کارگاه پایش های پیشرفته پرستاری - ۲۰ تا ۲۱ تیر ۹۱ - دانشگاه علوم پزشکی کردستان

این کارگاه در تاریخ ۲۰ الی ۲۱ تیر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان در محل دانشکده بهداشت دانشگاه، ویژه پرستاران برگزار خواهد شد. مباحث این کارگاه شامل پایش عملکرد تنفسی، پایش عملکرد قلبی، پایش وضعیت همودینامیک، پایش عملکرد نورولوژیک، پایش عملکرد کلیوی، پایش عملکرد گوارشی و وضعیت تغذیه ای، پایش عملکرد کبد و اندوکرین، پایش عملکرد پوست و سوختگی، پایش بیمار بعد از عمل جراحی، پایش دمای بدن، پایش بیمار در طی فرآیند انتقال خون، پایش بیمار در طی نقل و انتقالات بیمارستانی می باشد.

اطلاعات بیشتر


مطالب مشابه :


انفوزیون داروهای همودینامیک (قسمت اول )

پرستاری مراقبتهای ویژه - انفوزیون داروهای همودینامیک (قسمت اول ) - پایش همودینامیک
آموزش کامل نحوه بررسی فشار خون از طریق بازو

2- تعیین وضعیت همودینامیک 3- تعیین و پایش تغییرات فشار خون ناشی از فرایند بیماری و یا
سونوگرافی عروق مغزی

در تشخیص، لوکالیزه کردن، تعیین چگونگی بیماری و ارزیابی پاسخ‌های همودینامیک پایش
آموزش کامل نحوه بررسی فشار خون از طریق بازو

2- تعیین وضعیت همودینامیک 3- تعیین و پایش تغییرات فشار خون ناشی از فرایند بیماری و یا
اولین علامت زخم فشاری؟

پایش همودینامیک احیا قلبی و ریوی پایه و
کارگاه پایش های پیشرفته پرستاری - ۲۰ تا ۲۱ تیر ۹۱ - دانشگاه علوم پزشکی کردستان

پایگاه پرستاران دانشگاه بقیه الله(عج) - کارگاه پایش های پیشرفته پرستاری - ۲۰ تا ۲۱ تیر ۹۱
سنجه های اعتبار بخشی

پایش همودینامیک احیا قلبی و ریوی پایه و
کارگاه پایشهای پیشرفته پرستاری - ۱۸ تا ۱۹ بهمن ۹۰ - دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مباحث این کارگاه شامل پایش عملکرد تنفسی، پایش عملکرد قلبی، پایش وضعیت همودینامیک، پایش
برچسب :