گزارش کارآموزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران

گزارش کارآموزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران

گزارش کارآموزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران

قیمت : 6,000 توماندر زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

عنوان                                                                                                         صفحه 

 

پيشگفتار ...........................................................................................................................     4

روابط عمومي در نگاهي كلّي............................................................................................     5

مقدمه اي كلي براي كاروزي ............................................................................................    32

 

فصل اول : شركت سهامي بيمه ايران

تأسيس..............................................................................................................................    36

 نمودارسازماني..................................................................................................................    37

شروع فعاليت ها، اهداف، سياست ها.................................................................................   41

طرحهاي اجرايي و برنامه ريزي هاي اينده..........................................................................   45

 

فصل دوم: روابط عمومي شركت سهامي بيمه ايران

شرح عملكرد....................................................................................................................   55

نمودار سازماني ................................................................................................................    58

شرح وظايف كلي /  عناوين شغلي ...................................................................................   60

انتشار ترازنامه مالي شركت به منظور شفاف سازي .........................................................   91

آشنايي با نشريه پيام بيمه ..................................................................................................   95

 

فصل سوم : ضمائم ـ منابع

 

ضمائم ...........................................................................................................................    98

منابع ..............................................................................................................................   107

 

پيشگفتار :

         يكي‌ از عواملي‌ كه‌ در سرنوشت‌ هر مؤسسه‌، گروه‌ و فرد اهميت‌ و ارزش‌ اساسي‌ دارد و آنها رادرنيل‌به‌ هدف‌ها ياري‌ مي‌دهد ; كيفيت‌ رابطه‌ آنها با افرادو مؤسساتي‌ است‌ كه‌ باآنها سروكار دارند و همچنين‌با افكار عمومي‌ جامعه‌اي‌ است‌ كه‌ در آن‌ به‌ فعاليت‌ مشغولند. هر اندازه‌ اين‌ ارتباط به‌ شكل‌ مؤثري‌ گسترش‌ يافته‌ باشد، به‌ همان‌ اندازه‌ آن‌ فرد، گروه‌ و مؤسسه‌ در دستيابي‌ به‌ اهداف‌ خود موفق‌تر مي‌باشد . اكنون‌ به‌ عنوان‌ يك‌ اصل‌ اساسي‌ در مديريت‌ پذيرفته‌ شده‌ كه‌ افراد و مؤسسات‌ براي‌ رسيدن‌ هرچه‌ بهتر و راحت‌تر به‌ مقاصد خود نيازمند به‌ حسن‌ رابطه‌ و درك‌ متقابل‌ و توسعه‌ تفاهم‌ با يكديگر و عموم‌ مردم‌ مي‌باشند .

 

           مديران‌ مؤسسات‌ به‌ دلايل‌ فوق‌، در تشكيلات‌ خود اقدام‌ به‌ تأسيس‌ دفتر، واحد يا بخشي‌ تحت‌عنوان‌ روابط عمومي‌ نموده‌اند تا از طريق‌ آن‌ ارتباط مفيد و مؤثر را با افراد داخل‌ و خارج‌ سازمان‌ برقرارنمايند و با آگاه‌ كردن‌، تشويق‌ و ترغيب‌ آنان‌، به‌ اهداف‌ مديران‌، سريعتر، راحت‌تر و با هزينه‌ كمتر جامه‌عمل‌ بپوشانند . دست‌ اندركاران‌ چنين‌ دفاتري‌ همه‌ روزه‌ در تلاشند تا با استفاده‌ از تكنيك‌ها وتخصص‌هاي‌ حرفه‌ روابط عمومي‌، به‌ گسترش‌ تفاهم‌ و ارتباط مؤثر بپردازند .  دکتر حميد نطقی بنيانگذار روابط عمومی علمی در ايران در تعريفی  که از روابط عمومی از او خواسته شد معتقد است : روابط عمومی  وكيلمدافع سازمان در بيرون و مدعی العلوم در داخل سازمان است . دراين گزارش  به برخی  مباحث روابط عمومی و تبيين  جايگاه آن در شركت سهامي بيمه ايران  پرداخته می شود .

 

           در خاتمه ضمن سپاس ازكليه اساتيد ، پژوهشگران ، دانشجويان و دست اندركاراني  كه از ابتدا تا كنون در راه پيشبرد اهداف روابط عمومي همت گمارده اند لازم ميدانم از استاد گرانقدر جناب آقاي غني زاده جهت  محبت هاي دلسوزانه اي كه  از شهريور ماه 1385 تا كنون نسبت به اينجانب داشته اند همچنين ياري ايشان در راه گردآوري اين گزارش تشكر و قدرداني فراوان بعمل آورم .    

 

 

 

روابط عمومي در نگاهي كلّي

 

 

 

تاريخچه روابط عمومی در ايران :

 

آنچه ما اکنون به عنوان روابط عمومی چه از نظر لغت و چه از نظر شغل می شناسيم برای اولين بار در مرداد ماه سال 1332 هجری شمسی در نمودار سازمانی شرکت سهامی تصفيه نفت ايران در آبادان مستقر بود اداره تاسيس شد که آن را روابط عمومی ناميدند.در سال 1340 به بعد به اقتباس از اين شرکت وزارتخانه ها و موسسات بزرگ ديگر ايران به تدريج واحدهايی به نام انتشارات، مطبوعات، تبليغات  و اطلاعات که بعداً همگی به روابط عمومی تغيير يافت .

 

پس از تشکيل واحدهای روابط عمومی در ايران نياز به آموزش مسئولين روابط عمومی ها و کارکنان اين واحد احساس شد و توسط کلاسهای کوتاه مدت آموزشی تشکيل شد که مقدمات اصول و فنون و روابط عمومی توسط استادان و صاحب نظران تدريس می شد همچنين نخستين سمينار روابط عمومی در ايران در تاريخ سی آذر  1343 در آبادان برگزار شد.در سال 1345 برای تشکيل دانشکده ای در رشته روابط عمومی، مطالعاتی به عمل آمد و در سال 1346 موسسه عالی مطبوعات در روابط عمومی تشکيل شد.موسسه عالی مطبوعات در روابط عمومی در سال تحصيلی 47 -46 فعاليت خود را آغاز کرد.از سال 1350 ادارات روابط عمومی با شکل و ترکيب فعلی و با آئين نامه ها و اساس نامه ها و شرح وظايف خاص خود از گسترش بيشتری برخوردار شدندو توسط سازمان امور اداری و استخدامی  کشور و وزارت اطلاعات و جهانگردی وقت( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) از سال 1345 تشکيلات جديد روابط عمومی در سازمانها به تصويب رسيد و به تدريج رشد و توسعه ادارات روابط عمومی به حدي رسيد که امروز شاهد آن هستيم که هر موسسه، سازمان، کانون و نهادها دارای روابط عمومی  می باشند.

 

1 ـ 1 ـ تعريف روابط عمومي‌

 

روابط عمومی تعاريف متعددی را پذيرفته است فقط يکی از زاويه يعنی ارتباط با سازمان وقتی بررسی می شود  تعاريفی متفاوت از هم ديده می شود. چشم سازمان، گوش سازمان، زبان سازمان آئينه تمام نمای سازمان وکيل مدافع سازمان، تصوير ساز سازمان و غيره. برای اين منظور بايد وظايف روابط عمومی شناخته شود چرا که در راستای وظايف است که روابط عمومی تعاريف متعدد می پذيرد و اين واقعيتی است که بايد آن را پذيرفت.در کتاب " چگونه روابط عمومی کنيم " در تعريف روابط عمومی آمده است: فن ايجاد حسن رابطه و تفاهم متقابل است بين افراد جامعه  با هيات مديره موسسه آئينه يک موسسه است هر چه شفافتر و بهتر. همچنين دايره المعارف " وبستر " می نويسد  روابط عمومی همان چيزی است که اگر درست شناخته شود و به طور اصولی به آن پرداخته  شود عنصری اساسی برای به تحقق پيوستن ارزشها، ايجاد تفاهم متقابل، درک درست واقعيت، موقعيتهای شغلی و اجتماعی و صدها هدف ديگر است. روابط عمومی در متن است نه در حاشيه ضرورت است نه لوکس در خود مديريت است نه در بيرون آن. پس حق است اگر بگوييم هر مديريتی سزاوار همان روابط عمومی است که دارد. روابط عمومی چشم و گوش مديريت است.در اوان هزاره سوم ميلادی روابط عمومی را فلسفه مديريت می دانند و مسلم است که ارزش، اعتبار و اهميت هر پديده ای را بايد در فلسفه آن جستجو کرد.

 

روابط عمومی آيينه  تمام نمای يک سازمان است.

 

احمد يحيايی ايله ای کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی در تعريف روابط عمومی هيچ کدام از تعاريف را کامل نمی دانند و معتقد است می توان برای روابط عمومی در موقعيتهای متفاوت وظايف متفاوتي ترسيم كرد كه در اولويت قرار مي گيرد و آن را مي توان وظيفه اول روابط عمومي در يك موقعيت خاص ناميد.در تشريح وظايف و فعاليتهای روابط عمومی در اين مقاله که قسمت اول مباحث روابط عمومی است، سعی می شود که تنها با شمردن فهرست وار وظايف و فعاليتهای درون سازمانی و برون سازمانی، تنها شمايی کلی از اين وظايف بيان شود تا بدين ترتيب تنها چهار چوباين وظايف مشخص شود.

 

قسمتهای بعدی اين پايان نامه  در همين بخش  به تشريح هر يک از مسائل مربوط به روابط عمومی نظير ابزارهای روابط عمومی، نقش روابط عمومی کارآمد در پيشبرد اهداف سازمان،  عوامل موثر بر کارآيی روابط عمومی، شمردن ويژگيهای روابط عمومی برتر،  فن روابط عمومی،ناگفته های آموزش،روابط عمومی در ايران و ... بيان خواهد شد.

 

مهمترين وظايف و فعاليتهای درون سازمانی عبارتند از: هدايت و توسعه بهداشت روانی در محيط کار(امنيت فکری)، شناسايی کارکنان و تعيين شخصيت آنان و ايجاد همکاری و ارتباط متقابل در ميان آنها، رسيدگی به شکايات، نيازها، درخواستها و پيشنهادها، بوجود آوردن احساس مسئوليت در ميان کارکنان، آگاه نمودن کارکنان از چگونگی سياستها، برنامه ها، خط مشيها، طرحهای در دست اجراوپيش بينی شده،تغييرات احتمالی درتصميمات،آينده نگريها ومسائلی ازاين قبيل، کنترل و نظارت بر اموررفاهی، تامينی، ورزشی، هنری کارکنان، چاپ و نشر بولتن، بروشور ونشريه داخلی و ارائه گزارش عملکرد سازمان برای کارکنان، شرکت در جلسات مهم دستگاه و ارتباط مستقيم با مسئولين دستگاه، دريافت گزارش فعاليتها، طرحها برنامه های واحد های مختلف، ايجاد دبيرخانه شورای معاونين دستگاه وحضور درجلسات مهم، انجام امور خطاطی وطراحی در زمينه های تبليغاتی و نظارت بر امور انتشاراتی دستگاه مي باشد.همچنين تهيه عکس،اسلايد، فيلم از فعاليت دستگاه و ايجاد آرشيو سمعی و بصری، حضور در سفرهای داخلی و خارجی و شرکت در گردهماييها، تنظيم شعائر و برگزاری مراسم مذهبی و مناسبتها و نماز جماعت و جلسات سخنرانی مذهبی از ديگر فعاليتها مي باشد.

 

مهمترين وظايف و فعاليت های برون سازمانی نيز عبارتند از:سنجش افکار عمومی جامعه نسبت به سازمان، آشنا نمودن مردم جامعه با سازمان و فعاليت های مختلف آن، با استفاده از هر روش مناسب و ممکن، ارشاد و راهنمايی مردم با توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه نسبت به امور و مسائل سازمان، ارتباط جمعی در راستای معرفی سازمان از طريق آنها به جامعه و در نتيجه نفوذ در افکار عمومی، مانند مطالعه و بررسی مطالب درج شده و يا پخش شده توسط آنان و ارائه پاسخ لازم، ايجاد زمينه مناسب برای همکاری در مردم و استفاده از همکاری آنان، تشکيل سمينارها، مجالس سخنرانی و به ويژه برپايی نمايشگاه ها، برنامه های بازديد مردم از سازمان، چاپ و نشر بولتن،بروشور ،پوسترو نشريات مختلف و..، ارتباط با با ديگر روابط عموميها جهت همفکری و مشاوره و تبادل نظر،اختصاص يک يا چند شماره تلفن برای ارتباط مخاطبان با روابط عمومی، جمع آوری هر گونه اخبار و اطلاعات بيرونی مورد نياز دستگاه، برقراری ارتباط مستمر بادبيرخانه شورای هماهنگی تبليغات دولت از پيگيری انجام به موقع وعده های مدير دستگاه به منظور انعکاس نتايج حاصله، سخنگويی دستگاه و تحليل و توجيه برنامه ها جهت روشن شدن اذهان عمومی، بررسی ديدگاه ها و سنجش افکار عمومی در چهار چوب وظايف محوله و ارائه نتايج حاصله، نصب صندوق پيشنهادات و انتقادات،اعلام صندوق پستی، پيام گير، پست صوتی، آدرس وب و پست الکترونيک.

 

‌1 ـ 2 ـشرح‌ وظايف‌ روابط عمومي‌

 

مهمترين‌ وظيفه‌ روابط عمومي‌، شناخت‌ افكار عمومي‌و نفوذ در آن‌ براي‌ جلب‌ رضايت‌ افكارعمومي‌ نسبت‌ به‌ سازمان‌ است‌ كه‌ هم‌ در درون‌ سازمان‌ و هم‌ در بيرون‌ از سازمان‌ دنبال‌ مي‌شود.بي‌ترديد، اين‌ وظيفه‌ در قالب‌ مجموعه‌اي‌ از فعاليتهاي‌ ارتباطي‌ صورت‌ مي‌گيرد كه‌ مي‌توان‌ آنها را تحت‌عناوين‌ ارتباطات‌، امور فرهنگي‌ و نمايشگاهها، انتشارات‌، سنجش‌ افكار و پژوهش‌ و برنامه‌ريزي‌دسته‌بندي‌ كرد. كه‌ در زير به‌ تشريح‌ اين‌ وظايف‌ مي‌پردازيم‌.

1ـ 2 ـ 1 ـ ارتباطات‌

 

- سياستگذاري‌، برنامه‌ريزي‌ و كاربرد شيوه‌ها و برنامه‌هاي‌ مناسب‌ براي‌ انعكاس‌ اهداف‌، سياستها،فعاليت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ سازمان‌ به‌ مخاطبان‌، رسانه‌ها و جامعه‌.

- گردآوري‌، جمع‌بندي‌ و تحليل‌ نظرها و ديدگاههاي‌ مردم‌، نخبگان‌ و رسانه‌ها در زمينه‌ فعاليتهاي‌سازمان‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مديريت‌.

 

- تلاش‌ براي‌ تقويت‌ هرچه‌ بيشتر روحيه‌ تفاهم‌ بين‌ كاركنان‌ و مديران‌ و هميت‌ سازماني‌ و زمينه‌سازي‌براي‌ برقراري‌ ارتباطات‌ بين‌ آنان‌.

 

- اعلان‌ مواضع‌ سازمان‌.

 

- عضويت‌ و شركت‌ در جلسه‌هاي‌ مهم‌ سازمان‌ به‌ منظور آگاهي‌ از سياستها، خطمشي‌ها، برنامه‌ها وروند فعاليتها و نيز آگاهي‌ از نتايج‌ ساير نشستها و گردهمايي‌ها و جلسه‌ها.

 

- تدوين‌ "تقويم‌ جامع‌ ارتباطات‌ سازماني‌" در قالب‌ ملاقاتها و بازديدهاي‌ مسئولان‌ سازمان‌ باشخصيتهاي‌ حقيقي‌ و حقوقي‌، كاركنان‌ و اقشار مختلف‌ مردم‌ با هدف‌ تداوم‌ و گسترش‌ اصولي‌ وتلطيف‌ روابط و تنظيم‌ افكار عمومي‌.

 

- تدارك‌ تمهيدات‌ و اقدامات‌ لازم‌ براي‌ راهنمايي‌ ارباب‌ رجوع‌ و تسهيل‌ دسترسي‌ به‌ مراكز و مسئولان‌سازمان‌.

 

 

 

- برنامه‌ريزي‌ و اطلاع‌رساني‌ به‌ مردم‌ درباره‌ عملكرد سازمان‌ به‌ انگيزه‌ تنوير افكار عمومي‌.

- تدوين‌ برنامه‌ سالانه‌ مصاحبه‌هاي‌ مسئولان‌ سازمان‌ با مطبوعات‌، متناسب‌ با اولويتهاي‌ سازماني‌ ونيازهاي‌ افكار عمومي‌.

 

موضوع فعاليت

 

     بيمه ايران در کليه رشته‌هايبيمه زندگي و غيرزندگي فعاليت مي‌کند و با عرضه بيمه‌هاي تجاري و خانواده شاملبيمه‌هاي اتومبيل‌،اشخاص (عمر – حادثه – درمان )،آتش‌سوزي ، باربري،مهندسي ومسئوليت بيش از 50% سهم بيمه‌هاي بازرگاني کشور را دراختياردارد.دربخش حمايت‌هايملي نيز اکثريت پروژه هاي بزرگ ملي نظير نفت و گاز و پتروشيمي ، هواپيمايي ،سدسازي، نيروگاهها و صنايع تحت پوشش بيمه ايران است که در مواقع لزوم خطراتبيمه‌شده خود را نزد بازارهاي بين المللي بيمه اتکائي مي کند  .

 بيمه ايران باتوجه به ظرفيت  بالاي ريسک‌پذيري خود ، علاوه بر انجام بيمه هاي مستقيم ، نسبت بهپذيرش ريسک به صورت بيمه‌اتکايي قبولي از شرکت‌هاي بيمه داخلي و خارجي اقدام مي کند.

 

نيروي انساني

 

مجموع نيروهاي ماهر و متخصص بيمهايران بالغ بر 2035 نفر مي گردد . علاوه بر اين ، با توجه به گسترش بازار بيمه ،بيمه ايران در 10 سال گذشته بخشي از نيروي انساني خود را از طريق شرکت تخصصي خدماتيکارگستران راهبر (امين سابق) تأمين  کرده است.

 

شبکه فروش

 

بيمه ايران با دارا بودن بيش از 200شعبه در سراسر کشور و 12  شعبه و نمايندگي در خارج از مرزها و با بکارگيري بيش از3770 دفتر نمايندگي حقيقي و 156  نماينده حقوقي تحت عنوان شرکت خدمات بيمه اي ،  بزرگترين شبکه عرضه بيمه در کشور را در اختيار دارد.

 

سرمايه بيمه ايران

 

اگر چه در بدو تأسيس ، بيمه ايران با سرمايه‌اي معادل 20 ميليون ريال آغاز بهکار کرد ،  اما با افزايش سرمايه اش در مراحل مختلف فعاليت ، هم‌اکنون دارايسرمايه‌اي بالغ بر2 هزار ميليارد ريال است که تمامي آن متعلق به دولت جمهوري اسلاميايران است .در حال حاضر، بيمه ايران با گسترش روزافزون فعاليت سرمايه‌گذاريخوددرچارچوب مقررات در بيش از 115 شرکت سرمايه‌پذير بورسي و 29 شرکت خارج از بورس وارائه نرخ مناسب بيمه توانسته است طي ساليان اخير خود را به عنوان يکي از 10 شرکتبرتر معرفي کند  .

 

سرمايه گذاري ها

 

ذخايرفني‌و سرمايه واندوخته‌هاي شرکت بر اساس آئين‌نامه سرمايه‌گذاري ها ، مصوب شورايعالي بيمه درزمينه‌هاي مختلف از جمله سپرده‌هاي بانکي ، اوراق مشارکت ، سهام ومستندات سرمايه‌گذاري مي شود .

 

هتل عباسي اصفهان وشرکت بيمه ايران– انگلستان از جمله سرمايه‌گذاري‌هاي بيمه ايران است.

هتل ( مهمانسراي ) عباسي

 

اين مجموعه ارزشمند که ازويژگي هاي يک هتل مدرن و يک موزه با آثار هنري و تاريخي و از شهرت جهاني برخورداراست ،‌در سال 1337 در اصفهان در محل يکي از زيباترين کاروانسراهاي دوره صفوي احداثشده که تماما" متعلق به بيمه ايران است .

 

شرکت بيمه ايران – انگليس

 

بيمه ايران– انگليس با سرمايه 000ر600ر48 پوند که 99 درصد آن متعلق به بيمه ايران است  از سال1975ميلادي در بازار بيمه اروپا فعاليت مي کند.

 

برنامه ها و سياست هاي كلي بيمه ايران

 

چشم اندازبرترين و حرفه اي ترين عرضهكنندة بيمه هاي بازرگاني در كشور

 

 

 

 

 

مأموريت

 

" بهبود مستمر ظرفيت و توانحرفه اي براي پاسخ گويي مؤثر به نيازهاي بيمه اي جامعه و مشتريان از طريق ايجادمشاركتي پايا با كاركنان، نمايندگان، كارگزاران و بيمه گران اتكايي و همچنين تعامل سازنده با نقش آفرينان صنعت بيمه" .

 

ارزشها

 

     -   تعهد، صداقت، توكل، سخت كوشي و پاي بندي به اصولاخلاقي

     -   رعايت حقوق و شئون مشتريان، كاركنان و سهامدارانشركت

     -   نظم و دقت توأم با تعقل و تدبر در امور

     -   نوآوري،پويايي و بهبود مستمر فرآيندها و خدمات

     -   پاي بندي به قوانين و مقررات واخلاق حرفه اي

 

هدف

     -  ايجاد تأمين و اطمينان مورد نيازجامعه از طريق انجام و تعميم انواع بيمه هاي بازرگاني»

     -  ارتقاء جايگاه وتلاش براي حفظ سهم بازار

     -  بهينه سازي پرتفوي

     -  كاهش منطقي هزينهها و بهبود نسبت هاي مالي و كاهش ضريب خسارت

 

 سياست ها و خط مشي ها

  - حفظ مشتريان بزرگ ازطريق ارائه مطلوب و مناسب خدمات بيمه اي.

  - عرضه آموزش هاي مديريت ريسك بهمشتريان بزرگ.

  - توسعه كيفي شبكه فروش و تقويت نظارت بر نمايندگي ها.

  - طراحي و اجراي دوره هاي آموزش براي شبكة فروش.

  - گسترش اطلاع رساني خدماتبيمه اي به عموم مردم.

  - تدوين الگوي مدون ارزيابي و انتخاب ريسك و آموزش آنبه كليه كارشناسان صدور و پرداخت خسارت.

  - استانداردسازي خدمات بيمه اي.

  - متنوع سازي محصولات بيمه اي و معرفي انواع پوشش هاي بيمه اي جديد بهمشتريان.

  - به كارگيري كارآمد ذخائر و اندوخته هاي شركت در فعاليت سرمايهگذاري.

  - اصلاح تشكيلات شركت متناسب با ساختار يك بنگاه انتفاعي در جهت تقويتبرنامه ريزي، هماهنگي و نظارت مؤثر و كارآمد و پرهيز از موازي  كاري ها.

  - تفويض اختيارات بيشتر به استان ها و مجتمع ها و شعب تهران براي اجراي اصل تمركززدايي.

  - مكانيزاسيون كامل مراحل انجام كار در شركت به صورتي كه نظام اطلاعاتمديريت، نظارت و كنترل دروني استقرار يابد.

  - تلاش براي آزادسازي منطقي بازاربيمه و كاهش كنترل هاي تعرفه اي و ميل به سمت كنترل هاي مالي.

  - ايجاد ارتباطمستقيم با بيمه گران معتبر بين المللي با هدف كسب پوشش هاي معتبر ريسك.

  - گرفتن پوشش هاي بيمه اتكائي مناسب براي خطرات بيمه شده.

  - تلاش جهت افزايشبيمه هاي اتكائي قبولي.

  - افزايش فعاليت براي جذب مشتريان جديد و اعمال تشويقهاي لازم در زمينه رشته هاي بيمه عمر، حوادث، سرنشين، آتش سوزي، باربري، مهندسي،درمان، بدنه، نقليه هوائي و مسئوليت

  - اعمال تمهيدات مقتضي براي كاهش ضريبخسارت در رشته هاي بيمه شخص ثالث، پول و درمان.

 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت

( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 107


مطالب مشابه :


گزارش کارآموزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران

دانلود گزارش کاراموزی عمومی و تبیین جایگاه آن در شرکت سهامی بیمه ایران پرداخته می
گزارش کارآموزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران

گزارش کارآموزی روابط عمومی در شرکت سهامی بیمه ایران دانلود گزارش کارآموزی در پیش
لیست 800 عنوان از عناوین مطالب موجود در آرشیو

سازمانی شرکت سهامی بیمه ایران در دانلود گزارش کارآموزی کنترل کیفیت
دانلود پژوهش بررسی تبلیغات تجاری در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران

گزارش های کارآموزی و در رشد فروش بیمه های زندگی در ایران دانلود پژوهش بررسی
دانلود گزارش کارآموزی کارخانه پلی اتیلن

دانلود گزارش کارآموزی دانلود گزارش کارآموزی در شرکت بیمه ایران . گزارش کارآموزی بیمه.
برچسب :