كارگاه آموزشي و پرورشي مديران كانونهاي فرهنگي و تربيتي آموزش و پرورش لرستان برگزار شد


ShowPicture.aspx?ID=014e6277-c407-41df-8به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش لرستان كارگاه آموزشي وپرورشي مديران كانون هاي فرهنگي تربيتي آموزش وپرورش لرستان باموضوع طرح جامع تحول آفريني برگزارگرديد.قرباني معاون پرورشي وفرهنگي لرستان بابيان اين مطلب گفت : انسان موجودي است كه داراي استعدادها وعلايق متعددي است كه براي رشد وشكوفايي اين استعدادها بايدشرايط مناسب مهيا گردد . خانه ومدرسه تنهامي توانند بخشي از اين استعدادها را ازقوه به فعليت درآورند ، بنابراين بايد مراكزديگري وبا ساختار ديگري غيرازمدرسه وساختار رسمي وجود داشته باشد تافرد بتواند باتوجه به ذوق وعلاقه خود وبه صورت غيررسمي دراين مراكز شركت نمايند و ضمن غني سازي اوقات فراغت خودبه رشد وشكوفايي استعداد هايش بپردازد . ايشان افزود : افق اميدآفرين تحول بنيادين درآموزش وپرورش بستري است براي تلفيق عناصر آموزشي وپرورشي متناسب بافرايند تحصيل وتربيت دانش آموزان ايران اسلامي . ايشان گفت : با زمينه هاي نرم افزاري وسخت افزاري كانون هاي مدارس ، كانون هاي اقماري و كانون هاي فرهنگي وتربيتي يكي از الزامات روندپيشرفت جاري درنظام تعليم وتربيت است كه ره آورد آن مهارت ورزي وتربيت فرزنداني توانمند ومتخلق به اخلاق اسلامي است .درپايان باحضور رئيس اداره فرهنگي وهنري وكارشناسان شيوه نامه طرح جامع تحول آفريني كانون هاي فرهنگي تربيتي تشريح و توجيه گرديد .


مطالب مشابه :


دانلود انیمیشن «پیام راشل کوری»

کانون فرهنگی تربیتی شهید مطهری الشتر سایت سیستم جامع گلستان دانشگاه پیام نور. پورتال
فهرستی ازطوایف لرستان

پیام جوان . ایلات سلسله الشتر. پورتال دانشگاه پیام نور سيستم جامع دانشگاهي
دانلود فیلم جشن تکلیف

سایت سیستم جامع گلستان دانشگاه پیام نور. پورتال معاونت شهرستان الشتر و تبادل
رئوس فعالیت های کانون

سایت سیستم جامع گلستان دانشگاه پیام نور. پورتال معاونت توسعه کانون شهید مطهری الشتر
هر دانش آموز ،یک مهارت

سایت سیستم جامع گلستان دانشگاه پیام نور. پورتال معاونت شهرستان الشتر و تبادل
اسامی دانشگاه هایی که مهندسی صنایع در آن ها تدریس می شود

مراکز و واحد های دانشگاه پیام نور: بروجرد : دورود : الشتر پورتال دانشگاه پیام نور.
كارگاه آموزشي و پرورشي مديران كانونهاي فرهنگي و تربيتي آموزش و پرورش لرستان برگزار شد

سایت سیستم جامع گلستان دانشگاه پیام نور. پورتال معاونت شهرستان الشتر و تبادل
بروشور جشن تکلیف

سایت سیستم جامع گلستان دانشگاه پیام نور. پورتال معاونت شهرستان الشتر و تبادل
برگزاری مسابقه حکمت مطهر با همکاری کانون شهید مطهری الشتر

برگزاری مسابقه حکمت مطهر با همکاری کانون شهید مطهری الشتر پیام نور. پورتال معاونت
برچسب :