اسامی قرآنی

دوستاي عزيز اين ليستو از سايت زير نوشتم شايد به بعضي از دوستان كمكي كرده باشم
http://www.askdin.com


ياسين =لقب پيامبر ،اسم يكي از سوره هاي قرآن

مبينا =آشكار و روشن،از اسامي كلام وحي

نور =معنيش روشه،از اسامي خدا(نور آسمانها و زمين)

نورا=درخشان ،تابان(از نور مياد)

مهنا(mohanna) =گوارا و خوش

حنيفا= حق ،راست(لقب اديان توحيدي و مسلك حضرت ابراهيم)

حنيفه=حق ،راست(لقب اديان توحيدي و مسلك حضرت ابراهيم)

مهدي(مهدا خونده ميشه،دخترونست)=هدايت شده ،(اگه موضع ظهور بچه دار شدين بذارين ،هدايت شده بدست مهدي)


حورا=حور،حور بهشتي

حورانه=مثل حور زيبا

فاطميا=اسم حضرت فاطمه به زبان عبري ،حضرت فاطمه با همين نام بر شهري از مردم پرتقال ظاهر شد و خود را صديقه كبرا معرفي كرد كه دوازده فرزند داشت و ...(اين ماجرا مورد تاييد پاپ و تمام كليساييان است)

سنا=روشنايي

حره= دختر آزاده ،از اسامي حضرت زهرا، از القاب بانوان اشرافي،(حر اسم اولين شهيد كربلا هم هست)


حامده= سپاسگزار،حمدكننده خدا

حديث=سخني كه از پيامبر(ص) يا بزرگان دين نقل مي كنند ، داستان، سرگذشت، سخن

حديثه= نو و تازه
عارفه= زن عالم و عارف

عفاف= پاكدامني

عفيف=پاك دامن

عفيفه=زن پاك دامن

عليا (elia) = بانوي والا،رفيع ، فكر كنم مونث "علي" باشه

عهديه= پاي بند به عهد و پيمان

غديره= گيسوي بافته شده، مونث شده كلمه (غدير)

غانيه=دختر جوان پاكدامن

فائزه= نائل ،رستگار،از اسامي قراني

فارهه=دختر زيبا و با نمك

فائقه=پيروز شده

فريضه=عمل واجب

فصيحه= فصيح و گويا،بانوي فهميده

ليالي=شبها

ماريه= زن سپيد و درخشان، نام يكي از همسران پيامبر


حكيمه=زن حكيم و دانشمند،از القاب حضرت زهرا

مكرمه (mokrame) = مورد احترام واقع شده،بانوي محترم

يسنا=حمد و ستايش،نماز

يامين=اسم مادر حضرت يوسف،(مادر بنيامين)

راحيل=نام يك فرشته،راحيل عربي شدهٔ لغت عبري رَجِل به معناي بي گناه است. راحيل همسر دوم و محبوب يعقوب و مادر يوسف و بنيامين است. نام او در كتاب پيدايش در تورات ذكر گشته‌است. راحيل دختر لابان و خواهر كوچك تر لياه است. مادر يعقوب، ربقاه ، خواهرلابان بوده‌است. راحيل در نزديكي بيت‌لحم يهوديه مدفون است.

سوره=سوره قرآن

تبسم =لبخند

ابتسام= تبسم،لبخندزدن

اكليل= تاج


آيه =نشانه ،نشانه خدا

آيات= جمع آيه، اسم دختر شاعر شيعه بحريني كه بدست آل سعود شهيد شد
http://www.askdin.com/showthread.php?t=11997&p=111071

بشري =بشارت ،از القاب قرآن،(بشارت براي مومنين)

هدي =هدايت ،از القاب قرآن،(هدايت براي مومنين)

اين دوتا اسم دوتا خواهرن كه يكيشون دوست منه:

اسماء الهدي= نامهاي هدايت،از اسامي قرآني(نامهاي هدايت خداوند)

اسماءالحسني=نامهاي نيكو،از اسامي قرآني(نامهاي نيكوي خداوند)

حسني= نيكو،پسنديده

حسنا= زن زيبا

حمراه(hamraah)= حوري لقا، در كمال زيبايي (سفيد)

حمرا= سرخ

حسانه=

رميصا= بانوي دلير و جنگجوي صدر اسلام كه از زنان ديگر و همچنين خيمه پيامبر دفاع كرد تا اينكه پس از مقاومت و دليري بسيار شهيد شد(ام سليم ، دختر ملحان بن خالد بن زيد يكي از صحابه معروف رسول الله،همچنين نام يكي از دو ستاره اي كه بر ذراع است)

حنا=نام گياهي بهشتي

حنان = بسيار مهربان ،يكي از نام هاي خداوند ،در دعاي جوشن كبير مي تونيد ببينيد

آمال= ارزوها

آنسه= مانوس، همنشين نيكو

خضرا=سبز ،تازه

درا(dorra)= دختر زيبا و ارزشمند ،مانند در

ردا=عقل و خرد

ساهره=چشمه روان

سالمه= بدون عيب، در كمال سلامت

سامره= نام شهري در عراق كه مرقد امام دهم و يازدهم در آن واقع شده است

ساميرا= سميرا، زن بزرگوار، نام محلي در نزديكي مكه،نام عمه شيرين در داستان خسرو و شيرين ترجمه عربي مهين بانو است

راحل=دختر مهاجر

رافعه=اوج دهنده، رفيع كننده (باعث افتخار)

رايان= اسم كوهي در حجاز

رايحه=عطر خوش(رايحه الجنت) ،عطر حضرت زهرا

زوفا=گياهي معطر از خانواده نعنا

زيتون= از اسامي قرآني و يكي از ميوه هايي كه در قران به آن سوگند خورده شده،نماد فلسطين و همچنين صلح و انسان دوستي

زيتونه= يك دانه زيتون

ساعده=دختر مدديار، ياري كننده


رحمه= نام همسر حضرت ايوب

رضيه= اسم بانوي پادشاهي كه بر هند در زمان سلطنت مسلمانان سلطنت كرد

رمان= انار ،ميوه بهشتي در قرآن

رمانه=دختري كه مانند انار لطيف است

ريحان=گياه و گل خوشبو و معطر، در حديثي از امام علي (ان المرئه ريحانه و... ترجمه: زن (دختر و ...) مانند گل خوشبويي است،پس به انجام كارهاي سخت وادارشان نكنيد)

ريحانه=گل خوشبو و معطر (مثل اسم قبل،نام مادر امام رضا،از القاب حضرت زهرا

رانيا=قريب و نزديك

سلوي(بر وزن حلوا)=كبوتر بهشتي در قرآن

ضحي=سپيده صبح،در قرآن بهش قسم خورده شده

سدن (saden) =پارچه اي كه روي كعبه مي كشند،خدمتكاركعبه

سندس (sandas)= پارچه اي ابريشمي و لطيف ، در قرآن آمده است كه لباس ابرار از جنس سندس ساخته شده استدمعني ديگرش ميشه دختري كه پوشاننده بهشتيان است

شريفه= زن شرافتمند

شعري (shera)= نام ستاره اي ،در قرآن هم آمده

شفيعه= زن شفاعت كننده

شمسا= دختري كه مانند خورشيد است،درخشان و پرتوافشان

شميس= خورشيد كوچك

صونا= دوري از گناه ،خويشتنداري از گناه

صبرا=بردباري

اسمهاي تركيبي عربي فارسي:


حور آسا=حور(عربي) + آسا(فارسي) آن كه چون حور زيباست

حور آفرين= حور( عربي) + افرين (فارسي)= آفريننده حور يعني زني كه دختر زيبا بدنيا مياورد


حورديس= انكه چون حور زيباست

حور رخ= همانند حور

حورزاد= زاده حور ،از شدت كمال زيبايي انگار از نسل حور است

حوري دخت

حوروش= آنكه چون حور زيباست

حور بانو

حوريا =آنكه چون حور زيباست

حليا= آنچه در چشم خوش ميدرخشد (حلي+ا)

سدنا= سجده كننده بر خانه خدا - مركب از سدن(عربي) به معناي سجده كردن به كعبه + ابف فاعلي (فارسي

حسيبا=مركب از حسيب به معناي پاك نژاد و پاكزاد و الف نسبت ، دختر با اصل و نسب

اليسا=دختري كه مانند گل انار لطيف است + مركب از اليس(عربي)به معناي گل انار و الف تانيث فارسي

عرشيان= عرش(عربي) + ي(فارسي) + ان(فارسي) ملائكه، فرشتگان

آينور= اسم تركيبي تركي_عربي به معني نور ماه ، نوراني مثل ماه ، روشنايي ماه ، دختري كه چهره اش مانند ماه زيبا و درخشان است.حليه= زينت ،زيبا و خوش اندام، ديباي بهشتي

آتيه= آينده

الحان=نواهاي خوش ، نغمه هاي دلكش ، صداي موزون و خوش آيند

اسنا= بانوي بزرگوار و بلندمرتبه

اميرا= بانوي حاكم

امانه=اطمينان و آرامش قلب ، دختري كه وجودش مايه قوت قلب است


اصيلا= بانوي با اصالت

ارون= شاد و شادمان


ايما= اشاره

اسراء =اسم يكي از سوره هاي قران، به معني معراج پيامبر

صالحه =دختر و زن نيكوكار

مليكا =اسم رومي مادر امام مهدي

شكرانه= معنيش روشه

سما =آسمان

سمانه=سماني بلدرچين


حلما =دختر صبور ،از صفات حضرت زينب

يسري

جنان= بهشتها ،باغها،از اسامي قراني

آلاء= نعمتها ،از اسامي قرآني


تسنيم=رودي در بهشت (سوره مطففين)


محيا =يكي از صفات خدا ،زنده و پويا

تبارك =يعني مبارك شد ،از صفات خدا

كوثر = نيكي بسيار، نام يك سوره قرآن كه درباره حضرت زهراست

عطيه= هديه عطا شده (از طرف خداوند)

رضوانه

ميثاق =از القاب امام مهدي به معني عهد و وفا

سلاله=يعني نسل، از القاب حضرت زهرا

طهورا =پاكيزه،پاك كننده ،از اسامي قراني (شرابا طهورا)

عابده=زن عبادت كننده

عادله

عاتكه= نام دختر عبدالمطلب(جد پيامبر(ص) ) در واقع نام عمه پيامبر

عاديات=اسم سوره اي از قرآن

عاليه=عنواني احترام آميز براي بانوان،به روايتي نام دختر امام علي النقي(ع)

عامره=آبادكننده


ايمان=از اسامي مشترك بين دختر و پسر

عرفان=از اسامي مشترك بين دختر و پسر (دانايي و معرفت)

كامليا=

عسل= از اسامي قرآني، در قرآن دربارش گفته شده: در ان نوعي شفاست.

وفا

ترنم= زمزه يك نغمه

زمزم= نام چشمه اي كه به خاطر دعاي مادر حضرت اسماعيل در مكه نمايان شد

تكتم= نام چاه زمزم،نام مادر امام رضا ،بانوي رازدار و رازنگهدار

تاليا=تلاوت كننده قرآن

ثمر=ثمره، ميوه

ثمره=ميوه

ثمينا=گرانبها و ارزشمند (تركيبي عربي -فارسي)

ثمينه= گرانبها

ثمين = گرانبها

حماسه=دليري و شجاعت،كار افتخارآفرين

طنان= پرطنين، بلندآوازه، مشهور

سلوا (سلوي) =نوعي پرنده(بلدرچين) در قرآن كه در بهشت هم هست

دينا= اسم خواهر حضرت يوسف ،به معني دين هم هست

متينا= دختر متين و باوقار

ساميه= يعني بانوي بلندمرتبه و از القاب حضرت زينب

سجده=معنيش روشه

دعاء=دعا،راز و نياز و درخواست

ساجده=دختر سجده كننده(عبادت كننده خدا)

راكعه=ركوع كننده،(در قرآن آمده:واركعوا مع الراكعين)

سلنا

ستيا (setia) :زن با حيا . بانوي بلند مرتبه . نام حضرت معصومه كه دختر حضرت موسي ابن جعفر هستند

ستيلا (satila) :نام دختر امام موسي كاظم و لقب حضرت مريم

هديه زهرا=دختري كه هديه و عطيه از طرف حضرت زهراست


مطالب مشابه :


اسامی مذهبی و اسلامی قرانی برای فرزندان شما

کوچکترین وبلاگ یا مهدی عج - اسامی مذهبی و اسلامی قرانی برای فرزندان شما - دانلود انواع مداحی
اسامی و القاب حضرت مهدی

مذهبی - اسامی و القاب حضرت مهدی - مذهبی مرحوم ثقة الاسلام نورى در بيان اسماء شريفه امام عصر
اسامی 72 شهید کربلا

مذهبی - اسامی 72 شهید کربلا - مذهبی از میان شهدا کربلا 30 نفر از بنی هاشم بودند و 106 نفر از
اسامی مذهبی, نامهای اسلامی, اسم پسر قرانی برای فرزندان شما, نام کودک دختر ایرانی اسلامی، نامهای ترکی

کوچکترین وبلاگ یا مهدی عج - اسامی مذهبی, نامهای اسلامی, اسم پسر قرانی برای فرزندان شما, نام
اسامی هیئت های مذهبی اردبیل

اسامی هیئت های مذهبی - اسامی هیئت های مذهبی اردبیل - برای ثبت هیئت خود نام هیئت خود را در قسمت
اسامی قرآنی

بسم الله الرحمن الرحیم - اسامی قرآنی - دوستاي عزيز اين ليستو از سايت زير نوشتم شايد به بعضي
اسامی مذهبی قرآنی پسر و دختر برای خانواده های خوب، اسامی ترکیبی

کوچکترین وبلاگ یا مهدی عج - اسامی مذهبی قرآنی پسر و دختر برای خانواده های خوب، اسامی ترکیبی
اسم ها و رسم ها !

اسامی مذهبی و سنتی برای دختران محدود است و نیمی از جمعیت را نمی توان صرفا با نام های رایج
برچسب :