مدارک لازم جهت تعویض گواهینامه پایه دوم


مدارک لازم جهت تعویض گواهینامه پایه دوم


معاینات پزشکی متقاضیان گواهینامه
1-
متقاضی گواهینامه پس از اخذ برگه درخواست از دفاتر خدمات دولت الکترونیک جهت معاینه به مطب پزشکان طرح که لیست شان در دفاتر مذکور نصب شده مراجعه می نمایند.
2-پزشکان طرح موظفند پس از روئت اصل گواهینامه قبلی و اصل شناسنامه یا اصل پاسبورت با تاریخ معتبر یا کارت ملی عکس دار یا کارت پایان خدمت با مشخصات متقاضی گواهینامه مندرج در برگه درخواست و فرد مراجعه کننده تطبیق داده پس از انجام معاینه کامل مطابق آخرین دستورالعملهای ارسالی نظریه پزشکی خود را مبنی بر داشتن صلاحیت رانندگی را در کادر مخصوص برگه درخواست درج و مهر و امضاء نمایند و ضمنا عکس الصاقی در برگه مذکور نیز بایستی حتما مهر شود.

تبصره :
متقاضیانی که بنا به تشخیص پزشکان طرح نیاز به کمیسیون تخصصی دارند پس از صدور معرفی نامه بایستی به مرکز معاینات پزشکی بهداری کل ناجا ارجاع داده شوند.
تبصره :
بر اساس این دستورالعمل متقاضی ارجاعی به کمیسیون موظف است هزینه معاینات کمیسیون را مطابق تعرفه های وزارت بهداشت و درمان به بیمارستان پرداخت نماید .
پزشکان طرح موظفند از جمله معاینات پزشکی اندازه گیری قدرت بینایی چشم را در اتاقی به طول حداقل 6 متر انجام دهند .
پزشکان طرح موظفند حداقل تجهیزات معاینه و امکانات لازم جهت این امر از جمله تابلوی استاندارد معاینه چشم برای تعیین میزان حدت بینایی و دفتر ثبت که جهت ثبت مشخصات متقاضیان مطابق چارت پیوستی برای این امر اختصاص دهند و امهار که شامل مهر با عینک یا لنز تک چشمی مهر کاردان فنی ( برای افرادی که نقص عضو دارند ) مهر تست عدم اعتیاد برای متقاضیان غیر پایه یکم که مشکوک به اعتیاد می باشند بایستی در اختیار داشته باشند .
پزشکان طرح موظف اند با تهیه قبض ویزیت شماره دار که در آن نسبت به پذیرش متقاضی اقدام نموده و حتما در قبض و ته قبض مشخصات متقاضی را درج نمایند.
پزشکان طرح موظف اند آمار عملکرد ماهانه را طبق نمونه فرم تا پنجم هر ماه به مرکز معاینات پزشکی بهی کل ناجا ارسال نمایند.

مدارک لازم جهت تعویض گواهینامه پایه یکم
1-
اصل گواهینامه پایه یکم (که مدت ده سال اعتبار آن به اتمام رسیده و یا مخدوش و یا مهر و مندرجات آن ناخوانا شده ویا اینکه مشخصات شناسنامه ای فرد و یا وضعیت جسمانی دارنده گواهینامه تغییر یافته باشد).

2- یکبرگ فتوکپی خوانا از شناسنامه و در صورتیکه شناسنامه دارای توضیح می باشد( توضیحات بایستی ممهور به مهر ثبت احوال باشد ) یکبرگ فتوکپی خوانا از صفحه توضیحات شناسنامه نیز لازم است.
3- یکبرگ فتوکپی خوانا از کارت ملی

4- 2قطعه عکس جدید رنگی با زمینه سفید مربوط به سال جاری در ابعاد 4*3 با چاپ برقی (عکس فوری نباشد) تمام رخ بدون (کلاه، کراوات، عینک ) با چهره متعارف و برای خانمها با حجاب اسلامی و گردی صورت مشخص باشد (بدون آرایش و عینک دودی).

5- فیشهای بانکی پرداخت شده به نام متقاضی که عبارتند از:

شماره حسابهای پرداختی به بانك ملی
پایه 2 پایه 1 موتور ب 1 موقت
2171151303003 وزارت كشور(سیبا) 30000 ریال 40000ریال 15000 ریال 30000 ریال
وزارت دارایی
(2171159008009)
5000 ریال 5000 ریال 5000 ریال 5000 ریال
وزارت دارایی
(2171151304001)
به ازای هرسال دیركرد قبل از سال 76 مبلغ 100 ریال و بعد از سال 76 مبلغ 1000 ریال

تذکر مهم: فقط دارندگان گواهینامه پایه یکم صادره از تهران مبالغ فوق را در کلیه شعب بانک ملی می توانند پرداخت نمایند و دارندگان گواهینامه پایه یکم صادره از سایر شهرستانها بایستی مبالغ تعیین شده را به شماره حسابها و بانکهای مشخص شده شهرستانهای مربوطه برابر لیست تعیین شده حواله نمایند؛ ضمناً متقاضیانیکه دارای گواهینامه صادره از مراکز استانها (مجهز به سیستم مکانیزه) بوده و از شهرستانی بغیر از واحد صدور گواهینامه اولیه خویش تقاضای تعویض و یا المثنی را دارند (مدارک اخذ شده آنان توسط پست ارسال نمی گردد) بایستی نسبت به تهیه فیشهای بانکی به شماره حسابهای شهرستانی که ورود اطلاعات در آنجا انجام می گیرد اقدام نمایند؛ مثلاَ متقاضیانیکه گواهینامه اش صادره از اصفهان است و در تهران قصد تعویض دارد بایستی به شماره حسابهای تهران فیش تهیه نماید.

6- ارائه کدپستی و آدرس محل سکونت دائمیضمناً هزینه معاینه پزشکی و انجام تست اعتیاد و ارسال گواهینامه توسط پست به آدرس متقاضی و خدمات الکترونیک بعهده متقاضی خواهد بود.

7- فرم تکمیل شده درخواست تعویض توسط متقاضی ملصق به عکس متقاضی و ممهور به مهر دفتر متضمن نتیجه معاینه پزشکی انجام شده توسط پزشکان معاین تعیین شده برای هر دفتر و نتیجه تست اعتیاد بعمل آمده که ظرف 48 ساعت پس از معاینه پزشکی توسط آزمایشگاههای مشخص شده مبنی بر گواهی عدم اعتیادنکات مهم: الف- در مورد کسانیکه گواهینامه قبلی آنان با عینک بوده و اکنون با انجام جراحی لیزیک نیازی به استفاده از عینک ندارد تاییدیه
2 نفر پزشک معتمد ناجا در این خصوص در فرم معاینه پزشکی لازم است.ب- کسانیکه قبلاً دارای نقص عضو بوده اند و یا اینکه پس از اخذ گواهینامه وضعیت جسمانی آنان تغییر پیدا نموده پس از انجام معاینه پزشکی اخذ نظریه 2 نفر کارشناس عالی راهنمایی و رانندگیدر فرم معاینه پزشکی الزامی است.(در صورت عدم تشخیص یک افسر اگر هر دو نتوانستند تشخیص دهند به کمیسیون پزشکی راهنمایی می کنند)

8- جهت تعویض و یا المثنی گواهینامه های صادره از شهرستانهایی که هنوز به سیستم مکانیزه متصل نشده اند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس +10) و یا ادارات پست اقدام گردد

تبصره: بر اساس اعلام مركز صدور پروانه‌های رانندگی، ارجاع متقاضیان تعویض و المثنی گواهینامه با سن بیش از 70 سال به منظور اطمینان از سلامت جسمانی آنان به مركز صدور پروانه‌های رانندگی ضرورت نداشته و انجام معاینات پزشكی توسط2 نفر پزشكکفایت می کند؛ و تنها افراد دارای نقص عضو كه دارای گواهینامه مشروط هستند ونیاز به درج نظریه کاردان فنی در سوابق آنها می باشد می بایست به این مرکز مراجعه نمایند.


مدارک لازم جهت تعویض گواهینامه پایه دوم
1- ارائه كارت ملی حضور شخص متقاضی الزامی میباشد
2-دو قطعه عكس جدید-رنگی- زمینه سفید- 4*3
3-اصل شناسنامه و كپی از صفحه اول و توضیحات در صورت داشتن توضیحات
4- ارائه آدرس كامل و كدپستی 10 رقمی الزامیست
5-اصل گواهینامه- درصورت مفقود بودن استعلام ازشهرك آزمایش(یا منقطه راهنمائی )وتكمیل فرم تعهد نامه محضری در دفتر خانه اسناد رسمی
6-برای المثنی گواهینامه شهرستان تهیه پاكت پستی ازاداره پست مركزی الزامی میباشد (فقط المثنی شهرستانها)
7-با ارائه مدارك فوق برگه معاینه چشم صادرمیشود وانجام معاینه چشم نزدیكی ازپزشكان معتمد ناجا- متقاضیان بالای 70 سال بعد ازانجام معاینه چشم به باجه كاردان فنی شهرك ازمایش مراجعه نمایند.كسانیكه قبلاً گواهینامه با عینك داشته اند و در حال حاضر به هر دلیلی ( عمل لیزیك یا...) در خواست گواهینامه بدون عینك را دارند با ارایه مدارك فوق نزد 2 نفر از پزشكان معتمد ناجا معاینه چشم را انجام دهند.

شماره حسابهای پرداختی به بانك ملی
پایه 2 پایه 1 موتور ب 1 موقت
2171151303003 وزارت كشور(سیبا) 30000 ریال 40000ریال 15000 ریال 30000 ریال
وزارت دارایی
(2171159008009)
5000 ریال 5000 ریال 5000 ریال 5000 ریال
وزارت دارایی
(2171151304001)
به ازای هرسال دیركرد قبل از سال 76 مبلغ 100 ریال و بعد از سال 76 مبلغ 1000 ریال
شماره حسابهای پرداختی به بانك ملی
پایه 2 پایه 1 موتور ب 1 موقت
2171151303003 وزارت كشور(سیبا) 30000 ریال 40000ریال 15000 ریال 30000 ریال
وزارت دارایی
(2171159008009)
5000 ریال 5000 ریال 5000 ریال 5000 ریال
وزارت دارایی
(2171151304001)
به ازای هرسال دیركرد قبل از سال 76 مبلغ 100 ریال و بعد از سال 76 مبلغ 1000 ریال

اصلاحیه  جدید  

سه شنبه 15 مرداد1392 ساعت: 10:31 توسط:حسین
بنده روز گذشته 14/5/92 به دفتر خدماتی پلیس + 10 ونک رفته و هزینه های زیر را برای تعویض گواهینامه انجام دادم

شرح مبلغ (تومان)
پوشه 500
تعرفه خدمات دفتر 9,000
هزینه صدور کارت هوشمند 8,000
چشم پزشکی 14,800
فیشهای بانک ملی 11,000
جریمه دیرکرد 5,000
مجموع 48,300مطالب مشابه :


آدرس مراکز صدور گواهینامه موتور سیکلت در تهران

کویر 1400 - آدرس مراکز صدور گواهینامه موتور سیکلت در تهران - - کویر 1400
مدارک لازم جهت تعویض گواهینامه پایه دوم

اطلاعات عمومی - مدارک لازم جهت تعویض گواهینامه پایه دوم - درج اطلاعات عمومی و مفید
موتور جدید هونداجت یک گام تا دریافت گواهینامه‌ی پروازی FAA

Armament - موتور جدید هونداجت یک گام تا دریافت گواهینامه‌ی پروازی FAA - همه چیز درباره ی دنیای جنگ
شرایط لازم جهت ثبت نام و صدور گواهینامه موتور سیکلت

شرايط و مدارك لازم جهت اخذ گواهينامه ران - شرایط لازم جهت ثبت نام و صدور گواهینامه موتور
آموزشگاه موتور در تهران

آموزش گواهينامه پايه يك رانندگي - آموزشگاه موتور در تهران - در مورد مهارت هاي رانندگی و
آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی ابلاغ شد

نامه وکیل - آیین‌نامه صدور انواع گواهینامه‌های رانندگی ابلاغ شد - وبلاگ حقوقی فاطمه (صبا
گواهینامه

متقاضی گواهینامه پس از اخذ برگه درخواست از دفاتر خدمات دولت الکترونیک جهت موتور سيکلت:
شرایط عجیب اخذ گواهینامه رانندگی زنان در عربستان:

ترجیح موتور دیزل بر موتور بنزینی در شرایط عجیب اخذ گواهینامه ی رانندگی زنان در
گواهينامه هاي الزامي كشتي

گواهینامه موتور و ماشین پس از اخذ مجوز تغيير پرچم شناور از سازمان بنادر و كشتيراني
برچسب :