مدارک نمونه اساسنامه شرکتها وصورتجلسات شرکت سهامی خاص ومحدود

مدارک نمونه اساسنامه شرکتها وصورتجلسات شرکت سهامی خاص ومحدود

مدارک نمونه اساسنامه شرکتها وصورتجلسات شرکت سهامی خاص ومحدود

1-دانلود اساسنامه خام شرکت سهامی خاص

2-دانلود کلیه صورتجلسات تغییرات شرکت سهامی خاص به صورت کامل

3-دانلود نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تعیین سمت و امضاء مجاز در شرکت سهامی خاص

4-دانلود نمونه لیست سهامداران حاضر در هرمجمع عمومی

5-دانلود صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده در خصوص نقل وانتقال سهم (چنانچه در اساسنامه از وظایف مجمع باشد )

6-دانلود نمونه صورتجلسه هیئت مدیره درخصوص نقل وانتقال سهام در شرکت (سهامی خاص )

7-دانلود نمونه صورتجلسه مجمع در خصوص تغیر محل در شرکت (سهامی خاص )

8-دانلود نمونه صورتجلسات در خصوص کاهش ویا افزایش تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

9-دانلود نمونه صورتجلسه هیئت مدیره درخصوص تغیر محل در شرکت (سهامی خاص )

10-دانلود نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تغیر نام در شرکت سهامی خاص

11-دانلود نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص تغیر موضوع شرکت در شرکتهای سهامی خاص

12-دانلود نمونه آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص

13-دانلود نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی  عادی سالیانه یا عادی  در سهامی خاص

14-دانلود نمونه آگهی دعوت سهامداران به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در سهامی خاص

15-دانلود نمونه درخواست اعلام مربوط به شرکت به وزارت امور خارجه جهت تایدیه  ترجمه مدارک شرکت برای سایر کشورهای جهان

16-دانلود نمونه درخواست ملاحظه دفاتر ومدارک ثبت شرکتها بر اساس ماده 26

17-دانلود نمونه صورتجلسه تبدیل سهام با نام به بی نام در شرکت سهامی خاص

18-دانلود نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام در شرکت سهامی خاص

19-نمونه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی شرکت سهامی خاص

20-دانلود نمونه صورتجلسه اعلام تصفیه سهامی خاص

21-دانلود نمونه صورتجلسه هیئت تصفیه

22-دانلود نمونه تعهد نامه هیئت مدیره مبنی بر اینکه سود انباشته به کلیه سهامداران از طریق افزایش سرمایه پرداخت گردید

23-دانلود نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام با نام به بی نام با رعایت ماده 147 قانون اصلاحی تجارت

24-دانلود نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام  به با نام  با رعایت ماده 147 قانون اصلاحی تجارت

25-دانلود نمونه آگهی دعوت تبدیل نوع سهام بی نام  به با نام  با رعایت ماده 147 قانون اصلاحی تجارت

26-دانلود نمونه صورتجلسه انحلال شرکت در شرکتهای سهامی خاص

27-دانلود صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده در خصوص افزایش سرمایه

28-دانلود صورتجلسه هیئت مدیره در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه

29-دانلود نمونه صورتجلسه مجمع عمومی در خصوص کاهش سرمایه اجباری ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت

30-دانلود نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در شرکت سهامی خاص

31-دانلود نمونه صورتجلسه در خصوص عملی شدن کاهش سرمایه در شرکت سهامی خاص

دانلود فرم ها و اظهارنامه های ثبت علامت ونام تجاری (برند)

32-دانلود اظهارنامه ثبت علامت ونام تجاری کلیک کنید

33-لیست طبقات علامت و نام تجاری  کلیک کنید

34-دانلود راهنمای تکمیل فرم اظهارنامه ثبت علامت کلیک کنید

35-دانلود جدول هزینه های ثبت علامت ونام تجاری کلیک کنید

36-دانلود مدارک لازم جهت ثبت علامت کلیک کنید

دانلود فرم های ثبت موسسات

37-دانلود اساسنامه موسسات

38-دانلود نمونه صورتجلسات موسسات

39-دانلود نمونه صورتجلسات شرکت محدود تضامنی نسبی

دانلود فرمهای شرکت تعاونی

40 -دانلود صورنجلسات شرکت تعاونی

41-دانلود صورنجلسات شرکت تعاونی

42-دانلود صورنجلسات شرکت تعاونی

43-دانلود صورنجلسات شرکت تعاونی

44-دانلود فهرست اسامی تعاونی

45-دانلود فرم اعلام قبولی بازرسین در  شرکت تعاونی

46-دانلود فرم آگهی دعوتنامه مجمع فوق العاده در شرکت تعاونی

46-دانلود فرم آگهی دعوتنامه مجمع عمومی در شرکت تعاونی


مطالب مشابه :


نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

یادداشتهای یک کارشناس ثبتی - نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص - قوانین حقوقی -ثبتی- اداری- عمومی
یک نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

انصاف - یک نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص - مشاوره حقوقی.تنظیم لایحه و قرارداد.و قبول وکالت در
نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

خانه حسابداری کوهدشت - نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص - دانلود رایگان نرم افزار،کتاب،مقاله
نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص

پورتال حقوقی متین فر - نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص - تارنمای رسمی محمدرضا متین فر : کارشناس
جدیدترین دانلود های مربوط به حسابداری

دانلود نمونه قراردادها **مدارک نمونه اساسنامه شرکتها وصورتجلسات شرکت سهامی خاص ومحدود**
اساسنامه سهامي خاص

(سهامی خاص) اساسنامه شرکت در 64 ماده و 8 تبصره به تصویب کلیه نمونه مدارک ارزش
نمونه اساسنامه شرکتهای سهامی:

نمونه اساسنامه کلیه شرکت های سهامی اعم از شرکت سهامی عام یا شرکت سهامی خاص باید
مدارک نمونه اساسنامه شرکتها

مدارک نمونه اساسنامه شرکتها وصورتجلسات شرکت سهامی خاص ومحدود 1-•دانلود اساسنامه خام شرکت
مدارک نمونه اساسنامه شرکتها وصورتجلسات شرکت سهامی خاص ومحدود

مدارک نمونه اساسنامه شرکتها وصورتجلسات شرکت سهامی خاص ومحدود 1-دانلود اساسنامه خام شرکت
مدارک نمونه اساسنامه شرکتها وصورتجلسات شرکت سهامی خاص ومحدود

مدارک نمونه اساسنامه شرکتها وصورتجلسات شرکت سهامی خاص ومحدود 1-•دانلود اساسنامه خام شرکت
برچسب :