد: صدورکارت ایثارگری برای سربازان ارتش که درجنگ بوده اند !!

سامانه دریافت فیش حقوقی ویژه خانواده محترم شاهد
تفسیر غلط بنیاد شهید از قانون حالت اشتغال جانبازان

فیش حقوقی ایثارگران و امور ایثار گران بنیاد مجریه مطرح و معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس
مصاحبه با رئیس امور ایثارگران ارتش ؛ بدون هماهنگی وارد شوید

یعنی هر حکمی که ارتش جمهوری اسلامی ایران با توجه به آپشن های حقوقی که در فیش ایثار گران
واریزی مبالغ

فیش حقوقی جانبازان در ساعت ۲۰/۱۸درج گردید معوقات آزادگان به حسابی که بنیاد شهید وامور
برنامه پنجم مغایر با حقوق ایثارگران

درحالی‌که در ابتدای ماده، بحث از استمرار توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و فیش حقوقی
برچسب :