سامانه اطلاعاتی بیمه طلایی بازنشستگان فرهنگی (بیمه اتیه سازان حافظ)

مراحل ثبت نام:
1- چنانچه اطلاعات بیمه شده اصلی و افراد تحت تکفل در سامانه وجود ندارد، نسبت به ثبت اطلاعات و تایید کلی آن اقدام نمایید.
2- چنانچه بیمه شده اصلی در سامانه موجود بوده نسبت به اصلاح و تایید آن اقدام نمایید.
3- چنانچه اطلاعات افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی در سامانه وجود دارد، نسبت به تکمیل و تایید آن اقدام نمایید.
4- بعد از تکمیل اطلاعات، نسبت به دریافت کد رهگیری و چاپ اطلاعات اقدام نمایید.
5- بعد از ثبت اطلاعات و تایید آن، اطلاعات بیمه شده قابل تغییر نمیباشد.
6- برای اخذ کارت، بادر دست داشتن پرینت اخذ شده از سایت و شناسنامه نفر اصلی و تحت تکفل + یک قطعه عکس به نواحی مربوطه مراجعه نمایند.

7- زمان اخذ کارت متعاقبا" اعلام خواهد شد

برای ورود به سایت کلیک کنید


مطالب مشابه :


نمونه کار های از شرکت اتیه سازان افق پویای مهر.. اشپز خانه

اتیه سازان - نمونه کار های از شرکت اتیه سازان افق پویای مهر اشپز خانه - - اتیه سازان
سامانه اطلاعاتی بیمه طلایی بازنشستگان فرهنگی (بیمه اتیه سازان حافظ)

دفتر عطارد - سامانه اطلاعاتی بیمه طلایی بازنشستگان فرهنگی (بیمه اتیه سازان حافظ) - پست - پست
یکی دیگر از بناهای تاریخی ایران هم جهانی شد

اتیه سازان - یکی دیگر از بناهای تاریخی ایران هم جهانی شد - - اتیه سازان
خلاصه تعهدات قرارداد بیمه درمان طلایی فرهنگیان 94-93

آتیه سازان حافظ (نمایندگی علی روزبه) - خلاصه تعهدات قرارداد بیمه درمان طلایی فرهنگیان 94-93
بيمه تكميلي فرهنگيان بازنشسته(اتيه سازان)

bime - بيمه تكميلي فرهنگيان بازنشسته(اتيه سازان) - تعهدات. 1- هزینه های بیمارستانی، اعمال
بیماری های خاص

آتیه سازان حافظ (نمایندگی علی روزبه) - بیماری های خاص - برازجان - بلوار معلم - روبروی اداره
خلاصه تعهدات قرارداد بیمه درمان تکمیلی والدین فرهنگیان 94-93

آتیه سازان حافظ (نمایندگی علی روزبه) برازجان - بلوار معلم امارگیر حرفه ای سایت
تأثیر غذاهای قبل از مسابقه بر کارآیی ورزشکار

آتیه سازان شهر بسکتبال (گرگان) - تأثیر غذاهای قبل از مسابقه بر کارآیی ورزشکار - با مدیریت
مسابقات نوجوانان و جوانان – امید شهرستان شازند

مدرسه فوتسال آتیه سازان شازند - مسابقات نوجوانان و جوانان – امید شهرستان شازند - سایت
برچسب :