راستگویی

امام صادق عليه السلام

خداي عزوجل هيچ پيامبري را نفرستاد مگر با راستگويي و برگرداندن امانت به نيكو كار يا بد كار امام صادق عليه السلام

راستگو را نخستين كسي كه تصديق ميكند خداي عزوجل است
كه ميداند او راستگوست ، و نيز نفس او را تصديق ميكند كه ميداند راستگوست
رسول اكرم صلوات الله عليه و آله

اي علي راست بگو اگر چه در حال حاضر به ضرر تو باشد ولي در آينده به وفع توست
و دروغ نگو اگر چه در حال حاضر به نفع تو باشد ولي در آينده به ضرر توست امام علي عليه السلام

چهار چيز است كه به هر كس داده شود خير دنيا و آخرت به او داده شده است
راستگويي
اداء امانت
حلال خوري
خوش اخلاقي امام علي عليه السلام

راستگو در آستانه نجات و بزرگواري است و درغگو
در لبه پرتگاه  و خواري
امام صادق عليه السلام

فريب نماز و روزه مردم را نخوريد ، زيرا آدمي گاه چنان به نماز و روزه خو ميكند كه اگر آنها را ترك گويد احساس ترس ميكند
بلكه آنها را به راستگويي و امانت داري بيازماييد
امام صادق عليه السلام

هر گاه در برادر ديني خود سه صفت ديدي به او اميدوار باش
حيا
امانت داري
راستگويي
امام علي عليه السلام

مومن بسيار راستگو و نيكوكار است امام صادق عليه السلام

هركس راستگو باشد عملش پاكيزه ميشود و رشد ميكند

امام علي عليه السلام

راستگو با راستگويي خود به همان ميرسد كه دروغگو با حيله گري خود

 

برگشت به ارشیو کامل احادیث به تفکیک حروف الفبا

 

 


مطالب مشابه :


راستگویی

امام صادق عليه السلام خداي عزوجل هيچ پيامبري را نفرستاد مگر با راستگويي و برگرداندن امانت
راستگویی(صداقت)

راستگويي در سه چيز ناپسند است: سخن چيني، سخن گفتن با مرد درباره همسرش به چيزي كه او را ناخوش
حدیث در مورد راستگویی

شما را سفارش مى كنم به راستگويى، كه راستگويى با نيكوكارى همراه است و هر دو در بهشت اند و از
صداقت و راستگويي

×××امید ابدي××× - صداقت و راستگويي - نا اميدي نخستين گامي است كه شخص به سوي گور برمي دارد
راستگويي‏و دروغگويي در فلسفه اخلاق

فلسفه اخلاق - راستگويي‏و دروغگويي در فلسفه اخلاق - اقوام روزگار به اخلاق زنده اند
آموزش راستگويي به كودكان

آموزش راستگويي به كودكان. دروغ نگو، دروغگو دشمن خداست! l وقتي كودك رفتاري را انجام مي‌دهد كه
راستگويى و دروغگويى

وبلاگ فرهنگی ولایی مجد313 - راستگويى و دروغگويى - - وبلاگ فرهنگی ولایی مجد313
برچسب :