سوال و جواب حرفه و فن پایه سوم راهنمایی

  سؤالات واحد 1 – فناوري و سيستم :
1 – چه سؤالاتي در ذهن انسان باعث شد وسيله اي مانند تلسكوپ و بالن را بسازد؟
 
انسان براي تسخير كرات آسماني ، جست وجو ، تحقيق و كاوش در مورد آن ها و بدست آوردن اطلاعات در رابطه با ستارگان با قدرت تفكر خويش شروع به ساخت وسايلي مانند تلسكوپ و بالن نمود. 
 
 

  2 – چگونه مي توان از مغز خود با ظرفيت بيشتر استفاده كرد؟
 
انسان مي تواند با استفاده از قدرت تفكر خلاق خويش بسياري از مسائل و مشكلات خود را حل كند و اختراعات و اكتشافات زيادي انجام دهد و در زندگي خود به كار گيرد. تفكر خلاق از زمان خلقت انسان همواره با وي بوده است. 
 
 

  3 – چرا بايد براي استفاده از مواد به اصول بهداشتي توجه كرد؟
 
چون بعضي از موادي كه در فناوري استفاده مي شوند براي سلامت انسان خطرناك است. 
 
 

  4 – استاندارد چيست؟
 
اصول و ضوابطي است كه توليد كنندگان محصولات فناوري در هنگام توليد بايد آن ها را رعايت كنند. 
 
 

  5 – چرا در هر كارخانه توليد مواد غذايي يك آزمايشگاه كنترل كيفيت وجود دارد؟
 
براي ارزيابي و كنترل مداوم توليد هر كارخانه و نظارت بر كيفيت ، بهداشت و ... نياز به آزمايشگاه ضروري است. 
 
 

  6 – سيستم هاي پيچيده را تعريف كنيد؟
 
سيستم هاي پيچيده از چند سيستم فرعي تشكيل شده است كه هر سيستم فرعي بخشي از وظيفه سيستم اصلي را انجام مي دهد. 
 
 

  7 – ترمز چگونه باعث بازداشتن دوچرخه از حركت مي شود؟
 
با كشيدن دسته ترمز كه روي فرمان قرار دارد، به وسيله سيم از طريق لقمه ها به ديواره يطوقه فشار وارد مي كند و مانع حركت دوچرخه مي شود. 
 
 

  8 – اگر در وسايل نقليه سيستم هدايت و كنترل وجود نداشته باشد چه اتفاقاتي مي افتد؟
 
نمي توان وسيله را به جهت دلخواه هدايت و يا درموقع لزوم از حركت بازداشت. 
 
  سؤالات واحد 2 – كار با برق
1 – چه تفاوت هايي ميان پنكه و اتوي برقي وجود دارد؟
 
پنكه انرژي الكتريكي را به انرژي مكانيكي تبديل مي كند (به وسيله الكتروموتور). ولي اتوي برقي،‌انرژي الكتريكي را به انرژي حرارتي تبديل مي كند. (به وسيله المنت يا سيم هاي مقاومتي) 
 
 

  2 – يك كليد تبديل داراي چند پيچ است؟
 
كليد تبديل داراي يك پيچ اتصال مشترك و دو پيچ غيرمشترك است. 
 
 

  3 – دو قسمت عمده يك موتور الكتريكي را نام ببريد.
 
الف - قسمت گردان (رتور)
ب – قسمت ساكن شامل قطب ها و بدنه (استاتور) 
 
 

  4 – رتور به چه قسمتي از موتور گفته مي شود و از چه موادي ساخته شده است؟
 
به قسمتي از موتور گفته مي شود كه درون موتور دوران مي كند در رتور ورقه هاي آهني بر روي ميله اي از فولاد سخت سوار شده است. 
 
 

  5 – متر، ليترو گرم واحدهاي اندازه گيري چه كميت هايي هستند؟
 
متر واحد اندازه گيري كميت طول و ليتر واحد اندازه گيري كميت حجم و گرم واحد اندازه گيري كميت وزن است. 
 
 

  6- علامت مقاومت الكتريكي و نام واحد كميت مقاوت چه بوده و مقاومت با چه دستگاهي اندازه گيري مي شود؟
 
علامت مقاومت الكتريكي (R) و نام واحد كميت آن اهم ( ) و دستگاه اندازه گيري آن اهم سنج است. 
 
 

  7 – ترانزيستور داراي چند پايه است و قبل از اختراع آن از چه وسيله اي به جاي آن استفاده مي شد؟
 
ترانزيستور داراي سه پايه است و قبل از اختراع آن از لامپ هاي بزرگ ، گران قيمت و پرمصرف به جاي آن استفاده مي شد. 
 
  سؤالات واحد 3 – بهداشت
1 – چه عواملي موجب بيماري مي شوند؟
 
موجودات بسيار ريزي به نام ميكروب كه از راه هاي مختلف وارد بدن انسان مي شوند و او را بيمار مي كنند. 
 
 

  2 – چگونه مي توانيد در مقابل بيماري ها از خود دفاع كنيد؟
 
بدن انسان داراي سيستم دفاعي است كه در مقابل ميكروب ها مقاومت مي كند. اما گاهي مقاومت بدن كافي نيست و ميكروب ها بر انسان غلبه كرده و او را بيمار مي كنند. 
 
 

  3 – در كشور ما برنامه واكسيناسيون از چه سني شروع مي شود و شامل چه واكسن هايي است؟
 
از بدو تولد 1. سل (ب،ث، ژ) 2. فلج اطفال ، 3. هپاتيت ب ، 4. سه گانه (ديفتري – كزاز – سياه سرفه) 5. سرخك 
 
 

  4 – واكسن چيست؟
 
ميكروب زنده ضعيف شده يا كشته شده يا سم ضعيف شده ميكروب است كه طبق برنامه هاي خاصي به صورت خوراكي، تزريقي يا راه هاي ديگر آن را به بدن انسان وارد مي كنند. كه اين عمل را ايمن سازي يا واكسيناسيون گويند كه در اثر اين عمل انسان بيمار نمي شود، بلكه نيروي دفاعي بدن او عليه آن ميكروب تقويت مي گردد. 
 
 

  5 – معناي رشد و تكامل چيست؟
 
رشد به معناي تغيير يافتن اندازه اعضاي مختلف بدن است و توانايي يادگيري در طول زندگي و به دست آوردن مهارت هاي مختلف را تكامل گويند. 
 
 

  6 – معلوليت ها و بيماري هاي شديد جسمي و رواني كودك در بدو تولد به چه عواملي بستگي دارد؟
 
ممكن است ارثي و يا به وضعيت مادر در دوران بارداري و زايمان مربوط باشد. 
 
 

  7 – مراقبت هاي بعد از تولد كودك را نام ببريد.
 
1) تغذيه كودك 2) بهداشت فردي 3) مراقبت هاي بهداشت درماني 4) بهداشت رواني 5) آموزش و بازي 6) حوادث و ايمني
8 – درجه حرارت طبيعي بدن چقدر است؟
اغلب درجه حرارت بدن بين 3/36 تا 2/37 سانتي گراد است و افزايش آن را تب مي گويند. 
 
 

  9 – چه نوع بيماري ها يي را واگير مي گويند؟
 
به بيماري ها يي كه ميكروب آن ها از بدن افراد بيمار به افراد سالم منتقل مي شود و تعداد زيادي را بيمار مي كند، واگير گويند.
10 – تنفس شخص سالم و تنفس شخص بيمار چه تفاوتي با هم دارند؟
تنفس شخص سالم طبيعي ، آرام و منظم است و تنفس شخص بيمار نامنظم، عميق و كند يا تند است.
 
  سؤالات واحد 4 – كار با چوب :
1 – كاغذ چگونه از چوب ساخته مي شود؟
 
ابتدا تنه درخت را به وسيله دستگاه به قطعات كوچكي به نام چيپس تبديل مي كنند، سپس چوب هاي ورقه شده را به وسيله مواد شيميايي و روش هاي مختلف تجزيه مي كنند و از آن ها الياف هاي سلولزي بدست مي آورند و در انتها از درهم رفتن الياف سلولزي ورقه ي كاغذ ساخته مي شود. 
 
 

  2 – جنس روكش هاي مصنوعي از چيست؟
 
برخلاف روكش هاي طبيعي كه از چوب ساخته مي شوند. اين نوع روكش ها ورقه هاي نازك كاغذي هستند كه آن ها را بر روي انواع فرآورده هاي چوبي مانند تخته چوب پرس مي كنند. 
 
 

  3 – عوامل تخريب كننده چوب را نام ببريد؟
 
قارچ ها، حشرات ، باكتري ها، مواد شيميايي ، مكانيكي ، آتش سوزي ، موجودات چوب خوار دريايي 
 
 

  4 – از پرگار چه استفاده اي مي شود؟
 
براي ترسيم قوس ها و دواير با شعاع هاي مختلف استفاده مي شود. 
 
 

  5 – چرا در ساخت ميز آشپزخانه از روكش هاي مصنوعي استفاده مي شود؟
 
چون در مقابل رطوبت محيط آشپزخانه، شست و شو و حرارت مقاوم است. 
 
 

  6 – چهار مورد از كاربردهاي چوب به عنوان مصالح ساختماني در منازل را نام ببريد؟
 
از چوب براي 1) كابينت آشپزخانه 2) درها و چارچوب ها 3) كف چوبي اطاق ها 4) پوشش سقف ، ديوار و غيره 
 
 

  7 – شخصات چوب هايي كه حشرات به آن حمله كرده اند چيست؟
 
اين گونه چوب ها با تونل ها و دالان هايي كه حشرات در داخل و روي آن ها ايجاد كرده اند مشخص هستند. 
 
 

  8 – چوب هاي پوسيده سنگين هستند يا چوب هاي سالم ؟ چرا؟
 
چون قارچ هايي كه باعث پوسيده شدن چوب ها مي شوند. از مواد تشكيل دهنده چوب يا مواد غذايي موجود در چوب استفاده و تغذيه مي كنند و درنتيجه از وزن چوب كاسته مي شود، به همين علت چوب پوسيده از چوب سالم سبك تر است
 
سؤالات واحد 5 – آشنايي با خودرو
1 – بخش هاي اصلي يك خودروي سواري را نام ببريد؟
 
موتور ، دستگاه انتقال قدرت ، فنربندي و تعليق ، برق، هدايت و فرمان ، چرخ و ترمز، بدنه و شاسي بخش هاي اصلي خودرو است. 
 
 

  2 – عامل حركت خودروها چيست؟
 
خودرو مجموعه ايي از قطعات مختلف است كه در ارتباط با يك ديگر بطور هماهنگي كار مي كنند. نتيجه اين كار، توليد قدرت در موتور است كه سبب حركت اتومبيل مي شود. 
 
 

  3 – كار موتور در يك خودرو چيست؟
 
كار موتور تبديل انرژي شيميايي و حرارتي بنزين به انرژي حرارتي و سپس انرژي مكانيكي است كه با عث حركت خودرو مي شود. 
 
 

  4 – نام ديگر جعبه دنده چيست و چه كاري انجام مي دهد؟
 
گيريبكس، ‌مجموعه اي است كه درآن تعدادي دنده براي ايجاد سرعت يا قدرت هاي مختلف تعبيه شده است. 
 
 

  5 – وظيفه باطريدر خودرو چيست؟
 
تأمين برق خودرو و روشنايي چراغ ها است. براي روشن كردن موتور از باطري استفاده مي شود. 
 
 

  6- هدايت و فرمان اتومبيل چگونه صورت مي گيرد؟
 
هدايت چرخ هاي جلو از طريق فرمان و جعبه دنده فرمان انجام مي شود. فرمان اتومبيل ها ممكن است مكانيكي يا هيدورليكي ساخته شده باشند. 
 
 

  7 – براي بازديد كنترل روغن ترمز چه كاري بايد انجام داد؟
 
مخزن روغن ترمز توسط كارخانه سازنده علامت گذاري شده است. با بازكردن در مخزن مي توان ارتفاع روغن ترمز را كنترل كرد. اگر ارتفاع روغن از خط مورد نظر پايين تر باشد، مي توان مقداري روغن ترمز به آن اضافه كرد. 
 
 

  8 – چرا رادياتور را نبايد از مخلوط آب و ضديخ بطور كامل پر كرد؟
 
براي اين كه آب بتواند به راحتي بين مجاري اطراف موتور و رادياتور گردش نمايد. 
 
 

  تعمير و نگه داري شيرآلات در منزل :
1 – چرا نسبت به تعويض شيرآب، بايد حساسيت نشان داد؟
 
براي جلوگيري از چكه كردن و هدررفتن آب كه نعمتي گران بها و مايه حيات است. 
 
 

  2 – قسمت هاي داخلي شير دنباله كوتاه را نام ببريد؟
 
اجزاي شير دنباله كوتاه عبارتند از:
1) بدنه 2) مغزي .
مغزي از اين قسمت ها تشكيل شده است. الف) حلزوني / ب) مهره و درپوش/ ج) مهره نگهدارنده/ د) دستگيره 
 
 

  3 – چرا جنس شيرهاي آب را از آلياژ برنز انتخاب مي كنند؟
 
چون آلياژ برنز در مقابل زنگ زدگي ، فرسودگي و خوردگي از ساير فلزات دوام بيشتري دارد. 
 
 

  4 – مغزي شير مخلوط از چه قسمت هايي تشكيل شده است؟
 
الف – پيچ يا ميله
ب – مهره اصلي يا بدنه ي مغزي كه پيچ يا ميله درون آن حركت مي كند.
ج- اشپيل يا خار كه ثابت كننده ميله درون مغزي است.
د – واشر تخت لاستيكي
ه – مهره محكم كننده واشر تخت 
 
 

  5 – وظيفه واشر تخت فيبري يا پلاستيكي فنري چيست و چگونه تعويض مي شود؟
 
اين واشر وظيفه آب بندي محل اتصال مغزي به بدنه شير را به عهده دارد. پس همه مراحل تعويض آن مشابه واشرهاي قبل است و سرمغزي همانند واشر تخت عوض مي شود.
 
سؤالات واحد 6 – ساختمان سازي و راه
1- در يك شهر مسؤوليت ساخت و ساز به عهده ي چه كساني است؟
 
؟ نظارت مستقيم توسط شهرداري ها اعمال مي شود. شهرداري ها نظارت بر كيفيت ساختمان سازي و كنترل ضوابط و معيارهاي فني را نيز برعهده دارند. 
 
 

  2 – آيا مي دانيد كه وظيفه كلاف ( شناژ) در ساختمان چيست؟
 
كلاف ها همانند استخوان بندي بدن انسان هستند كه نيروهاي ناشي از زلزله بر پيكره ساختمان را به زمين منتقل مي كنند و از فروريختن ديوارها جلوگيري مي كنند. 
 
 

  3 – در مورد ماكت سازي توضيح دهيد؟
 
ماكت يكي از ابزارهاي كار مهندسان است و نمونه كوچكي از چيزي است كه مي خواهند بسازند و آن را براي توضيح و توجيه در معرض ديد قرار مي دهند. 
 
 

  4 – در راه سازي «خاك برداري» و «خاك ريز» چگونه تعريف شده است؟
 
در راه سازي اگر تپه اي را بردارند در اصطلاح به آن «خاك برداري» و اگر جايي گود باشد و خاك داخل آن بريزند، خاك ريزي گفته مي شود. 
 
 

  5 – انواع پل هايي كه روي رودخانه ها ساخته مي شوند را نام ببريد؟
 
1. پل هايي كه حالت خرپايي دارند. 2 . پل هايي كه شكل قوسي دارند. 
 
 

  6 – براي جلوگيري از پيچ يا شيب تند راه ها بايد چه كارهايي انجام داد؟
 
اگر مانع يا تپه اي در مسير يك جاده يا راه آهن وجود داشته باشد كه موجب تندي زياد آن شود، بايد مسير راه را عوض كرد يا مانع را برداشت. 
 
  سؤالات واحد 7 – خوراك و پوشاك
 
 

  خوراك
1- آيا افراددر سنين مختلف با فعاليت هاي متفاوت به غذاي يكساني نياز دارند؟
 
خير. براي نمونه در سنين كودكي و نوجواني كه سرعت رشد و تكامل بيشتر است بدن احتياج به مواد غذايي بيشتري دارد ولي در سنين پيري با كم شدن فعاليت احتياج به بعضي مواد غذايي كمتري مي شود. 
 
 

  2- اگر غذاي انسان متناسب با نياز او نباشد، چه مسائلي ايجاد مي شود؟
 
1. كمبود مواد غذايي در كودكان و نوجوانان سبب اختلال در رشد جسمي و ذهني آن ها مي شود.
2. استفاده بيش از حد مواد غذايي سبب چاقي كه خود عامل بسياري از بيماري ها ست. 
 
 

  3- آيا مواد غذايي مورد استفاده مردم در نقاط گرمسير و سردسير يكسان است؟ چرا؟
 
يكسان نيست زيرا مردمي كه در نقاط سردسير زندگي مي كنند احتياج به مواد غذايي پركالري و انرژي زا دارند. 
 
 

  4- آيا دسترسي مردم به مواد غذايي و نحوه استفاده از آن ها در مناطق مختلف يكسان است؟چرا؟
 
؟ متفاوت است و به عواملي مانند آداب و رسوم، آب و هوا، وضعيت اقتصادي، توليدات منطقه اي و عادات غذايي هر محل بستگي دارد. 
 
 

  5- اصطلاح كالري را تعريف كنيد؟
 
يك كالري مقدار گرمايي است كه مي تواند دماي يك گرم آب مقطر را يك درجه سانتي گراد بالا ببرد. 
 
 

  6- نوجوانان به چه نوع مواد غذايي نياز دارند؟ چرا؟
 
نوجوانان به دليل افزايش سوخت و ساز بدن، سرعت رشد و تكامل، به ويژه رشد عضلاني و استخواني به انرژي بيشتري نياز دارند و بايد از انواع مواد غذايي بخصوص شير و لبنيات استفاده كنند. 
 
 

  7 – مادران در دوران شيردهي به چه نوع غذاهايي نياز دارند؟
 
نيازهاي غذايي مادران در دوران شيردهي از دوران بارداري نيز بيشتر است. در اين دوران، آن ها علاوه بر ساير مواد غذايي بايد از شير و لبنيات بيشتري استفاده كنند. 
 
 

  8 – عمل لكه گيري را تعريف كنيد؟
 
به روش هايي كه براي پاك كردن لكه ها از روي پارچه به كار مي رود، لكه گيري گويند. 
 
 

  پوشاك :
1 – طرز پاك كردن لكه ي جوهر را بنويسيد:
 
اگر پارچه سفيد را كه لكه جوهر دارد، در آب ژاول قراردهيد لكه از بين مي رود. در پارچه هاي رنگي،‌محل لكه را با محلول جوهر ليمو خيس كنيد و آن را در آفتاب بگذاريد اگر لكه پاك نشد اين عمل را تكرار كنيد تا اثري از لكه باقي نماند. 
 
 

  2 – براي پاك كردن لكه قهوه يا چاي چه كاري را بايد انجام داد؟
 
اين گونه لكه ها را هر چه زودتر بشوييد تا آسان تر پاك شوند. بايد آب جوش را از فاصله زياد روي محل لكه بريزيد و از طرف ديگر لكه هم تكرار كنيد. اگر اثري از لكه باقي ماند روي آن را محلول گليسرين گرم بماليد و بگذاريد نيم ساعت بماند سپس آن را با آب خوب شست و شو دهيد و بعد با آب گرم و صابون بشوييد. 
 
 

  3 – علايم بين المللي پوشاك و نگه داري از آن ها را بنويسيد.
 
- تشت : ‌درجه حرارت هنگام شست و شو
- مثلث : مجاز به استفاده از مواد سفيد كننده
- اتو :‌اتوكشي مانعي ندارد
- دايره : مي توان از خشك شويي استفاده كرد 
 
 

  4 – روش اتوكشي لباس هاي نخي و كتاني را بنويسيد:
 
ابتدا آن ها را به مدت 20 تا 30 دقيقه در محلول آب گرم و صابون يا مواد پاك كننده ديگر خيس كنيد و بعد لباس ها را شست و شو دهيد. براي اين كه لباس ها بيش از اندازه چروك نشوند، از زياد فشار دادن آن ها خودداري كرده و كمي آب دار آويزان كنيد. 
 
 

  5 - لباس ها ي پشمي را چگونه بايد اتو كرد؟
 
1. پارچه نخي تميزي را نمناك كنيد و روي آن ها قرار دهيد تا اتو به طور مستقيم به لباس تماس نداشته باشد.
2. اتو را روي پارچه نكشيد بلكه آن را روي پارچه قراردهيد (به صورت پرس و برداريد) 
 
 

  6 – استفاده بيش از اندازه از مواد سفيد كننده، چه زيان هايي به محيط زيست وارد مي كند؟
 
باعث آلودگي خاك و آب هاي زيرزميني و در نتيجه محيط زيست مي شود. 
 
  سؤالات واحد 7 – خوراك و پوشاك
 
 

  خوراك
1- آيا افراددر سنين مختلف با فعاليت هاي متفاوت به غذاي يكساني نياز دارند؟
 
خير. براي نمونه در سنين كودكي و نوجواني كه سرعت رشد و تكامل بيشتر است بدن احتياج به مواد غذايي بيشتري دارد ولي در سنين پيري با كم شدن فعاليت احتياج به بعضي مواد غذايي كمتري مي شود. 
 
 

  2- اگر غذاي انسان متناسب با نياز او نباشد، چه مسائلي ايجاد مي شود؟
 
1. كمبود مواد غذايي در كودكان و نوجوانان سبب اختلال در رشد جسمي و ذهني آن ها مي شود.
2. استفاده بيش از حد مواد غذايي سبب چاقي كه خود عامل بسياري از بيماري ها ست. 
 
 

  3- آيا مواد غذايي مورد استفاده مردم در نقاط گرمسير و سردسير يكسان است؟ چرا؟
 
يكسان نيست زيرا مردمي كه در نقاط سردسير زندگي مي كنند احتياج به مواد غذايي پركالري و انرژي زا دارند. 
 
 

  4- آيا دسترسي مردم به مواد غذايي و نحوه استفاده از آن ها در مناطق مختلف يكسان است؟چرا؟
 
؟ متفاوت است و به عواملي مانند آداب و رسوم، آب و هوا، وضعيت اقتصادي، توليدات منطقه اي و عادات غذايي هر محل بستگي دارد. 
 
 

  5- اصطلاح كالري را تعريف كنيد؟
 
يك كالري مقدار گرمايي است كه مي تواند دماي يك گرم آب مقطر را يك درجه سانتي گراد بالا ببرد. 
 
 

  6- نوجوانان به چه نوع مواد غذايي نياز دارند؟ چرا؟
 
نوجوانان به دليل افزايش سوخت و ساز بدن، سرعت رشد و تكامل، به ويژه رشد عضلاني و استخواني به انرژي بيشتري نياز دارند و بايد از انواع مواد غذايي بخصوص شير و لبنيات استفاده كنند. 
 
 

  7 – مادران در دوران شيردهي به چه نوع غذاهايي نياز دارند؟
 
نيازهاي غذايي مادران در دوران شيردهي از دوران بارداري نيز بيشتر است. در اين دوران، آن ها علاوه بر ساير مواد غذايي بايد از شير و لبنيات بيشتري استفاده كنند. 
 
 

  8 – عمل لكه گيري را تعريف كنيد؟
 
به روش هايي كه براي پاك كردن لكه ها از روي پارچه به كار مي رود، لكه گيري گويند. 
 
 

  پوشاك :
1 – طرز پاك كردن لكه ي جوهر را بنويسيد:
 
اگر پارچه سفيد را كه لكه جوهر دارد، در آب ژاول قراردهيد لكه از بين مي رود. در پارچه هاي رنگي،‌محل لكه را با محلول جوهر ليمو خيس كنيد و آن را در آفتاب بگذاريد اگر لكه پاك نشد اين عمل را تكرار كنيد تا اثري از لكه باقي نماند. 
 
 

  2 – براي پاك كردن لكه قهوه يا چاي چه كاري را بايد انجام داد؟
 
اين گونه لكه ها را هر چه زودتر بشوييد تا آسان تر پاك شوند. بايد آب جوش را از فاصله زياد روي محل لكه بريزيد و از طرف ديگر لكه هم تكرار كنيد. اگر اثري از لكه باقي ماند روي آن را محلول گليسرين گرم بماليد و بگذاريد نيم ساعت بماند سپس آن را با آب خوب شست و شو دهيد و بعد با آب گرم و صابون بشوييد. 
 
 

  3 – علايم بين المللي پوشاك و نگه داري از آن ها را بنويسيد.
 
- تشت : ‌درجه حرارت هنگام شست و شو
- مثلث : مجاز به استفاده از مواد سفيد كننده
- اتو :‌اتوكشي مانعي ندارد
- دايره : مي توان از خشك شويي استفاده كرد 
 
 

  4 – روش اتوكشي لباس هاي نخي و كتاني را بنويسيد:
 
ابتدا آن ها را به مدت 20 تا 30 دقيقه در محلول آب گرم و صابون يا مواد پاك كننده ديگر خيس كنيد و بعد لباس ها را شست و شو دهيد. براي اين كه لباس ها بيش از اندازه چروك نشوند، از زياد فشار دادن آن ها خودداري كرده و كمي آب دار آويزان كنيد. 
 
 

  5 - لباس ها ي پشمي را چگونه بايد اتو كرد؟
 
1. پارچه نخي تميزي را نمناك كنيد و روي آن ها قرار دهيد تا اتو به طور مستقيم به لباس تماس نداشته باشد.
2. اتو را روي پارچه نكشيد بلكه آن را روي پارچه قراردهيد (به صورت پرس و برداريد) 
 
 

  6 – استفاده بيش از اندازه از مواد سفيد كننده، چه زيان هايي به محيط زيست وارد مي كند؟
 
باعث آلودگي خاك و آب هاي زيرزميني و در نتيجه محيط زيست مي شود. 
 
  سؤالات واحد 8 – كشاورزي
1 – باغباني
1 – هدف از كشت و پرورش درختان چيست؟
 
هدف از پرورش درختان تنها استفاده از ميوه آن ها نيست. براي نمونه سپيدار براي توليد چوب،‌درخت گردو براي ميوه و چوب، درخت سيب براي ميوه، نارون و اقاقيا براي زيبايي مورد استفاده قرار مي گيرد. 
 
 

  2 – به كدام دسته از گياهان درخت گفته مي شود؟
 
اگر محل انتشار در ريشه و تاج توسط يك ساقه (تنه) چوبي به هم وصل شده باشد، به آن گياه درخت گفته مي شود. 
 
 

  3 – تفاوت درخت با ساير گياهان چيست؟
 
تفاوت اساسي و عمده بين درخت و ساير نباتات، اين است كه سبزي ها و گياهان زراعي يك ساله يا دو ساله هستند و عمر كوتاهي دارند. در صورتي كه عمر درختان گاهي به چند صد سال نيز مي رسد. 
 
 

  4 – به چه نوع از گياهان درختچه گفته مي شوند؟
 
اگر محل انتشار، ريشه ها و تاج توسط چند ساقه به هم وصل شده باشد آن را درختچه گويند. 
 
 

  5– به چه مناطقي جنگل مصنوعي يا پارك جنگلي مي گويند؟
 
مجموعه اي از درختان كه توسط انسان ها به طور هدف دار و ارادي براي ايجاد فضاي سبز در حاشيه شهرها و دامنه ها كاشت مي شوند، جنگل مصنوعي يا پارك جنگلي ناميده مي شوند. 
 
 

  6-فاصله درختان برچه اساسي مشخص مي شود و تابع چه عواملي است؟
 
اغلب فاصله درختان در باغ ها به كوچكي و بزرگي تاج آن ها و وضعيت ريشه ها در دل خاك بستگي دارد. 
 
 

  7- مراقبت هاي پس از كاشت درختان را چه مي نامند و شامل چه كارهايي است؟
 
كارهايي را كه پس از برداشت براي مراقبت و نگه داري درختان انجام مي شود عمليات داشت مي گويند. عمليات داشت شامل: آبياري ، مبارزه با بيماري ها و كنترل آفات ، هرس كردن ، كود دادن ، مبارزه با علف هاي هرز و ترميم جوي هاي آبياري و نرم كردن خاك پاي درختان. 
 
 

  8- روش هاي آبياري درختان را نام ببريد؟
 
1 - آبياري به طريق كرتي (غرقابي) / 2 – آبياري تشتكي/ 3 – آبياري تحت فشار 
 
 

  9- هرس چيست و به چه منظوري انجام مي گيرد؟
 
هرس عبارت از حذف شاخه ها و حتي ميوه هاي اضافي به منظور به دست آوردن محصول مرغوب به اندازه مطلوب است. 
 
 

  10 – زمان هرس كردن درختان از چه هنگام در سال است؟
 
زمان هرس درختان قبل از بيدار شدن آن ها از خواب زمستان است. به هنگام هرس، دماي هواي منطقه نبايد از حدود پنج درجه سانتي گراد كمتر باشد. 
 
 

  2- دامپروري :
1- كدام حشرات در زندگي انسان مفيدترهستند؟
 
زنبور عسل و كرم ابريشم ،‌مهم ترين توليدات آن ها عسل و ابريشم است . عسل از غذاهاي با ارزش انسان و مورد استفاده ابريشم در صنعت نساجي و پارچه بافي است. 
 
 

  2- آبزيان به چه حيواناتي گفته مي شود؟
 
آبزيان به موجوداتي گفته مي شوند كه در آب هاي شيرين و شور زندگي مي كنند و به دو دسته تقسيم مي شوند : 1. گياهان آبزي 2. جانوران آبزي 
 
 

  3 – زنبور عسل چه فوايدي در توليدات زراعي و باغي دارد؟
 
ازديگر فوايد مهم زنبور عسل، افزايش كمي و كيفي محصولات زراعي و باغي از طريق گرده افشاني است. 
 
  ادامه سوالات واحد8
 
 

  4- چه زماني تخم ريزي توسط ملكه افزايش مي يابد و جمعيت كند و زياد مي شود؟
 
با فراوان شدن گرده گل و شهد در طبيعت، تخم ريزي توسط ملكه افزايش مي يابد و جمعيت كند و زياد مي شود. در اين گونه مواقع كندو به علت كمبود جا و غرايز طبيعي اقدام به بچه دادن (بچه كندو) مي كند. 
 
 

  5 - غذاي زنبور عسل چيست؟
 
اين غذا از دو طريق تأمين مي شود: 1 – تغذيه طبيعي زنبور عسل از گرده گل و نوش (شهد) استفاده مي كند. 2 – تغذيه مصنوعي، از شربت (شكر و آب) استفاده مي شود. 
 
 

  6 – كندو به چند صورت تكثير مي شود؟
 
به دو صورت :1 – افزايش طبيعي (تكثير طبيعي) 2 – تكثير مصنوعي 
 
 

  7 – براي جلوگيري از بروز بيماري در زنبورداري چه اقداماتي بايد صورت گيرد؟
 
1. نظافت كندو و محل آن
2. ضدعفوني كردن ابزار زنبورداري بعد از هر بازديد
3. نگه داري كندو در محل خشك ،‌به ويژه در زمستان
4. از بين بردن آب هاي راكد و گندآب هاي اطراف كندو
5. دور كردن كندوي مريض از زنبورستان و سوزاندن لاشه زنبوران مرده 
 
 

  8 – پرورش كرم هاي ابريشم كوچك چگونه است؟
 
در فصل بهار تخم ها تبديل به كرم هاي كوچكي مي گردند. براي تغذيه كرم ابريشم از برگ توت كافي و مرغوب استفاده مي شود. برگ هاي توت را بايد با كارد مخصوص و تميز يا ماشين برگ بر قطعه، قطعه كرد و در اختيار آن ها قرار داد و ازدادن برگ هاي ضخيم و زرد به كرم ها بايد خودداري كرد. 
 
 

  3 – پرورش آبزيان :
1 – انسان در زندگي خود از ماهي ها به چه صورت هايي استفاده مي كنند؟
 
1. براي تغذيه انسان و همچنين تغذيه دام، طيور و صنايع صابون سازي و داروسازي
2. به عنوان آبزي زينتي در آكواريوم ها 
 
 

  2 – گوشت آبزيان از چه نظر غني است؟
 
گوشت آبزيان از نظر موادي مانند كليسم، فسفر ، يد و ويتامين هاي محلول در چربي (A-D-E-K) غني است. 
 
 

  3 – آيا دماي آب در ادامه زندگي و رشد ماهيان مؤثر است؟
 
انواع ماهي ها را از نظر دماي آب بنويسيد؟ يكي از عوامل مهم براي ادامه زندگي و رشد ماهيان، دماي آب (محيط زندگي) آن هاست. ماهيان پرورشي از نظر دماي آب به دو دسته ماهيان گرم آبي و ماهيان سردابي تقسيم مي شوند. 
 
 

  4 – براي آماده كردن استخر پرورش ماهي چه كارهايي را بايد انجام داد؟
 
1. خشك كردن استخر پس از تخليه 2. سوزاندن گياهان 3. ضدعفوني كردن استخر (آهك پاشي) 4. تعمير ديوارهاي استخر 5. شخم زدن و كوددادن براي بالابردن رشد گياهان استخر 
 
 

  5- دلايل دشوار بودن درمان ماهيان را بنويسيد.
 
1. جابه جا كردن ماهي براي درمان موجب ناراحتي آن ها مي شود.
2. ماهي در اثر بيماري اشتهاي خود را از دست مي دهد و دادن دارو به آن مشكل است.
3. تزريق دارو مقرون به صرفه نيست. 
 
 

  6 – نحوه تكثير در ماهيان به چند صورت است؟
 
1. به صورت طبيعي :‌در آب هاي طبيعي (درياها ،‌رودخانه ها و...)
2. به صورت مصنوعي . در كارگاه هاي تكثير و تحت شرايط خاص انجام مي گيرد. 
 
 

  7 – توليد مثل ماهيان با پستانداران چه تفاوتي دارد؟
 
ماهيان بيشتر تخم گذارند ولي پستانداران بچه زا هستند. 
 
 

  ادامه سوالات واحد8
صنايع غذايي :
 
 

  1 – دلايل نگه داري از مواد غذايي چيست؟
 
1.جلوگيري از فساد ميكروبي يا تغييرات شيميايي مواد غذايي در طول مدت نگه داري
2. افزايش مدت زماني كه مي توان يك ماده غذايي را در شرايط انبار محافظت و نگه داري كرد. 
 
 

  2 – چه كارهايي را روش نگه داري غذا مي نامند؟
 
هر عملي را كه زمان نگه داري غذا را طولاني تر كند، يك روش نگه داري ناميده مي شود. 
 
 

  3 – كنسرو چيست و چگونه تهيه مي شود؟
 
محصولي است كه از مواد غذايي تازه (سبزي ها گوشت ها و ...) و در نوعي مايع (اغلب آب نمك 2 تا 1 درصد، روغن، سس و ...) به روش حرارتي تهيه و در قوطي هاي فلزي غيرقابل نفوذ بسته بندي و نگه داري مي شود. 
 
 

  4 – نگه داري مواد غذايي به وسيله سرما داراي چه مزايايي است ؟
 
1. يكي از ساده ترين و سريع ترين روش هاي نگه داري مواد غذايي است. 2. در اين روش مواد غذايي به حالت اوليه و طبيعي خود باقي مي مانند. 3. كيفيت غذاهاي نگه داري شده با اين روش بهتر از روش هاي ديگر است. 4 – بسته بندي غذاهاي يخ زده اغلب ساده است . 
 
 

  5 – علل اصلي خشك كردن مواد غذايي را بنويسيد؟
 
1 - حفظ كردن مواد غذايي در مقابل فعاليت هاي ميكروبي و آنزيمي 2 – كم كردن سرعت فساد مواد غذايي 3 – كم كردن حجم و وزن مواد غذايي براي سهولت در بسته بندي و حمل و نقل 4 – نگه داري و حفظ مواد غذايي در فصول پربار براي استفاده در فصول كم آبي . 
 
 

  6 – تعريف بسته بندي مواد غذايي را بنويسيد؟
 
بسته بندي عبارت است از پوششي كه سلامت كالاي محتوي خود را از مرحله توليد تا مرحله مصرف حفظ مي كند. 
 
 

  7 – كدام يك از روش هاي خشك مناسب تر است و چرا؟
 
خشك كردن به روش صنعتي مناسب تر است، زيرا رنگ و طعم مواد غذايي بيشتر حفظ مي شود. 
 
 

  8 – معايب خشك كردن در برابر نور خورشيد (سنتي) چيست؟
 
1 . اغلب بهداشتي نيست و گرد و خاك روي مواد غذايي مي نشيند.
2. رنگ سبزي ها در مقابل نور خورشيد زرد مي شود. 
 

 


مطالب مشابه :


نمونه سوالات آموزش حرفه و فن سوم راهنمایی 1 تا 4

نمونه سوالات آموزش حرفه و فن سوم راهنمایی 1 نمونه سوالات آموزش حرفه و فن سوم راهنمایی 1
سوال و جواب حرفه و فن پایه سوم راهنمایی

ایستگاه حرفه وفن دیر سوال و جواب حرفه و فن پایه سوم سوالات حرفه
سؤالات متن درس حرفه و فن(اول راهنمايي)

حرفه وفن - سؤالات متن درس حرفه و فن(اول راهنمايي) - - حرفه وفن. را بنویسید. 16- به سوالات زیر
سوالات حرفه وفن دوم راهنمايي نوبت اول

سوالات حرفه وفن دوم راهنمايي دانلود متن کامل کتب تمامی سوالات حرفه و فن سوم
سوالات متن واحد۴و ۵و ۶ حرفه و فن سوم راهنمايي

سوالات متن واحد۴و ۵و ۶ حرفه و سوالات حرفه و فن سوم راهنمايي گروه درسی حرفه وفن
نمونه سوالات مهم حرفه و فن سوم راهنمایی

نمونه سوالات مهم حرفه و فن سوم ایستگاه حرفه وفن سوالات امتحان نهایی حرفه و
سوال با جواب حرفه و فن پایه سوم راهنمایی

سوال با جواب حرفه و فن پایه سوم ادامه سوالات واحد8
برچسب :