شمیم مظاهری-دانشگاه ارشاد-تعاریف مفهومی و عملیاتی -شاخص سازی + مولفه ها

موضوع: تاثیر ازیاد جمعیت و تراکم در خانواده های قشر کارگر بر میزان خشونت های خانگی در ایران.

تعریف مفهومی و عملیاتی سازی:

1)

تعریف مفهومی تراکم :(تَ کُ) [ ع . ] (مص ل .) انباشته شدن ، انبوه شدنروی‌هم‌جمع‌شدن, انباشته‌شدن, انبوه‌شدن, انبوهی(مصدر ) روی هم افتادن بر هم نشستن انباشته شدن انبوه شدن تراکم امور ( اسم ) انبوهی انباشتگی .جمع : تراکمات .

تعریف عملیاتی تراکم: در اینجا منظور از تراکم در خانواده ها" زیاد شدن "تعداد افرادی که در کنار هم به عنوان یک خانواده زندگی می کنند بوده است.

2)

تعریف مفهومی قشر کارگر :  قشر : (اسم ) 1 - پوست ( هر چیز ) 2 - پوشش ( هر چیز ) 3 - پوسته جمع : قشور  .

کارگر : کسی که رنج می برد و زحمت می کشد.

تعریف  عملیاتیقشر گارگر : قشر کارگر قشری از جامعه در نظر گرفته می شود که درآمد کل خانواده کفاف نیاز های افراد خانواده را نمیدهد و سطح درآمد خانواده نسبت به تعداد افراد خانواده در سطح پایین تری قرار دارد و همچنین میزان درآمد این خانواده ها نسبت به استاندارد جامعه کمتربوده و زیر خط فقر تلقی می شود.

3)

تعریف مفهومی خشونت های خانگی: زیان، آسیب، شدت، خشونت، تهدید، غضب، بی‌حرمتی و اِعمال زور ، توهین کردن، به حریم کسی یا چیزی تجاوز کردن از سوی عضوی از خانواده نسبت به عضو یا اعضای دیگر خانواده.

تعریف عملیاتی خشونت خانگی :در این تحقیقخشونت خانگی رابه معنی رفتار خشونت آمیز و سلطه گرانه یک عضو خانواده علیه عضو یا اعضای دیگر همان خانواده میگیریم و ا گر بخواهیم در مجموع یك تعریف ساده از خشنت در درون خانواده ارائه دهیم كه شاید در جامعه هم همان معنا را بدهد، باید بگوییم فردی كه در خانواده دارای اقتدار است؛ حالا آن اقتدار هم می‏تواند جسمانی، مالی، اجتماعی، عاطفی باشد، كه آن هم انواع مختلفی دارد، از این اقتدار استفاده می‏كند تا دیگری را به انجام كاری در جهت تمایل خود وادار كند؛ هرچند این كار برخلاف میل فرد باشد.

4)

تعریف مفهومی مسامحه:( ع اِمص ) مسامحة. مسامحت . سهل انگاری و آسان شمردگی و تهاون و تغافل . (ناظم الاطباء).

نبلی و کاهلی . (ناظم الاطباء). به تاخیر انداختن کاری را. در اصطلاح اخلاقی ، ترک کردن بعضی از چیزها است که واجب نبود. (از اخلاق ناصری ص 79)

تعریف عملیاتی مسامحه :در این تحقیق مسامحه در مورد کوتاهی واهمال والدین نسبت به سلامت جسمانی ،روحی وروانی کودک و بی توجهی والدین به خوراك، پوشاك، مسكن، آموزش، بهداشت و دیگر احتیاجات كودكدر نظر گرفته شده است.

 

5)

تعریف مفهومی سالمند آزاری: سالمند:سالدار, سالدیده, کلانسال, سالخورده،(صفت ) کلان سال مسن بزرگ سال.

آزاری:زننده ،آزارنده ،تالم،(په . ] ( اِ.) 1 – رنج دادن ، عذاب دادن .

تعریف عملیاتی سالمند آزاری:در این تحقیق بیشترین مقدمه ای که در مورد سالمند آزاری مطرح می شود خشونت روانی است.بی احترامی لفظی مداوم، اذیت و آزار، تهدیدهای متداول مانند دوست نداشتن سالمند، مورد پسند نبودن، دشنام دادن، تمسخر و استهزاء سالمند در جمع، ممنوعیت برقراری ارتباط با دیگران، بی توجهی نسبت به نیازهای جسمانی، اجتماعی و روانی سالمند، همه از انواع خشونتهای روانی است که سلامت روانی سالمند را به مخاطره می اندازد و موجب بروز احساساتی چون بی میلی به زندگی، سرزنش خود، نداشتن اعتماد به نفس و نگرش مثبت، احساس یأس و ناامیدی و درماندگی، ترس از مردم، اضطراب، احساس گناه، احساس حقارت، احساس عدم شایستگی و خودارزشمندی و در نهایت کناره گیری سالمند می شود.

شاخص سازی و مولفه ها:

·         میزان خشونت خانگی (در قشر کارگر):

ü       شاخص 1 : اقتدار و قدرت طلبی

Ø       مولفه ها:

§     به نظر شما به چه میزان در خانواده های ایرانی رابطه والد-فرزند(قالب بودن تصمیمات و دستورات یکی از زوجین بر همسزش) وجود دارد؟

 

§         در خانواده شما معمولا چه کسی تصمیمات اصلی را می گیرد؟

§         به نظر شما به چه میزان در خانواده های ایرانی به هنگام تصمیم گیری در خانواده هامشورت صورت

             می گیرد؟

§     به نظر شما به چه میزان در خانواده های ایرانی سرپرست خانواده به هنگام خرید سلیقه شخصی دیگر افراد خامواده را در نظر میگیرد؟

 

ü       شاخص 2 : وجود نظارت دولتی و نظام حمایتی معتبر و پیگیر

Ø       مولفه ها:

§     آیا درکشور شما آمار مشخص و معتبر از میزان قربانیان انواع خشونت های خانگی توسط دولت هرساله به صورت رسمی اعلام می گردد؟

§         شما به چه میزان از آمار قربانیان انواع خشونت های خانگی مطلع هستید؟

§         آیا مرکزی را برای گزارش خشونت خانگی می شناسید؟

§         به نظر شما قربانیان خشونت های خانگی به چه میزان میتوانند به حمایت دولتی از حفظ امنیت آنها تکیه کنند؟

ü       شاخص 3 : تارخچه خشونت درخانواده اعمال کننده خشونت:

Ø       مولفه ها:

§         به نظر شما به چه میزان در گذشته از تنبیه بدنی برای تربیت در خانواده های ایرنی نسل های گذشته استفاده می شده است؟

§         آیا به نظر شما شیوه های تربیتی در خانواده های ایرانی در نسلهای گذشته نسبت به امروز کاراتر و موثرتر بوده است؟

§         به نظر شما آیا امروزه از شیوه های تنبیه بدنی مانند سیلی و هل دادن و حبس خانگی برای تربیت استفاده می شود؟

ü       شاخص 4 : مشکلات روانی و عدم کنترل شخصی

Ø       مولفه ها:

§         شما به هنگام عصبانیت چه تکنیکی را برای آرام کردن خود به کار میگیرید؟

§         به نظر شما به چه میزان در ایران افراد برای درمان اختلالات روانی جزئی و عمومی خود اقدام می کنند؟

§         به نظر شما در کشور ایران میزان مراجعه به مشاوران خانواده چقدر است؟

§         به نظر شما میزان اطمینان به رازداری مشاوران و پزشکان روان شناس از سوی مردم در ایران چقدر است؟

§         آیا شما تا کنون در جلسات مشاوره خصوصی شرکت کرده اید؟

ü       شاخص 5 : محدودیت ها و مشکلات مالی

Ø       مولفه ها :

§     به نظر شما مشکلات اقتصادی به چه میزان می تواند بر رفتار منفی اعضای خانواده ها با یکدیگر و افزایش درگیری ها در خانواده ها تاثیر بگذارد؟

§         شما معمولا  در مقابله با موانع اقتصادی چه می کنید؟

§         آیا مشکلات اقتصادی که سرپرست خانواده با آن مواجه است از سوی ذیگر اعضای خانواده درک می شود؟

§         به نظر شما به چه میزانی اعضای خانواده در مشکلات اقتصادی ایجاد شده برای سرپرست خانواده دخیل می باشند؟

 

 

 

 

 

 


مطالب مشابه :


شمیم مظاهری-دانشگاه ارشاد-تعاریف مفهومی و عملیاتی -شاخص سازی + مولفه ها

روش تحقیق - شمیم مظاهری-دانشگاه ارشاد-تعاریف مفهومی و عملیاتی -شاخص سازی + مولفه ها - وبلاگ
سها مددی نیا - تعریف عملیاتی و مفهومی سازی

روش تحقیق - سها مددی نیا - تعریف عملیاتی و مفهومی سازی - وبلاگ کلاسی درس روش تحقیق
مطهره شریعتی کلاس ساعت ۲-۴ دانشگاه ارشاد- تعریف مفهومی و عملیاتی 5 متغییر و شاخص سازی

مفهوم عملیاتی و شاخص سازی. تعریف مفهومی: صداقت و راستگويي یعنی سخن راست، قول حق، فعل و عمل
تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیر ها و َشاخص سازی(سحر سلیمیان)

متغیر ها و َشاخص سازی مفهومی: طراحی و تنظیم مقررات و جسم و تن. تعریف عملیاتی:
مرضیه نوازنی : اصلاحیه تعاریف مفهومی و عملیاتی

اصلاحیه تعاریف مفهومی و عملیاتی تعریف مفهومی غنی سازی تعریف عملیاتی غنی سازی
پریسا پرداختی عملی سازی و مفهوم سازی

پریسا پرداختی عملی سازی و مفهوم سازی تعریف مفهومی: تعریف عملیاتی : کاهش مرگ و میر :
اصلاح تعریف مفهومی و عملیاتی فرناز معصومی

اصلاح تعریف مفهومی و عملیاتی فرناز روابط عاطفی و همدلی. شاخص سازی:
تعاریف مفهومی و عملیاتی فرناز معصومی

تعاریف مفهومی و عملیاتی فرناز روابط عاطفی و همدلی. شاخص سازی: منظور من از همدلی ۱:
نسیم نظریان - تعاریف مفهومی و عملیاتی

تعاریف مفهومی و عملیاتی . ها مقاومت زیادی در برابر گرما واتش دارند وباعث عایق سازی
مدیریت زنجیره تامین ( یکپارچه سازی درمدیریت زنجیره تامین هر دو گروه )

ارتباطی عملیاتی و مفهومی در سطوح عملیاتی و فرآیندی به انبار و ذخیره سازی
برچسب :