لیست مراکز کاریابی سبزوار و استان خراسان

 

لیست مراکز کاریابی  سبزوار

نام مرکز: سروش

استان: خراسان رضوي

شهر: سبزوار

آدرس: خيابان اسرار شمالي - روبروي بانك مركزي

تلفن: 05712245800

نام مرکز: سينا

استان: خراسان رضوي

شهر: سبزوار

آدرس: خيابان بيهق - ابتداي خيابان بسيج

تلفن: 05712243961

نام مرکز: پيروز راهوار

استان: خراسان رضوي

شهر: سبزوار

آدرس: سبزوار - ميدان 22 بهمن (پست و تلگراف)- جنب قنادي كامران - صندوق پستي 485

تلفن: 05712235461

لیست مراکز کاریابی  نیشابور

نام مرکز: طرزي

استان: خراسان رضوي

شهر: نيشابور

آدرس: خ فردوسي جنوبي - پاساژ فردوسي - طبقه منهاي يك

تلفن:0551 2221743

نام مرکز: كارآمدان

استان: خراسان رضوي

شهر: نيشابور

آدرس: نيشابور - ميدان امام خميني - جنب بانك ملت مركزي

تلفن: 05512248770

نام مرکز: خيام

استان: خراسان رضوي

شهر: نيشابور

آدرس: نيشابور - خيابان امام - ضلع شمالي ميدان خيام - پلاك 241

تلفن: 05512223808

 

لیست مراکز کاریابی  مشهد

نام مرکز: كارگشايان برتر

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - خيابان مطهري جنوبي - مطهري 24 - شماره 262 - طبقه فوقاني عكاسي نگارين

تلفن: 7270594

نام مرکز: كارگشايان برتر

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - خيابان مطهري جنوبي - مطهري 24 - شماره 262 - طبقه فوقاني عكاسي نگارين

تلفن: 7270594

نام مرکز: كارياب

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار شهيد صادقي (سازمان آب)- بلوار قاضي طباطبايي 4 - پلاك 21

تلفن: 0511-8418864 ، 09155111038

نام مرکز: كوشا

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار فردوسي - حدفاصل بين ميدان جانباز و خيابان ثمانه -شماره 153 - طبقه همكف

تلفن: 7672891-7672890

نام مرکز: گلبهار

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: شهر جديد گلبهار - خيابان بهار - خيابان نرگس شمالي 2 - پلاك 15 - طبقه همكف

تلفن: 05826224383

نام مرکز: گلستان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: قاسم آباد - بلوار اماميه - نبش اماميه 24 - شماره 36

تلفن: 6620531

نام مرکز: مفتاح

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: ميدان شهدا - ابتداي خيابان آيت اله عبادي - ساختمان انصار - طبقه دوم - واحد 3

تلفن: 2214706

            نام مرکز: مهرگان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - خيابان آيت اله عبادي - آيت اله عبادي 28 - شماره 23

تلفن: 7261547

نام مرکز: فرهان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - بلوار معلم - بين معلم 44 و ميدان معلم - شماره 1148

تلفن: 8699322

نام مرکز: فرهيختگان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: چهار راه راهنمايي - به طرف خيابان سناباد - طبقه فوقاني مبلمان زيباي شهر - شماره 702

تلفن: 8442745-49 ,8442750

نام مرکز: فن آوران

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - خيابان 17 شهريور - نرسيده به پنجراه - سراي اردكانيان - طبقه فوقاني - شماره 12

تلفن: 3664888

نام مرکز: كارآفرينان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - ميدان راهنمايي - دستغيب 4 - پلاك 7

تلفن: 8446122 - 3

نام مرکز: رجا

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: سيدي - بلوار صبا - بين صبا 48 و 50

تلفن: 3815133

نام مرکز: زاگرس

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار فردوسي - بين جانباز و خيابان ثمانه - پلاك 141 - طبقه دوم

تلفن: 7652066

نام مرکز: زرين كار

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: خ سناباد - بين سناباد 50 و 52 - طبقه فوقاني بانك صادرات - شماره 630

تلفن: 05118446122-3

نام مرکز: سامان كار

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - بولوار جمهوري - چهار راه گاراژدارها (حافظ) - طبقه فوقاني تعاوني و اعتباري ميزان - واحد 4

تلفن: 3443060 - 3416730

نام مرکز: شايان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار معلم - حدفاصل چهار راه دانش آموز و دانشجو - بين معلم 43 و 45 - شماره 635 - طبقه اول - پلاك 2

تلفن: 8927767

نام مرکز: تلاش

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: فلكه برق - خيابان امام رضا - بين 27 و 29 - شماره 891 - طبقه دوم

تلفن: 852776 - 8597371

نام مرکز: توانگران

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوارشهيد صادقي(سازمان آب) - روبروي بازار گوهرشاد - نبش صادقي 10 - پلاك 1 - واحد 4

تلفن: 7623829

نام مرکز: جامعه

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: ميدان شهدا - خيابان امام خميني - كوي جنب مدرسه حكيم نظامي (امام خميني 8) - پلاك 12

تلفن: 2235656-2229172

نام مرکز: جوان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار ابوطالب - بين ابوطالب 3 و 5 - پلاك 99

تلفن: 7264586

نام مرکز: جوانان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - قاسم آباد - چهار راه ورزش - مجتمع الماس - طبقه اول

تلفن: 6618815-6627626

نام مرکز: خراسان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: خيابان دانشگاه - كوچه سجادي - ساختمان 40

تلفن: 05112206133 - 2210400

نام مرکز: اميد

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: خيابان خسروي نو - ساختمان 333/1 - طبقه سوم - واحد غربي

تلفن: 2230422

نام مرکز: ايران

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: چهار راه خواجه ربيع - خيابان محسن كاشاني - بين كاشاني 2 و 4 - پلاك 70

تلفن: 7246227-7279900

نام مرکز: برزمهر

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار سجاد - مقابل خيابان ميلاد - پلاك 56/1 - طبقه همكف

تلفن: 7670255 - 7615403 - 05117655468 - 9

نام مرکز: بهمن كار

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: قاسم آباد - چهار راه مخابرات - بلوار شريعتي 20- پلاك 512

تلفن: 6641308

نام مرکز: پارس

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - بلوار استقلال - بين استقلال 1 و 2- پلاك 71 - طبقه 3

تلفن: 051162852221-05116062899

نام مرکز: پاسارگاد

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوارسجاد - بين خيابان پامچال و خيابان مرجان - شماره 326

تلفن: 7626682

نام مرکز: پزشكان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: خيابان ابن سينا - ابن سينا 1 و 3 - ساختمان اطبا - شماره 29 - طبقه اول

تلفن: 8532369-8532270

نام مرکز: پويا

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - بولوار امامت - امامت 19 - پلاك 119 - طبقه 2

تلفن: 6060222

نام مرکز: آپادانا

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: خيابان شهيد مفتح - نبش مفتح 3 - ساختمان پزشكان - طبقه دوم

تلفن: 2766929

نام مرکز: آريا

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار وكيل آباد - بين سه راه آب و برق و وكيل‌آباد 20 - جنب مركز پزشكي ابن سينا - ساختمان سامان 540 - طبقه دوم - واحد 3

تلفن: 8690999- 8675536 - 8687466

نام مرکز: آسيا

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار مصلي - بين 8 و 10 - پلاك 321 - طبقه اول

تلفن: 3658252

نام مرکز: آينده سازان

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: خ امام خميني - حد فاصل چهار راه لشكر و ميدان ده دي - نبش امام خميني 35 - طبقه دوم پاساژ طاهري - واحد شماره 19

تلفن: 05118513339

نام مرکز: ابتكار

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار جمهوري اسلامي - بين چهار راه مقدم و رام - مقابل بانك صادرات - پلاك 547 - طبقه فوقاني

تلفن: 0511-3437513

نام مرکز: افق

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: مشهد - بلوار قرني - بعد از چهار راه ميدان بار - قرني 7 - شماره 4 - طبقه دوم

تلفن: 7255377

نام مرکز: البرز

استان: خراسان رضوي

شهر: مشهد

آدرس: بلوار وكيل آباد - خيابان هاشميه - نبش هاشميه 16- طبقه 1

تلفن: 8833755-8832228

 

لیست مراکز کاریابی  سایر شهرهای خراسان

نام مرکز: نوآوران

استان: خراسان رضوي

شهر: تربت حيدريه

آدرس: تربت حيدريه - ميدان بسيج - بلوار شهيد مدرس - روبروي اداره كار و امور اجتماعي

تلفن: 05312226850-2234109

نام مرکز: نويد چناران

استان: خراسان رضوي

شهر: چناران

آدرس: چناران - بازارچه مركزي - بعد از چهار راه دوم - پلاك دوم

تلفن: 05826230095

نام مرکز: هدف

استان: خراسان رضوي

شهر: خواف

آدرس: بلوار مرزداران - روبروي منطقه نيروي انتظامي

تلفن: 4229391

نام مرکز: كاوش كار

استان: خراسان رضوي

شهر: كاشمر

آدرس: كاشمر - خيابان امام - امام خميني 3 - كوي شهيد قندي - شماره 52

تلفن: 05328240319

نام مرکز: لقمان

استان: خراسان رضوي

شهر: سرخس

آدرس: سرخس - بولوار وليعصر - روبروي اداره تامين اجتماعي

تلفن: 0515221456

نام مرکز: مولانا

استان: خراسان رضوي

شهر: تايباد

آدرس: تايباد - خيابان امام خميني - جنب نانوايي افكن‌پور

تلفن: 05294231692

نام مرکز: صدرا

استان: خراسان رضوي

شهر: بجستان

آدرس: خيابان امام خميني - بازار بزرگ (پاساژ چكنه) - واحد 7

تلفن: 0535226552 - 226551

نام مرکز: عدالت

استان: خراسان رضوي

شهر: فريمان

آدرس: فريمان - خيابان شهيد رجايي - ابتداي شهيد رجايي 4

تلفن: 05126230620

نام مرکز: فرهاد

استان: خراسان رضوي

شهر: قوچان

آدرس: بازار مشهد - چهار راه دوم - سمت چپ - ابتداي خيابان كلاهدوز

تلفن: 05813229643

نام مرکز: كارانديشان

استان: خراسان رضوي

شهر: گناباد

آدرس: گناباد - خيابان شهيد شوريده - مقابل دبيرستان دكتر بهشتي - جنب خانه صنعت ومعدن گناباد

تلفن: 05357221450

نام مرکز: رهنما

استان: خراسان رضوي

شهر: برداسكن

آدرس: برداسكن - خيابان آيت اله طالقاني - بعد از چهار راه صدرا - سمت راست - شماره 118

تلفن: 05327226424 – 7224731

نام مرکز: رهيافت

استان: خراسان رضوي

شهر: كلات نادر

آدرس: كلات نادر - خيابان امام خميني - پلاك 25

تلفن: 05122722324 - 2722407

نام مرکز: شكوفا

استان: خراسان رضوي

شهر: تربت حيدريه

آدرس: ميدان بسيج - نبش مدرس 33

تلفن: 05312310534

نام مرکز: ثامن

استان: خراسان رضوي

شهر: فريمان

آدرس: فريمان - خيابان امام رضا (ع) - شرقي 2 - شماره 7

تلفن: 05126223900

نام مرکز: اميد ابيورد

استان: خراسان رضوي

شهر: درگز

آدرس: درگز - بلوار صياد شيرازي - نبش صياد شيرازي 6 - طبقه 2

تلفن: 05825221319

نام مرکز: بيستون

استان: خراسان رضوي

شهر: قوچان

آدرس: قوچان - خيابان امام - ابتداي خيابان شهيد مدرس - طبقه فوقاني عكاسي جلوه

تلفن: 05812244097

نام مرکز: آتي

استان: خراسان رضوي

شهر: رضا شهر

آدرس: رضا شهر - بولوار پيروزي - مقابل اداره مخابرات پيروزي - شماره 222

تلفن: 8797221

نام مرکز: آيندگان

استان: خراسان رضوي

شهر: تربت جام

آدرس: تربت جام - خيابان مولانا - چهار راه مخابرات - ساختمان صندوق انصار

تلفن: 05812221661

نام مرکز: ابرار

استان: خراسان رضوي

شهر: قوچان

آدرس: ابتداي خيابان وليعصر - بازارچه رنگرزها - سمت چپ - طبقه فوقاني طباخي پاكيزه

تلفن: 05812232637


مطالب مشابه :


لیست مراکز کاریابی سبزوار و استان خراسان

کاریابی در سبزوار - لیست مراکز کاریابی سبزوار و استان خراسان نام مرکز: گلستان . استان:
آگهی استخدام یک شرکت بین المللی معتبر بازرگانی در سه استان کشور

آگهی استخدام - آگهی استخدام یک شرکت بین المللی معتبر بازرگانی در سه استان کشور -
مراکز کاریابی

شهرزادگان - مراکز کاریابی - آشنایان ره عشق گرم خون بخورند استان: گلستان شهر: علی آباد
استخدام کاریابی بین المللی کارپیرا در آلمان،سوییس و اربیل عراق

استخدام فوری داغ داغ - استخدام کاریابی بین المللی کارپیرا در آلمان،سوییس و اربیل عراق -
کاریابی تهران

کاریابی در سبزوار 88929517-8 نام مرکز: آبگينه برتر استان: تهران بلوار فردوس - بين گلستان و
استخدام ایثارگران در بنیاد شهید استان البرز

آزادگان استان گلستان. فاش 38-اگهی استخدام و کاریابی. 39-خودکفایی
تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت

کمیته تخصصی ذیحسابان استان گلستان - تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص نحوه پرداخت عیدی به
پیش شماره و کد تلفن جدید شهرهای استان گلستان 017

همه چیز - پیش شماره و کد تلفن جدید شهرهای استان گلستان 017 - ورزشی لینکستان http://link1.blogfa.com ili ]dc
کاریابی رایگان اینترنتی حامی کار و آسان استخدام نمایید سریع استخدام بشوید

مجتمع فروشگاه های اینترنتی رایانک بیست - کاریابی رایگان اینترنتی حامی کار و آسان استخدام
برچسب :