جدیدترین برنامه پروازی فرودگاه اردبیل

 

                          AIRcraft Rescue & Fire Fighting           

                                                   

                                                     جدیدترین  برنامه پروازی فرودگاه اردبیل

ایام هفته

شرکت

مسیر

پرواز

شماره پرواز

حرکت

ورود

مسیر پرواز

شماره پرواز

حرکت

ورود

شنبه

هما

ماهان

هما

هما

 نفت

تهران اردبیل

تهران اردبیل

مشهد اردبیل

تهران اردبیل

تهران اردبیل

493

1074

267

499

2588

0700

۱۱۰۰

1230

1500

1000

0810

۱۲۰۰

1445

1610

1115

اردبیل تهران

اردبیل تهران

اردبیل تهران

اردبیل تهران

اردبیل تهران

492

1075

494

498

2587

0840

۱۳۳۰

1515

1640

1200

0945

۱۴۳۰

1620

1745

1315

یکشنبه

هما

ماهان

هما

تهران اردبیل

تهران اردبیل

تهران اردبیل

493

۱۰۷۴

499

0930

۱۱۰۰

1420

1040

۱۲۰۰

1530

اردبیل تهران

اردبیل تهران

اردبیل تهران

492

۱۰۷۵

498

1110

۱۳۳۰

1600

1215

۱۴۳۰

1705

دوشنبه

هما

ماهان

هما

آسمان

تهران اردبیل

تهران اردبیل

تهران اردبیل

تهران اردبیل

493

۱۰۷۴

499

793

0930

۱۱۰۰

1500

1445

1040

۱۲۰۰

1610

1550

اردبیل تهران

اردبیل تهران

اردبیل تهران

اردبیل تهران

492

۱۰۷۵

498

794

1110

۱۳۳۰

1640

1615

1215

۱۴۳۰

1745

1715

سه شنبه

ماهان

هما

ماهان

هما

هما

آسمان

تهران اردبیل

تهران اردبیل

مشهد اردبیل

تهران اردبیل

تهران اردبیل

تهران اردبیل

1074

493

1076

499

495

793

۱۱۰۰

0930

1145

1500

1530

1645

۱۲۰۰

1040

1315

1610

1640

1750

اردبیل تهران

اردبیل تهران

اردبیل تهران

اردبیل تهران

اردبیل مشهد

اردبیل تهران

۱۰۷۵

492

1075

498

266

794

۱۳۳۰

1110

1430

1640

1710

1815

۱۴۳۰

1215

1530

1745

1910

1915

چهار

شنبه

هما

ماهان

هما

آسمان

تهران اردبیل

تهران اردبیل

تهران اردبیل

تهران اردبیل

493

۱۰۷۴

499

793

0700

۱۱۰۰

1500

1445

0810

۱۲۰۰

1610

1550

اردبیل تهران

اردبیل تهران

اردبیل تهران

اردبیل تهران

492

۱۰۷۵

498

794

0840

۱۳۳۰

1640

1615

0945

۱۴۳۰

1745

1715

پنجشنبه

هما

ماهان

هما

تهران اردبیل

تهران اردبیل

تهران اردبیل

493

۱۰۷۴

499

0915

۱۱۰۰

1500

1025

۱۲۰۰

1610

اردبیل تهران

اردبیل تهران

اردبیل تهران

492

۱۰۷۵

498

1055

۱۳۳۰

1640

1200

۱۴۳۰

1745

جمعه

هما

ماهان

هما

آسمان

تهران اردبیل

تهران اردبیل

تهران اردبیل

تهران اردبیل

493

1074

499

793

0700

۱۱۰۰

150۰

1530

0810

۱۲۰۰

161۰

1635

اردبیل تهران

اردبیل تهران

اردبیل تهران

اردبیل تهران

492

۱۰۷۵

498

794

0840

۱۳۳۰

164۰

1700

0945

۱۴۳۰

1745

1800

                              *   تایپ پروازهای ماهان ایرباس ۶۰۰-۳۰۰ میباشد


مطالب مشابه :


جدیدترین برنامه پروازی فرودگاه اردبیل

Hacked byجاسک سایبر - جدیدترین برنامه پروازی فرودگاه اردبیل - Hacked byجاسک سایبر
نتایج قبول شدگان اولین دوره مربیگری درجه 3 پارکور- تهران

گروه پارکور پسران پرواز استان اردبیل از 89/11/6 لغایت 89/11/12 - تهران.
پرواز اردبیل – مشهد 11 فروردین برقرار می‌شود

فرودگاه پارس آباد مغان - پرواز اردبیل – مشهد 11 فروردین برقرار می‌شود - ای‌ صباگر بگذری بر
جدیدترین برنامه پروازی فرودگاه اردبیل

ایمنی زمینی هواپیما و آتش نشانی فرودگاهی - جدیدترین برنامه پروازی فرودگاه اردبیل - Aircraft rescue
شرکت خدمات زیارتی و سیاحتی و هواپيمايي گل پرواز

شرکت گل پرواز اردبیل - شرکت خدمات زیارتی و سیاحتی و هواپيمايي گل پرواز - شرکت خدماتی مسافرت
تفاوت parkour با free running

گروه پارکور پسران پرواز استان اردبیل - تفاوت parkour با free running - FLY BOYS .ardabil - گروه پارکور پسران
پروازهای صبح اردبیل به تهران تعطیل شد

فرودگاه پارس آباد مغان - پروازهای صبح اردبیل به تهران تعطیل شد - ای‌ صباگر بگذری بر ساحل رود
برنامه پروازی نیمه اول فرودگاه اردبیل 1393

اطلاعات هوانوردي - برنامه پروازی نیمه اول فرودگاه اردبیل 1393 - اطلاعات هوانوردي و مطالب
آموزش

گروه پارکور پسران پرواز استان اردبیل - آموزش - FLY BOYS .ardabil - گروه پارکور پسران پرواز استان اردبیل
برچسب :