طرح های برگزیده مسابقه طراحی شهری و معماری میدان ضلع قبله - نویسنده : مسعود جوادی

طرح های برگزیده مسابقه طراحی شهری و معماری میدان ضلع قبله

نویسنده : مسعود جوادی

نتایج مسابقه طراحی شهری و معماری میدان ضلع قبله ، اعلام شد.

نتایج مسابقه به شرح ذیل می باشد:
آثار به ترتیب رتبه از یک تا سه می باشد.

 

رتبه اول:
شرکت مهندسین مشاور نقشان

//www.bargozideha.com/static/portal/78/783002-488439.jpg

 

//www.bargozideha.com/static/portal/56/562145-834533.jpg

 

//www.bargozideha.com/static/portal/39/399249-603482.jpg

 

//www.bargozideha.com/static/portal/47/476734-490448.jpg

 

//www.bargozideha.com/static/portal/60/609164-743503.jpg

 

//www.bargozideha.com/static/portal/32/324903-145221.jpg

 

//www.bargozideha.com/static/portal/11/117995-390938.jpg

 

رتبه دوم:
گروه همکاری عرفان فرهمند

گروه فنی مرتضی ملک جعفریان

//www.bargozideha.com/static/portal/34/347862-298170.jpg

 

//www.bargozideha.com/static/portal/35/352289-295829.jpg

 

//www.bargozideha.com/static/portal/62/622265-375751.jpg

 

//www.bargozideha.com/static/portal/97/975011-730626.jpg

 

//www.bargozideha.com/static/portal/84/843558-222060.jpg

 

//www.bargozideha.com/static/portal/84/843558-222060.jpg

 

//www.bargozideha.com/static/portal/19/193313-980304.jpg

 

رتبه سوم:
گروه همکاری جهانگیر باقرلی
مهندسین مشاور آداک

//www.bargozideha.com/static/portal/98/984138-409324.jpg

 

//www.bargozideha.com/static/portal/52/527571-663537.jpg

 

//www.bargozideha.com/static/portal/88/882281-502274.jpg

 

//www.bargozideha.com/static/portal/88/882281-502274.jpg

 

//www.bargozideha.com/static/portal/28/287928-257349.jpg

 

//www.bargozideha.com/static/portal/20/207812-238892.jpg

 

//www.bargozideha.com/static/portal/17/178351-333325.jpg

   Author : Masoud Javadi  - Architect engineer


مطالب مشابه :


دانشگاه آزاد طراحی شهری

طراحی شهری لیست دروس تئوری که در اولویت اول مطالعه * بچه­ ها من خودم رتبه 1 علوم تحقیقات
معرفی رتبه اول مسابقه طراحی مجتمع تجاری صنعت ساختمان رشت

و ساختمان به گونه ای كه ساختمان مورد نظر هم به عنوان یك نماد شهری رتبه اول: گروه طراحی:
طراحی فضای شهری در دانمارک

رتبه: جایزه اول مسابقه را نیز در همان دانشگاه در رشته طراحی شهری با رتبه عالی به
طرح های برگزیده مسابقه طراحی شهری و معماری میدان ضلع قبله - نویسنده : مسعود جوادی

نتایج مسابقه طراحی شهری و معماری میدان ضلع قبله ، اعلام شد. رتبه اول: شرکت مهندسین مشاور
ارتباط طراحی شهری با میزان شادکامی شهروندان

دانمارک حائز رتبه اول و رتبه بین طراحی شهری با شادکامی شهروندان
سید هادی میرمیران و آثارش

طراحی شهری رتبه اول جایزه بزرگ معمار سال ۱۳۸۲ برای ساختمان كانون وكلای تهران و رتبه
معرفی رتبه اول مسابقه طراحی مجتمع تجاری صنعت ساختمان رشت

به گونه ای كه ساختمان مورد نظر هم به عنوان یك نماد شهری مطرح رتبه اول: گروه طراحی:
به بهانه پاسداشت یگانه نامی که از او درس شرافت و انسانیت آموختم : زنده یاد دکتر شکوهی

برنامه ریزی و طراحی شهری. جغرافیای شهری، جلد اول و دوم، دانشگاه تبریز (رتبه اول در
برچسب :