دیدگاه نویسنده وبلاگ

خوشبختی یک مقصد نیست!!!

خوشبختی یک  آرمان است  که  گاهی  دست  نیافتنی  است!اگراین مطلب رابخوانید آنرابدون زحمت در آغوش می کشید!

خوشبختی هزینه زیادی نمی خواهد وبا کمی تامل وتدبر دست یافتنی است! شایدبیشترمردم فکرمی کنند که خوشبختی در آن دوردستهاست!یادر پشت آن کوههاست! ودربدر دنبال خوشبختی هستند.اما آنرا نمی بینند. درحالیکه خوشبختی خیلی بمانزدیک است.خوشبختی در حال است ! نه درگذشته ونه در آینده نمی توان آنراپیدا کرد.هرچه داری ! هرچه هستی! هرکجا ئی و با هرکه هستی.!!همینها خوشبختی است.مهم این است که شاد باشی واز آنچه داری بهترین اوقات رابرای خود واطرافیان فراهم کنی .مشکلات وگرفتاریهای روزمره را اگر از زندگی حذف کنی ، زندگی بی روح می شود. آیا وقتی خودت را برای دیگران بزحمت می اندازی شاد نیستی ولذت نمی بری؟آیا وقتی پدر ومادرناتوانت رامحبت می کنی ، شاد نمی شوی؟این راباید فراموش نکرد همه مخلوقات خداوند محترمند وهرگز نباید دربرخورد با آنهادچار غرور شویم.پدرومادر،همسر وفرزندان ،همسایه وهمکار،ودیگرمردم دنیا جزء جداناپذیر زندگی ما هستند. در خوشی آنها شادیم ودرسختی های آنها ، غم خوارشان هستیم. همین ها خوشبختی ماست.

 خوشبختی یک مسیر ویک سفر است .خوشبختی یک مقصد نیست!!!


مطالب مشابه :


آغوش خداوند ...

و در آغوش خداوند بیدار می شوند . کسی از کودکان نمی پرسد که آیا پارسی دانلود
تصنیف در آغوش خداوند از مستان و همای

آلبوم : کنسرت در آغوش خداوند شعر و تنظیم : پرواز پی سی دانلود.
وقتی خدا عکس می گیرد_عشق واقعی

در اغوش خدا چه بسا خداوند هر گره ای که در کار ما میاندازد دانلود آهنگ
ایران جـــــــــــــــــــــــــون

بیا دانلود کن. به نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود عدم. ایران شادم در آغوش تو، ای خاک
خداوند.........

خداوند هرگز فراموش نکن که هر چه رخ دهد همواره در آغوش خدا هستی . . . دانلود کلیپ چت |
در آغوش محبوب

در آغوش محبوب در روایتی از پیامبر اکرم صل الله اومده که خداوند متعال در هر شب دانلود
دیدگاه نویسنده وبلاگ

شادمهر دانلود آنرابدون زحمت در آغوش نکرد همه مخلوقات خداوند محترمند وهرگز
در آغوش گرفتن و تاثيرات آن در زندگي

پروفسور کاتلین لایت اینطور بیان میکند، "هرچه میزان این در آغوش @@@@ دانلود روي ماه خداوند
برچسب :