بهترین روش صید ماهی سفید


 

سه نکته اساسی جهت صید ماهی سفید :

1.ماهیهای سفید دراوایل بهار و پاییز  تخم ریزی میکنند. پس بهترین زمان برای صید ،زمان مهاجرت ماهیها به این رودها میباشد بخصوص محل اتصال رودخانه ها به دریا.برای مثال (سر مل در بندر انزلی).

2. ریسه مناسب صید این ماهی را در زیربصورت تصویری ترسیم کردم.(بهتر است در سطح آب از چوبپنبه استفاده کنید)از پرتابهای بلند اجتناب کنید چون ماهی ها در این فصول جهت تغذیه کنار نیزارها و سنگهای بزرگ بصورت گروهی اقدام به شکار لاروها ،صدفهای کوچک،نرمتنان و نوزاد پشه میکنند.                         

در سیستم انتظاری                                     

 

 

  
در سیستم شناور و رو آبی

 

3.بهترین طعمه ها به ترتیب عبارتند از :صدف و مغزصدف،کاسی(لارو مگس)،گوشت میگو وخرچنگ ،حشرات آبزیی و حشراتی مانند ملخ وسنجاقک، کرم خاکی و.....از خمیر های اسانسدار هم میتوانید استفاده کنید که من توصیه نمیکنم.

 


مطالب مشابه :


صید زردپر

نکاتی پیرامون صید زرد پر. کرد ولی بهترین مکان برای صیداین و طول ریسه از
بهترین روش صید ماهی زردپر در رود ارس(انتظاری )

و ترکیب صحیح ریسه های مطلوب زردپره .بهترین طعمه برای صید ماهی زرد ماهی زرد پر در
صید ماهی کپور و زردپر با طعمه لارو مصنوعی

صید ماهی کپور و زرد پر با طعمه لارو مصنوعی با عرض از مدتها برای . همراه خود ریسه
بهترین روش صید ماهی سفید

مطالب اختصاصی ماهی زرد پر. پس بهترین زمان برای صید ،زمان مهاجرت ماهیها ریسه مناسب صید
برچسب :