معرفی طرح سربازان سازندگی استان خراسان رضوی

آشنايي با طرح سربازان سازندگي (دريافت فایل گزارش کامل عملكرد 10 ساله طرح)

به استناد اصل 147 قانون اساسي و كمبود نيروي متخصص و كارشناس در مناطق روستايي و حوزه وظايف ترويج در بخش كشاورزي و دامداري با موافقت رهبر معظم انقلاب و فرماندهي كل قوا حضرت آيت ا... خامنه اي به پيشنهاد وزارت جهادسازندگي ، معاونت ترويج و مشاركت مردمي درخصوص بكارگيري مشمولان متخصص با هدف استفاده مطلوب از توان علمي و تخصصي آنها در فعاليتهاي آموزشي ترويجي از اواخر سال 1378 نسبت به جذب و بكارگيري جوانان در قالب طرح سربازان سازندگي ، جهت تكميل حلقه ارتباطي با مردم و روستاييان و ارائه خدمات آموزشي و ترويجي در عرصه هاي آبخيزداري ، امور دام و طيور ، شيلات ، دامپزشكي ، منابع طبيعي و توسعه روستايي اقدام نموده كه پس از ادغام دو وزارتخانه جهادسازندگي و كشاورزي ، طرح سربازان سازندگي از اهميت بيشتري برخوردار شد و فعاليتهاي كشاورزي ، زراعت ، باغباني ، مكانيزاسيون ، تعاونيهاي توليد روستايي و رشته هاي مرتبط با بخش كشاورزي نيز مدنظر قرار گرفت .

مديريت ترويج و مشاركت مردمي جهادكشاورزي خراسان در راستاي سياستهاي ابلاغ شده و با توجه به اهميت طرح سربازان سازندگي از ابتداي طرح تاكنون 1630 نفر از جوانان متخصص در رشته هاي مورد نياز جهادكشاورزي استان به عنوان سرباز سازندگي جذب نموده كه اين عزيزان در اماكن قانوني تعريف شده در طرح ، مشغول انجام خدمت به توليد كنندگان روستايي و كشاورزان هستند . در همين خصوص گزارش عملكرد طرح در زمينه فعاليتها و عملكرد سربازان و نيروي ستاد استاني و شهرستاني طي سالهاي 78 تا پايان 88 به شرح ذيل تقديم خوانندگان عزيز مي گردد.


اهداف طرح

الف – سازماندهي نيروهاي متخصص و ماهر مشمول خدمت وظيفه عمومي به منظور گشترش شبكه ترويج روستايي

ب – ترويج فرهنگ توليد و بهره برداري اصولي از منابع و ذخاير موجود در حوزه وظايف جهادكشاورزي

ج – زمينه سازي جهت تامين و تربيت نيروي انساني مستعد و آشنا با فرهنگ روابط اجتماعي روستاييان و عشاير

د – فراهم ساختن زمينه هاي رشد و خلاقيت و مشاركت جوانان در عرصه هاي سازندگي

هـ - تسريع و گسترش فعاليتهاي كشاورزي و توسعه روستايي


آشنايي با طرح سربازان سازندگي :

عليرغم اقدام هاي فراواني كه در زمينه عمران مناطق روستايي صورت گرفته است نظام آموزشي - ترويجي مستقر در بخش دولتي باز هم با چند مشكل اساسي و عمده روبه رو مي باشد.از جمله اين چند مشكل عبارتند از :

ضعف توليد و پايين بودن بهره وري در مناطق روستايي
عدم برابري درآمد در مناطق روستايي
عدم مشاركت روستائيان در فعاليتهاي عمراني – اجتماعي ، آموزشي و ...
و نهايتا اين معضلات باعث ضعف درآمد ، اشتغال نامطلوب و مهاجرت روستائيان به شهرها و رشد حاشيه نشيني در شهرها و ... مي شود

براي حل اين مشكلات اين فرض قديمي كه صرفا انتقال تكنولوژي مرتبط با توليد محصولات كشاورزي تنها عامل مهم و خطير بحساب مي آيد، ديگر به عنوان پايه و اساس برنامه ريزي لازم و ضروري بر ترويج، اهميت خود را از دست داده است از اينرو كارشناسان امر ، قدرت سازماندهي آموزشي و ترويجي را در استقرار مروج در مناطق روستايي مي دانند ، بنحوي كه دسترسي مروج را به كشاورزان و بلعكس،آسان نموده و كار مروج را براي روستاييان محسوس و قابل لمس نموده اند.اين سهولت ارتباطي و تكرارتماس بين مروج و روستاييان باعث انتقال اطلاعات نوين به تمام اقشار روستايي مي گردد.هدف از اين دسترسي و ارتباط مروج با روستاييان توانا سازي روستاييان به منظور انتقال دانش فني و ارتقاي مهارتي آنان و تامين مشاركت مردمي در تصميمگيري ، برنامه ريزي ، اجرا ، نظارت و نگهداري طرحها و پروژه هاي عمراني و آموزشي مي باشد. با توجه به مشكلات مطرح شده و پراكندگي روستاها و به استناد اصل 147 قانون اساسي و بنا به پيشنهاد معاونت ترويج و مشاركت مردمي جهاد سازندگي و موافقت مقام معظم رهبري در سال 1378 به جهاد اجازه داده شد تا از فارغ التحصيلان رشته هاي كشاورزي در مناطق روستايي استفاده نمايد. پيروي اين ابلاغيه اولين گروه از سربازان سازندگي خراسان در تاريخ 2/12/87 جهت گذراندن دوره دو ماهه آموزشي نظامي و سپس دوره يك ماهه آموزش تخصصي اعزام و در تاريخ 11/3/79 در مناطق روستايي مستقر شدند.

از اعزام اول تا اعزام هفتم، قبل از ادغام وزارتخانه هاي جهاد سازندگي و كشاورزي صورت گرفته كه آمار جذب در اين هفت اعزام 130 نفر مي باشد و از اعزام اول تا اعزام يازدهم جذب بر اساس ثبت نام صورت مي گرفته است يعني هر كس زودتر مراجعه مي كرد اختيار انتخاب را از سازمان گرفته بود. وجود قشر زيادي از فارغ التحصيلان بخش كشاورزي اين ضرورت را ايجاب مي كرد تا با ايجاد مكانيزمهاي مشخص و علمي افراد برتر جهت خدمت در مناطق روستايي انتخاب شده و با برنامه ريزي مدون و علمي راه را براي فعاليت اين افراد در حوزه كاري آنان هموار سازيم.

مديريت ترويج و مشاركت مردمي خراسان با درك اين مهم و در راستاي تحقق اهداف طرح سربازان سازندگي و جذب جوانان متخصص و علاقه مند به منظور خدمت در مناطق روستايي مكانيزمي را انتخاب كرده كه تا حدود زيادي توانسته است افراد برتر را شناسايي كرده و آنان را دعوت به همكاري با طرح سربازان سازندگي نمايد.

بنا به دلايل فوق و ضرورت ايجاد شده اين مديريت در تاريخ 12/11/80 در سطح استان اقدام به طراحي سوال ويژه آزمون از دانشگاه و بخش تحقيقات و بخش تخصصي و ترويج نمود. كه از مجموع سوالات طراحي شده به تعداد 55 رشته در مقاطع كارداني – كارشناسي – كارشناسي ارشد و دكتري سوال طراحي شد و در همين رابطه هم يك مجموعه مصاحبه تخصصي در هر آزمون كه هر سه ماه تكرار مي شد ، صورت پذيرفت.در مجموع از اعزام دوازدهم و از ابتداي شروع آزمون 30 دوره آزمون كتبي و شفاهي صورت گرفته است كه از هم اكنون هم آزمون براي جذب داوطلبان به صورت هر دوره اعزام برگزار مي شود.

سازمان جهاد كشاورزي خراسان از ابتداي طرح تا كنون اقدام به برگزاري شش گردهمايي بزرگ نموده كه در اين گردهمايي ها از تلاش سربازان سازندگي نمونه كشوري – استاني و شهرستاني قدرداني بعمل آمده است. در اين شش گردهمايي به همه سربازان سازندگي لوح تقدير و هديه اي برسم يادبود تقديم شده است .

مديريت ترويج و مشاركت مردمي خراسان رضوي در راستاي استفاده و بهره برداري از اين توان بالقوه از ابتداي طرح حداكثر كوشش خود را به خرج داده است تا بتواند با استفاده بهينه تر از اين نيروها مسير رشد و شكوفايي كشاورزي روستايي استان را هموار سازد.

كارشناسي سربازان سازندگي خراسان رضوي از ابتداي طرح اقدام به هفده دوره كارگاه آموزشي تخصصي با عنوانهاي باغباني، آبياري، زراعت ،مكانيزاسيون،آبخيزداري ، علوم دامي ،ماشين آلات ، دامپزشكي ، علفهاي هرز ، آفات و بيماريها ، استفاده از سموم و سمپاشها ، كاشت و داشت گندم ويژه سربازان سازندگي نموده است .

اين كارشناسي بر اساس دستورالعمل اجرايي طرح تاكنون اقدام به 53 دوره آموزش بدو خدمت در راستاي ارتقاء دانش فني سربازان سازندگي وآشنايي با حوزه عمل و ماموريت هاي وزارت نموده است .

خوب است مطلع باشيد اين مديريت از ابتداي طرح تاكنون آموزش از راه دور را براي سربازان سازندگي فراموش نكرده است . ودر اين مدت اقدام به ارسال 40 عنوان جزوه آموزش مكاتبه اي نموده است كه از تعداد 6 عنوان از اين عناوين هم به صورت نمونه آزمون غير حضوري برگزار نموده است كه از برترين هاي اين آزمون در اين گردهمايي تقدير به عمل مي آيد .

در ادامه به منظور آشنايي اجمالي با وضعيت و عملكرد اين طرح در استان خراسان گزارشي ارائه مي گردد.


فراواني سربازان سازندگي به تفكيك شهرستان و وضعيت خدمت:

سازمان جهاد كشاورزي خراسان رضوی از ابتداي طرح تا اعزام2/4/89 جمعا تعداد 1320 نفر سرباز سازندگي جذب نموده است که از اين تعداد 1142 نفر تا كنون ترخيص و 151 نفر مشغول خدمت و 15 نفر درحال آموزش نظامی و 12نفر آماده به خدمت مي باشند


مطالب مشابه :


استخدام سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

استخدام سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی در سایت سازمان نظام مهندسی
ثبت نام اطلاعیه سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی (مسئول فنی) واحدهای دامپروری

ثبت نام اطلاعیه سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی. سایت سازمان نظام مهندسی
استخدام سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

اطلاعیه سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی سایت سازمان نظام مهندسی
دو نمایشگاه بین المللی کشاورزی در مشهد گشایش یافت

خراسان رضوی نظام مهندسی کشاورزی و سایت سازمان نظام مهندسی
ثبت نام نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در خواف

دعوت به همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان رضوی سازمان نظام مهندسی
معرفی طرح سربازان سازندگی استان خراسان رضوی

پایگاه علمی،خبری وتحلیلی کشاورزی خراسان رضوی از سایت سازمان نظام مهندسی
خراسان رضوی قطب تولید مرغ بومی در شمال شرق کشور

خراسان رضوی قطب از سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی سایت سازمان نظام مهندسی
چاه های آب کشاورزی خراسان رضوی درحال سامندهی شدن

چاه های آب کشاورزی خراسان رضوی سایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی سایت کشاورزی
برچسب :