جوانه زنی دانه ها

 دانه لوبیاو جوانه زنی آن 

4y5e9tx.jpg

 

6cif0k3.jpg

52wm3xg.jpg

6h3e7fa.jpg4v3qq7t.jpg

67ytona.jpg637dmkj.jpg

مراحل رویش دانه لو بیا

 


 دانه نخود وجوانه زنی آن

4vq6tly.jpg

6ga1x8n.jpg

 

6h5tq53.jpg

مراحل مختلف رویش دانه در نخود


مقایسه رویش دانه لوبیا ونخود

 

4ya448j.jpg

 


دانه ذرت وجوانه زنی آن

4zu5h50.jpg

54l0mjp.jpg4kyyr9h.jpg

دانه ذرت وبخش های تشکیل دهنده جنین(رویان)4thqf5d.jpg

4tz0vur.jpg

 مراحل مختلف رویش دانه در ذرت

 


مطالب مشابه :


داستان علمی مراحل رشد دانه ی لوبیا از نرجس رضائی دانش آموز کلاس دوم دبستان فرهنگیان2

داستان علمی مراحل رشد دانه ی لوبیا از نرجس رضائی دانش هر روز لوبیا بزرگ می شد و ریشه و
زراعت لوبیا قرمز

مراحل کاشت. انتخاب لوبیا به دلیل رشد نسبتا کند دراوایل دوره رشد نسبت به وبسایت مطالب و
آزمایش رشد لوبیا

آزمایش رشد لوبیا مناسب گذاشتند تا شاهد مراحل رشد یک بقیه تصاویر به ادامه
جوانه زنی دانه ها

انیمیشن ها و تصاویر . مراحل مختلف رویش دانه در نخود. مقایسه رویش دانه لوبیا
دانه گیاهان و رشد آنها

دانه گیاهان و رشد تصاویر متحرک. مجله دانش آموزان در ساعت علوم در دفاتر خود مراحل رشد
لوبيا

لوبیا لوبیا (Kidney طول و مراحل رشد. تصاویر گل بگونیا
علوم. فصل اول (گل ، میوه ، دانه)

های روز نامه یا تکه پارچه های اضافی یا ترکیب با نقاشی یکی از مراحل رشد تصاویر به تنهایی
درس اول علوم دوم

را در دفتر یادداشت کنید مراحل رشد دانه را ی لوبیا را بکاریم تصاویر متحرک زیبا
نمونه سوالات درس علوم دوم ابتدایی

۴- در عکس زیر، مراحل رشد را به ترتیب شماره گذاری کنید. ۵- رشد یک دانه لوبیا تصاویر: کتابهای
برچسب :