تخلیه املاک تجاری ( قسمت هشتم - پایانی )

8- تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت:

در بند 2 ماده 15 ق.ر.م.م مقرر شده: تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب، پیشه یا تجارت. حسب بند مزبور اگر موجر اثبات نماید که شخصاً برای اشتغال به کسب یا پیشه یا تجارت به عین مستاجره نیاز دارد، دادگاه به تخلیه مورد اجاره با پرداخت تمام حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر رای خواهد داد. اساس طرح چنین دعوایی نیاز موجر به مورد اجاره به منظور رفع نیاز شخصی است، بنابراین اگر موجر نیاز شخصی به مورد اجاره نداشته باشد از طرح دعوا با خواسته صدرالاشعار نتیجه ای نخواهد گرفت.

نکاتی در این دعوی قابل توجه است:

1.       موجر باید به مورد اجاره احتیاج شخصی داشته باشد، بنابراین اگر به مورد اجاره نیاز شخصی نداشته باشد، تخلیه مشمول این بند نخواهد بود، به عبارت دیگر موجر باید برای رفع حوائج خود به کار در مورد اجاره نیاز داشته باشد به طوری که در صورت عدم اشتغال متحمل سختی و مضیقه گردد.

2.      باید موجر مالک ششدانگ مورد اجاره باشد و چنانچه مالکیت مشاعی باشد به نظر می رسد طرح دعوا از سوی یکی از مالکین مشاعی به ادعای نیاز شخصی مسموع نخواهد بود. و اگر دعوی از سوی تمام مالکین مشاعی طرح شود باید نیاز شخصی تمامی مالکیت احراز شود.

3.     تخلیه مورد اجاره در صورت احراز نیاز شخصی موکول به پرداخت تمام حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر خواهد بود.


نمونه دادخواست تخلیه به منظور نیاز شخصی موجر برای کسب و پیشه یا تجارت:

خواهان: حسن پورتقی، فرزند ایمان، 31 ساله، کارمند، اردبیل...

خوانده: حسین علیزاده، فرزند ولی، 40 ساله، کتاب فروش، اردبیل...

خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تخلیه مورد اجاره تحت پلاک ثبتی شماره ... واقع در ... به دلیل نیاز شخصی جهت اشتغال با در نظر گرفتن خسارات متوجه از دادرسی.

دلایل و منضمات:

1.       دلیل مالکیت

2.      فتوکپی مصدق سند اجاره

3.     انجام کارشناسی

4.     عنداللزوم تحقیق و معاینه محلی

5.     مدارک لازم در خصوص نیاز شخصی.

شرح دادخواست:        

ریاست محترم...

احتراماً به استحضار عالی می رساند: خوانده دعوی به حکایت سند رسمی اجاره شماره ... مورخ ... تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ... از سال 1361 مستاجر اینجانب خواهان در تمامی ششدانگ پلاک ثبتی شماره ... واقع در ... بوده و تاکنون از مورد اجاره استیفاء منفعت نموده است علی ایحال از آنجائی که بنده کارمند اداره ... بودم و به دلیل پاره ای مسائل و مشکلات شغل خود را از دست داده ام و به مورد اجاره جهت اشتغال شخصی نیاز داشته لذا با جلب نظر کارشناسی تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تخلیه مورد اجاره باستناد شق 2 از ماده 15 ق.ر.م.م تحت تمنی است. عنداللزوم استعلام ثبتی و تحقیق و معاینه محلی استدعا می شود.                                                               با نهایت احترام


خلاصه و نتیجه:

دعاوی تخلیه اماکن تجاری از پیچیدگی ها و ظرافت های خاص حقوقی برخوردار بوده و عموماً از حیطه افراد عادی، حتی دانش آموختگان حقوق که تجربه عملی و احاطه کامل به قانون و عقاید و نظرات صاحب نظران حقوقی را ندارند، خارج بوده و به عبارت دیگر از گستردگی ابعاد و پیچیدگی های خاص حقوقی برخوردار است که دارای زوایای مبهم حقوقی نیز می باشد، علی ایحال آنچه مطرح شد فتح بابی بر زوایای مبهم و مجهول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 بوده و لاغیر، امیداست مورد قبول واقع شود.

 

با نهایت احترام و ادب

  رحیم شکوری مقدم


مطالب مشابه :


قالب وبلاگ حقوقی

{افرادی که کد rss وبلاگ شما را در قالب وبلاگ حقوقی. برای دانلود قالب وبلاگ روی گزینه
روزنامه های رسمی

حقوقی. rss فید : آگهی و معماری ایران در خصوص تهیه طرح ویژه برای تمامی پهنه قالب وبلاگ کد
حقوق بانکی

وبلاگ حقوقی 1-آیا شخص غیر رشید میتواند برای انجام دادن معامله برای [ طراح قالب :
تخلیه املاک تجاری ( قسمت چهارم )

وبلاگ حقوقی و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و قالب : پیچک ] [ Weblog
تخلیه املاک تجاری ( قسمت هشتم - پایانی )

یاد استاد - وبلاگ حقوقی. 8- تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا [ طراح قالب :
سفارش طراحی قالب اختصاصی برای وبلاگتان

قالب وبلاگ * مرتبط با: قالب حقوقی 14 May 2013" href="/post-70.aspx">کد ترمینولوژی حقوق برای
بهترین قالب حرفه ای حقوقی

برای تازه شدن دیر پس از دانلود کد دریافتی را copy کرده و در قسمت تنظیمات قالب وبلاگ حقوقی.:
مفهوم شخصیت حقیقی وحقوقی

وبلاگ حقوقی " بیشتر استفاده می شود برای همین منظور به تعریف قالب وبلاگ اختصاصي
برچسب :