کارگاه اخلاق حرفه ای

برنامه تفضیلی

روز اول

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و...

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

10/12/90

8:15 – 8:00

تلاوت قرآن ،

-

-

8:30 -8:15

معارفه وافتتاح کارگاه

دکتر لیلا افشار

اخلاق پزشکی

9:15: -8:30

کلیات : تعریف اخلاق ، ویژگی  انسان های اخلاقی ، تئوری های  اخلاقی با نگاهی به اخلاق پزشکی

دکتر لیلا افشار

اخلاق پزشکی

9:45 -9:15

کار گروهی

دکتر لیلا افشار

دکتر شریف ترکمن نژاد

اخلاق پزشکی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

10 – 9:45

استراحت و پذیرایی

-

-

11 - 10

اخلاق کاربردی و اخلاق حرفه ای

دکتر شریف ترکمن نژاد

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

11:30-11

Case presentationکار گروهی

دکتر لیلا افشار

دکتر شریف ترکمن نژاد

اخلاق پزشکی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

12 – 11:30

اصول اخلاق حرفه ای و Professionalism

دکتر لیلا افشار

اخلاق پزشکی

13-12

کار گروهی

دکتر لیلا افشار

دکتر شریف ترکمن نژاد

اخلاق پزشکی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

14: -13

          نماز - ناهار

-

-

14:30-14:00

اخلاق در پژوهش

دکتر لیلا افشار

اخلاق پزشکی

15:00-14:30

اخلاق درآموزش

دکتر لیلا افشار

اخلاق پزشکی

 

روز دوم

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنراني ، كارگاه ، ميزگرد و...

نام و نام خانوادگي سخنران

تخصص سخنران

11/12/90

8:15-8

تلاوت قرآن

-

-

9-8:15

اخلاق سازمانی، مزیت استراتژیک

دکتر شریف ترکمن نژاد

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

30 :10-9

کار گروهی

دکتر  شریف ترکمن نژاد

دکتر لیلا افشار

اخلاق پزشکی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

11-10:30

استراحت و پذیرایی

-

-

11:45-11

اخلاق حرفه ای با رویکرد سازمانی، پیش بینی پذیری در سازمان

دکتر شریف ترکمن نژاد

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

12:45-11:45

منشور اخلاقی سازمان/تحلیل Case

دکتر شریف ترکمن نژاد

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

13:45 – 12:45

نماز و ناهار

-

-----

14:15-13:45

ماهیت و اجزاءتعهد حرفه ای در پزشکی

دکتر  شریف ترکمن نژاد

 

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

15:00 – 14:15

کار گروهی

دکتر  شریف ترکمن نژاد

دکتر لیلا افشار

اخلاق پزشکی

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 


مطالب مشابه :


مطب های فوق تخصص و متخصصین کودکان و نوزادان شمال تهران-شریعتی،پاسداران و ظفر و میرداماد

آقای دکتر محمد ترکمن(متخصص بیماریهای کودکان و نوزادان)(فوق تخصص نوزادان)
دانستنیها و بیماریها اطـفـال

پرستاران بندر ترکمن - دانستنیها و بیماریها اطـفـال - دکتر سردار
اسامی پزشکانی که در منطقه جهت بهبودی بیماران متحمل زحماتی میشوند

آوای سنقر 2 نام مرجع نوع مرجع شهر تلفن آدرس 3 مژگان آقایی متخصص اطفال 17 دکتر ترکمن
دانستنیهای پرستاری و پزشکی

پرستاران بندر ترکمن بانوان-اطفال-پوست # دکتر عرازدردی توماج، محقق سلول های بنیادی
داستان حوا و ابلیس و خنّاس

ترکمن _ قیز وي نيست، بلكه از عشق او به كودكان و اطفال است حتي اگر بین من و شما _دکتر
کارگاه اخلاق حرفه ای

دکتر غلامرضا رئيسی و دکـتر طناز احدی - کارگاه اخلاق حرفه ای - طب فیزیکی و توانبخشی تشخیص
از همسر خود متنفر و دچار زودارضايي ام چه بايد بكنم؟

آقای دکتر لطفا در این زمینه بنده را از 土库曼斯坦在伊朗 ترکمن ها در ایران Turkmen in Iran اطفال
برچسب :