اسامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری نمایندگی قلم چی ایوان

نام و نام خانوادگیشهررشته کنکورمنطقه/سایر سهمیه هارشته قبولی - دانشگاه قبولی
فاطمه درويشىايوان غربانسانیمنطقه 3علوم تربيتي -دانشگاه الزهرا/س /تهران - روزانه
زهرا فلاحىايوان غربتجربیمنطقه 3دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه
شكوفه كاظميانايوان غربانسانیمنطقه 3روانشناسي -دانشگاه محقق اردبيلي -اردبيل - روزانه
پروين الياسىايوان غربتجربیمنطقه 3دندانپزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه
نويد آزادىايوان غربریاضیمنطقه 3مهندسي برق -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه
مهسا مهديانايوان غربتجربیمنطقه 3پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه
رامين كرمىايوان غربتجربیمنطقه 3پزشكي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه
فاطمه بيژن نژادايوان غربمنحصرا زبانمنطقه 3زبان وادبيات انگليسي -دانشگاه لرستان -خرم اباد - روزانه
اميد رضايى سرملهايوان غربانسانیمنطقه 3حسابداري -دانشگاه كردستان -سنندج - روزانه
رويا همتىايوان غربانسانیمنطقه 3روانشناسي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - شبانه
زهرا جواديانايوان غربتجربیمنطقه 3كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه
ساسان عباسىايوان غربتجربیمنطقه 3كارشناسي تكنولوژي پرتوشناسي -دانشگاه علوم پزشكي لرستان -خرم اباد - روزانه
محسن كريمىايوان غربریاضیمنطقه 3مهندسي دريا-دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر - روزانه
افسانه ذوالفقارىايوان غربانسانیمنطقه 3زبان وادبيات عربي -دانشگاه ايلام - روزانه
زهرا ناصرى زرنهايوان غربتجربیمنطقه 3مهندسي بهداشت محيط-دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه
سارا عزيزيانايوان غربتجربیمنطقه 3پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه
طاهره ناصرىايوان غربانسانیمنطقه 3الهيات ومعارف اسلامي -فلسفه وحكمت اسلامي -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه
مرجان رجبىايوان غربتجربیمنطقه 3هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي كردستان -سنندج - روزانه
فاطمه عارفى زادهايوان غربریاضیمنطقه 3مهندسي معماري -دانشگاه ايلام - شبانه
پريسا سليمانىايوان غربانسانیمنطقه 3الهيات ومعارف اسلامي -فقه ومباني حقوق اسلامي -دانشگاه ايلام - شبانه
مريم صادقىايوان غربتجربیمنطقه 3هوشبري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه
سارا مرادى زلانىايوان غربریاضیمنطقه 3رياضيات وكاربردها-دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه
فرهاد اسدىايوان غربتجربیمنطقه 3پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه
على ياسمىايوان غربتجربیمنطقه 3پرستاري -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه
فاطمه دلاورىايوان غربریاضیمنطقه 3مهندسي كامپيوتر-دانشگاه ايلام - شبانه
حمزه آقايىايوان غربتجربیمنطقه 3مهندسي بهداشت حرفه اي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه
زهرا دلشادىايوان غربتجربیمنطقه 3كارشناسي بهداشت عمومي -دانشگاه علوم پزشكي ايلام - روزانه
محبوبه مرادى ماژينايوان غربتجربیمنطقه 3مديريت خدمات بهداشتي درماني -دانشكده علوم پزشكي بم - روزانه
كيانوش شهبازىايوان غربانسانیمنطقه 3حسابداري -دانشگاه رازي -كرمانشاه - روزانه
زينب تمرىايوان غربریاضیمنطقه 3فيزيك -دانشگاه بوعلي سيناهمدان - روزانه
ندا جمالىايوان غربتجربیمنطقه 3شيمي -دانشگاه ايلام - شبانه
رامين احمدىايوان غربتجربیمنطقه 3شيمي -دانشگاه ايلام - روزانه
پيام يوسفىايوان غربتجربیمنطقه 3شيمي -دانشگاه ايلام - روزانه
ناهيد پاشايىايوان غربتجربیمنطقه 3مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ايلام - روزانه
حامد نرگسىايوان غربریاضیمنطقه 3مهندسي كشاورزي -اب -دانشگاه ايلام - شبانه
آلا منصورىايوان غربتجربیمنطقه 3مهندسي كشاورزي -گياه پزشكي -دانشگاه ايلام - شبانه
معصومه اسمعيلىايوان غربتجربیمنطقه 3مهندسي كشاورزي -ترويج واموزش كشاورزي -دانشگاه جيرفت - روزانه
پيمان ويسىايوان غربتجربیمنطقه 3بهداشت موادغذايي -دانشگاه ايلام - روزانه
سمانه مظفرىايوان غربتجربیمنطقه 3شيمي -دانشگاه دامغان - روزانه
مژگان لطفىايوان غربتجربیمنطقه 3مهندسي منابع طبيعي -مرتع وابخيزداري -دانشگاه ايلام - شبانه


مطالب مشابه :


اسامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری نمایندگی قلم چی ایوان

اسامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری نمایندگی قلم چی ایوان - - کانون لرستان -خرم اباد
نفرات برتر چهارم تجربی آزمون 5 اردیبهشت (کشوری)

کانون فرهنگی آموزش قلم چی در مهر ماه سال 1385 فعالیت خود را در شهرستان گالیکش آغاز کرد.
نتایج قبولی های کانون قلم چی درچه درکنکور سراسری 92

نتایج قبولی های کانون قلم چی درچه درکنکور سراسری 92. مهندسی برق خرم آباد
آزمون علمی ابان ماه کانون فرهنگی آموزش قلم چی پایه ششم (سری دهم )92-93

آزمون علمی ابان ماه کانون فرهنگی آموزش قلم چی ( اعتمادی خرم اباد) آموزش قلم چی
* قات زدن واقعي یعنی‌ چی‌!؟ *

* قات زدن واقعي یعنی‌ چی‌!؟ * اتاق عمل خرم اباد اتاق عمل خرم اباد ورودی 89 رشته ی اتاق
آبشار های دیدنی(خرم آبادلرستان)

عشق است ریاضی - آبشار های دیدنی(خرم آبادلرستان) 3-گروه ریاضی ناحیه 1 خرم آباد(خانم ندری)
نفرات برتر کنکور93

فاطمه فاضلی‌فرد از خرمآباد نفر خلاصه درس های معلمان و دبیران کانون فرهنگی قلم چی ;
برچسب :