میزان افزایش حقوق كارمندان در سال ۹۲ مشخص شد-ضريب سال 92 برابر 966 ميباشد

میزان افزایش حقوق كارمندان در سال ۹۲ مشخص شد صویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲ كارمندان به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
به گزارش تعامل به نقل از باشگاه خبرنگاران، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در خصوص ضریب حقوق سال 1392 كاركنان دولت و بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ كرد.
تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال 1392 به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ شد.
بر اساس این خبر به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران؛ هیات وزیران در جلسه مورخ 27 اسفند 1391 به استناد ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ و ماده (76) قانون مدیریت خدمات كشوری ـ مصوب 1386 ـ تصویب نمود:
1ـ ضریب حقوق سال 1392 اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان سیزده هزار و هفتصد و پنجاه و دو 13752ریال تعیین می‌شود.
2ـ ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات  كشوری برای سال 1392 به میزان نهصد و شصت و شش (966) ریال تعیین می‌شود.
3ـ ضریب حقوق كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت (از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1392 به میزان نهصد و شصت و شش (966) ریال تعیین می‌شود.
4ـ ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه برای سال 1392 به میزان نهصد و شصت و شش (966) ریال تعیین می‌شود.
5ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشتركان صندوق‌های بازنشستگی كشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1392 به میزان بیست درصد (20%) نسبت به سال 1391 افزایش می‌یابد.
6ـ حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات كشوری برای كارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده مذكور به استثنای مشمولان بند (7) این تصویب‌نامه در سال 1392 به میزان چهار میلیون و هفتصد و پنج هزار و هشتصد (4/705/800) ریال و حداكثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل كارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در این بند تعیین می‌شود.
7ـ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشتركان صندوق‌های بازنشستگی كشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان چهارمیلیون و هفتصد و پنج هزار و هشتصد (4/705/800) ریال تعیین می‌شود.
8 ـ حداقل حقوق كارمندان مشمول بند (3) این تصویب‌نامه در سال 1392 به میزان سه میلیون و یكصد و هشتاد و هفت هزار و هشتصد (3/187/800) ریال و حداكثر حقوق این قبیل كارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در این بند تعیین می‌شود.
9ـ پرداخت فوق‌العاده اضافه‌كار ساعتی به كارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه با رعایت بند (ز) ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه در سقف اعتبار مصوب دستگاه مجاز است. تشخیص كاركنانی كه به اقتضای شغلی مطابق با بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات كشوری اضافه‌كار بیشتری دریافت می‌نمایند، با بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات مجاز موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی كشور خواهد بود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمي


مطالب مشابه :


تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 92 - (جزئیات افزایش 25 درصدی حداقل حقوق اداره کار)

۱۲/۹۱ شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت حداقل دستمزد سال سال 92
جدول حداقل حقوق سالهای 90 الی93و پاره ای از قوانین کار

نشست شورای عالی کار در نهایت با تصویب افزایش ۱۷ درصدی دستمزد همه سطوح کارگری به سال 92. 4871250.
میزان افزایش و ضریب حقوق کارمندان رسمی و پیمانی درسال 1392 - ضریب حقوق سال 92

کارمندان در سال 92 حقوق کارمندان رسمی و پیمانی در سال ۱۳92 ضریب سال 92 ضریب افزایش حقوق
حداقل مزد 92 کارگران 487 هزار و 125 تومان/جزیات مصوبه افزایش حقوق سال 92

با خبرنگار مهر در مورد حق اولاد و حق بن نقدی و غیره کارگران در سال 92 دستمزد سال 92
افزایش 20 درصدی دستمزد 92 قطعی شد +بخش نامه دستمزد سال 92 کارگران اعلام گردید

خش نامه دستمزد سال 92 بنا به پیشنهاد رییس جمهوری و در صورت تصویب هیات دولت ضریب ریالی
تعیین میزان افزایش حقوق کارگران در سال 91

بر پایه این گزارش، حداقل دستمزد سال 91 که باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مختلف کشور
میزان افزایش حقوق كارمندان در سال ۹۲ مشخص شد-ضريب سال 92 برابر 966 ميباشد

حقوق و دستمزد. صویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق سال نحوه محاسبه فوق العاده ماموریت در سال 92.
نحوه محاسبه سنوات پرسنل قراردادي(مشخص/معين/تبصره 3/تبصره 4 ماده 2)

حقوق و دستمزد. نرم افزار های نحوه محاسبه فوق العاده ماموریت در سال 92.
افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان در سال 92

افزایش 25 درصدی حقوق کارمندان در سال 92 حقوق و دستمزد. از اصلاح مصوبه ضریب حقوق
افزایش 15درصدی حقوق کارمندان در سال 91 تأیید شد

افزایش حقوق را به همراه داشت که 3 هزار و 300 میلیارد تومان با اعمال ضریب دستمزد سال 91
برچسب :