زایمان تیم فوتبال 11 نفره توسط یک زن جوان هندی !!!!!!!

 

یک زن هندی در یک زایمان بسیار عجیب، 11نوزاد قد و نیم قد را در نخستین زایمان خود به دنیا آورد.  
به گزارش تکناز به دنیا آمدن این همه نوزاد نه تنها اعضای کادر بیمارستان محل زایمان زن هندی را شگفت زده کرد، بلکه سبب شگفتی بسیاری از مردم هند شد.

این زایمان شگفت انگیز بسیاری از کاربران اینترنت را وادار به نوشتن تحلیل و تفسیرهای جالبی کرد که به نوشته برخی از آنها، زن هندی در اولین زایمان خود اعضای یک تیم فوتبال را زائیده است.


مطالب مشابه :


خرما دارویی برای زایمان آسان(ودلیل علمی سفارش خرما به حضرت مریم از طرف خدا)

اسلام وعلم - خرما دارویی برای زایمان آسان(ودلیل علمی سفارش خرما به حضرت مریم از طرف خدا) -
زایمان تیم فوتبال 11 نفره توسط یک زن جوان هندی !!!!!!!

یک زن هندی در یک زایمان بسیار عجیب، 11نوزاد قد و نیم قد را در نخستین زایمان خود به دنیا آورد.
رابطه جنسی بعد از زایمان

جهان مامایی - رابطه جنسی بعد از زایمان - اطلاعات نوین مامایی وپزشکی «زن به مدت
برچسب :