منابع کنکور هنر92

منابع کنکور هنر92:

 

 منابع اختصاصي:

نام درس

منابع درسي

منابع مطالعاتي آزاد

درک عمومي هنر

کتب سه سال هنرستان

تاريخ هنر جهان: رشته‌ي گرافيک (چاپ 1390)

تاريخ هنر ايران: رشته‌ي گرافيک (چاپ 1390)

خوشنويسي: رشته‌ي گرافيک و نقشه‌کشي معماري (چاپ 1389)

آشنايي با بناهاي تاريخي: رشته‌ي نقشه‌کشي معماري (چاپ1390)

پايه و اصول صفحه‌آرايي: گروه تحصيلي هنر (چاپ 1390)

عکاسي (1): رشته‌ي گرافيک (چاپ 1389)

عکاسي (2): رشته‌ي گرافيک (چاپ 1390)

آشنايي با مکاتب نقاشي: رشته‌هاي نقاشي و هنر (چاپ1390)

آشنايي با صنايع دستي‌ ايران 1: رشته‌ي صنايع دستي(چاپ 1389)

کارگاه طراحي نقوش سنتي 1: رشته‌‌يصنايع دستي و چاپ دستي (چاپ 1389)

کتب نيم‌سال اول سال چهارم هنر

سير هنر در تاريخ (1) (چاپ 1391)

آشنايي با ميراث هنري و فرهنگي ايران (چاپ 1391)

هنر و ادب فارسي (چاپ 1391)

کتب نيم‌سال دوم سال چهارم  هنر

سير هنر در تاريخ (2) (چاپ 1391)

آشنايي با رشته‌هاي مختلف هنري (چاپ 1391)

آموزش درک عمومي هنر (هيأت مؤلفين) - «کتاب سبز» کانون فرهنگي آموزش

تست‌هاي طبقه‌بندي‌ شده‌ي درک عمومي هنر (هيأت مولفين) - (بر مبناي منابع جديد معرفي شده‌ي سازمان سنجش) «کتاب آبي»کانون فرهنگي آموزش

مجموعه کتاب‌هاي «مشق هنر»

هنر در گذر زمان (هلن گاردنر)

معماري ايران (ابهام پوپ)

تاريخ هنر (گمبريج)

خلاصه‌ي تاريخ هنر (پرويز مرزبان)

هنر اسلامي (ارنست کونل)

دايرة المعارف معاصر هنر (روئين پاکباز)

درک عمومي رياضي و فيزيک

هندسه (1و2) (رشته‌ي رياضي)

فيزيک (1، 2 و 3) (رشته‌ي رياضي)

رياضي (1و 2) (رشته‌ي رياضي)

آموزش درک رياضي و فيزيک- «کتاب سبز» کانون فرهنگي آموزش

تست‌هاي طبقه‌بندي شده‌ي درک رياضي و فيزيک «کتاب آبي»(زير چاپ)

ترسيم فني

علم مناظر و مرايا: رشته‌ي گرافيک هنرستان (چاپ 1390)

ترسيم فني و نقشه‌کشي: رشته‌ي معماري هنرستان (چاپ1389)

آموزش رسم فني (مجيد عسگري) - «کتاب سبز» کانون فرهنگي آموزش

تست‌هاي طبقه‌بندي‌شده‌ي رسم فني (حسن نساري) - «کتاب آبي» کانون فرهنگي آموزش

رسم فني عمومي (احمد متقي‌پور)

خلاقيت تصويري و تجسمي

کليه‌ي کتب درسي منبع درک عمومي هنر، به عنوان منبع اين درس استفاده مي‌شوند.

مباني هنرهاي تجسمي: رشته‌ي گرافيک (چاپ 1389)

طراحي (1): رشته‌ي گرافيک (چاپ 1389)

طراحي (2): رشته‌ي گرافيک (چاپ 1390)

مباني تصويرسازي: گروه تحصيلي هنر (چاپ 1390)

خط در گرافيک: گروه تحصيلي هنر (چاپ 1390)

انسان، فضا، طراحي: سال چهارم هنر (چاپ 1391)

طراحي اندام و لباس: رشته‌هاي طراحي دوخت و هنر (چاپ1390)

حجم‌سازي 1: رشته‌هاي نقاشي و هنر (چاپ 1390)

کارگاه نقاشي: رشته‌هاي نقاشي و هنر (چاپ 1390)

کارگاه هنر (1): سال چهارم هنر (چاپ 1391)

کارگاه هنر (2): سال چهارم هنر (چاپ 1391)

آموزش خلاقيت تصويري (هيأت مؤلفين) - «کتاب سبز» کانون فرهنگي آموزش

تست‌هاي طبقه‌بندي شده‌ي خلاقيت تصويري (هيأت مؤلفين)– (بر مبناي منابع جديد معرفي شده‌ي سازمان سنجش) «کتاب» آبي کانون فرهنگي آموزش

تست‌هاي طبقه‌بندي‌شده‌ي درک عمومي هنر (هيأت مولفين) - «کتاب آبي» کانون فرهنگي آموزش ( قابل استفاده براي کليه‌ي منابع درسي خلاقيت تصويري)

مجموعه کتاب‌هاي «مشق هنر»

مباني هنرهاي تجسمي (غلامحسين نامي)/ مبادي سواد بصري(انتشارات سروش)

زبان تصوير (انتشارات سروش)/ طراحي ذهني ( ناصرپلنگي- انتشارات سروش)

طراحي و ارتباط بصري (برونو موناري)/ رنگ ايتن

شيوه‌ي طراحي (1 و 2) (محسن وزيري)/ نشانه‌ها(انتشارات يساولي)

خلاقيت نمايشي

کتاب نمايش (معرفي شده از سوي سازمان سنجش)

هنر و ادب فارسي: سال چهارم هنر (چاپ 1391)

آشنايي با رشته‌هاي مختلف هنري: سال چهارم هنر (چاپ1391)

انسان، فضا، طراحي: سال چهارم هنر (چاپ 1391)

آموزش خلاقيت نمايشي (ژاله نساري)- «کتاب سبز» کانون چاپ 1391

تست‌هاي طبقه‌بندي شده‌ي خلاقيت نمايشي (هيأت مؤلفين) - «کتاب آبي» کانون فرهنگي آموزش

تاريخ تئاتر جهان (اسکار براکت) 3 جلد- ترجمه‌ي هوشنگ آزادي‌ور      

گزيده‌ي تاريخ تئاتر جهان (جمشيد ملک‌پور)

تاريخ سينماي هنري (اولريش گوگور و انوپاتالاس)- ترجمه‌ي هوشنگ طاهري

چگونگي درک فيلم (جيمز موناکو)- ترجمه‌ي مصطفي احمديلاري

درک فيلم (الن کيسبي‌ير)- ترجمه‌ي بهمن طاهري

شناخت سينما (لوئيس جانتي)/ مکتب‌هاي ادبي (رضاسيدحسيني)

خلاقيت موسيقي

کتاب موسيقي (معرفي شده از سوي سازمان سنجش): سالچهارم هنر (چاپ 1391)

مباني نظري و ساختار موسيقي ايراني: رشته‌ي موسيقي

تئوري جامع موسيقي (کامران همت‌پور -  حسن نساري) کانون فرهنگي آموزش

آموزش خلاقيت موسيقي - « کتاب سبز» کانون فرهنگي آموزش

تست‌هاي طبقه‌بندي شده‌ي خلاقيت موسيقي (هيأت مؤلفين) «کتاب آبي» کانون فرهنگي آموزش

تئوري بنيادي موسيقي (پرويز منصوري)/ تئوري موسيقي(مصطفي کمال‌پورتراب)

سرگذشت موسيقي ايران (روح الله خالقي)/ نظري به موسيقي (روح‌الله خالقي)

تاريخ مختصر موسيقي ايران (تقي بينش)/ سازشناسي(پرويز منصوري)

خواص مواد

شناخت مواد و مصالح: رشته‌ي نقشه‌کشي معماري (چاپ1389)

مصالح ساختماني: رشته‌ي ساختمان (چاپ 1389)

آشنايي با صنايع دستي ايران 1: رشته‌ي صنايع دستي (چاپ1389)

تکنولوژي چاپ: رشته‌ي چاپ (چاپ 1390)

الياف نساجي و آزمايشگاه: رشته‌ي صنايع نساجي (چاپ1389)

فيزيک نساجي و آزمايشگاه: رشته‌ي صنايع نساجي (چاپ1390)

تکنولوژي مواد: رشته‌ي صنايع چوب و کاغذ (چاپ 1389)

متالورژي عمومي شناخت و مواد صنعتي: رشته‌ي صنايع فلزي(چاپ 1390)

عکاسي (1): رشته‌ي گرافيک (چاپ 1389)

عکاسي (2): رشته‌ي گرافيک (چاپ 1390)

آموزش خواص مواد- «کتاب سبز» کانون فرهنگي آموزش (چاپ1390)

تست‌هاي طبقه‌بندي شده خواص مواد- «کتاب آبي» کانون فرهنگي آموزش (چاپ 1391)

برگرفته از سایت کانون فرهنگی وآموزشی قلم چی

برای اطلاعات بیشتر به هفته نامه پیک سنجش مراجعه کنید.


مطالب مشابه :


کتاب درسی "کارگاه چاپ دستی 1"

دانلود کتاب "کارگاه چاپ دستی 1" از سایت دفتر تالیف کتاب های درسی بخش اول جزوه "درباره چاپ دستی"
منابع سوالات کنکور 92

بر اين اساس، بخشي از سوال‌هاي تخصصي گروه آزمايشي هنر از کتاب کارگاه هنر 1 هنر در تاريخ 1
منابع اصلی و تکمیلی در کنکور هنر

بخشي از سؤال‎هاي تخصصي گروه آزمايشي هنر از کتاب‎هاي: کارگاه هنر 1 کارگاه هنر 2 (کد 1/594)
منابع کنکور هنر92

مجموعه کتاب‌هاي «مشق هنر کارگاه هنر (2): سال چهارم هنر (چاپ 1391) آموزش خلاقيت تصويري (هيأت
منابع کنکور هنر92

مجموعه کتاب‌هاي «مشق هنر رشته‌هاي نقاشي و هنر (چاپ 1390) کارگاه هنر (1): سال چهارم هنر (چاپ 1391)
طرح درس کارگاه گرافیک

هنر (فنی حرفه ودر نهایت درس کارگاه گرافیک شامل 20 از کتاب. راهنمای هنر آموز براساس
فراخوان بهترین طرح درس های کتاب فرهنگ و هنر

کارگاه 1 « هم اندیشی و روش های موضوع طرح درس ها باید در ارتباط با درس های کتاب فرهنگ و هنر
آسیب شناسی کتاب هنر

بر این اساس طراحی شود که در 2 پایه قبل تر دانش آموز دارای کتاب هنر 4- نبود کارگاه هنر.
منابع كنكور هنر

1- کارگاه هنر 2 ایران 7- آشنایی با رشته های مختلف هنری 8- انسان ؛ فضا ؛ طراحی و کتاب
برچسب :