فرمول‌های محاسباتی انواع میانگین

فرمول‌های محاسباتی برای میانگین‌های:

۱- حسابی

۲- وزنی

۳-  هندسی

۴-  هارمونیک

۵-  درجه دوم

منبع: نیکوکار(۱۳۹۰)

فایل حاوی فرمول‌های محاسباتی


مطالب مشابه :


پاور پوینت آمار و روش تحقیق در علوم پزشکی

پاور پوینت آمار و روش تحقیق در علوم پزشکی: به نام خدا نظر به استقبال بسياري از دوستان
فرمول‌های محاسباتی انواع میانگین

آمار و روش تحقیق - فرمول‌های محاسباتی انواع میانگین - کاربرد آمار در پژوهش های علمی
مقاله چاپ شده

مجموعه مقالات ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان: 27 و 28 اردیبهشت 1391. عنوان: بررسی رابطه بین
برچسب :