کاربرد چرم در دوران اسلامی(بخش دوم)

از دوره ی سامانیان تا ایلخانیان نیز در دوخت بعضی کفش ها از چرم استفاده می شد.

در سفرنامه تا پخته شود خامی(سفرنامه خارجیانی که از ایران دیدن کرده اند) آمده:

کفش ها بنا به منصب و مقام افراد ، انواع مختلفی را شامل می شد. مثلا یک تاجر از کفش های

ساق کوتاه و زرد ، مانند گیوه های امروزی استفاده می کرد. کارگران ، بویژه کارگران کشاورز در هنگام کار پابرهنه

بودند ولی گاهی چکمه سیاه می پوشیدند.بعضی از علما و فقها از نعلین و صندل استفاده می کردند.

جنس و رنگ مرغوب برای کفش چرم قرمز یا قهوه ای بود. کفش ها و چکمه ها در این دوره با جواهرات مختلف

و نقره و طلا تزیین می یافت.

در دوره ایلخانان چرم جایگاه خود را کم کم به دست آورد. به دلیل اینکه مغولان ذاتا مردمی صحرا نشین

و دامدار بودند، از پوست در پوشاک خود استفاده می کردند. به طور مثال در زمستان از ردای پوستی برای گرم

کردن خود استفاده می کردند.


مطالب مشابه :


آموزش دوخت های مورد استفاده در کیف های چرمی(بخش سوم)

آموزش چرم دوزی، چرم دوزی الگوی رومیزی آموزش انواع دوخت
کاربرد چرم در دوران اسلامی(بخش دوم)

چرم خانه ایلخانیان نیز در دوخت بعضی کفش ها از چرم و مقام افراد ، انواع مختلفی را
پکیج آموزش کامل چرم دوزی با دست

طریقه الگو کشی و انتقال الگو بر روی چرم آموزش انواع دوخت و چرم, دستکش چرم, رومیزی
روبان دوزی رومیزی

روبان دوزی رومیزی - - بخش دوخت انواع روكش چرم دوزی و کار با چرم.
رومیزی

چرم های دست آموزش انواع دوختهای تزئینی روش دوخت گل رز ملانی با
برچسب :