فرم موضوع پایان نامه

به نام خدا
دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامین پیشوا -
فرم پیشنهاد موضوع پایان نامهی کارشناسي ارشد
مدیر محترم گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
با سلام و احترام،
اینجانب ....................................... دانشجوی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی به شماره دانشجویی ........................ در
نیمسال ........ سال ............ موضوعات ذیل را به ترتیب اولویت جهت تصویب موضوع پایان نامه خود پیشنهاد می نمایم.
-1
-2
-3
ضمنا جناب......................................... به عنوان استاد راهنما و ................................... به عنوان استاد مشاور پیشنهاد میگردد.
امضای دانشجو
دانشجوی گرامی:
موضوعات شما در جلسه مورخه ......./ ......./ ....... شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی گروه مورد بررسی قرار گرفت و
موضوعِ: "...................................................................................................................................................................."
مورد تأیید و تصویب اعضای گروه قرار گرفت. لذا لازم است نسبت به تکمیل فرم پروپوزال بر اساس موضوع مصوَّب در
گروه اقدام نموده و آن را به مدیر گروه تحویل نمائید .
مدیر گروه
اعضای شورای تحصیلات تکمیلی گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی حاضر در جلسه
- -2 1
- -4 3


مطالب مشابه :


گروه موضوعات جدید پایان نامه فقه وحقوق

این وبلاگ را برای تمام دانشجویان وکسانی که نیاز به مباحث فقهی گروه موضوعات پایان نامه
فرم موضوع پایان نامه

فرم موضوع پایان نامه فقهی. فرم موضوع موضوعات ذیل را به ترتیب اولویت جهت تصویب موضوع
فهرست عناوین پایان نامه ها

پایان نامه ها در لیست ارائه شده به نكاح ، طلاق و موضوعات مبانی فقهی و حقوقی
موضوعات جالب پايان نامه اي

موضوعات جالب پايان نامه در انتخاب موضوع پایان نامه با مشکل مواجه حقوقی و فقهی.
موضوعات پیشنهادی پایان نامه حقوق

موضوعات پیشنهادی پایان پایان نامه های فقهی . 69. و . ز- موضوعات گوناگون
لیست موضوعات فقهی

احکام فقهی اسلام دربارة مسلمان و حجّیت قول رجالی در موضوعات. حجّیت قول
موضوعات پیشنهادی تحقیق فقه وحقوق

وکسانی که نیاز به مباحث فقهی وحقوقی دارن پایان نامه, موضوعات پیشنهادی پایان
دستورالعمل تدوین پايان نامه

يعني باید در یکی از مجامع حقوقی ، قضائی ، فقهی و یا همه موضوعات باید پایان نامه
موضوعات جدید برای پایان نامه ارشد و دکتری رشته فقه و حقوق اسلامی

برچسب‌ها: موضوعات پایان نامه رشته فقه و حقوق معرفی کتب فقهی.
برچسب :