کتاب های مهندسی پزشکی

۱- تبدیل فوریه و کاربردهای آن در مهندسی پزشکی

مترجمان : دکتر سید کمال الدین ستاره دان  - دکتر حمید بهنام

انتشارات : موسسه علمی فرهنگی نص

۲- مقدمه ای بر مهندسی پزشکی زیستی ( دو جلد : جلد اول بیوالکتریک و جلد دوم بیومکانیک)

مولفان جلد دوم : دکتر سید فرهاد طباطبائی قمشه  -  مهندس سید ابوالفضل صانعی

انتشارات : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

۳- مبانی بیومکانیک ( استاتیک و مقاومت مصالح )

مولفان : دکتر سیامک خرمی مهر - دکتر کریم لیل نهاری - مهندس محمد شفیق - مهندس علی تنباکوساز

انتشارات : ستاره کیمیا

۴- بیومکانیک عمومی

تالیف : دکتر سید محمد رجائی

انتشارات : دانشگاه علم و صنعت

۵- زیست مواد ، اندام های مصنوعی و مهندسی بافت

مترجمین : دکتر سیامک نجاریان - دکتر معصومه حق بین نظر پاک

انتشارات : دانشگاه صنعتی امیر کبیر

۶-بیومکانیک حرکت انسان

مترجمین : دکتر سیامک نجاریان - مهندس نازیلا قاسمی کیانی

انتشارات : دانشگاه صنعتی امیر کبیر

۷- توموگرافی کامپیوتری شریان های کرونر

مولفین : دکتر حسین قناعتی - دکتر مرضیه متولی

انتشارات : موسسه فرهنگی انتشاراتی حیان

۸-مفصل ران : بیومکانیک و حرکت شناسی

تالیف : دکتر خسرو خادمی کلانتری

انتشارات : نخل

۹- بیومکانیک فنون ورزشی

ترجمه : دکتر مهدی نمازی زاده

انتشارات : دانشگاه تهران

۱۰- کاربرد کامپوزیت ها در مهندسی پزشکی

مولفین : دکتر فتح اله مضطرزاده - مهندس محمد ربیعی - مهندس ژامک نورمحمدی

انتشارات : دانشگاه صنعتی امیر کبیر

۱۱- مقدمه ای بر بیومواد

مولفین : دکتر محمد حسین فتحی - دکتر وجیه السادات مرتضوی

انتشارات : ارکان

۱۲ - دایره المعارف جامع تجهیزات پزشکی

مولفین : دکتر کریم لیل نهاری -  مهندس محمد معید ملک زاد - مهندس محمد شفیق

انتشارات : دانشگاه صنعتی شریف

۱۳- مبانی انتقال حرارت و جرم در سیستم های حیاتی

مولفین : دکتر سیامک نجاریان - مهندس محمد هادی لطیفی

انتشارات : دانشگاه  صنعتی امیر کبیر

BIOFLUID MECHANICS - ۱۴ (مکانیک سیالات زیستی )

مولف :   Mazumdar

۱۵- دینامیک سیالات زیستی

مترجمین : دکتر ناصر فتورائی - مهندس پدرام پهلوان

انتشارات : دانشگاه  صنعتی امیر کبیر 

APPLIED BIOFLUID MECHANICS - ۱۶ ( مکانیک سیالات زیستی کاربردی ) 

مولف : Lee waite

  ۱۷ - biofluid mechanics in cardiovascular system ( مکانیک سیالات زیستی در سیستم گردش خون

مولف : Lee waite

MATHEMATICAL AND COMPUTER MODELING OF PHYSIOLOGICAL SYSTEMS-۱۸ 

مدلسازی و شبیه سازی در سیستم های بیولوژیکی 

 مولف : Rideout

Continuum Mechanics -۱۹ ( مکانیک محیط های پیوسته )

 مولف : krempl

 ۲۰ - Advanced Engineering Mathematics ( ریاضیات مهندسی پیشرفته )

مولف : Kreyszig

۲۱- بیومکانیک در سامانه استخوان و ماهیچه

مترجمین : دکتر علی استکی - مهندس حامد عامری

انتشارات : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۲۲- بیومکانیک و مهندسی ورزش

مولفین : دکتر احمد رضا عرشی - مهندس الهام شیرزاد

انتشارات : کمیته ملی المپیک

۲۳- Tissue Mechanics ( مکانیک بافت )

مولف : COWIN

۲۴- اصول توانبخشی و وسائل و دستگاهها

مولف : دکتر سیامک خرمی مهر

انتشارات : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

25- موتور کنترل و بیومکانیک حرکت انسان

ترجمه : دکتر فرهاد طباطبائی قمشه - دکتر سیامک نجاریان

انتشارات : دانشگاه  صنعتی امیر کبیر

۲۶- مبانی الکترومایوگرافی ( در مهندسی توانبخشی و مهندسی ورزش )

مولفین : دکتر سیامک خرمی مهر - دکتر بهزاد یثربی - مهندس ساناز رجبعلی

انتشارات : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

۲۷- کنترل غیرخطی کاربردی

مولفین : دکتر محمدرضاهاشمی گلپایگانی-دکتر منوچهر احمدوند- دکتر امیرهمایون جعفری

انتشارات : مرکز نشر دانشگاهی

۲۸- کاربرد پلیمرها در پزشکی

مولفین : دکتر محمد ربیعی - دکتر شاهین بنکدار - دکتر محمود اعظمی

انتشارات : دانشگاه  صنعتی امیر کبیر

۲۹- مهندسی استخوان و غضروف
پدیدآورنده: اولریش مایر، هانس پیتر ویزمن، محمود اعظمی (مترجم)، فرهاد قمی (مترجم)، سیدعلی پورسمر (مترجم)
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر) - 03 اردیبهشت، 1391

ادامه دارد ........................


مطالب مشابه :


تقویم آموزشی 41 دانشگاه سراسری در سال تحصیلی 93-92

تقویم آموزشی 41 دانشگاه جدول زمانبدی آغاز سال تحصیلی 93-92 دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف
تقویم آموزشی 41 دانشگاه در سال تحصیلی 93-92 +جدول

تقویم آموزشی 41 دانشگاه در سال تحصیلی 93-92 دانشگاه صنعتی شریف هنوز تقویم آموزشی
تقویم آموزشی 41 دانشگاه در سال تحصیلی 93-92 +جدول

تقویم آموزشی 41 دانشگاه در سال تحصیلی 93-92 +جدول - آموزشی، سیاسی، اجتماعی
تقویم آموزشی سال تحصیلی 93-92 دانشگاه پیام نور

تقویم آموزشی سال تحصیلی 93-92 دانشگاه پیام رشته مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور مرکز
آغاز سال تحصیلی 93 در دانشگاه‌های سراسری

شهریور براساس تقویم آموزشی مصوب وزارت 93 در دانشگاه ارشد دانشگاه سراسری سال 92
پرطرفدارترین رشته های دانشگاه شریف از نگاه برترین های کنکور

تقویم آموزشی دانشگاه معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شریف نفر آزمون در سال 93 در دانشگاه
زمان دقیق آغاز سال تحصیلی در 41 دانشگاه+ جدول

تقویم آموزشی 41 دانشگاه جدول زمانبدی آغاز سال تحصیلی 93-92 دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف
تغییر زمان انتخاب واحد نیمسال اول 93-92 پیام نور / دانلود تقویم آموزشی جدید

تغییر زمان انتخاب واحد نیمسال اول 93-92 پیام با اعلام تقویم آموزشی شریف دانشگاه
کتاب های مهندسی پزشکی

تقویم آموزشی ترم تابستان 93-92. دانشگاه صنعتی امیر دانشگاه صنعتی شریف.
برچسب :