فرم بازدید از هنرستانها (قابل توجه سرگروههای مناطق و نواحی)

باسمه تعالي

سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل

معاونت آموزش و نوآوري

كارشناسي تكنولوژي و گروههاي آموزشي دوره ي متوسطه ي تحصيلي

 

برگ بازديد سرگروههای اموزشی رشته :برق -شاخه:. الکترونیکسالتحصیلی 91-90

 

مشخصات هنرستان:

منطقه آموزشي: ........................ نام كامل هنرستان................................. رشته.............................................تاريخ و روز بازديد...............................................

سابقه ي تأسيس رشته:.......... .......سال، تعداد کلاسها:................................  هنرجويان رشته: سال دوم..................................سال سوم....................................تلفن هنرستان...................................

 

 

مشخصات عوامل اداري هنرستان

سمت

نام ونام خانوادگی

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

سابقه مدیریت/معاونت

سابقه خدمت

شماره تماس

ادرس پست الکترونیکی

مدیرهنرستان

 

 

 

 

 

 

 

معاون فنی

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست بخش برق

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات هنر اموزان /استادکاران شاغل در رشته....................شاخه....................مهارت................

ردیف

نام ونام خانوادگی

رشته

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

سابقه خدمت

نوع استخدام

سابقه تدریس

نام درس ویا استانداردمورد تدریس مطابق با ابلاغ سالتحصیلی جاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول موضوعات مورد بازدید

 

ردیف

نشانگر                                            امتیاز:...............

بسیار خوب

5

خوب

4

متوسط

3

ضعیف

2

بسیار ضعیف

1

فضای اموزشی هنرستان

 

رعایت استاندارد فضای کارگاههای تخصصی مطابق با استانداردهای تدوین شده

 

 

 

 

 

 

رعایت استاندارد تعداد هنرجویان در هر کارگاه با توجه به تعداد هنر اموزان واستادکاران مربوطه

 

 

 

 

 

 

نطافت کارگاههای تخصصی،

 

 

 

 

 

 

حضور هنرجویان،هنرآموزان واستادکاران درکارگاهها وآزمایشگاهها مربوطه

 

 

 

 

 

 

پوشیدن لباس  کارگاه وازمایشگاه توسط هنر اموزان

 

 

 

 

 

 

پوشیدن لباس  کارگاه وازمایشگاه توسط هنر جویان

 

 

 

 

 

 

وضعیت تجهیزات کارگاه ای ووسایل کمک اموزشی شامل وسایل تخصصی ووسایل عمومی

تخصصی: دستگاهها وتجهزات رشته برق متناسب با درس

عمومی: تجهیزات سمعی بصری،تخته کلاس و........

 

 

 

 

 

 

وضعیتهای کلی کلاس درس وکارگاهها وازمایشگاهها از نطر روانشناسی اموزشی منجمله(رنگ کلاس وکارگاه ،نور،چیدمان ؛تخته،و.....) وفضای سبز محیط هنرستان

 

 

 

 

 

 

فعال بودن کتابخانه هنرستان ودارا بودن بخش تخصصی مربوز به هر رشته وشاخه تخصصی

 

 

 

 

 

 

کیفیت اموزشی

ردیف

نشانگر                                            امتیاز:...............

بسیار خوب

5

خوب

4

متوسط

3

ضعیف

2

بسیار ضعیف

1

 

داشتن طرح درس تئوری وکارگاهی 

 

 

 

 

 

 

شیوه ثبت فعالیتهای هنرجویان(دفتر ارزشیابی فعالیتهای هنر جویان-پوشه کار هنرجویان و.....)

 

 

 

 

 

 

ثبت فعالیتهای روزانه کارگاهی در دفاتر گزارش کار کارگاهها وازمایشگاهها

 

 

 

 

 

 

رعایت بودجه بندی مطالب مورد تدریس واجرای ان به شیوه های استاندارد اموزشی

 

 

 

 

 

 

سطح توانایی هنر اموزان یا هنر اموز رشته مربوطه با توجه به اطلاعات منطقی ارائه شده توسط عواملاداری هنرستان ،سرگروههای مناطق وهنرجویان

 

 

 

 

 

 

حداکثر استفاده کیفی ازامکانات اموزشی موجود در کارگاهها

 

 

 

 

 

 

ارائه موضوعات تحقیقی ومطالعاتی متناسب با برنامه درسی از هنر جویان

 

 

 

 

 

 

نحوه ی استفاده از شیوه های برتر تدریس (تئوری ،کارگاهی ، نرم افزارهای آموزشی ، استفاده از سمعی بصری وامور فوق برنامه)

 

 

 

 

 

 

فعالیت فوق برنامه

ردیف

نشانگر                                            امتیاز:...............

بسیار خوب

5

خوب

4

متوسط

3

ضعیف

2

بسیار ضعیف

1

 

فعالیت به منظور اماده سازی هنر جویان جهت شرکت در مسابقات علمی وعملی ومهارتی از طریق برگزاری کلاسهای لازم وارائه جزوات کمک اموزشی

 

 

 

 

 

 

برگزاری یا شرکت در نمایشگاهها ،جشنواره ها وبرگزاری ازمونها در سطح هنرستان برای امادگی در امتحانات هر درس

 

 

 

 

 

 

تشکیل کارگروههای  تخصصی مربوط به  هر رشته  از طریق عوامل اداری هنرستان و ارائه گزارش  جلسات  به سرگروه  مناطق  (در صورت عدم وجود سرگروه  مناطق  ارائه به  سرگروه استان )

 

 

 

 

 

 

 

نحوه ارزشیابی

ردیف

نشانگر                                            امتیاز:...............

بسیار خوب

5

خوب

4

متوسط

3

ضعیف

2

بسیار ضعیف

1

 

مشاهده میزان یادگیری مهارتهای غیرفنی    هنرجویان  در محیط کار (اخلاق و درستکاری -تصمیم گیری و  مسئولیت پذیری- ارتباط موثر  – کار تیمی- مدیریت زمان  و مواد و منابع و . . .)

 

 

 

 

 

 

شرکت در جلسات گروههای آموزشی  و همکاری با سرگروه  آموزشی  منطقه   

 

 

 

 

 

 

انجام ارزشیابی مستمر با بهره گیری از روشهای استاندارد

 

 

 

 

 

 

انعکاس نتایج ارزشیابی تحصیلی هنرجویان ، توسط هنرآموزان به مسئولین  هنرستان ، جهت انعکاس به اولیای هنرجویان 

 

 

 

 

 

 

میزان ساعتی که هنرجویان سایر رشته ها از سایت کامپیوتر استفاده می کنند مناسب است؟

 

 

 

 

 

 

جمع کل امتیاز:             .............................. نام ونام خانوادگی سرگروه:                            امضاء

 

 

 

نکات قابل پیگیری از دیدگاه

شرح نکات به نحوه مختصر

بازدیدکننده

 

هنر اموز/هنر آموزان با ذکر مشخصات

 

معاون فنی هنرستان

 

مدیرهنرستان

مهروامضا مدیرهنرستان


مطالب مشابه :


مشخصات اعضای گروههای آموزشی رشته های الكتروتكنيك و الكترونيك شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش مناطق تا

ناحیه 1 اردبیل. سه سازمان آموزش وپرورش سازمان آموزش وپرورش استان
فصلنامه دبیرخانه راهبری برق کشور

از:اداره کل آموزش وپرورش استان البرز. به:اداره کل آموزش وپرورش استان موضوع:شیوه نامه
نمونه سوال رسم فنی

گروه الکترونیک ناحیه 2 استان اردبیل. نمونه سوال رسم سازمان آموزش وپرورش استان
شرح وظايف هنرآموز

گروه الکترونیک ناحیه 2 استان اردبیل. شرح وظايف سازمان آموزش وپرورش استان
عناوین فراخوان گروههای فنی و حرفه ای و کاردانش در سال تحصیلی 91 - 90

گروه الکترونیک ناحیه 2 استان اردبیل. سازمان آموزش وپرورش استان
فرم بازدید از هنرستانها (قابل توجه سرگروههای مناطق و نواحی)

گروه الکترونیک ناحیه 2 استان اردبیل استان اردبیل. معاونت آموزش آموزش وپرورش
کارگاه سیم کشی 1

گروه الکترونیک ناحیه 2 استان اردبیل. کارگاه سیم کشی 1. سازمان آموزش وپرورش استان
نمونه سوال آزمون dc

گروه الکترونیک ناحیه 2 استان اردبیل. سازمان آموزش وپرورش سازمان آموزش وپرورش استان
برچسب :