دكتر اصغر آقامحمدي بعنوان استاد برجسته دانشگاه دومين دوره جايزه ملي علامه طباطبايي معرفی شد

تاريخ خبر: 22/12/1391
تقدير رييس جمهور از 32 برگزيده عرصه دانش و هنر در دومين جشنواره علامه طباطبايي/حضور پنج استاد از دانشگاه علوم پزشكي تهران در ميان برگزيدگان


روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران: دكتر احمدي نژاد ضمن تقدير از 32 برگزيده عرصه دانش و هنر در دومين جشنواره علامه طباطبايي از پنج استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران دكتر آقامحمدي، دكتر قوام زاده، دكتر هرمز شمس، دكتر فرهادي و دكتر فرومدي به عنوان اساتيد برگزيده تقدير كرد.


j%20allame%20taba.jpeg

گالري عكس    
دكتر احمدي نژاد ضمن تقدير از 32 برگزيده عرصه دانش و هنر در دومين جشنواره علامه طباطبايي از پنج استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران دكتر اصغر آقامحمدي، دكتر اردشير قوام زاده، دكتر هرمز شمس، دكتر محمد فرهادي و دكتر عليرضا فرومدي به عنوان اساتيد برگزيده و
رئيس جمهور  از 32 نفر از برگزيدگان دومين دوره جايزه علامه طباطبايي ويژه اساتيد نخبه و 8 نفر از برگزيدگان اولين دوره جايزه شهيد آويني ويژه هنرمندان نخبه تجليل كرد كه در اين ميان نام 5 استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران به چشم مي خورد.
در دومين جشنواره علامه طباطبايي كه پيش از ظهر امروز (سه شنبه) 22 اسفند 1391 در نهاد رياست جمهوري با حضور محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري، نسرين سلطانخواه، معاون علمي و فناوري رييس جمهوري و رييس بنياد ملي نخبگان، محمدرضا مخبر دزفولي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي،علي معلم، رييس فرهنگستان هنر و جمعي از اساتيد و هنرمندان برگزار شد، از دكتر اصغر آقامحمدي، دكتر اردشير قوام زاده، دكتر هرمز شمس، دكتر عليرضا فرومدي و دكتر محمد فرهادي تقدير شد.
دكتر محمود احمدي‌نژاد پيش از ظهر امروز (سه شنبه) 22 اسفند 1391 در مراسم اعطاي دومين جايزه ملي علامه طباطبايي و اولين جايزه ملي شهيد آويني با بيان اينكه بايد يادمان باشد كه اگر در دنيا يك تئوري برتر براي اداره جهان و انسان ارائه نكنيم، مستحيل خواهيم شد، تصريح كرد: كساني كه جهان امروز را اداره مي كنند، براي همه امور جامعه نظريه پردازي كرده، تعاريف روشني از انسان و جامعه ارائه داده اند و در تمام كارهاي علمي و هنري خودشان بر همين مباني عمل مي كنند.
دكتر احمدي‌نژاد خاطرنشان كرد: هر كس هر مقدار از حقيقت انسان را فهم كرده است بايد آن را به جامعه ارائه كند و اگر منتظر باشد تا ديگران به اين كار مبادرت ورزند، اشتباه كرده است، چرا كه كسي كه پيش از ديگران نسبت به اين مهم دركي حاصل كرده باشد، بيش از ديگران هم مسئوليت دارد.
رييس جمهور گفت: ايران در دنيا جايگاه دارد و ضديت و دشمني ها با ملت ايران هم مبناي مقطعي نداشته، بلكه مبناي تاريخي دارد و پذيرش اينكه مخالفت ها به بهانه ساخت مثلا تجهيزات نظامي باشد، ساده انگاري است.
دكتر احمدي‌نژاد ادامه داد:‌ دشمنان ظرفيت هاي تاريخي ملت ايران را مي شناسند و مي دانند كه اگر اين ملت خودش را پيدا كند جهاني مي شود، البته نه به اين معنا كه بر ديگران سيطره و حاكميت بيابد بلكه انديشه ملت ايران جهاني مي شود و اين ملت براي همه دنيا الگو خواهد شد.
رييس جمهور با بيان اينكه مسئوليت انديشمندان و هنرمندان ايراني در اين عرصه بسيار سنگين است، اظهار داشت: انتظار نيست كه همه انتظارات زيبا و تاريخي ملت ايران با تلاش هاي يك نسل برآورده شود اما با توجه به توانمندي هاي اين ملت اميد چنين رويدادي را داريم و مطمئنم آينده پرافتخار متعلق به ملت ايران و همه بشريت است.
دكتر احمدي‌نژاد تصريح كرد: مشكل امروز بشر كج فهمي ها، خودخواهي ها و زياده خواهي هاست و وقتي ملتي براي تحقق جهاني انساني و زيبا حركت كند، اين دشمني ها در برابر او رخ خواهد داد و حتما دشمنان حركت و تحولي در ملت ايران ديده اند كه اين همه با او دشمني مي كنند. رييس جمهور خاطرنشان كرد: ملت ايران بسيار زيبا زندگي كرده و پيام هاي زيادي براي ارائه به جهانيان دارد كه يكي از اينها همين عيد نوروز است كه هديه اي آسماني به ملت ايران و جهانيان است و ملت ايران آن را در تاريخ خود تعبيه كرده است.
دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه هر نوروز به ما وعده بهار را مي دهد، گفت: نوروز پيام آور بهار حقيقي انسانيت است كه در راه است و ملت ايران براي تحقق بهار انسانيت مسئوليتي تاريخي و الهي دارد و البته همه در اين مسير مسئول هستند.
رييس جمهور تاكيد كرد: در حركت به سمت بهار است كه مفهوم انسانيت معنا پيدا مي كند و اينها در تاريخ ايران و در وجود ايراني ها وجود داشته است و امروز نيازمند نظريه پردازاني هستيم كه اين مفاهيم را در قالب هاي انساني و جديد بازآفريني كنند.
دكتر احمدي‌نژاد در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تشكر از جامعه علمي، فرهنگي و هنري كشور به خاطر انجام كارهاي بسيار ارزشمند و ماندگار، سرعت سير تحول در كشور را بسيار بالا دانست و اظهار داشت: يك نگاه و تحليل تاريخي به روشني حاكي از آن است كه سرعت تحول و البته اعتلاء در همه زمينه‌ها در ايران امروز، بسيار بالاست.
دكتر احمدي‌نژاد اضافه كرد: البته اين مسئله به معناي نبود نابساماني‌ و ناهماهنگي‌ نيست، اما اگر بخواهيم يك ملت را ارزيابي كنيم بايد حركت عمومي او را در طول تاريخ ارزيابي كرده و وضعيت گذشته و حال را به قضاوت گذاشت و با اين نگاه مي‌توان گفت كه شرايط امروز نسبت به گذشته مطلوب است و اين محصول زحمات و تلاش هاي آحاد ملت ايران است.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: انسان مسئله اصلي عالم هستي است و در عالم مخلوقات همه چيز در نسبت با او معنا و مفهوم مي‌يابد.
دكتر احمدي‌نژاد گفت: انسان از خاك خلق شده اما بناست به قله كمال رسيده، جلوه خدا در هستي و آينه اسماء و صفات جمال الهي باشد و اين يك ماموريت سنگين فردي و اجتماعي بر عهده همه انسان‌هاست.
رييس جمهور با اشاره به اينكه همه انسان‌ها ماموريت دارند خودشان را به قله رسانده و جامعه را نيز در راه رسيدن به قله كمك كنند، گفت: البته رسيدن به قله از خلال احساس مسئوليت نسبت به اين ماموريت و عمل به اين احساس مسئوليت محقق مي‌شود.
دكتر احمدي‌نژاد مشكل بشر را در طول تاريخ نداشتن تعريف صحيح از انسان عنوان و اضافه كرد: اگر حقيقت انسان آن‌گونه كه هست معرفي نشود، راه كمال او نيز اشتباه تعريف مي‌شود و اشتباه رايج بشر حداقل در هزار ساله گذشته همين بوده كه انسان و خدا را در مقابل هم باور و تعريف كرده است.
رييس جمهور با اشاره به اينكه خداوند خود عاشق‌ترين عاشقان به انسان و به طور مطلق خواهان رسيدن انسان‌ها به اوج كمال است، اظهار داشت: خدا ميلياردها انسان خلق كرده و يقينا اراده او بر اين قرار ندارد كه حتي يك نفر از اين ميلياردها نفر به قله كمال نرسيده و يا از حقيقت انساني ساقط شود.
دكتر احمدي‌نژاد تصريح كرد: امروز در دوره تحول هستيم و انقلاب عظيم ملت ايران كه انقلاب در انديشه‌ها و باورها مقدمه آن بود، آغاز اين دوره است.
رييس جمهور ادامه داد: انقلاب ملت ايران صرفا جابجايي در قدرت يا مجالي براي تخليه كينه‌ها نبود، بلكه شعارها و شكل رفتار مردم گواه آن بود كه تحولي از عمق جان ملت ايران و از عمق تجربه‌ها و باورهاي تاريخي اين مردم بروز كرده است، تا انسان هويت خود را بازيابي كرده، به خود بازگردد و نگاهش در مسير كمال قرار گيرد.
دكتر احمدي‌نژاد خاطرنشان كرد: از آنجا كه طبيعت و نظم عالم بر مبناي نيل انسان به كمال است، اگر انسان در مسير كمالي خود قرار گيرد همه ظرفيت‌هاي عالم همراه او مي‌شود و بر همين اساس انقلاب اسلامي ظرفيت عظيمي را براي كمال بشريت ايجاد كرد.
رييس جمهور با تاكيد بر لزوم بهره‌گيري حداكثري از ظرفيت‌هاي ايجاد شده در نتيجه پيروزي انقلاب اسلامي ملت ايران گفت: اين نگاه كه انسان در راستاي خداست و نه رو در روي او، همه عالم را در خدمت كمال انسان قرار مي‌دهد و اين همان حرف نو و نقطه كليدي پيام تاريخي ملت ايران بود كه البته حرف و پيام پيامبران الهي نيز بوده و ملت ايران به دليل باور به همين پيام همواره پيرو پيامبران الهي بوده است.
دكتر احمدي‌نژاد افزود: ايرانيان تنها ملتي بودند كه منتظر ظهور مسيح بودند و در راستاي همين انتظار به محل تولد حضرت عيسي (ع) سفر كردند و تنها ملتي بودند كه منتظر تولد خاتم پيامبران (ص) بودند و به محل تولد ايشان نيز سفر كردند و امروز نيز تنها ملتي هستند كه آشكارا منتظر ظهور انسان كامل هستند تا بيايد و همه حقيقت انسان را به طور كامل به او بشناساند.
رييس جمهور با طرح اين سوال كه چطور مي توان به حقيقت انسان رسيد؟ اظهار داشت: راه آن علم به معناي عام است كه شامل معرفت هم مي شود.
دكتر احمدي‌نژاد با بيان اينكه انديشه‌ها هم‌افزا و مكمل هم هستند، ادامه داد: اگر مباني و دريافت هاي فكري غلط نباشد هيچ انديشه اي با انديشه هاي ديگر در نبرد نخواهد بود و انديشمندان واقعي با يكديگر مشكلي نداشته و سعادت انسان را در تسلط بر ديگران و اثبات اقتدار خود بر آنها نمي بينند، بلكه آن را در تجلي روح انساني تعريف مي كنند.
رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اظهارات يكي از اساتيد حاضر در جلسه تصريح كرد: اشكالات اساسي در حركت يك ملت به طور دفعي اتفاق نمي‌افتد، خيلي از اوقات مباحث نظري، اجرايي و مديريتي بسيار به هم نزديك هستند و تفاوت هاي مبنايي براي خيلي ها قابل درك نيست، اما وقتي راهي انتخاب شد، در گذر زمان است كه به يكباره متوجه مي شوند چقدر از اصل دور شده اند.
دكتر احمدي‌نژاد اضافه كرد: اگر قرار است سيستمي دموكراتيك را در كشور اجرا كنيم آيا بايد همه مباني انديشه اي خود را كنار بگذاريم و همچون يك فرد سرگردان در بيابان هر لحظه به رنگي در بياييم؟ هرگز اينگونه نيست.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: در خلق فرهنگ اين سرزمين همواره كار اصلي را مردم انجام داده اند و البته در اين مسير برخي از حاكمان نيز با مردم همراهي كرده اند، اما ادوار طولاني نيز بر اين سرزمين گذشته است كه حاكمان مقابل مردم بودند و مردم ضمن حفظ فرهنگ خود حاكمان را نيز با فرهنگ جامعه همراه كردند.
دكتر احمدي‌نژاد با تاكيد بر اهميت نوع تعامل حاكمان با مردم، گفت: يك وقت حاكمان اينگونه قانون مي گذارند كه همه را صالح فرض مي كنند و بايد به كساني كه اشتباه مي كنند، فرصت اصلاح داده شود، اما گاهي قانون اينگونه حكم مي كند كه همه ناصالح هستند و بايد جلوي آنها گرفته شود تا تخلف نكنند؛ اين دو نوع جامعه را شكل مي دهد.
رييس جمهور افزود: در اثناي اجراي جزييات اداره جامعه، شايد خيلي تفاوت اين دو نگاه مشخص نشود، اما وقتي 50 سال زمان مي گذرد ناگهان مشاهده مي‌شود كه بيش از يك سوم هزينه هاي كشور صرف نظارت و پيشگيري از تخلفي شده كه از ابتدا مسلم فرض شده بود و حالا خود اين ناظران مساله‌اي مي‌شوند كه اشتباهات آنها چگونه كنترل شود.
دكتر احمدي‌نژاد افزود: همواره اختيار منهاي مسئوليت، زمينه فساد است، نمي گويم قطعا باعث فساد مي شود، اما يقينا زمينه بسيار خوبي براي فساد است. اينكه كسي بتواند بازخواست كند اما بازخواست نشود، قدرتي است كه زمينه مناسبي براي گرايش به فساد دارد و تازه اين اصل، زيان نيست و هزينه هايي كه در اين جامعه صرف نظارت مي شود در برابر ضرر اصلي خيلي مهم نيست، زيان اصلي آنجاست كه به جايي برسيم كه انسان هاي فاقد صلاحيت يا داراي ظرفيت هاي بسيار كمتر از آنچه مي خواهند در جامعه كاري انجام دهند يا مسئوليتي كه مي خواهند برعهده بگيرند، زمام كار را در دست بگيرند كه اين باعث مي شود استعدادهاي گسترده در جامعه فرصت شكوفايي پيدا نكنند.
دكتر احمدي‌نژاد در ادامه با اشاره به اظهارات يكي ديگر از برگزيدگان حاضر در جلسه با تاكيد بر اينكه جامعه را نمي توان بدون نظريه و ايده پردازي اداره كرد، گفت: شايد حتي خود آدم متوجه نباشد كه همه كارهايش تحت تاثير نظريه و مباني فكري است، اما انسان و جوامع انساني بدون مبناي فكري و انديشه نمي توانند زندگي كنند.
رييس جمهور خاطرنشان كرد: ملت ايران يك ملت بزرگ و داراي آرمان هاي بلند است، آيا مي توان بدون اتكا به انديشه ها و آرمان هاي بومي و خودي متكي بر حقيقت انسان و انديشه ناب ملت ايران كه به آسمان متصل است، زندگي كنيم؟
دكتر احمدي‌نژاد با طرح اين سوال كه چه كسي بايد براي جامعه نظريه پردازي كند و امور را اصلاح نمايد؟ اظهار داشت: خود مردم و نخبگان فكري جامعه بايد اين كار را بكنند، اگر حكومت با آنان همراهي كرد كه بهتر اما اگر حكومت با آنان همراهي نكرد حركت عمومي يك ملت نبايد متوقف شود.
در ابتداي اين مراسم 10 نفر از اساتيد و برگزيدگان حاضر در جلسه به بيان نقطه نظرات خود پرداختند.
دكتر اردشير قوام‌زاده با اشاره به تلاش‌هاي خود براي گسترش مراكز و افزايش تعداد متخصصان درمان سرطان خون، خواستار كمك به گسترش مراكز جديد درمان سرطان خون شد.
دكتر يوسف ثبوتي يكي ديگر از برگزيدگان جايزه علامه طباطبايي در اين جلسه نيز با انتقاد از اتخاذ مدل‌هاي غربي قانون‌گذاري و اداره جامعه و عدم تطبيق آن با مباني و اصول ايراني – اسلامي اظهار داشت: براساس اين روش امروز به جايي رسيديم كه دو سوم نهادهاي كشور يا به صورت 100 درصدي و يا با درصدهاي كمتر ناظر نهادهاي ديگر شده‌اند.
وي تصريح كرد: متاسفانه برداشت عمومي از قانون به عنوان وسيله‌اي براي مچ‌گيري تبديل شده است و افراد همواره خود را در مظان اتهام ديده، اعتماد به نفس آنها سست شده و نتوانسته‌اند عملكرد مطلوبي داشته باشند و تغيير اين شرايط مشاركت همگان براي يك تحول بنيادين در تعريف از انسان و نگاه به انسان را مي‌طلبد.
احمدرضا معتمدي برگزيده دوره اول جايزه شهيد آويني نيز با بيان اينكه سينماي كشور امروز گرفتار يك ابتذال محض شده و در ظواهر متوقف شده است، گفت: ظرف سينما و هنر براي انتقال پيام به خوبي درك نشده و ما نيازمند نظريه‌پردازي در عرصه‌ مباني و انديشه‌ها و نوع انتقال آنها از طريق سينما هستيم.

اسامي اساتيد نمونه دومين دوره جايزه ملي علامه طباطبايي شامل :
- دكتر اصغر آقامحمدي از دانشگاه علوم پزشكي تهران
- دكتر اردشير قوام زاده از دانشگاه علوم پزشكي تهران
- دكتر هرمز شمس از دانشگاه علوم پزشكي تهران
- دكتر عليرضا فرومدي از دانشگاه علوم پزشكي تهران
- دكتر محمد فرهادي از دانشگاه علوم پزشكي تهران

- محمد علي جوادي از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
- عبدالوهاب البرزي از دانشگاه علوم پزشكي شيراز
- سيد علي ملك حسيني از دانشگاه علوم پزشكي شيراز
-كيميا كهريزي از دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
-محمد نمازي از دانشگاه شيراز
- حميد وحيد دستجردي از پژوهشگاه علوم بنيادي
- علي رضاييان از دانشگاه شهيد بهشتي
- مهدي گلشني از دانشگاه صنعتي شريف
- سيد حسن سعادت مصطفوي از دانشگاه امام صادق(ع)
- سعيدرضا عاملي از دانشگاه تهران
- محمدجعفر ياحقي از دانشگاه فردوسي مشهد
- هاشم رفيعي تبار از دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
- سيد حبيب اله فيروزآبادي از دانشگاه شيراز
- يوسف ثبوتي از دانشگاه تحصيلات تكميلي زنجان
- ناصر ايرانپور از دانشگاه شيراز
- علي اكبر صبوري از دانشگاه تهران
- مهدي رجبعلي پور از دانشگاه شهيد باهنر كرمان
- فريد مر از دانشگاه شيراز
- اميد علي شهني كرم زاده از دانشگاه شهيد چمران اهواز
- جواد صالحي از دانشگاه صنعتي شريف
- محمدرضا اسلامي از دانشگاه صنعتي اميركبير
- حسن ظهور از دانشگاه صنعتي شريف
- مهدي سهرابي از دانشگاه صنعتي اميركبير
- عليرضا خالو از دانشگاه صنعتي شريف
- محمد مهدي عليشاهي از دانشگاه شيراز
- عليرضا سپاسخواه از دانشگاه شيراز
- محمدرضا مخبر دزفولي از دانشگاه تهران
همچنين در اين مراسم هشت هنرمند برجسته كشور جايزه شهيد آويني را دريافت كردند.
اسامي اين هنرمندان شامل :

- ژيلا رسام عربزاده، فرش
- جليل رسولي، خط و خوشنويسي
-احمدرضا معتمدي، (نويسندگي-كارگرداني)تلويزيون
- مرضيه برومند،(نويسندگي-كارگرداني)تلويزيون
- يواف دارش، مجسمه سازي
- جلال شباهنگي، نقاشي
- محمد علي رجبي، نگارگري
- وجيه الله فرد مقدم، انيميشن
علاوه براين در اين مراسم از 35 دانشجو به عنوان استعدادهاي برتر رشته هاي هنري تقدير شد.
برگزيدگان جايزه علامه طباطبايي و شهيد آويني از 50 ميليون تومان اعتبار پژوهشي بهره مند مي شوند و مي توانند در طول سال آينده از سه استاد خارج از كشور براي حضور در مراكز علمي دعوت كنند.
همچنين اهداي كمك هزينه حج عمره و نيز بيمه تكميلي از ديگر تسهيلات ارايه شده به برگزيدگان جوايز علامه طباطبايي و شهيد آويني است.
بنياد ملي نخبگان از سال گذشته اعطاء جايزه علامه طباطبايي به نخبگان و پژوهشگران برتر رشته‌هاي علوم پايه، پزشكي و فني و مهندسي را بنا گذاشته و امسال اعطاي جايزه شهيد آويني به هنرمندان برجسته كشور را نيز آغاز كرده است.

40 استاد برجسته دانشگاه و نخبه هنری معرفی شدند با برگزاری مراسمی از 32 استاد ممتاز و 8 نخبه هنری در حضور رئیس جمهور تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اعطای دومین مرحله‌جایزه ملی علامه طباطبایی ویژه اساتید و نخبگان برجسته و نخستین دوره اهدای جایزه شهید آوینی ویژه هنرمندان نخبه و استعداد‌های برتر هنری امروز با حضور احمدی نژاد، در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در این مراسم دكتر مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی  و دكتر سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان،دكتر علی معلم رئیس فرهنگستان هنر و جمعی از اساتید و محققان برجسته و هنرمندان برجسته و نخبه كشور حضور داشتند.

اسامی 32 استاد ممتاز و 8 نخبه هنری به شرح ذیل است:

اسامی اساتید برجسته کشور

ردیف نام نخبه مرکز پژوهشی
1 اصغر آقا محمدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
2 سید علی ملک حسینی دانشگاه علوم پزشكی شیرازعلوم پزشكی شیراز
3 اردشیرر قوام زاده دانشگاه علوم پزشکی تهران
4 محمد علی جوادی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
5 علیرضا فرومدی دانشگاه علوم پزشکی
6 محمد فرهادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
7 عبدالوهاب البرزی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
8 هرمز شمس دانشگاه علوم پزشکی تهران
9 کیمیا کهریزی دانشگاه شیراز
10 محمد نمازی دانشگاه شیراز
11 حمید وحید دستجردی پژوهشگاه علوم بنیادی
12 علی رضائیان دانشگاه شهید بهشتی
13 مهدی گلشنی دانشگاه صنعتی شریف
14 سید حسن سعادت مصطفوی دانشگاه امام صادق
15 سعیدرضا عاملی دانشگاه تهران
16 محمد جعفر یاحقی دانشگاه فردوسی مشهد
17 هاشم رفیعی تبار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
18 سید حبیب اله فیروز آبادی دانشگاه شیراز
19 یوسف ثبوتی تحصیلات تکمیلی باهنر کرمان
20 ناصر ایرانپور دانشگاه شیراز
21 علی اکبر صبوری دانشگاه تهران
22 مهدی رجبعلی پور دانشگاه شهید کرمان
23 فرید مر دانشگاه شیراز
24 امیدعلی شهنی کرم زاده دانشگاه شهید چمران
25 جواد صالحی دانشگاه صنعتی شریف
26 محمدرضا اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
27 حسن ظهوری دانشگاه صنعتی شریف
28 مهدی سهرابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
29 علیرضا خالو دانشگاه صنعتی شریف
30 محمد مهدی علیشاهی دانشگاه شیراز
31 محمدرضا مخبر دزفولی دانشگاه تهران
32 علیرضا سپاسخواه دانشگاه شیراز


اسامی نخبگان هنری

ردیف نام نخبگان هنری برجسته حوزه فعالیت
1 ژیلا رسام عربزاده فرش
2 جلیل رسولی خط و خوشنویسی
3 احمدرضا معتمدی نویسندگی و کارگردانی تلویزیونی
4 مرضیه برومند نویسندگی و کارگردانی تلویزیونی
5 یواف دارش مجسمه سازی
6 جلال شباهنگی نقاشی
7 محمدعلی رجبی نگارگری
8 وجیه الله فرد مقدم انیمیشن

 

40 استاد برجسته دانشگاه و نخبه هنری معرفی شدند با برگزاری مراسمی از 32 استاد ممتاز و 8 نخبه هنری در حضور رئیس جمهور تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اعطای دومین مرحله‌جایزه ملی علامه طباطبایی ویژه اساتید و نخبگان برجسته و نخستین دوره اهدای جایزه شهید آوینی ویژه هنرمندان نخبه و استعداد‌های برتر هنری امروز با حضور احمدی نژاد، در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

در این مراسم دكتر مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی  و دكتر سلطانخواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان،دكتر علی معلم رئیس فرهنگستان هنر و جمعی از اساتید و محققان برجسته و هنرمندان برجسته و نخبه كشور حضور داشتند.

اسامی 32 استاد ممتاز و 8 نخبه هنری به شرح ذیل است:

اسامی اساتید برجسته کشور

ردیف نام نخبه مرکز پژوهشی
1 اصغر آقا محمدی دانشگاه علوم پزشکی تهران
2 سید علی ملک حسینی دانشگاه علوم پزشكی شیرازعلوم پزشكی شیراز
3 اردشیرر قوام زاده دانشگاه علوم پزشکی تهران
4 محمد علی جوادی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
5 علیرضا فرومدی دانشگاه علوم پزشکی
6 محمد فرهادی دانشگاه علوم پزشکی تهران
7 عبدالوهاب البرزی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
8 هرمز شمس دانشگاه علوم پزشکی تهران
9 کیمیا کهریزی دانشگاه شیراز
10 محمد نمازی دانشگاه شیراز
11 حمید وحید دستجردی پژوهشگاه علوم بنیادی
12 علی رضائیان دانشگاه شهید بهشتی
13 مهدی گلشنی دانشگاه صنعتی شریف
14 سید حسن سعادت مصطفوی دانشگاه امام صادق
15 سعیدرضا عاملی دانشگاه تهران
16 محمد جعفر یاحقی دانشگاه فردوسی مشهد
17 هاشم رفیعی تبار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
18 سید حبیب اله فیروز آبادی دانشگاه شیراز
19 یوسف ثبوتی تحصیلات تکمیلی باهنر کرمان
20 ناصر ایرانپور دانشگاه شیراز
21 علی اکبر صبوری دانشگاه تهران
22 مهدی رجبعلی پور دانشگاه شهید کرمان
23 فرید مر دانشگاه شیراز
24 امیدعلی شهنی کرم زاده دانشگاه شهید چمران
25 جواد صالحی دانشگاه صنعتی شریف
26 محمدرضا اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
27 حسن ظهوری دانشگاه صنعتی شریف
28 مهدی سهرابی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
29 علیرضا خالو دانشگاه صنعتی شریف
30 محمد مهدی علیشاهی دانشگاه شیراز
31 محمدرضا مخبر دزفولی دانشگاه تهران
32 علیرضا سپاسخواه دانشگاه شیراز


اسامی نخبگان هنری

ردیف نام نخبگان هنری برجسته حوزه فعالیت
1 ژیلا رسام عربزاده فرش
2 جلیل رسولی خط و خوشنویسی
3 احمدرضا معتمدی نویسندگی و کارگردانی تلویزیونی
4 مرضیه برومند نویسندگی و کارگردانی تلویزیونی
5 یواف دارش مجسمه سازی
6 جلال شباهنگی نقاشی
7 محمدعلی رجبی نگارگری
8 وجیه الله فرد مقدم انیمیشن


مطالب مشابه :


دبیرخانه ی راهبری درس زمین شناسی

گروه آموزشی زمين شناسي استان کرمان اسامی دبیران عضو فعال بسیج فرهنگیان وبسیج نخبگان.
لیست نخبگان علمی ایرانشهر که در همایش از آنها تجلیل شد

بلوچ ارتباط - لیست نخبگان علمی ایرانشهر که در همایش از آنها تجلیل شد - آموزش روزنامه نگاری
جدیدترین جدول اسامی موسسات غیرمجاز اعزام دانشجو به خارج

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اسامی ۲۲ موسسه غیرمجاز نخبگان: سال ۹۰: ۲۰ پیشرو // ۲۲: کرمان
پنجمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور: کرمان ۱۳۹۲

اسامی دانشگاه های نه گانه راه یافته به پزشكي و خدمات بهداشتي درماني کرمان. ملی نخبگان
اسامی نخبگان و ستارگان علمی و فرهنگی اشکور

کانون فرهنگی هنری یاد یاران لامشکن علیا - اسامی نخبگان و ستارگان علمی و فرهنگی اشکور - نوشته
معرفی نخبگان زن ایرانی.....بزن زنگو...

دانشجویان کامپیوتر پیام نور کرمان معرفی نخبگان زن ریاست جمهوری اسامی زنان برگزیده و
دكتر اصغر آقامحمدي بعنوان استاد برجسته دانشگاه دومين دوره جايزه ملي علامه طباطبايي معرفی شد

تحصیلات تکمیلی باهنر کرمان: 20: ناصر اسامی نخبگان
نتايج آزمون مدارس نمونه دولتي دوره راهنمايي استان سمنان

جهت رویت نتایج آزمون و اسامی قبول شدگان آزمون ورودی به مدارس نمونه دولتی راهنمایی استان در
کاملترین کدهای مراکز آموزش نظام وظیفه ( کد محل پادگان آموزشی سربازی) بروز رسانی : 1391/04/26

نخبگان کادوس. اشعار کد 05 : کرمان ارتش 05 همچنین جدیدا : کد 5 :
لیست اسامی مؤسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج

IELTS TEAM - لیست اسامی مؤسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج - Candidates' assistant in preparation course for getting desired Band Score
برچسب :