معرفی منابع دروس استاندارد رشته حسابداری

حسابدار عمومی مقدماتی:

 ۱-کتاب اصول حسابداری ۱  هنرستان حرفهای 

 ۲-کتاب اصول حسابداری ۲ هنرستان حرفه ای (فصل صندوق و بانک - اسناد تجاری)

 ۳-کتاب حسابداری مقدماتی شهرام روزبهانی چاپ جدید(توانائی۹ و۱۰ و۱۱ استاندارد از این کتاب تدریس شود.)                                     نکته : آزمون این درس  در خرداد ماه برگزار می گردد.

حسابدار عمومی تکمیلی:

۱-کتاب اصول حسابداری۲ هنرستان حرفهای(به جز فصلهای صندوق و بانک و اسناد تجاری)   

۲-کتاب حسابداری تکمیلی شهرام روزبهانی چاپ جدید

۳-کتاب اصول حسابداری۱ هنرستان حرفهای (فصلهای ۱۲و۱۳ )

۴-جزوات (دارائیهای نامشهود و مفاهیم سرمایه گذاری و تجزیه وتحلیل صورتهای مالی وتهیه نسبتها) گروههای آموزشی استان قزوین 

حسابداري  صنعتي :                                                              

۱-کتاب حسابدار ی صنعتی هنرستان حرفه ای

۲- کتاب حسابداری صنعتی شهرام روزبهانی 

۳-جزوات گروههای آموزشی استان قزوین 

مسئوول حقوق ودستمزد :

۱- کتاب حسابداری صنعتی مقدماتی هنرستان حرفه ای فصل چهار  

۲-کتاب حسابداری حقوق ودستمزد شهرام روز بهانی چاپ جدید 

۳-کتاب قانون کار هنرستان کاردانش

۴-مفادقانون تامین اجتمائی سال ۸۹

۵-مفادقانون مالیاتهای مستقیم( بخش دولتی و غیر دولتی) سال ۸۹

۶- جزوات گروهها

کتاب کمکی  مسئوول حقوق و دستمزد كاظم جليلي

رایانه کار حسابداری مالی:

۱-كتاب اصول حسابداري۱ هنرستان حرفه اي

 ۲-كتاب اصول حسابداري۲ فصلهای صندوق و بانك- اسناد تجاري -دارائیهای ثابت

 ۳ - استفاده از نرم افزار رافع ۶

۴ -جزوات گروهها

دانش  هر فرد نه دارایی اوست ،     نه سرمایه اوست  ،    بلکه بدهی او به جامعه است  .


مطالب مشابه :


آزمون انلاین حسابداری مقدماتی

حسابداری هنرستان - آزمون انلاین حسابداری مقدماتی - [ دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ ] [ 14:0
معرفی منابع دروس استاندارد رشته حسابداری

حسابدار عمومی مقدماتی: ۱-کتاب اصول حسابداری ۱ هنرستان حرفه ای ۲-کتاب اصول حسابداری ۲
دانلود کتابهای حسابداری هنرستان

حسابداری - دانلود کتابهای حسابداری هنرستان - حسابداری صنعتی مقدماتی حسابداری شرکتها
مجموعه سوالات حسابداري صنعتي مقدماتي- سال سوم هنرستان

آموزش تصویری نرم افزار رافع - مجموعه سوالات حسابداري صنعتي مقدماتي- سال سوم هنرستان - گروه
طرح درس حسابداری مقدماتی

حسابداری آزادگان - طرح درس حسابداری مقدماتی - فعالیت هنرآموز. فعالیت فراگیر. ñ ابتدا با
نمونه سوالات نهایی خرداد 1391 رشته حسابداری هنرستان حرفه ای و کار و دانش

نمونه سوالات نهایی خرداد 1391 رشته حسابداری هنرستان حرفه آزمون نظری حسابداری صنعتی مقدماتی .
نمونه سوالات امتحانی حسابداری مقدماتی

حسابداری آزادگان - نمونه سوالات امتحانی حسابداری مقدماتی - آشنایی با هنرستان
دکلمه حسابداری

حسابداری هنرستان. صفحه آزمون انلاین حسابداری مقدماتی. دکلمه
دانلود کتابهای درسی سال دوم و سوم رشته حسابداری

حسابداری صنعتی مقدماتی. مدرس حسابداری هنرستان شهید چمران و مدعو دانشکده فنی علامه امینی
طرح درس حسابداری صنعتی

گروه حسابداری کاردانش طرح درس روزانه-مهارت حسابداری صنعتی مقدماتی-سال هنرستان:
برچسب :