ثبت نام عمره مفرده سال 91-90

حج و زيارت استان آذربايجان شرقي با استعانت از درگاه خداوند متعال، به استحضار شهروندان ارجمند استان مي رساند: اعزام متقاضيان داراي اولويت تشرف انشاءاله همزمان با دهه مبارك فجر آغاز و تا اواخر تير ماه سال آتي ادامه خواهد يافت و گروههاي مربوطه به شرح ذيل در دو مرحله اعلام خواهند شد.   مرحله اول:گروههاي اعزامي از تاريخ 19/11/1390لغايت 26/02/1391 مرحله دوم:گروههاي اعزامي از تاريخ 27/02/1391 لغايت 28/04/1391   توجه: مشخصات گروههاي مرحله اول در همين اطلاعيه و مشخصات گروههاي مرحله دوم، بهمراه ضوابط و شرايط مربوطه انشااله در نيمه دوم فروردين ماه سال 1391 اعلام خواهد شد.   توضيح اينکه فهرست کارگزاران و شرايط مشمولين تشرف در مرحله اول عمره 91-90 علاوه بر اين اطلاعيه، در پايگاه اينترنتي:www.hajazs.ir  قابل دسترس بوده و واجدين شرايط تشرف مي توانند با رعايت کليه نکات قيد شده، برنامه ريزي و اقدام لازم به عمل آورند.    تذكر مهم : اعزام پذيرش شدگان محترم منوط به صدور بموقع  رواديد (ويزا) توسط سفارت عربستان در ايران بوده و در صورت بروز هرگونه موارد پيش بيني  نشده ، تأخير و يا عدم تائید و انجام پرواز مسئوليتي متوجه حج و زيارت استان نخواهد بود.     الف) مشمولين تشرف در مرحله اول:   1-                        دارندگان اصل اسناد بانك ملي مربوط به ثبت نامهاي عمومي (سالهاي 1363- 1376-1382 تا 1386) كه تاكنون به هر دليل مشرف نشده اند (اين آخرين فراخواني است كه از دارندگان اين اسناد به عمل مي آيد).   توضيح : ثبت نام كليه افراد مذكور در بند يك كه طي سالهاي قبل اقدام به ثبت نام نزد كارگزاران مجاز نموده و به هر علتي مشرف نشده و وجوه آنان نزد يكي از شركتهاي مجري مجاز از طرف سازمان حج و زيارت و يا در بانك مربوطه (بستانكار) مي باشد. منوط به اين است كه قبل از مراجعه به كارگزاران نسبت به اخذ تأييديه از حج و زيارت استان و پايدار نمودن سند خود اقدام نموده باشند.   2-                دارندگان اولويتهاي 1 تا 230 بانک ملت که در ثبت نام عمومي سال 1387 شرکت نموده و کارت ثبت نام داراي اعتبار را در اختيار دارند. توجه: دارندگان فيشهاي عمره بانك ملت جهت آگاهي از اولويت تشرف خود مي توانند از روشهاي ذيل استفاده نمايند: *  از طريق پايگاه اينترنتي بانك ملت به نشاني:www.bankmellat.ir   *  با ارسال شماره ثبت نام كارت وديعه ( فيش)، به سامانه پيام كوتاه ( sms ) بانك ملت به شماره 200034  (ازطريق پيامك). *  از طريق تماس با شماره تلفن 1566 (مركز ارتباطات مردمي بانك ملت ). *  مراجعه حضوري به يكي از شعب بانك ملت.   ب) نحوه پذيرش و ثبت نام :   الف- ذخيره (رزرو) اوليه:در ابتدا متقاضي فيش اولويت دار به يكي از کارگزاريهاي مجاز در سطح استان مراجعه و با ارائه مدارک لازم نسبت به انتخاب و ثبت نام اوليه ( رزرواسيون ) در يکي از گروههاي اعزامي اقدام نموده و  برگه انجام رزرواسيون اوليه را كه حاوي مشخصات گروه پروازي، نام و نشاني کارگزار عامل(مقصد) و کد پيگيري دريافت خواهد نمود . توجه 1: هر يک از کارگزاران پس از انجام ثبت نام اوليه متقاضيان (رزرواسيون انفرادي يا گروهي) برگه انجام رزرواسيون را به زائران تحويل مي نمايند . توجه 2: هر يک از زائران با مطالعه دقيق مفاد و مندرجات اين برگه در زمان و مهلت مقرر براي قطعي نمودن ثبت نام خود و دريافت برگه واريز هزينه سفر به كارگزار مقصد مراجعه مي نمايند . توجه 3: چنانچه در برگه مذکور، سند بانک ملي متقاضي توسط سيستم تائيد نشده و مغايرت درج شود لازم است متقاضي سريعاٌٌ به يکي از شعب بانک ملي مراجعه و رفع مغايرت نمايد.   تذکر مهم:با عنايت به اينكه ثبت نام اوليه (رزرواسيون) از طريق کليه دفاتر و شركتهاي زيارتي مجاز در سطح استان بصورت همزمان اجرا خواهد شد، هيچ يك از کارگزاران،  مجاز به دريافت مدارک  بدون درج اطلاعات در سيستم نخواهند بود.  توجه: مبلغ دريافتي از هر زائر جهت انجام رزرواسيون اوليه و صدور برگه رزرو 000/20 (بيست هزار ) ريال خواهد بود. ( كه شامل افراد زير دو سال نيز ميشود)   ب- ثبت نام قطعي:بعد از انجام رزرواسيون اوليه لازم است هر يک از متقاضيان در مدت زمان تعيين شده (در برگه رزرواسيون ) با ارائه اصل و رونوشت مدارک مورد نياز و اشاره شده جهت انجام ثبت نام قطعي به کارگزار عامل(مقصد) مراجعه و نسبت به دريافت قبض هزينه مابه التفاوت سفر و واريز آن در مدت مقرر(72ساعت) اقدام نمايند.بديهي است در صورت عدم مراجعه متقاضي در مهلت مقرر،  ثبت نام اوليه وي به صورت خودکار از سامانه ثبت نام حذف ، و متقاضي جهت ثبت نام،  مجدداً مراحل قبلي را طي خواهد نمود.     ج) مدارك مورد نياز   ß مدارک مورد نياز جهت ثبت نام در دفتر کارگزار مقدماتي(مبدأ-رزرواسيون): 1- اصل و تصوير قبض سپرده گذاري اوليه (بانک ملي )يا کارت ثبت نام بانک ملت 2-اصل شناسنامه 3-اصل کارت ملي و يا شماره ملي 4-همراه داشتن اصل صلح نامه براي دارندگان اسناد انتقالي بانک ملي   ßمدارک مورد نياز جهت ثبت نام نزد کارگزار عامل(مقصد- ثبت نام قطعي):   1-برگه رزرواسيون اوليه ممهور به مهر کارگزار مقدماتي (مبدأ) 2- اصل و تصوير قبض سپرده گذاري اوليه (بانک ملي )يا کارت ثبت نام بانک ملت 3-اصل و تصوير كليه صفحات شناسنامه 4-اصل و تصويرکارت ملي 5- اصل و تصوير صلح نامه براي دارندگان اسناد انتقالي بانک ملي 6-داشتن گذرنامه معتبر با حداقل 6 ماه اعتبار از تاريخ پرواز (ارائه اصل گذرنامه برای ثبت نام درپروازهای مورخ 19/11/90 لغایت 19/12/90 الزامی مي باشد) 5-عکس 4*6 رنگي ،زمينه روشن يك قطعه مطابق با عکس گذرنامه 6-عکس 4*3 رنگي ،زمينه روشن دو قطعه تذکرمهم: متقاضيان محترم باتوجه به مفاد جدول شماره دو (هزينه سفر، مقصد و تاريخ پرواز) مي توانند به هر  يک از کارگزاران قيد شده در جدول شماره يک مراجعه و نسبت به ثبت نام اوليه (ذخيره جا) اقدام نمايند. توجه : ترتيب قرار گرفتن اطلاعات در رديفهاي جدول شماره 1 و 2  هيچ ارتباطي با يکديگر ندارد.     تذكر يك:متقاضيان محترم قبل از واريز هزينه تشرف نسبت به صحت مشخصات خود در قبض واريز هزينه سفر اطمينان حاصل نموده و در صورت هرگونه مغايرت حتماً نسبت به اصلاح آن توسط کارگزار عامل (مقصد) اقدام نمايند.   تذكر دو:منظور از کارگزار مقدماتي(مبدأ)، دفتر يا شرکت زيارتي است که عمل ذخيره جا (رزرو) را انجام داده و کارگزار عامل (مقصد) دفتر يا شرکتي است که مسئوليت عمليات ثبت نام قطعي، آموزش و اعزام زائر را بر عهده خواهد داشت.   د) زمان پذيرش و ثبت نام در كاروانهاي مرحله اول:   1- ثبت نام در كاروانهاي مرحله اول ازساعت 8 صبح ( با رعايت نوبت ) روز پنجشنبه
مورخ 15/10/90 آغاز و تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 22/10/1390 ادامه خواهد داشت.
2- ثبت نام همه روزه از ساعت 8 صبح لغايت 17 با استثناء (وقت نماز) انجام خواهد شد توجه : پس از پايان مهلت ثبت نام و در صورت عدم تکميل ظرفيت گروههاي اعلام شده، نحوه و چگونگي دعوت از اولويتهاي بعدي از طريق پايگاه اينترنتي حج و زيارت استان آذربايجان شرقي و يا جرايد كثيرالانتشار استاني به اطلاع عموم خواهد رسيد.   هـ) توضيحات مهم :   1- مبلغ هزينه سفر با توجه به تاريخ تشرف ، شرايط محل اسكان و مقصد پرواز ( جده يا مدينه ) متفاوت مي باشد . 2- عدم ارائه هر يك از مدارك لازم هنگام ثبت نام و عدم پرداخت مابه التفاوت هزينه هاي سفر و ارائه فيش بانكي تأييد شده ، ظرف مهلت مقرر (72 ساعت )،  به منزله انصراف از سفر تلقي شده و كارگزاران محترم ملزم به جايگزيني افراد جديد خواهند بود . 3- انعقاد قرارداد بين متقاضي و كارگزارضروري است. 4- بخش عمده هزينه سفر زائرين از طريق قبوض پرداختي مابه التفاوت ، به حساب بانكي مربوطه واريز مي شود  و فقط مبلغ 250000 (دويست و پنجاه هزاريال) بابت هزينه هاي تكليفي(شامل پذيرش، آموزش و . . .) به حساب بانكي كارگزار واريز  مي شود . لازم است هزينه هاي مذكور به طور مشخص در قرارداد درج شود و به جز هزينه هاي ياد شده و نيز هزينه ذخيره جا           (000/20 ريال نقدي) هنگام ثبت نام مقدماتي، كارگزاران محترم مجاز به دريافت هيچ وجهي تحت هيچ عنواني نخواهند بود. 5- تشرف معتمرين با گذرنامه عادي (بين المللي) خواهد بود . 6- دريافت گذرنامه، پرداخت عوارض خروج و واکسيناسيون به عهده متقاضي است . 7- به غير از همسر صاحب گذرنامه، براي ساير افراد خانواده (فرزندان ذكور و اناث) كه زمان اعزام  17 سال تمام داشته باشند، ارائه گذرنامه انفرادي ضروري است. 8- الصاق عكس فرزندان زير 2 سال كه به همراه والدين خود نامنويسي مي شوند در گذرنامه الزاميست.  9- خروج از كشور مشمولين وظيفه عمومي و پرسنل نيروهاي مسلح تابع مقررات مربوطه و منوط به ارائه گذرنامه معتبر و داراي اجازه خروج از كشور خواهد بود . 10- مسئوليت ممنوع الخروج بودن ) تشابه اسمي ، بدهي مالياتي و . . . )  برعهده شخص زائر خواهد بود . 11-منظور از كارگزار، دفاتر و شركتهاي زيارتي ذكر شده در اين اطلاعيه مي باشد(جدول شماره 1 ) 12- كارگزاران به هيچ وجه قبل از زمان اعلام شده مجاز به پذيرش متقاضيان تحت عناوين رزرو، ليست انتظار و .... نبوده و ثبت نام فقط در روز و ساعت اعلام شده مجاز خواهد بود . 13- اعزام متقاضيان محترم از طريق دفاتر و شركتهاي زيارتي مجاز اعلام شده در اين اطلاعيه (جدول شماره 1) خواهد بود . بنابراين هرگونه ثبت نام در غير از دفاتر و شركتهاي مذكور فاقد اعتبار بوده و حج و زيارت استان در قبال اينگونه متقاضيان هيچگونه مسئوليتي نداشته و با افراد و شركتهاي غير مجاز كه اقدام به ثبت نام نمايند ، برخورد قانوني از طريق مراجع ذيصلاح صورت خواهد گرفت . 14- متقاضيان گرامي مي توانند فقط براي خود و همراهان درجه اول خويش (همسر ، فرزندان ،پدر ، ماد ر، خواهر و برادر ) ثبت نام كنند و هر يك از منسوبين ديگر ايشان بايد شخصاً جهت ثبت نام حضور يافته و با رعايت نوبت و شرايط لازم نامنويسي نمايند . 15- حضور متقاضيان محترم با توجه به شرايط ذكر شده هنگام ثبت نام ضروري است 16- گروه بندي هتلهاي محل استقرار زائرين در مكه مكرمه و مدينه منوره با استاندارد هاي رايج بين المللي منطبق نبوده و بر اساس امكانات موجود در كشور عربستان تنظيم
شده است .
17-مدت سفر متناسب با زمان پروازهاي رفت وبرگشت  ممكن است دوازده ساعت كاهش يا افزايش داشته باشد       و) انتقال سند عمره به ديگري :   انتقال اسناد بانک ملي ( ثبت نام هاي قبل از 5/1/1386 ) با حضور انتقال دهنده و انتقال گيرنده براي يک بار با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه در دفاتر و شرکتهای زیارتی مجاز  قابل انجام مي باشد . انتقال کارتهاي بانک ملت برابر مندرجات پشت کارت به پدر،مادر، همسر،فرزند، برادر ،خواهر و با مراجعه به حج و زيارت استان امکان پذیر مي باشد.     در خاتمه بار ديگر تأكيد مي نمايد : اعزام پذيرش شدگان محترم منوط به صدور رواديد ( ويزا) توسط سفارت عربستان سعودي در ايران بوده و درصورت بروز هرگونه موارد پيش بيني نشده، تأخير و يا عدم انجام پرواز مسئوليتي متوجه حج و زيارت استان نمي باشد.       « روابط عمومي حج و زيارت استان آذربايجان شرقي »       تلفن  نشانی  شهر نام كارگزار ردیف5408040 خیابان آزادی اول خیابان حافظ  تبریز میقات جحفه 14410809 خيابان دامپزشکی روبروی کوی البرز روبروی تالار میلاد تبریز ضیوف الرحمن 24- 5260461 خیابان ششگلان ، نرسیده به پل قاری ، جنب باشگاه گنجویان ، پلاک 82 تبریز تبریز پرواز 33- 5555521 خیابان امام خمینی (ره)، چهارراه شهید بهشتی، نرسیده به بانک سپه، پلاک 588 تبریز ایران سیر 42233990 خیابان بانک ملی، جنب مسجد آقایار سلطان
میانه سفیر میانه 55556045-5567585 خیابان امام (ره) ، بالاتر از میدان فجر ، جنب سینما آزادی ، پلاک 533  تبریز جهان سیر 63362348  خیابان شهید منتظری، ایستگاه غیاث، روبروی دبیرستان شهید مسافری، پلاک 231 تبریز میقات شجره تبریز 72664472 خیابان امام خمینی (ره) شمالی ، بعد از میدان ساعت ، جنب گلگشت 2  خسروشهر نادی گشت تبریز 87- 5539445 خیابان تربیت غربی ، روبروی کوچه پستخانه قدیم
تبریز ماه نورد تبریز 93803966 زعفرانیه، میرداماد، خیابان 24 متری دانش، روبروی سه راهی بهاران، پلاک 19 تبریز میثاق یاران 104774444 خیابان شریعتی جنوبی، پلاک 533 تبریز مهر آفاق تبریز 115247853 خیابان شمس تبریزی ، ایستگاه گرو ، پلاک 120 تبریز تنعیم تبریز 123364242 خيابان پاستور جدید حد فاصل خیابان حافظ و مارالان پ 52 تبریز حرمین تبریز 137238862 خیابان شهید مطهری، اول بلوار، جنب بانک تعاون بناب آسمان حرم کعبه 144792117 خیابان آزادی روبروی تالار زمرد تبریز آذرآسمان 152286 خیابان امام(ره) ، فلکه سونگون  ورزقان انوار اهل بیت آذربایجان 165511730 خيابان امام نرسیده به چهارراه شریعتی روبروی سینما آزادی تبریز میلان سیر 176126283 خیابان امام(ره) ، میدان 72 تن ، بازار ثنا ، پلاک 876 هریس وادی نور هریس 183350001-3 خیابان آزادی روبروی خیابان گلباد  تبریز گلباد 197- 554645 خیابان فردوسی ، بازار مولانا ، پلاک 16A تبریز راحل صبا 202841566 خیابان بهار ، روبروی بانک صادرات ، پلاک 2/100
تبریز آذران سیر تبریز 213352709 خیابان آزادی ، نرسیده به چهارراه آبرسان ، روبروی دبستان پناهی ، پلاک 4 تبریز فلق گشت تبریز 225243373 اول خ عباسی خ شهید بهشتی شمالی (منصور سابق) بطرف خ عارف روبروی تالار عارف تبریز میقات زوار 232227772-2233888 خیابان خواجه نصیر، نرسیده به فرمانداری، مجتمع تجاری پارک، پلاک 25و26 مراغه رخش مراغه 245234235 خیابان ششگلان روبروی باشگاه گنجویان تبریز عاشقان حرمین شریفین 255418246 خیابان آزادي، كنار گذر شريعتي جنوبي روبروي دانشگاه هنر  تبریز آفاق گشت تبریز 265551157 خیابان شریعتی جنوبی، روبروی توحید، پلاک 211 تبریز ایمن پرواز 273346339 خیابان امام خمینی (ره) ، بالاتر از میدان قطب ، جنب بانک ملی تبریز طوافون تبریز 282816859 چهار راه نادر ، اول کوچه باغ ، جنب سازمان ملی جوانان تبریز میقات گستر آذربایجان شرقی 295251988 اول خیابان ارتش شمالی ، جنب پاساژ رضوی ، پلاک 191 تبریز رنگارنگ سیر گیتی 305417457 خيابان آزادی ما بین ارتش و حافظ تبریز سماسیر سبز 313290345 بلوار 29بهمن ، روبروی خیابان جام جم 
تبریز نیک سفر یاران 326575957 خیابان آبرسانی، نرسیده به چهارراه عباسی، روبروی کوی خزر ، پلاک 1/12 تبریز نکو سفر تبریز 330431-2227475 خیابان شهید بهشتی سه راه نماز سراب رضوانسیر سراب 343360808-3349623 خیابان فارابی جنوبی ، نبش کوچه شهید علیزاده ، پلاک 399 تبریز مهرگشت تبریز 355250445 خیابان ششگلان ، روبروی بانک ملت ، پلاک 229 تبریز صفای زمزم 362- 8228551 خیابان چای کنار ، جنب بنیاد شهید انقلاب اسلامی قديم ملکان کوثر گشت ملکان 376228282  اول بلوار شهدا
عجب شیر سپهر گشت عجب شیر 382226152 خیابان المهدی (عج)، نبش 12 متری المهدی (عج)، پلاک 84 مرند صفای عرفات 392240048 خیابان خیام جنوبی ، روبروی مسجد چراغ میانه نسیم بقیع 405573482 خیابان ارتش جنوبی ، روبروی بیمارستان بهبود، پلاک 73/3  تبریز آذرپرستو 415540888 سه راهی منتظری، اول خیابان حافظ، روبروي بانک سپه، پلاک 79 تبریز سراج خضرا 422246146 خیابان 17 شهریور ، میدان 17 شهریور
مراغه فخار گشت مراغه 434779876 خیابان آزادی ، خیابان شاهد ، روبروی اداره کل بیمه خدمات درمانی ، پلاک 9
تبریز رهپویان حرم 445262145 اول ثقه الاسلام، پاساژ صفا پلاک 11 تبریز اوج پرواز 453347147 خیابان آزادی، مابین گلباد و گلگشت
تبریز پیک سفر تبریز 465571250 خیابان سه راه امین شرقی ، پلاک 241 
تبریز آذر آبادگان گشت 472816928 خیابان منجم ، نبش حجتی ، پلاک 32
تبریز طلعت نور 483221090 خیابان طالقانی ، ساختمان منبری ، طبقه همکف اسکو حنانه اسکو 494- 2823233  خیابان قطران جدید، بالاتر از بیمه تامین اجتماعی ، پلاک 35
تبریز معراج نور تبریز 502237258 خیابان انقلاب شمالی ، نرسیده به میدان امام حسین(ع) ، روبروی جایگاه علم حضرت ابوالفضل(ع)، پلاک 68
مراغه ماهرگشت مراغه 512229157 خیابان امام خميني (ره) ، روبروي شهرداري ، پلاك 29  شبستر شهاب سیر 524437543 خیابان 22 بهمن، چهارراه قطران، مجتمع عمران، پلاک 36
تبریز کبریا گشت تبریز 534120883 خیابان امام خمینی (ره) ، روبروی بانک ملت بستان آباد صفای حرمین 544214120 خیابان امام خمینی (ره) ، جنب مخابرات ، پلاک 2 سردرود راهیان عرفه 552236444 خیابان شهید بیگلری ، میدان آزادی (یادبود) اهر آلبان گشت 564227768 خیابان شهید بهشتی ، روبروی کوی حسنلو آذرشهر صفای مشعر آذربایجان 576222093 خیابان واحدی جنوبی ، جنب اداره آب و فاضلاب هشترود هشترود نسیم حج هشترود 582272402 45 متری شیخ رفیعیان ، نرسیده به پلیس ، ساختمان مروارید مرند عرشیاگشت مرند 593220288 خیابان امام خمینی(ره) ، نبش کوچه هشتم ، پلاک 8  صوفیان نسیم کعبه 606349099 35متری شهید چمران ، پلاک 7/5 باسمنج میقات حضور تبریز 611- 2231050 خیابان اوحدی ، سه راه اوحدی ، نرسیده به میدان دانش آموز ، پلاک 102 مراغه مهاجر مراغه 625561212 خيابان 17شهریور جدید، ساختمان 222 تبریز شبدیز سیر تبریز 63

 

 

ردیف تاریخ پرواز ظرفیت گروه قیمتی مقصد خط هوایی طول سفر بالای 12 سال    7تا12سال  2تا7سال زیر2سال
1 1390/11/19 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
2 1390/11/19 165 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
3 1390/11/19 120 مدینه سعودی 12 12,371,000 9,467,000 8,736,000 1,237,100
4 1390/11/20 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
5 1390/11/20 153 مدینه سعودی 12 12,458,000 9,511,000 8,749,000 1,245,800
6 1390/11/20 129 مدینه سعودی 12 12,283,000 9,424,000 8,705,000 1,228,300
7 1390/11/25 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
8 1390/11/25 165 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
9 1390/11/25 120 مدینه سعودی 12 12,371,000 9,467,000 8,736,000 1,237,100
10 1390/11/26 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
11 1390/11/26 153 مدینه سعودی 12 12,458,000 9,511,000 8,749,000 1,245,800
12 1390/11/26 129 مدینه سعودی 12 12,283,000 9,424,000 8,705,000 1,228,300
13 1390/12/01 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
14 1390/12/01 165 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
15 1390/12/01 120 مدینه سعودی 12 12,371,000 9,467,000 8,736,000 1,237,100
16 1390/12/02 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
17 1390/12/02 153 مدینه سعودی 12 12,458,000 9,511,000 8,749,000 1,245,800
18 1390/12/02 129 مدینه سعودی 12 12,283,000 9,424,000 8,705,000 1,228,300
19 1390/12/07 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
20 1390/12/07 165 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
21 1390/12/07 120 مدینه سعودی 12 12,371,000 9,467,000 8,736,000 1,237,100
22 1390/12/08 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
23 1390/12/08 153 مدینه سعودی 12 12,458,000 9,511,000 8,749,000 1,245,800
24 1390/12/08 129 مدینه سعودی 12 12,283,000 9,424,000 8,705,000 1,228,300
25 1390/12/13 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
26 1390/12/13 165 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
27 1390/12/13 120 مدینه سعودی 12 12,371,000 9,467,000 8,736,000 1,237,100
28 1390/12/14 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
29 1390/12/14 153 مدینه سعودی 12 12,458,000 9,511,000 8,749,000 1,245,800
30 1390/12/14 129 مدینه سعودی 12 12,283,000 9,424,000 8,705,000 1,228,300
31 1390/12/19 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
32 1390/12/19 165 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
33 1390/12/19 120 مدینه سعودی 12 12,371,000 9,467,000 8,736,000 1,237,100
34 1390/12/20 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
35 1390/12/20 153 مدینه سعودی 12 12,458,000 9,511,000 8,749,000 1,245,800
36 1390/12/20 129 مدینه سعودی 12 12,283,000 9,424,000 8,705,000 1,228,300
37 1390/12/25 156 مدینه سعودی 12 12,033,000 9,299,000 8,642,000 1,203,300
38 1390/12/25 165 مدینه سعودی 12 12,033,000 9,299,000 8,642,000 1,203,300
39 1390/12/25 120 مدینه سعودی 12 12,746,000 9,655,000 8,824,000 1,274,600
40 1390/12/26 156 مدینه سعودی 12 12,033,000 9,299,000 8,642,000 1,203,300
41 1390/12/26 153 مدینه سعودی 12 12,833,000 9,699,000 8,842,000 1,283,300
42 1390/12/26 129 مدینه سعودی 12 12,633,000 9,599,000 8,792,000 1,263,300
43 1391/01/02 156 مدینه سعودی 12 12,033,000 9,299,000 8,642,000 1,203,300
44 1391/01/02 165 مدینه سعودی 12 12,033,000 9,299,000 8,642,000 1,203,300
45 1391/01/02 120 مدینه سعودی 12 12,746,000 9,655,000 8,824,000 1,274,600
46 1391/01/03 156 مدینه سعودی 12 12,033,000 9,299,000 8,642,000 1,203,300
47 1391/01/03 153 مدینه سعودی 12 12,833,000 9,699,000 8,842,000 1,283,300
48 1391/01/03 129 مدینه سعودی 12 12,633,000 9,599,000 8,792,000 1,263,300
49 1391/01/08 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
50 1391/01/08 165 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
51 1391/01/08 120 مدینه سعودی 12 12,371,000 9,467,000 8,736,000 1,237,100
52 1391/01/09 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
53 1391/01/09 153 مدینه سعودی 12 12,458,000 9,511,000 8,749,000 1,245,800
54 1391/01/09 129 مدینه سعودی 12 12,283,000 9,424,000 8,705,000 1,228,300
55 1391/01/14 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
56 1391/01/14 165 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
57 1391/01/14 120 مدینه سعودی 12 12,371,000 9,467,000 8,736,000 1,237,100
58 1391/01/15 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
59 1391/01/15 153 مدینه سعودی 12 12,458,000 9,511,000 8,749,000 1,245,800
60 1391/01/15 129 مدینه سعودی 12 12,283,000 9,424,000 8,705,000 1,228,300
61 1391/01/20 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
62 1391/01/20 165 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
63 1391/01/20 120 مدینه سعودی 12 12,371,000 9,467,000 8,736,000 1,237,100
64 1391/01/21 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
65 1391/01/21 153 مدینه سعودی 12 12,458,000 9,511,000 8,749,000 1,245,800
66 1391/01/21 129 مدینه سعودی 12 12,283,000 9,424,000 8,705,000 1,228,300
67 1391/01/26 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
68 1391/01/26 165 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
69 1391/01/26 120 مدینه سعودی 12 12,371,000 9,467,000 8,736,000 1,237,100
70 1391/01/27 153 مدینه سعودی 12 12,458,000 9,511,000 8,749,000 1,245,800
71 1391/01/27 129 مدینه سعودی 12 12,283,000 9,424,000 8,705,000 1,228,300
72 1391/02/01 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
73 1391/02/01 165 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
74 1391/02/01 120 مدینه سعودی 12 12,371,000 9,467,000 8,736,000 1,237,100
75 1391/02/02 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
76 1391/02/02 153 مدینه سعودی 12 12,458,000 9,511,000 8,749,000 1,245,800
77 1391/02/02 129 مدینه سعودی 12 12,283,000 9,424,000 8,705,000 1,228,300
78 1391/02/07 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
79 1391/02/07 165 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
80 1391/02/07 120 مدینه سعودی 12 12,371,000 9,467,000 8,736,000 1,237,100
81 1391/02/08 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
82 1391/02/08 153 مدینه سعودی 12 12,458,000 9,511,000 8,749,000 1,245,800
83 1391/02/08 129 مدینه سعودی 12 12,283,000 9,424,000 8,705,000 1,228,300
84 1391/02/13 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
85 1391/02/13 165 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
86 1391/02/13 120 مدینه سعودی 12 12,371,000 9,467,000 8,736,000 1,237,100
87 1391/02/14 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
88 1391/02/14 153 مدینه سعودی 12 12,458,000 9,511,000 8,749,000 1,245,800
89 1391/02/14 129 مدینه سعودی 12 12,283,000 9,424,000 8,705,000 1,228,300
90 1391/02/19 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
91 1391/02/19 165 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
92 1391/02/19 120 مدینه سعودی 12 12,371,000 9,467,000 8,736,000 1,237,100
93 1391/02/20 156 مدینه سعودی 12 11,771,000 9,167,000 8,574,000 1,177,100
94 1391/02/20 153 مدینه سعودی 12 12,458,000 9,511,000 8,749,000 1,245,800
95 1391/02/20 129 مدینه سعودی 12 12,283,000 9,424,000 8,705,000 1,228,300
96 1391/02/25 156

مطالب مشابه :


اعلام اولویت جدید برای ثبت نام در گروههای عمره استان آذربایجان شرقی

ماه نورد تبریز. تبریز, 1392/02/29. خ تربیت غربی ، روبروی کوچه پستخانه قدیم. 5539445. 2, نکوسفر تبریز, تبریز, 1392/02/29. خ آبرسانی، روبروی
افتتاح دو پروژه ذوب آهن و نورد در استان

در ادامه طرح هاي توسعه اي اين مجتمع كه در قالب فاز دو عملياتي شد، پروژه نصب و راه‌اندازي خطوط توليد ميلگرد و پروفيل بود كه از فروردين ماه سال 1386 عمليات اجرايي آن
ثبت نام عمره مفرده سال 91-90

7- 5539445, خیابان تربیت غربی ، روبروی کوچه پستخانه قدیم, تبریز, ماه نورد تبریز, 9. 3803966, زعفرانیه، میرداماد، خیابان 24 متری دانش، روبروی سه راهی بهاران ،
هلدینگ گسترش فولاد تبریز

تبریز 2020 - هلدینگ گسترش فولاد تبریز - اخبار عمرانی و اقتصادی تبریز و آذربايجان. ... سه خط نورد اين شركت طي 3 الي 4 ماه آينده راه اندازي خواهد شد. علاوه بر طرح
زکوﺓ زندگی

زکوﺓ زندگی. شب همه بی تو کار من شِکوه به ماه کردن است. روز ستاره تا سحر تیره به آه کردن است. متن خبر که یک قلم بی تو سیاه شد جهان. حاشیه رفتنم دگر نامه سیاه
گفتگوی نشریه ماه نو با سارا عدالتیان- غارنورد جوان

گروه کوهنوردی و اسکی جام سهند تبریز - گفتگوی نشریه ماه نو با سارا عدالتیان- غارنورد جوان - خبر, عكس و گزارش كوهنوردي. ... باشگاه کوه نوردان آرش · تیم کوهنوردی
300 میلیون سال پیش کره زمین چگونه بود؟ تهران بندری در کنار اقیانوس!

یا برای رسید از تهران به تبریز باید از صدها کیلومتر دریا گذر کرد. .... فیلم آتش زدن اجساد عراقی ها توسط سربازان آمریکا · تصاویر دریافتی جدید از ماه نورد چین
نخستین تصاویر ارسالی مریخ نورد ناسا از سیاره سرخ

وبلاگ استعدادهاي درخشان ایران فردا - نخستین تصاویر ارسالی مریخ نورد ناسا از سیاره سرخ - تبریز. ... به گزارش خبرگزاری مهر، کنجکاوی مریخ نورد جدید ناسا که امروز دوشنبه 16 مرداد ماه روی سطح مریخ فرود آمد ... راهنمایی شهید فهمیده تبریز درس می خوانم
تاریخچه صعود به قلل منطقه تخت سليمان و علم كوه

یک گروه از کوهنوردان تبریز به نام اورال توانست از دو مسیر سال 1352 لهستانی ها و مسیر ... در مرداد ماه یک تیم جوان از گروه ارش عبارت از عباس محمدی سرپرست، مهرنوش
عظیم قیچی ساز مردي بالاتر از ابرها

گفت و گویی صمیمی با عظیم قیچی ساز پر افتخار ترین کوه نورد ایران / ... پرافتخارترين کوهنورد ايران که حدود دو ماه قبل دوازدهمين قله بالاي هشت هزار متري خود را هم
برچسب :