دانلود سریال Fringe

دانلود سریال فوق العاده زیبای Fringe محصول Fox آمریکا

فصل اول کامل اضافه شد 

دانلود سریال Fringe

ژانر :

درام | معمایی | علمی | تخیلی

کیفیت :

480p HDTV

فرمت :

MKV

زبان :

انگلیسی

حجم :

150 MB

امتیاز IMDB :

لینک IMDB وارد نشده است.

خلاصه داستان :

سریال Fringe (فرینج) یک درام تلویزیونی است که داستان همکاری یک مامور خانم FBI است که مجبور شده با یک محقق که در پروژه شبیه سازی انسانها فعالیت می کند ، همکاری نماید . سریال فرینگ یکی از موفق ترین سریال ها در ژانر وحشت است و ارایه ای دیگر از جی جی آبرام ، کارگردان سریالهای موفقی مانند LOST و ALIAS و…است . در این سریال سازمان FBI با پدر و پسری که در زمینه شبیه سازی انسانها فعالیت های مشکوکی انجام می دهند ، همکاری می نماید و این سازمان خود را درگیر یک پروژه شبیه سازی انسانها می کند که مشکلات زیادی برای انسانها بوجود می آورد و آنها را در خطرات بزرگی گرفتار می کند …

قسمت 01

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 02

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 03

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 04

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 05

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 06

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 07

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 08

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 09

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 10

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 11

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 12

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 13

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 14

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 15

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 16

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 17

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 18

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 19

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 20

DOWNLOAD

150 MB


دانلود سریال فوق العاده زیبای Fringe محصول Fox آمریکا

فصل دوم کامل اضافه شد

دانلود سریال Fringe

ژانر :

درام | معمایی | علمی | تخیلی

کیفیت :

480p HDTV

فرمت :

MKV

زبان :

انگلیسی

حجم :

150 MB

امتیاز IMDB :

لینک IMDB وارد نشده است.

خلاصه داستان :

سریال Fringe (فرینج) یک درام تلویزیونی است که داستان همکاری یک مامور خانم FBI است که مجبور شده با یک محقق که در پروژه شبیه سازی انسانها فعالیت می کند ، همکاری نماید . سریال فرینگ یکی از موفق ترین سریال ها در ژانر وحشت است و ارایه ای دیگر از جی جی آبرام ، کارگردان سریالهای موفقی مانند LOST و ALIAS و…است . در این سریال سازمان FBI با پدر و پسری که در زمینه شبیه سازی انسانها فعالیت های مشکوکی انجام می دهند ، همکاری می نماید و این سازمان خود را درگیر یک پروژه شبیه سازی انسانها می کند که مشکلات زیادی برای انسانها بوجود می آورد و آنها را در خطرات بزرگی گرفتار می کند …

قسمت 01

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 02

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 03

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 04

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 05

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 06

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 07

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 08

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 09

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 10

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 11

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 12

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 13

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 14

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 15

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 16

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 17

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 18

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 19

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 20

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 21

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 22

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 23

DOWNLOAD

150 MB


 

دانلود سریال فوق العاده زیبای Fringe محصول Fox آمریکا

فصل سوم کامل اضافه شد

دانلود سریال Fringe

ژانر :

درام | معمایی | علمی | تخیلی

کیفیت :

480p HDTV

فرمت :

MKV

زبان :

انگلیسی

حجم :

150 MB

امتیاز IMDB :

لینک IMDB وارد نشده است.

خلاصه داستان :

سریال Fringe (فرینج) یک درام تلویزیونی است که داستان همکاری یک مامور خانم FBI است که مجبور شده با یک محقق که در پروژه شبیه سازی انسانها فعالیت می کند ، همکاری نماید . سریال فرینگ یکی از موفق ترین سریال ها در ژانر وحشت است و ارایه ای دیگر از جی جی آبرام ، کارگردان سریالهای موفقی مانند LOST و ALIAS و…است . در این سریال سازمان FBI با پدر و پسری که در زمینه شبیه سازی انسانها فعالیت های مشکوکی انجام می دهند ، همکاری می نماید و این سازمان خود را درگیر یک پروژه شبیه سازی انسانها می کند که مشکلات زیادی برای انسانها بوجود می آورد و آنها را در خطرات بزرگی گرفتار می کند …

قسمت 01

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 02

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 03

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 04

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 05

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 06

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 07

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 08

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 09

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 10

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 11

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 12

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 13

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 14

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 15

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 16

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 17

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 18

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 19

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 20

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 21

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 22

DOWNLOAD

150 MB


دانلود سریال فوق العاده زیبای Fringe محصول Fox آمریکا

فصل چهارم کامل اضافه شد

دانلود سریال Fringe

ژانر :

درام | معمایی | علمی | تخیلی

کیفیت :

480p HDTV

فرمت :

MKV

زبان :

انگلیسی

حجم :

150 MB

امتیاز IMDB :

لینک IMDB وارد نشده است.

خلاصه داستان :

سریال Fringe (فرینج) یک درام تلویزیونی است که داستان همکاری یک مامور خانم FBI است که مجبور شده با یک محقق که در پروژه شبیه سازی انسانها فعالیت می کند ، همکاری نماید . سریال فرینگ یکی از موفق ترین سریال ها در ژانر وحشت است و ارایه ای دیگر از جی جی آبرام ، کارگردان سریالهای موفقی مانند LOST و ALIAS و…است . در این سریال سازمان FBI با پدر و پسری که در زمینه شبیه سازی انسانها فعالیت های مشکوکی انجام می دهند ، همکاری می نماید و این سازمان خود را درگیر یک پروژه شبیه سازی انسانها می کند که مشکلات زیادی برای انسانها بوجود می آورد و آنها را در خطرات بزرگی گرفتار می کند …

قسمت 01

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 02

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 03

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 04

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 05

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 06

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 07

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 08

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 09

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 10

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 11

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 12

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 13

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 14

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 15

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 16

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 17

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 18

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 19

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 20

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 21

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 22

DOWNLOAD

150 MB


 

دانلود سریال فوق العاده زیبای Fringe محصول Fox آمریکا

فصل پنجم کامل اضافه شد

دانلود سریال Fringe

ژانر :

درام | معمایی | علمی | تخیلی

کیفیت :

480p HDTV

فرمت :

MKV

زبان :

انگلیسی

حجم :

150 MB

امتیاز IMDB :

لینک IMDB وارد نشده است.

خلاصه داستان :

سریال Fringe (فرینج) یک درام تلویزیونی است که داستان همکاری یک مامور خانم FBI است که مجبور شده با یک محقق که در پروژه شبیه سازی انسانها فعالیت می کند ، همکاری نماید . سریال فرینگ یکی از موفق ترین سریال ها در ژانر وحشت است و ارایه ای دیگر از جی جی آبرام ، کارگردان سریالهای موفقی مانند LOST و ALIAS و…است . در این سریال سازمان FBI با پدر و پسری که در زمینه شبیه سازی انسانها فعالیت های مشکوکی انجام می دهند ، همکاری می نماید و این سازمان خود را درگیر یک پروژه شبیه سازی انسانها می کند که مشکلات زیادی برای انسانها بوجود می آورد و آنها را در خطرات بزرگی گرفتار می کند …

قسمت 01

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 02

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 03

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 04

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 05

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 06

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 07

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 08

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 09

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 10

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 11

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 12

DOWNLOAD

150 MB

قسمت 13

DOWNLOAD

150 MB


 

 


مطالب مشابه :


بن 10 فصل 4

سری جدید انیمیشن Ben 10 . » سریال کره ای افسانه ماه » بن 10 فصل 4
دانلود سریال American Horror Story

دانلود سریال American Ben Pakulski Lazar anjello Deivid موجودات فضایی بودند و اکنون در فصل سوم ما را به
خلاصه قسمت هفتم فصل دوم سریال دوران کهن(primeval)

خلاصه قسمت هفتم فصل دوم سریال دوران کهن(primeval) James Lester — Ben Miller . هفته سوم مرداد
دانلود کامل ۳ فصل انیمیشن بن تن – نیروی بیگانه Ben 10 – Alien Force

نیروی بیگانه Ben 10 فصل سوم تعداد قسمت : فروشگاه سریال (عسل بانو)
دانلود فصل دوم سریال انیمیشنی Ultimate Spider-man S2 2013

دانلود قسمت سوم با لینک دانلود انیمیشن سریالی Ben 10 : دانلود فصل دوم سریال انیمیشنی Ultimate
دانلود سریال Fringe

دانلود سریال Fringe Ben Pakulski Lazar anjello Deivid henry Dennis james فصل سوم کامل اضافه شد .
برچسب :