اطلاعات تلفنی 118

مرکز اطلاعات تلفنی 118 به عنوان یک شبکه گسترده اطلاع رسانی برای ارایه اطلاعات مربوط به شبکه تلفن طراحی و ایجاد شده است. به هنگام تماس با شماره 118 بهتر است به نکات زیر توجه شود:

-        با توجه به مکانیزه بودن سیستم پاسخگوئی 118پیش از تماس ، برای یادداشت کردن شماره مورد نظر قلم وکاغذ آماده کنید.

-        کد پاسخگو به همراه تاریخ و ساعت دقیق پاسخگوئی را برای پیگیری های احتمالی یادداشت کنید.

-        شماره تلفن مورد نیاز را با اعلام مشخصات کامل درخواست کنید.

-        شماره های دریافتی از مرکز اطلاعات تلفنی را برای تماس های بعدی در جای مناسبی یادداشت کنید.

-        مشترکان محترم سعی نمایند شماره های اضطراری (پلیس ، آب ، گاز ، برق و... ) را حتی الامکان بخاطر بسپارند.

-        اطلاعات اشخاص حقوقی در صورت ارایه درخواست کتبی از سوی بالاترین مقام و یا صاحبان امضاء مجاز ( اعم از دولتی یا خصوصی) و براساس اطلاعات مندرج در پرونده موجود در شرکت مخابرات استان اصفهان در سیستم 118  ثبت می شود.

-        اطلاعات اشخاص حقیقی بر اساس اطلاعات مندرج در پرونده موجود در شرکت مخابرات استان اصفهان در سیستم 118 ثبت می گردد .

 


مطالب مشابه :


مشاهده صورتحساب تلفن های ثابت استان اصفهان http://e.tce.ir/f_telmab.aspx

فقط برای شما - مشاهده صورتحساب تلفن های ثابت استان اصفهان http://e.tce.ir/f_telmab.aspx -
مشاهده صورتحساب تلفن های ثابت استان اصفهان

انوشه - مشاهده صورتحساب تلفن های ثابت استان اصفهان - - انوشه
مشاهده صورتحساب تلفن های ثابت استان اصفهان

فقط برای شما - مشاهده صورتحساب تلفن های ثابت استان اصفهان - قبض تلفن ثابت, استان اصفهان,
پیش شماره تلفن های استان اصفهان 031

همه چیز - پیش شماره تلفن های استان اصفهان 031 - ورزشی لینکستان http://link1.blogfa.com ili ]dc
اطلاعات 118 تلفن ثابت استان اصفهان http://e.tce.ir/f_home118.aspx

فقط برای شما - اطلاعات 118 تلفن ثابت استان اصفهان http://e.tce.ir/f_home118.aspx -
تغییر شماره تلفن های روستا

روستای پیکان جرقویه اصفهان - تغییر شماره تلفن های روستا - به وبلاگ روستای پیکان جرقویه خوش
وداع 0331 با نجف آباد

در راستای اجرای طرح هم کدسازی تلفن ثابت در استان‌های کشور، تلفن‌های ثابت استان اصفهان از
اطلاعات تلفنی 118

تلفن ثابت وکمی فعالیت مرکز اطلاعات تلفنی 118 شبانه روزی است وعلاوه بر تلفنهای شهر اصفهان
تغییر شماره تلفن های ثابت

برو بچ دولت آباد - تغییر شماره تلفن های ثابت - دولت آباد عشق کودکیم من به نام خوش تو متکیم
مقدمات ارايه خطوط تلفن بي سيم ثابت در اصفهان فراهم شد

شیفتگان خبر - مقدمات ارايه خطوط تلفن بي سيم ثابت در اصفهان فراهم شد -
برچسب :