چکیده مقالات همایش بین­المللی فارس در جنگ جهانی اول

چکیده مقالات همایش بین­المللی فارس در جنگ جهانی اول

به کوشش علی اکبر صفی­پور/ دبیر علمی همایش

 شیراز/ 1389/ بنیاد فارس­شناسی/ انتشارات تخت جمشید  چاپ اول:1389، قيمت: 5000 تومان

فهرست مطالب

مقدمه 19// یش­گفتار 21// روند مبادلات و مراودات تجاری بین بوشهر و شیراز (اواخر قاجار تا اوایل پهلوی // ول)/ سعیده آذر، اکرم کاوسی 25 // رقابت انگلیس و آلمان در فارس در دوران نخستین جنگ جهانی/ علی رضا آریان­پور     27// بررسی حزب حافظین استقلال در جریان جنگ جهانی اول/ آوات ابراهیمی، صباح خسروی­زاده 30// نقش ایالت فارس در تجارت بنادر خلیج فارس در سال­های پایانی حکومت قاجاریه/ بدرجهان ابراهیمی­نژاد 32// بررسی عملکرد عبدالحسین میرزای فرمانفرما در فارس در خلال جنگ جهانی اول/ دکتر منصوره اتحادیه 33// تلاش لازاریست­های فرانسوی برای دریافت زمین در بوشهر/ دکتر حسین احمدی 35// بررسی عملکرد اسماعیل­خان (صولت­الدوله) قشقایی در رویدادهای فارس در جنگ جهانی اول/ مهدی احمدی 37 // خاندان قوام­الملك و نهضت ضد استعماري جنوب در جنگ جهاني اول/ عسکر اخترثمر 39 // مطالعه­ی تطبیقی تاریخ شفاهی و مکتوب مبارزات ایل قشقایی در سال­های 1290 تا 1299 هـ .ش / علی اژدری، زهرا رستگار هروکی، محمد محمدی41/ مقايسه­ی عملکرد سيد عبدالحسين لاري و حاج آقا نورالله اصفهاني در مقابل هجوم نيروهاي نظامي متفقين به فارس و اصفهان/ احسان اسدالهی دهقی 43// بررسي موقعيت جغرافياي تاريخي ايل قشقايي در سال­های جنگ جهانی اول/ حکیمه اکبری، شاپور اکبری 45/ بررسی موقعیت جغرافیایی ایلات جنوب، با تکیه بر ایل قشقایی/ حکیمه اکبری، شاپور اکبری 47 // بررسی نقش فرمانفرما در اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شهر شیراز در دهه­ی دوم قرن بیستم میلادی/ علی انوری 48 // «پليس جنوب» و مبارزات مردم مسلمان جنوب ايران عليه استعمار انگليس در جنگ جهانی اول/ حیدر بابانسب، محمود شفیعی، کرامت عبدلی 50 // مبارزات ضد استعماری مردم کازرون به رهبری ناصر دیوان در هنگامه­ی جنگ جهانی اول/ محمد بختیاری، الهه شیرین زبان آذر 52 //مبارزات ضد استعماری مردم جنوب ایران در جنگ جهانی اول/ دکتر علی بیگدلی 54 // محمد رضا دریسی - اصلاح  (مبارزه­ی عملی و قلمی)/ دکتر کوروش پرویز، عبدالرضا اصلاح 56// زمينه­هاي شكل­گيري ژاندارمري و نقش آن در تحولات سياسي و اجتماعي فارس (16-1913م./94-1291هـ.ش.) با تأكيد بر اسناد محرمانه­ی وزارت امور خارجه­ی انگليس/ دکتر جلیل پورحسن دارابی58 // واكنش­هاي عشاير كازرون و فيروزآباد در مخالفت با تأسيس پليس جنوب/ زهرا پوردست 60 // نقش علما و روحانیون در مبارزات مردم فارس و جنوب/ دکتر سهیلا ترابی فارسانی، خدیجه حسین­زاده 62 // فعالیت احزاب فارس در جنگ جهانی/ امین تریان 64 // کازرون در جنگ اول جهانی/ دکتر علی اکبر تشکری، مجتبی محمدی 66// گزارش­های نوبه­ای کنسولگری شیراز در جنگ جهانی اول و اهمیت آنها / سید مجید تفرشی 68 // انديشه­شناسي آيت الله عبدالحسين لاري متفکر و سياستمدار نامي فارس در عصر مشروطيت/ دکتر محمد علی توانا 70 // قرنطینه­ی جنوب و تأثیر آن بر رقابت­های جهانی در جنگ جهانی اول/ آفرین توکلی، لیلا مرادی والینی 71 // ناامنی­های اجتماعی در فارس مقارن جنگ جهانی اول تا کودتای رضاخان/ دکتر جهانبخش ثواقب 73 // جایگاه و اهمیت حبل­المتین در مطالعات تاریخی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وقایع فارس پس از انقلاب مشروطیت / نادره جلالی 75// نقد و بررسی کتاب عملیات در ایران/ مصطفی جوان 77 // نگاهی به منابع فارس در جنگ جهانی اول بررسی موردی «کتاب فارس و جنگ بین­الملل اول»/ مصطفی جوان 79// زمینه­هـای توسعه­نیافتگی سرزمین­های ساحلی جنوب فارس مقارن با جنگ بین­الملل اول/ دکتر محمد جعفر چمنکار 81 // پلیس جنوب ایران/ افسانه حاجی حسنی 83 // بررسي حضور و پيامد مهاجرت گروه­هاي بيگانه در ايران در جنگ جهانی اول مطالعه­­ی موردي: منطقه­ی فارس/ دکتر زهرا حامدی، دکتر زهرا علیزاده بیرجندی 85نقش مرجعيت شيعه در مبارزات ضد انگلیسی مردم فارس (سال­های1340-1334هـ .ق.)/ مریم حایک 87 فارس و بازی قدرت در جنگ جهانی اول/ مسعود حبیبی، مرتضی میر 89 // واکنش شاعران فارس در دوران جنگ جهاني اول/ دکتر کاوس حسن­لی، رضا غفوری 91 // واكنش­هاي داخلي ایرانی­ها  نسبت به پلیس جنوب با تأکید بر منطقه­ی فارس/ محمد حسن­نیا، سمیه آلبوغبیش 93 // جنگ جهانی اول از نگاه مطبوعات فارس/ محمد حسن­نیا، اکرم کاوسی 93 // اهداف انگلستان از تأسیس پلیس جنوب در ایران/ مجتبی حسنی 97 // اوضاع سیاسی و اجتماعی فارس در جنگ جهانی اول (1918-1914م.)/ خلیل حقیقی 99 معرفی و تفسیر و تحلیل اسناد فارس در جنگ بین­الملل اول/ دکتر محمد علی حقیقی، حسین خادم 100 // لارستان و جنگ بین­الملل اول/ دکتر محمد علی حقیقی، حسین خادم 102 // اهمیت جایگاه اقتصادی و استراتژیکی بندر بوشهر و جذب و حضور نیروهای انگلیسی در برهه­ی زمانی جنگ جهانی اول/ محمد خانی، مجتبی حسنی 104 // نقش شیخ حسین چاه­کوتاهی در مبارزات مردم جنوب ایران طی جنگ جهانی اول/ محمد خانی، مجید سلیمانی 106 // منازعه­ی آلمان و انگلیسی­ها بر سر راه­ها و منابع جنوب ایران در جنگ جهانی اول/ محمدخانی، مجید سلیمانی 108 // بازتاب­های قحطی 1919-1917 م. در ایالت فارس، پیامدها و آثار/ کبرا خسروی 110 // بيماري­هاي مسري در فارس (جنگ اول جهاني)/ صباح خسروی­زاده، هادی قیصریان فرد 112 // باستان‌شناسي فارس در جنگ جهاني اول از 1910 تا 1920 م./ مهندس ابوذر خسروی، سیداباذر شبیری 114 // اوضاع فارس در آستانه­ی جنگ جهانی اول دوران زمامداری مهدی قلی­خان هدایت/ دکتر مجتبی خلیفه 116 // ایـل قشقـایی و جنـگ جهـانی اول، با تکیه بر نقش صولت­الدوله/ حمیده خلیلی 118 // اقدامات پليس جنوب در فارس/ امین دماوند 120 // نقش ایلات جنوب در چالش­هاي سیاسی ايالت فارس (در جنگ جهاني اول1297 - 1293 هـ . ش.)/ دکتر مرتضی دهقان نژاد، خدیجه کاظمی 122 // فارس در جنگ جهانی اول شرح حال مبارزان و فعالان سیاسی فرصت­الدوله شیرازی/ سکینه ذاکری، رقیه محب 124// فـارس در جنـگ جهانی اول شرح حال مبارزان و فعالان سیاسی/ سکینه ذاکری 126 // بررسی کمیته محافظین استقلال شیراز/ فاطمه رحمانی 129 // تأثیرات جنگ جهانی اول بر اوضاع اجتماعی ایالت فارس در قحطی بزرگ سال­های (1919یا 1917 میلادی)/ فرهاد رشنوپور، سمیرا آقاجانی طالمی، فاطمه خاکپور ایلخچی 130 // ایران در جنگ جهانی اول؛ نقش و جایگاه واسموس در پیشبرد اهداف امپراتوری آلمان در فارس/ فرهاد رشنوپور، محمد زمان علاءالدین، بهزاد رضایی­خام132 // فارسِ جنگ جهانی اول کجاست و فارسی­ها چه کسانی هستند؟/ مجتبی رضایی سرچقا 134 // قیام ژاندارمری و نقش آن در تحولات سیاسی فارس در خلال جنگ جهانی اول/ عباس رضایی، رسول گودینی 135 // فارس در آستانه­ی جنگ جهانی اول؛ شکل­بندی نیروها/ دکتر محمدعلی رنجبر 137 // نقش خلیج فارس و جنگ جهاني اول در توسعه­ی فرهنگی بندر بوشهر/ حسن روحانی صدر 139 // وبای سال 1918 در فارس/ خدیجه زارع خلیلی 141// حکومت خاندان نظام­السلطنه مافی در فارس حسیـن قلی خـان نظـام­السلطنه از 1310 تا 1311هـ .ق. و 1325هـ .ق./ رضا قلی­خان نظام­السلطنه از 1328 تا 1329 / مسعود زمان143 // شرح حال مبارزان و فعالان سیاسی فارس در جنگ جهانی اول/ هوشنگ سعادت 145 // تأثیرات سیاسی و اقتصادی جنگ جهانی اول بر استان فارس/ دکتر گلناز سعیدی 147 // نقش منطقه­ی پس کرانه­ای فارس در تجارت خلیج فارس در جنگ جهانی اول (با تکیه بر گمرک بوشهر)/ دکتر حبیب­اله سعیدی­نیا 149 // تفنگ‌داران پلیس جنوب: از تشکیل تا انحلال/ علی سلطانی شایان 151 // بررسی نقش روحانیت در جنبش­های مردمی فارس، علیه انگلیسی­ها در جنگ جهانی اول/ محمد سیاح 153// مبارزات ضد انگلیسی مـردم کهگیلویه، بویراحمد و بهبهان در آستانه و هنگامه­ی جنگ جهانی اول/ دکتر کشواد سیاهپور 154// بررسی تأثیر مأموران آلمانی در قیام­های مردم فارس علیه متفقین در طول جنگ جهانی اول / بهمن شجاعی­نسب 156// اوضاع به خصوص شیراز در جنگ جهانی اول با تکیه برگزارشات معمولی دول اروپایی / فرزانه شریفی­سده 158 // پایمردی تنگستانی­ها در جنگ جهانی اول / دکتر رضا شعبانی160// اشغال بوشهر در جنگ جهانی اول و بازتاب آن در تحولات سیاسی شیراز / مسعود شفیعی سروستانی 161// نقش ایلات و عشایر فارس و ایل خانی­های آن در مسایل سیاسی ایران در جریان جنگ جهانی اول / مهتاب شورمیج 163 // بررسی تحلیلی راه تجاری شیراز به بوشهر در جنگ جهانی اول / مریم شیپری164// ایالت فارس، کانون مبارزه و مقاومت علیه استعمارگران انگلیس در جنگ جهانی اول / محمد امیر شیخ نوری 166// نقش ايل قشقايي در تحولات سياسي فارس / نادعلی صادقیان167 بررسی و نقد اسناد و مدارک پلیس جنوب / دکتر جمشید صداقت­کیش 169 // اسناد عثمانی و تحولات فارس در جنگ جهانی اول / منیژه صدری 170 // شكل­گيري پليس جنوب در ايران در آستانه­ی جنگ اول جهاني / رضا 172 // تحولات مسیر تجاری بوشهر ـ شیراز در دهه 1299 ـ 1290هـ .ق./ سعیده صیادی، زینب مختاری 174 // ایل خمسه در تقابل با دولت مرکزی و هجوم بیگانگان در جنگ جهانی اول (ایل خمسه در گذرگاه جنگ جهانی اول) / کرامت عبدلی 176 // چالش­های امنیتی و اجتماعی ایالت فارس مقارن با جنگ جهانی اول/ کرامت عبدلی، حیدر بابانسب 178 // فعاليت مأمورين آلماني در جنوب ايران (واسموس و وسترو)/ محمد عزیزنژاد، محمد طهماسبی برنا 180 // مبارزات ايل قشقايي با پليس جنوب (1295هجري شمسي تا 1298 هجري شمسي)/ محمد عزیزنژاد، توحید محمدزاده 182 // نقش حزب دمکرات و کنسولگری آلمان در کودتای ژاندارمری فارس/ محمد عزیزنژاد، توحید محمدزاده 184 // نبرد با انگلیسی­ها در خلال جنگ جهانی اول در فارس و بازخوانی پرونده­ی واسموس/ غلامرضا عزیزی 186// اسنادی نویافته از حاج سید علی تاجر بیرمی و خاندانش در فارس/ سیداحمد عسکری، رحیم نیکبخت 188 // بازنمود رسانه­ای جنگ جهانی اول در روزنامه­های محلی فارس/ دکتر زهرا علیزاده بیرجندی، دکتر زهرا حامدی 191 // زمینه­ها و علل موفقیت مأموران آلمانی در جلب حمایت مقطعی نیروهای محلی در جنوب ایران طی جنگ جهانی دوم/ محمد غفوری 193 // نیروی پلیس جنوب و (علل و زمینه­های تشکیل، عملکرد و اقدامات، انحلال)/ وحید فرحی دیگرسرا، عباس عرب 195 // باغ - سنگرهای شیراز، در جنگ جهانی اوّل/ دکتر ابوالقاسم فروزانی 197 // بررسـی تأثیر احسـاســات مردم در جنـگ اول جهـانی در فـارس/ سعیده فروغ­مند199 // پلیس جنوب و قیام مردم فارس/ فاطمه قاسمی 201 // صولت­الدوله و جنگ جهانی اول/ مریم قاسمی203// ژاندارمری فارس در جنگ جهانی اول/ حمید قرقانی 205 // همراهی و همگامی مردم آباده با مجاهدین قشقایی در مبارزه با پلیس جنوب/ دکتر محمدرضا قلی­زاده، علی شهوند207 // شناخت و تبيين مباني فكري مجاهدين جنوب در جنگ جهاني اول/ هادی قیصریان­فرد، حر میرزایی 209 // سيد عبدالحسين لاري (رهبر مردم لارستان در مقابله با استعمار غرب در طي جنگ جهاني اول)/ کلثوم کریم­پور 211 // سیاست آلمان در فارس، برانگیختن ایلات بر علیه انگلیس و روس/ کیوان کریمی الوار، نعمت­اله زکی­پور 213 // آلمان در فـارس و شیراز؛ پیروزی­ها و شکست­ها / کریمی الوار، نعمت­اله زکی­پور 215 // فارس و جنگ بین­الملل اول احزاب فارس مقارن با جنگ بین­الملل اول و بررسی تأثیر حزب دمکرات فارس بر اوضاع و احوال سیاسی،1301-1290هـ . ش./ عباس کشاورز 217 // ژاندارمری فارس در جنگ جهانی اول با تکیه بر روزنامه­ی حبل­المتین/ زهرا کورش احسن، فاطمه نجفی 219 // نیروی پایداری جنوب فارس (دشتستان) در جنگ بین­الملل اول به فرماندهی  شهید میرزا محمدخان برازجانی (غضنفرالسلطنه)/ دکتر هیبت­اله مالکی 221 // ژاندارمری فارس از تعامل تا تقابل با صاحب­منصبان انگلیسی/ دکتر محمد مهدی مرادی خلج 224// تبیین کنش­های نمایندگی سیاسی آلمان در شیراز در جریان جنگ بین­الملل اول/ دکتر محمد مهدی مرادی خلج 226 // بحران در نیروهای محلی: (تحلیل نسبت قدرت­های نامتمرکز محلی جنوب درآستـانه­ی جنـگ اول جهـانـی) / عـلی اکبـر مسگر، محمد خانی، عباس عرب 228// همکاری علماء و مجاهدان شیراز با نهضت جنوب در سال­های آغازین جنگ جهـانی اول (1336 - 1332 هـ .ق./ 1918 - 1914 م.)/ دکتر عبدالکریم مشایخی230 // روحـانیـون فـارس و قیـام مـردمی کـازرون/ موسی مطهری­زاده، زهرا خوشبویی 232 // شرح حال رشید مردان سیاسی فارس در جنگ جهانی اول/ زهرا مظفری­پور، محمد گردی 234 // بررسي نقش صولت­الدوله قشقايي در تأمين امنيت راه­هاي جنوب ايران قبل از جنگ جهاني اول / مسلم محمدشیری، حمید مظفری 236 // بررسي مناسبات آيت الله عبدالحسين لاري و صولت­الدوله قشقايي در مبارزه با استعمار انگليس در ايران در جنگ جهاني اول/ مسلم محمد شیری، حمید مظفری 238/ ایل قشقایی فارس و تفنگداران پلیس جنوب/ محمود رضا مقدس 240 // بررسي نقش قشقاييان فارس در مبارزات ضد انگليسي آلمان‏ها در آستانه­ی جنگ جهاني اول در فارس/ مصطفی ملایی، سلمان قاسمیان 242 // جایگاه سیاسی غضنفرالسلطنه و تأثیرگذاری وی در منطقه برازجان در سال­های جنگ جهانی اول و پس از آن بر اساس اسناد و نسخ خطی منتشر نشده/ دکتر الهام ملک­زاده، دکتر زهرا حامدی 244 // رابطه­ی خاندان قوام­الملک و انگلیس در فارس در جنگ جهانی اول/ سمیه ملی 246 // تعاملات و تقابلات ايل قشقايي و ژاندارمري  فارس در جنگ جهاني اول (1336-1332هـ .ق./1918-1914م.)/ علی منصوری، مصطفی نامداری منفرد248 // چگونگي شكل­گيري حزب دمكرات فارس/ رحیمه منفرد 250 // سیـاحـان و فارس در دوره­ی جنگ جهانی اول/ میرصمد موسوی، ولی­اله خوش­طینت، بهروز اسکندرپور 252 // احزاب فارس در جنگ جهاني اول/ میرصمد موسوی، اصغر هنرور نمین 254 // ناصر دیوان کازرونی/ مهرزاد موسوی   256 // گزارشی درباره­ی در «یادداشت­های ایام آوارگی»/ علی میرانصاری 257// بررسی اوضاع سیاسی و اقتصادی سواحل شمالی خلیج فارس (مطابق با استان هرمزگان فعلی) در جنگ جهانی اول/ محمد میردادی 259// چگونگی پیدایش نهضت مقاومت جنوب/ زهرا میرزائی­پور 261 // ساختار و تحولات // ی و اجتماعی فارس در دوران جنگ جهانی اوّل: با تأکید بر ایلات ممسنی/ اصغر میرفردی 262 // نقش علمای فارس در جنگ جهانی اول/ دکتر جلیل نائبیان 264 // جنبش مقاومت مردم شیراز  در جنگ جهانی اول؛ نگرش کلی در روش­ها/ رزا ناظم 266 // نقش تيره­ی كُهواده در مبارزات صولت­الدوله قشقايي و محمد علي­خان كشكولي/ مصطفی نامداری منفرد 269 // شرایط سیاسی و اجتماعی فارس در آستانه­ی جنگ جهانی اول به روایت فردریک اوکاتر / دکتر عادل نجف­زاده، فرهاد دشتکی­نیا 272// بررسی تحولات اجتماعی شیراز در جنگ جهانی اول (بر اساس روزنامه­ی حبل­المتین)/ فاطمه نجفی، مریم شاه حسینی 274 // بررسی نقش شیوع آنفولانزا در تغییر سیر مبارزه آزادی­خواهان در برخورد با استعمار انگلیس در فارس در جنگ جهانی اول/ دکتر مصطفی ندیم 276 // رویارویـی قشقایـی­ها و انگلیسـی­ها در جنگ جهانی اول و جهت­گیری حکومت مرکزی در قبال آن/ منصور نصیری طیبی 278 // اوضاع سياسي جنوب ايران در نيمه اول قرن بيستم و علل مهاجرت ساکنين اين نواحي (1900-1945)/ دکتر مرتضی نورایی، زینب قنبری­نژاد 280 // نگـاهـی به زندگی و مبارزات آیت اله سیدنورالدین حسینی شیرازی/ رحیم نیکبخت 282 // ریشه­های جنگ جهانی اول و پیامدهای آن بر خاورمیانه و ایران / دکتر غلامرضا وطن­دوست 284// رييس علي دلواري، رادمردی از ايل ممسنی/ ابوذر همتی 286 // قیام تنگستانی­ها در جنگ اول جهانی/ ضرغام هوشمند288  // نقش علمای فارس در نهضت­های ضد استعماری ایران معاصر/ دکتر هادی وکیلی، سمیه شعبان 289// Keeping the "F" in Fars: Jamalzadeh’s Lessons from WWI/Bobroff 290// The socio-political situation in the southern coasts of Iran; the causes and affects of the inhabitant's immigrations 1900-1945/ Dr. Morteza Nouraei , Zeynab Qanbari Nejad 292 // The Origins of The Great War and Its Implications for The Middle East and Iran / Dr.Gholam Reza Vatandoust293// Sir Percy Sykes and South Persia Rifles/ Antony Wynn 295

مقدمه

   مجموعه­ی پیش رو چکیده­ی مقالات علمی محققانی است که به دعوت بنیاد فارس­شناسی برای همایش بین­المللی فارس در جنگ جهانی اول که مقرر است در تاریخ 19 و 20 آبان 1389 برگزار شود ارایه خواهد شد و هدف اساسی ما را در شناسایی جایگاه استان بزرگ فارس در گذشته­ای نه چندان دور، برای صیانت از مرزهای دریایی و خشکی وطن عزیزمان ایران برآورده خواهد کرد.

مرزهای طولانی ایران در خلیج و دریای فارس که به بیش از دو هزار و دویست کیلومتر می­رسد. ساکنان همه­ی کشور و خاصه مرزبانانی را که در کرانه­های شمالی آن زندگی می­کنند، به مراقبتی دائمی از دستاوردهای مدنی ملت سرفراز خـود تحـریـض می­کند و وظایف دشوار حفظ امنیت و سلامت مردم و فعالیت­های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی و فرهنگی آنان را در هر دو سوی کرانه­ها بر دوش­های نیرومند سلحشوران ملک می­گذارد. طبیعی است که ایرانیان در گذر تاریخ، به طور دائم هوشیاری و مراقبت جدی خود را حفظ کنند و برای نگهبانی از دستاوردهای ملی خود، با تمامی نیرو به مبارزه با عناصر مخّل بپردازند. در این میان سهم دلاوران استان­های مرزی ایران در جنوب و خاصه شجاعان فارس بزرگ در تاریخ مورد بحث این همایش، همواره چشمگیر بوده است و با این نگاه، مبارزات وطنی مردانه و قهرمانانه آنان، هم از دیرباز اسطوره آفریده و حماسه­هایی جاوید خلق کرده است.

   و اما در دو سه قرن اخیر، که برخی غفلت­ها دامنگیر جان وطن شد. و عوامل ملال­انگیز سیاسی و نظامی موجب درازدستی و تجاوز­های پنهان و آشکار دول غربی گردیده، این نیروهای سرزنده و بیدار عشایری جنوب بوده­اند که به مدد دولت­های مرکزی ایران برخاسته­اند و با تشکیل دسته­ها و گروه­های مقاومت در برابر نیرنگ­ها و شعوذه­های قـدرت­های زورگوی اروپایی و خاصه انگلیسی­ها ایستادگی نشان داده­اند. در سمینار مورد نظر که انشاءالله به زودی برگزار می­شود گروه کثیری از دانشوران، مقالات تحقیقی خود را به نقش شیرزنان و شیرمردان فارسی اختصاص داده­اند که با شهامت خاص خود در بحبوحه­ی جنگ­های جهانی اول (1914-1918) در برابر تمامی شیطینت­ها و شرارت­های دول غربی و جاسوسان و عوامل راست و چپ آن­ها، ایستادگی کردند و با نثار خون پاک خود از شرف و اعتبار و حیثیت ملی ملت سربلند ایران پاسداری نمودند.

   در پایان اینجـانب تشـکرات صمیـمانه خود را از همه­ی محققان و استادان عالی­قدری که قبول زحمت کرده­اند و با ارایه مقالات ممتّع و ژرف­نگرانه خود، به غنای سمینار مورد نظر کمک نموده­اند اظهار می­دارد و اطمینان دارم که بنیاد فارس­شناسی حاصل زحمات پژوهشی ایشان را در اسرع وقت چاپ و در اختیار همه­ی علاقه­مندان به تاریخ و حیات ملی قرار خواهد داد. هم­چنین صمیمانه از دست­اندرکاران این همایش، که فرصت بررسی دوباره برای اهالی تاریخ در پرداختن به موضوعی مهم را فراهم ساخته­اند، سپاسگزاری می­نمایم.

 والسلام علی من اتبع­الهدی/  رضا شعبانی صمغ­آبادی

پیش­گفتار

در تقسیم­بندی جغرافیایی مناطق مختلف ایران، فارس یکی از سرزمین­های تأثیرگذار و نقش­آفرین در تحولات سیاسی کشور در طی قرون و اعصار مختلف بوده است. بخشی از این نقش به شرایط اقلیمی، همسازی طبیعت با تأمین مناسب و راحت معیشت، قرار داشتن در موقعیت استراتژیک و ارتباط بخش­های داخلی با خلیج­فارس برمی­گردد. و همین نکته­ها کافی است تا فارس به عنوان یکی از قدیمی­ترین مراکز تمدنی جهان، مطرح و دارای تاریخی برجسته باشد. که بررسی تاریخ هر کدام از این دوره­ها اهمیت فراوانی دارد.

از میان رویدادهای مختلف سیاسی تاریخ معاصر ایران و فارس، دوره جنگ نخست جهانی بسیار حائز اهمیت است اما ن آن طوییتآن طور که باید به این رویداد مهم پرداخته نشده است. همان طور که می­دانیم در آستانه­­ی قرن بیستم، ایران به شدت تضعیف شده و سیاست کم تحرک و کم شناخت قاجاریه از اوضاع جهانی، موجبات تجاوزگری روس و انگلیس را بر کشور بیش از پیش افزایش داده و آشفتگی سیاسی در تمام کشور حاکم بود و چنان که اسناد نشان می­دهند، این آشفتگی در برخی مناطق از جمله فارس برجسته­تر بوده است. چرا که پس از قرارداد 1907 حضور پر سابقه­ی انگلستان در این منطقه به تصویب روس رسیده بود و سیاست­های استعماری این کشور پر رنگ­تر نشان    داده می­شد­. به هر ترتیب آغاز جنگ جهانی و کشانده شدن شعله­های آن به سوی ایران، علی­رغم اعلام بی­طرفی، ایالت فارس را نیز محل برخورد    سیاست­های دول متخاصم کرد.

در این میان مجاهدت­ها و مبارزات مردم فارس و شرکت طبقات مختلف اجتماع در دسته­بندی­های سیاسی که نشان از آگاهی سیاسی آن­ها داشت، به همراه نقش آگاهی­بخشی و مؤثر علما و نیز حکامی مردم­دار همانند ناصر دیوان، غضنفرالسلطنه و شخصیتی ماندگار چون رئیس علی­دلواری از یک سو و سران ایلات و عشایر مانند صولت­الدوله و ... از سوی دیگر، بسیار بارز است. جهت دیگر این رویدادها، فعالیت­ شخصیت­های بیگانه­ای چون واسموس، سرپرسی سایکس و اوکانر است که مجموعه­ی این شرایط، موجبات پررنگ شدن موقعیت فارس بزرگ در تحولات دوره مورد بحث می­گردد.

 بنابر آنچه نوشته آمد، بنیاد فارس­شناسی پس از راهنمایی و ارشادات صاحب­نظران و اساتید تاریخ معاصر و فارس­شناسان ارجمند، بر آن شد تا همایشی بین­المللی تحت عنوان «فارس در جنگ جهانی اول» برگزار نماید. در این راستا از زمستان سال 1388 و پس از برگزاری چندین جلسه، محورهای اصلی همایش مشخص و فراخوان آن به صورت پوستر به سراسر کشور ارسال شد و هم­چنین در پایگاه اطلاع­رسانی بنیاد فارس­شناسی قرار گرفت. دبیرخانه همایش در مهلت تعیین شده،190 چکیده مقاله با عناوین مختلف دریافت نمود که با کمک اساتید بزرگوار مورد بررسی قرار گرفت و به سه دسته تقسیم گردید. بخشی که از همان ابتدا پذیرفته شدند، دسته­ای که  نیاز به تصحیح و تکمیل داشتند و چکیده­هایی که به دلیل عدم هم­خوانی با موضوع همایش یا دلایل دیگر مردود اعلام شدند. در نهایت بیش از 150 عنوان چکیده مقاله پذیرفته شد که درکتاب پیش رو تقدیم علاقمندان می­گردد. پس از اتمام مهلت ارسال اصل مقالات، خوشبختانه بیش از یکصد مقاله توسط دبیرخانه همایش از نویسندگان محترم دریافت گردید و اکنون پس از داوری اساتید محترم که هر مقاله حداقل توسط سه نفر مورد بررسی قرار گرفته است نزدیک به 40 عنوان مقاله برای سخنرانی انتخاب شده است. هم­چنین سایر مقالاتی که برای چاپ مناسب باشند به همراه مجموعه سخنرانی­ها پس از همایش، منتشر خواهد شد.

کمیته­ی علمی همایش شامل بیست نفر از اساتید برجسته کشوری است که بنیاد فارس­شناسی مدیون مشارکت و همراهی دلسوزانه آنهاست. در کنار دریافت مقالات، بنیاد فارس­شناسی دست­اندرکار انتشار حداقل ده عنوان کتاب در موضوع همایش است که امیدواریم همزمان با برگزاری همایش تعدادی از آن­ها عرضه شده و مابقی نیز سریعاً به زیور چاپ آراسته گردد. در پایان نیز قدردان و سپاسگزار همراهی، مساعدت و مشارکت همه­ی اساتید، مسئولان کشوری و استانی هستیم به­ویژه:

 1. اعضای محترم هیأت امنای بنیاد فارس­شناسی و در رأس آن حضرت آیت­اله ایمانی نماینده محترم مقام معظم رهبری در استان فارس و امام جمعه شیراز و آقای دکتر احمدزاده کرمانی استاندار محترم فارس.

 2. استانداری فارس، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، مؤسسه مطالعات و پژوهش­های سیاسی، دانشگاه شیراز و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس.

3. اعضای محترم کمیته علمی همایش که به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

دکتر محمدعلی اکبری      هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

استاد حسن امداد                 پژوهشگر

دکتر زهرا حامدی              هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

دکتر عطاءاله حسنی                            هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر عبدالرسول خیراندیش              هیأت علمی دانشگاه شیراز    

دکتر مرتضی دهقان­نژاد                      هیأت علمی دانشگاه اصفهان

دکتر محمدعلی رنجبر                        هیأت علمی دانشگاه شیراز

دکتر سعید زاهد زاهدانی                    هیأت علمی دانشگاه شیراز

دکتر رضا شعبانی                               هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر جمشید صداقت­کیش                پژوهشگر

علی اکبر صفی­پور                               مدیر بنیاد فارس­شناسی

دکتر ابوالقاسم فروزانی                      هیأت علمی دانشگاه شیراز

دکتر سیمین فصیحی                          هیأت علمی دانشگاه الزهرا

دکتر هیبت­اله مالکی                          هیأت علمی دانشگاه فیروزآباد

دکتر محمدمهدی مرادی خلج          هیأت علمی دانشگاه شیراز

دکتر عبدالکریم مشایخی                   رئیس بنیاد ایرانشناسی شعبه بوشهر

دکتر الهام ملک­زاده                           هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران

منصور نصیری طیبی                           پژوهشگر

دکتر محمد نورایی                             هیأت علمی دانشگاه اصفهان

دکتر غلامرضا وطن­دوست               استاد مطالعات بین­الملل دانشگاه آمریکایی کویت

 علی اکبر صفی­پور    دبیر علمی همایش

 


مطالب مشابه :


لیست اسامی هنرمندانی که تاکنون در پایگاه اطلاع رسانی هنر بختیاری به ثبت رسیده است.

خردمهر ـ علی اکبر مهدی پور ـ محمد علی قائد خسروی علی بهرامی کهیش نژاد (شاعر) ـ دکتر
هنرمندان ، بازیگران ، ورزشکاران حامی دکتر احمدی نژاد

هنرمندان ، بازیگران ، ورزشکاران حامی دکتر احمدی نژاد 2- علی پروین . 3 شمسی خسروی 114
حجت‌الاسلام سالک" رئیس ستاد انتخاباتی دکتر ولایتی در اصفهان شد

/ تأسیسات هسته‌ای فردو، آخرین ویرانه‌ احمدی‌نژاد دکتر علی اکبر علی اکبر
لیست نهایی و رسمی ۱۴کمیسیون مجلس نهم

هواداران دکتر قالیباف درسوادکوه-مازندران ۲۲-ابوالقاسم خسروی ۲۰- علی اکبر
مجلات مدیریتی فارسی

اسماعیل فدائی نژاد، دکتر عادل آذر تسلیمی، دکتر علی اکبر فرهنگی، دکتر خسروی. حروفچینی
چکیده مقالات همایش بین­المللی فارس در جنگ جهانی اول

به کوشش علی اکبر صفی صباح خسروی­زاده 30 دکتر مرتضی دهقان نژاد، خدیجه
لیست ایذه باغملکی های مقیم تهران

اسکندر بهرام نژاد دکتر علی مراد علی اکبر
برچسب :