بهترین سالن های آرایش و زیبایی اصفهان

فایل PDF فهرست بهترین سالن های آرایش و زیبایی اصفهان را از اینجا دانلود نمایید.

 

سالن آرایش و زیبایی

شیک ناز

%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86_%D8%B2%DB%8C%D8

تلفنتماس:  7785463-09133866729

آدرس: سه راه سیمین  -شهرک ولیعصر- خیابان جانبازان - خیابان بانو علویه همایونی - پلاک 403 

 

 میکاپوگریمعروس

مریخیپور 

%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C_%D9%BE%D9

تلفنتماس:  36270347-09133104745

آدرس: شریعتیغربی - کوچهواعظی 

 

 آرایشگاهومیکاپ

یلدارستمیان 

%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7_%D8%B1%D8%B3%D8

تلفنتماس:  36695779 -09131294989

آدرس: اصفهان - خیابان هزارجریب 

 

 آرایشگاهومیکاپعروس

بهارهعبادی 

%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B9%D8

تلفنتماس:  09126843633 -09138235124

آدرس:  اصفهان - خیابانشیخصدوقشمالی

 

آرایشگاهوگریمعروس

مهسایزدانفر 

%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7_%DB%8C%D8%B2%D8

تلفنتماس:  36686971 -09136432595

آدرس:  اصفهان - خیابانشیخصدوقجنوبی

 

آرایش عروس

هالهکیوانفر

%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%87_%DA%A9%DB%8C%D9

تلفنتماس:  09122261947 -09138770339

آدرس:  اصفهان - خیابانشیخمفید

 

میکاپعروس

گیلدا

%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7.png

تلفنتماس:  36256233 -09132666272

آدرس:  اصفهان - خیابانخاقانی

 

آرایشگاهعروس

ژولی 

%DA%98%D9%88%D9%84%DB%8C.png

تلفنتماس:  0913294879

آدرس:  اصفهان - خیابانشریعتی 

 

آرایشگاهعروس

نازی دهخدا

تلفنتماس:  32664266-09133094249

آدرس:  اصفهان - مابینپلغدیروبزرگمهر 

  

  آرایشگاهعروس

تقدسی

تلفنتماس:  09131698104

آدرس:  اصفهان - خیاباندقیقی

 

آرایشگاه

میرا حسنی

تلفنتماس:  36613737-09133105899

آدرس:  اصفهان خیابان رودکی کوچه زیبا  

 

سالن آرایش و زیبایی

آرامیس

تلفنتماس:  37780202

آدرس:  اصفهان - خیاباندقیقی

 

سالن آرایش و زیبایی عروس

شیرین بهادری

تلفنتماس:  09124076967

آدرس:  اصفهانچهار رراهپلیس

 

آرایشگاه

الیکا

تلفنتماس:  36259596-09131156223

آدرس:  اصفهان چهار رراه حکیم نظامی

 

آرایشگاهعروسوگریم

زینه

تلفنتماس:  36613259-09132050112

آدرس:  اصفهان خیابان میر

 

آرایشگاه

تک

تلفنتماس:  36281282-09131175601

آدرس:  اصفهان خیابان توحید میانی 

 

 آرایشگاه

نادره

تلفنتماس:  32642206

آدرس:  اصفهان  

 

 آرایشگاه عروس

ماتیک

تلفنتماس:  09131189898-09131131789

آدرس:  اصفهان خیابان شیخ صدوق جنوبی

 

آموزشگاه آرایشگری

لاوین

تلفنتماس:  32661260-09131281558

آدرس:  اصفهان خیابان شیخ هشت بهشت شرقی

 

میکاپ و گریم عروس

هلن

تلفنتماس:  36245783-09133008168

آدرس:  اصفهان خیابان خاقانی

 

میکاپ و آرایش عروس

تلخک

تلفنتماس:  36622514-09131066912

آدرس:  اصفهان چهار راه سپه سالار


مطالب مشابه :


بهترین سالن های آرایش و زیبایی اصفهان

ناخن من - بهترین سالن های آرایش و زیبایی اصفهان مرکز تخصصی هاشور ابرو و کاشت ناخن پری
میکروپیگمنتیشن جایگزین تاتو (بدون درد و خونریزی)

آدرس: اصفهان, سه راه سیمین, شهرک ولی‌عصر, مرکز تخصصی هاشور ابرو و کاشت ناخن پری
فیلم آموزش کاشت ناخن

آدرس: اصفهان, سه راه سیمین, شهرک ولی‌عصر, مرکز تخصصی هاشور ابرو و کاشت ناخن پری
مراحل کاشت ناخن , روش کاشت ناخن :

آدرس: اصفهان, سه راه سیمین, شهرک ولی‌عصر, مرکز تخصصی هاشور ابرو و کاشت ناخن پری
آموزش ھیر اکستنشن

آدرس: اصفهان, سه راه سیمین, شهرک ولی‌عصر, مرکز تخصصی هاشور ابرو و کاشت ناخن پری
برچسب :