منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 94

منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 94

کارشناسی ارشد هنرهای پژوهشی

زبان (عمومی و تخصصی):

   1ـ کتاب‌ زبان(عمومی و تخصصی )  2ـ لغت 504

   فرهنگ هنر و ادبيات ايران و جهان:

   1ـ کتاب‌فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان  2ـ تاريخ تمدن، جلد اول، مشرق زمين گاهواره‏ي تمدن، ويل دورانت 3ـ درباره ادبيات و نقد ادبي، خسرو فرشيدورد 4ـ انواع ادبي، دكتر سيروس شميسا 5ـ تاريخ ادبيات ايران، صادق رضازاده 6ـ انواع ادبي محمود عباديان 7ـ مكتب‏هاي ادبي، جلد 1 و 2، رضا سيدحسيني 8ـ خط و زبان در گذر فرهنگ ايران، مصطفي فرزام 9ـ هنر در گذر زمان، هلن گاردنر 10ـ خلاصه تاريخ هنر، پرويز مرزبان 11ـ تاريخ هنر، ارنست گامبريج 12ـ دايرة المعارف هنر، رويين پاكباز 13ـ خوشنويسي در ايران، ليلي براتزاده

   نقد هنري و ادبي:

   1ـ کتاب‌های نقد هنری و ادبی 2ـ حقيقت و زيبايي، بابك احمدي 3ـ فن شعر ارسطو، ترجمه: زرين كوب 4ـ نقد ادبي، سيروس شميسا 5ـ آشنايي با آراء متفكران درباره هنر، جلد 5، 4، 3 و 2 محمد مددپور6ـ پنجاه متفكر بزرگ معاصر، جان لچت 7ـ سير حكمت در اروپا، محمد علي فروغي 8ـ آشنايي با نقد ادبي، زرين كوب 9ـ تاريخ و مسائل زيباشناسي، جان هاسپرس 10ـ مباني نقد ادبي، ويلفرد گرين

   فلسفه غرب و زيباشناسي:

   1ـ کتاب‌های فلسفه غرب 2ـ حقيقت و زيبايي، بابك احمدي 3ـ  تاريخ فلسفه در اروپا، جلد اول، آلبرت آوي 5ـ تاريخ مختصر فلسفه در اروپا، جلد اول و دوم، آلبرت آوي 6ـ پنجاه متفكر بزرگ معاصر، جان لچت 7ـ سير حكمت در اروپا، محمدعلي فروغي 8ـ آشنايي با آراء متفكران درباره هنر، جلد پنجم، محمد مددپور 9ـ آشنايي با فلسفه غرب 10ـ تاريخ و مسائل زيباشناسي، جان هاسپرس 11ـ جزوات دكتر تسليمي 12ـ جزوات خانم ايراني صفت

   شناخت مواد و مصالح:

   1ـ کتاب‌های مواد و مصالح 2ـ آشنايي با چوب و هنرهاي مرتبط با آن، حسين ياوري3ـ شيشه ايراني، شينجي فوكائي4ـ سفال و سراميك سازي، حسين ياوري 5ـ خواص مواد، مريم افسري 6ـ گزيده خواص مواد، آرش اميريه 7ـ خواص مواد، داريوش اميري كاشانه 8ـ تاريخ هنر، فرهاد گشايش 9ـ هفت هزار سال هنر سفال‏گري در ايران، محمدتقي احساني

 

   اصول فلسفه و عرفان اسلامي:

   1ـ کتاب‌های فلسفه 2ـ تاريخ فلسفه در ايران و جهان اسلام، دكتر علي اصغر حلبي 3ـ فلسفه عرفان، دكتر سيد يحيي يثربي 4ـ خيال و مثال و جمال در عرفان اسلامي، دكتر علي شيخ‏الاسلامي 5ـ كليات عرفان اسلامي، همايون همتي 6ـ عرفان نظري، دكتر سيد يحيي يثربي 7ـ تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، حنا الفاخري 8ـ تاريخ فلسفه اسلامي، هانري كوربن 9ـ حكمت هنر و زيبايي در اسلام، دكتر شهرام پازوكي 10ـ ماجراي فكر فلسفي در جهان اسلام،غلامحسين ابراهيمي جلد 2 و3 11ـ تاريخ فلاسفه ايراني، دكتر علي‏اصغر حلبي

   هنرهاي دستي و سير تحول آن در ايران و جهان:

   1ـ کتاب‌های هنرهای دستی 2ـ خلاصه تاريخ هنر، پرويز مرزبان 3ـ هنر در گذر زمان، هلن گاردنر 4ـ خط و زبان در گذر فرهنگ ايران، مصطفي فرزام 5ـ دايرة المعارف هنر، رويين پاكباز 6ـ نگرشي بر صنايع دستي در جهان، حسين ياوري 7ـ نقاشي ايراني، بازل گري 8ـ فرش ايران، محمد جواد نصيري 9ـ آشنايي با هنرهاي سنتي، حسين ياوري 10ـ سفال و سراميك‏سازي، حسين ياوري 11ـ شيشه‏گري دستي در ايران، حسين ياوري 12ـ واژه‏نامه توصيفي خاتم‏سازي، نسرين طباطبائي 13ـ آشنايي با چوب و هنرهاي مرتبط با آن، حسين ياوري 14ـ منبت‏كاري، حميد طوجي 15ـ هفت هزار سال هنر فلزكاري در ايران،محمدتقي احساني 16ـ هنر خاتم‏سازي در ايران، دلشاد طهوري 17ـ هندسه نقوش، مرجان كشاورزي 18ـ نقاشي روي گچ، هادي سيف 19ـ تاريخ نگارگري در ايران، شريف‏زاده 20ـ آشنايي با مينياتورهاي ايران، آرتور پوپ 21ـ خوشنويسي در ايران، ليلي برات‌زاده 22ـ كتاب‏آرايي در تمدن اسلامي، هروي 23ـ تاريخ هنر ايران در دوره اسلامي (نگارگري) زهرا رهنورد 24ـ تاريخ هنر ايران در دوره اسلامي (كتاب‏آرايي) زهرا رهنورد 25ـ آثار هنري ايران، يحيي ذكاء 26ـ سيري در صنايع دستي ايران، جي گ‏ك 27ـ صنايع دستي كهن ايران، هانس وولف 28ـ صحافي و جلدهاي اسلامي، هالدين 29ـ مروري بر تاريخ نقاشي معاصر غرب، دكتر پريسا شادقزويني 30ـ مبانی هنرهای فلز کاری و نگارگری و سفالگری و معماری .... فایق توحیدی 31ـ تمامی کتاب‌های دکتر یاوری 32ـ فرهنگ و هنر ایران و جهان محمد افروغ 

 

27.gif

 
دانلود رایگان سئوالات کارشناسی ارشد رشته های پژوهش هنر . فلسفه هنر . صنایع دستی و هنر اسلامی سال ۱۳۸۶

 

http://s2.picofile.com/file/7635852254/arshad1386_1359.rar.html

 

دانلود رایگان سئوالات کارشناسی ارشد رشته های پژوهش هنر . فلسفه هنر . صنایع دستی و هنر اسلامی سال ۱۳۸۷

 

http://s2.picofile.com/file/7638372789/arshad1387_1359.rar.html

دانلود رایگان سئوالات کارشناسی ارشد رشته های پژوهش هنر . فلسفه هنر . صنایع دستی و هنر اسلامی سال ۱۳۸۸

http://s2.picofile.com/file/7640859993/arshad1388_1359_E_.rar.html

 

دانلود رایگان سئوالات کارشناسی ارشد رشته های پژوهش هنر . فلسفه هنر . صنایع دستی و هنر اسلامی سال ۱۳۸۹

http://s1.picofile.com/file/7642426020/arshad1389_1359_3052.rar.html

http://s2.picofile.com/file/7642426448/arshad1389_1359_3053.rar.html

 

دانلود رایگان سئوالات کارشناسی ارشد رشته های پژوهش هنر . فلسفه هنر . صنایع دستی و هنر اسلامی سال ۱۳۹۰

 

http://s1.picofile.com/file/7642663331/arshad1390_1359_B.rar.html

دانلود رایگان سئوالات کارشناسی ارشد رشته های پژوهش هنر . فلسفه هنر . صنایع دستی و هنر اسلامی سال ۱۳۹۱

http://s2.picofile.com/file/7642834836/arshad1391_1359_D.rar.html

 

دانلود رایگان سئوالات کارشناسی ارشد رشته های پژوهش هنر . فلسفه هنر . صنایع دستی و هنر اسلامی سال ۱۳۹۲

 

http://s5.picofile.com/file/8103856550/arshad1392_1359_B_www_libarshad1388_blogfa_com_.rar.html

دانلود رایگان سئوالات کارشناسی ارشد رشته های پژوهش هنر . فلسفه هنر . صنایع دستی و هنر اسلامی سال ۱۳۹۳

 

دفترچه شماره ۱

http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1359_1.pdf

دفترچه شماره ۲

http://www6.sanjesh.org/download/arshad93q/1359_2.pdf

 رشته کارشناسی ارشد هنر اسلامی دارای 5 گرایش نگارگری، سفال و سرامیک، فلز، چوب، تاریخ هنر جهان اسلام می باشد. 

ما برای تالیف کتب خود برای این رشته  تمام کتب زیر را در چند جلد تدوین کرده ایم و با خواندن کتب ما نیازی به تهیه کتب زیر ندارید. ما این تضمین را به شما می دهیم

بودجه بندی سوالات درس فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان در سه آزمون:

 

موضوع

آزمون 84

آزمون 85

آزمون 86

ادبیات

3

27

7

معماری و نقش برجسته

4

1

9

کتاب آرایی، نگارگری و خوشنویسی

8

4

2

نقاشی، گرافیک و مجسمه سازی

9

1

1

شناخت نقوش و آثار (سوالات تصویری)

0

1

5

سبک شناسی

6

2

7

اصطلاحات هنری- ادبی

1

0

3

تکنیکها

0

0

2

نظریات هنرمندان و فلاسفه

9

3

2

تمدن، مذهب و اجتماع

0

0

4

نمادها و نشانه ها

0

1

2

انجمن ها و مؤسسات و نهادها

1

0

1

نمایش، سینما و موسیقی

3

4

0

ما برای تالیف کتاب فرهنگ هنر و ادبیات ایران و جهان تمام کتب زیر را در یک جلد تدوین کرده ایم

 

جزوه دروس هنر و تمدن یک و دو (مشترک میان کلیه دروس هنری و موجود در کلیه دانشکده های هنر به عنوان مثال: جزوه های استاد عزیزم دکتر احمد صالحی کاخکی در دانشگاه هنر اصفهان یا دکتر حاتم در دانشگاه هنر تهران) *****
جزوه های تاریخ هنر یک ، دو ، سه (مشترک میان کلیه دروس هنری و مانند مثال بالا) *****
دایره المعارف هنر ؛ رویین پاکباز، انتشارات فرهنگ معاصر **
تاریخ هنر،ارنست هانس گامبریج**
معنی هنر، هربرت رید، نجف دریا بندری ، انتشارات علمی و فرهنگی***
مجموعه فصلنامه های هنر**
هنر در گذر زمان ، هلن گاردنر، انتشارات نگاه***
مجموعه دروس کنکور کارشناسی ارشد، نظام الدین نوری ، نشر زهره****
مجموعه دروس کنکور هنر، انتشارات گویا*****
هنر اسلامی ، تیتوس بورکهارت ،سروش***
هنرهای ایران،دبلیو فریه، انتشارات فرزان روز****
معماری ایران، آرتور اپهام پوپ، اختران***
آشنایی با بناهای تاریخی ،(کتاب درسی و جزو منابع کنکور هنر) انتشارات مدرسه و یا کتاب مشابه دیگر در این زمینه***
سبک شناسی معماری ایرانی ، محمد کریم پیر نیا و غلامحسین معماریان ؛نشر پژوهنده-معمار  ***
تاریخ هنر معماری ایران در سرزمین های اسلامی، محمد یوسف کیانی؛ انتشارات سمت ****
خلاصه تاریخ هنر( نسخه با سه بخش الحاقی جدید)؛ پرویز مرزبان، انتشارات علمی و فرهنگی *****
مکتب های ادبی، رضا سید حسینی؛ انتشارات نگاه ***
تاریخ اساطیری ایران؛ دکتر ژاله آموزگار، انتشارات سمت *
شاهکار های هنر ایران ، آرتور اپهام پوپ؛ انتشارات فرانکلین *****
نقاشی ایرانی از دیروز تا امروز، رویین پاکباز، انتشارات زرین و سیمین *****
و.... هر کتاب مرتبط با هنر ایران و جهان (هنر هند ، بین النهرین و هنر شرق دور اولویت بیشتری برای مطالعه دارند) *** (ستاره ها درجه اهمیت رو نشون میده !!اگرچه مطالعه همه کتب مخصوصاْ یک ستاره ها لازم و واجب نیست ولی هرچی بخونی بازم کمه! )

مطالعه برخی از کتب رشته صنایع دستی دانشگاه پیام نور به لحاظ جمع آوری مطالب گسترده و خلاصه سازی آن می­تواند مفید باشد. کتبی مانند : آشنایی با هنرهای سنتی ایران  و  هنر و تمدن اسلامي1

 

 درجه سختی و نوع سوالات:

سطح اغلب سوالات درس نقد هنری- ادبی متوسط و دشوار ارزیابی می شود. سوالات مطرح شده در این آزمون از انواع حفظی، تلفیقی و مفهومی می باشند و هر چند که تعداد سوالات حفظی بیش از سوالات تلفیقی و مفهومی است اما بررسی سوالات آزمونهای اخیر نشان می دهد به تدریج بر تعداد سوالات که متکی به قیاس و نتیجه گیری هستند افزوده می شود. پیش بینی می شود نیمی از سوالات درس نقد هنری آزمون آینده از نوع تلفیقی و مفهومی می باشند.

توصیه:

با توجه به نسبت موضوعی سوالات که پیش از این ذکر شد، به داوطلبان توصیه می شود بیشتر زمان خود را به مطالعه سبکها و مکاتب و ویژگی آنها، آشنایی با هنرمندان و آثار شاخص هر سبک و مکتب و نیز نقد هنری، آشنایی با نظریات و گفته های فیلسوفان و هنرمندان، فلسفه هنر و زیبایی شناسی اختصاص دهند.

با توجه به درصد پایین سوالات مطرح شده پیرامون اصطلاحات و تکنیکها و گستردگی حجم این مطالب، به داوطلبانی که وقت محدودی دارند پیشنهاد می شود در دو مبحث فوق به اطلاعات عمومی خویش اکتفا نمایند و بیشتر به مطالعه سبک­شناسی و نقد ادبی- هنری بپردازند.

ما برای تالیف کتاب نقد هنری و ادبی تمام کتب زیر را در یک جلد تدوین کرده ایم

فلسفه هنر، زیبایی شناسی و نقد هنری/ خانم دکتر ایرانی صفت/ مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان

نقد هنری: مجموعه سالهای زیبایی شناسی و فلسفه هنر/ خانم دکتر ایرانی صفت/ سپند هنر

نقد ادبی/ سیروس شمیسا/ فردوس

دایرۀ المعارف هنر/ روئین پاکباز/ فرهنگ معاصر

حقیقت و زیبایی/ بابک احمدی/ نشر مرکز

هنر در گذر زمان/ هلن گاردنر/ انتشارات نگاه

 

ما برای تالیف کتاب شناخت مواد و مصالح تمام کتب زیر را در یک جلد تدوین کرده ایم


مصالح شناسی سنتی، حسین زمرشیدی، زمرد **
مصالح ساختمانی (آژند،اندود،آمون در بناهای کهن ایران) ؛ زهره بزرگمهری؛انتشارات سازمان میراث فرهنگی *
فن و هنر سفالگری؛ فائق توحیدی، انتشارات سمت ***
الیاف شناسی،ستاره امیری،انتشارات سمت *
کاربرد رنگ و تکنیک های نقاشی؛ بادو جکستیمر؛ عربعلی شروه؛ مارلیک **
خواص مواد به همراه فصل جدید صنایع دستی، افشین میرحسینی، موسسه ‌فرهنگی‌ نشر آیندگان **
نقش قالب هنر، مهدی اشتری، جاودان خرد******

تزیینات وابسته به معماری ایران دوره ی اسلامی / محمد یوسف کیانی/ میراث فرهنگی ***

ما برای تالیف کتاب هنرهای دستی وسیرتحول آن درایران و جهان تمام کتب زیر را در یک جلد تدوین کرده ایم


صنایع دستی کهن ایران؛ هانس.ای.وولف، سیروس ابراهیم زاده، انتشارات علمی و فرهنگی****** (قسمتهایی از کتاب در همین وبلاگ خلاصه شده و در دسترس است)
تاریخ مصور تکنولوژی اسلامی، احمدیوسف و دانالد ر.هیل، ترجمه ناصر موفقیان، انتشارات علمی و فرهنگی ***
تاریخ مهندسی در ایران، مهدی فرشاد، نشر بلخ ***
تجلی نور در هنرهای سنتی ایران ، حسین یاوری ، شرکت انتشارات سوره مهر**
نساجی سنتی ایران نویسنده : حسین یاوری ، شرکت انتشارات سوره مهر*
آشنایی با چوب و هنرهای مرتبط با آن ، حسین یاوری، شرکت انتشارات سوره مهر**
آشنایی با هنرهای ایرانی ، حسین یاوری، شرکت انتشارات سوره مهر****
شیشه گری دستی در ایران ، حسین یاوری، ناشر: سوره مهر**
فلز كاری، حسن یاوری، ناشر: سوره مهر***
قلمزنی،محمد ستاری، کتاب های شکوفه(الان تو بازار پیدا نمیشه، این کتابها ویژه نوجوانان نوشته شده ولی کامل و دقیق)*
هنر قلم زنی در ایران ، منوچهر حمزه لو ، دفتر پژوهشهای فرهنگی ***
منبت كاری، حمید طوجی،انتشارات ارمغان **
هنر های سنتی ایران خاتم سازی، محمد ستاری، امیر کبیر**
پیشینه سفال و سفالگری در ایران- محمد یوسف كیانی، انتشارات دانش*
نگارگری اسلامی، ثروت عکاشه، فرهنگستان هنر**
هنر کاغذبری در ایران (قطاعی)یحیی ذكاء ،انتشارات فروزان**
هنر در روزگار اسلامی ، حسن زكی محمد، انتشارات صدای معاصر***
حكاكی و چاپ چوب چاپ دستی، پروین هانی طباطبایی،*
هفت هزار سال هنر فلزکاری ایران، محمد تقی احسانی، انتشارات علمی و فرهنگی***
راهنمای صنایع اسلامی، موریس اسون دیماند، انتشارات علمی فرهنگی****
آموزش معرق کاری – حمید طوجی – انتشارات ارمغان** 

کارشناسی ارشد هنر اسلامی گرایش نگارگری :

نگارگری یا نقاشی فرآیندی است که طی آن رنگ بر روی یک سطح مانند کاغذ یا بوم ایجاد نقش می‌کند و اثری خلق می‌شود. نگار ( نگاریدن و نگارشتن ) در فرهنگ‌ها با معانی متعددی چون نقش و نقاشی به کار رفته است.

در حقیقت نگارگری مفهوم عام دارد و روش‌ها و سبک‌های گوناگون نقاشی ایرانی را شامل می‌شود؛ چه آنها که در کتاب و نسخه‌های خطی صورت گرفته شامل : تذهیب، تشعیر، حاشیه سازی، جدول کشی، گل و مرغ و چه آنها که بر دیواربناها و بوم‌های دیگر انجام شده است.

 

کارشناسی ارشد هنر اسلامی گرایش سفالگری و سرامیک :

سفالگری ساختن ظروف با گل است و به ظرف ساخته شده از این طریق سفال می‌گویند. ساخت سفال در ایران دارای سابقه طولانی و درخشان است. در این گرایش با تاریخچه سفال، روش های ساخت سفال و کاشی و ... آشنا می شوید.
 

کارشناسی ارشد هنر اسلامی گرایش فلز:

رشته های مختلفی با کار با فلز سر و کار دارند. از میان آنها می توان به ملیله کاری، قلم زنی و میناکاری اشاره کرد.
 

کارشناسی ارشد هنر اسلامی گرایش چوب :

این گرایش کلیه رشته های هنری که با چوب در ارتباطند را دربرمی گیرد. به عنوان نمونه ای از این رشته ها می توان به منبت کاری، معرق چوب، خاتم کاری و ... اشاره کرد.

در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و نیز افرادی که در بازار کار به دنبال آینده شغلی بهتری هستند، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی(سرفصل) و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد هنر اسلامی، دانشگاه های دارای رشته کارشناسی ارشد هنر اسلامی، معرفی رشته های دکترای مجموعه پژوهش هنر (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی)،بازارکار، وضعیت استخدام و آینده شغلی رشته کارشناسی ارشد هنر اسلامیارایه می شود.
برنامه درسی (سرفصل) کارشناسی ارشد هنر اسلامی (همه گرایشها) و تعداد واحدها :

تعداد کل واحدها : 32 واحد
دروس اصلی و تخصصی : 18 واحد
دروس اختیاری : 8 واحد
پایان نامه : 6 واحد


 

دانلود آخرین نسخه برنامه درسی (سرفصل) و تعداد واحدها (86KB)
 

http://s5.picofile.com/file/8153613542/honar_e_eslamy.pdf.html 

 
 دانشگاههایی که در رشته کارشناسی ارشد هنر اسلامی پذیرش دانشجو دارند

 (بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 93)

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه شاهد

دانشگاه کاشان

دانشگاه هنر اسلامی تبریز

دانشگاه هنر اصفهان

دانشگاه هنر تهران

دانشگاه غیر انتفاعی سوره

دانشگاه تهران (عنوان رشته تاریخ هنر جهان اسلام)

پردیس خود گردان دانشگاه تربیت مدرس 


 

 رشته های دکترای مجموعه پژوهش هنر (بر اساس دفترچه کنکور دکترای 93):

  • پژوهش هنر

  • تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر

  • هنر اسلامی


 

بازارکار، وضعیت استخدام و آینده شغلی کارشناسی ارشد هنر اسلامی :

فارغ التحصيلان رشته کارشناسی ارشد هنر اسلامی مي‌توانند در سازمان‌هايي نظير سازمان ميراث فرهنگي‌، سازمان صنايع دستي ايران، اداره كل صنايع دستي در وزارت جهاد كشاورزي، سازمان ايرانگردي و جهانگردي، بنياد مستضعفان و جانبازان، اداره كل موزه‌ها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به كارهاي پژوهشي، تحقيقاتي بپردازند. همچنين مي‌توانند با داير كردن كارگاه‌هاي خانگي درآمد بهتري داشته باشند.  

این بسته آموزشی شامل موارد زیر می باشد:

 

تلفن تهیه و تماس : 09106582308

  • مجموعه کتابهای شرح جامع به تفکیک دروس
    کتابهای شرح جامع در برگیرنده کلیه مطالب درسی – نکات کلیدی – خلاصه مباحث و تستهای طبقه بندی شده موضوعی می باشد.
دانلود فهرست کتاب
ترجمه مقابله‌اي متون تخصصي هنر
تالیف
دانلود فهرست کتاب
زبان عمومي‌ نكات كليدي، تكنيك‌هاي طلايي
تالیف
دانلود فهرست کتاب
شرح جامع فرهنگ و هنر و ادبيات ايران و جهان 
تالیف
    تلفن تهیه و تماس : 09106582308    تلفن تهیه و تماس : 09106582308 
دانلود فهرست کتاب
 
تالیف
دانلود فهرست کتاب
مجموعه آزمون‌هاي 10 سال كنكور ارشد (سراسري و آزاد) زبان عمومي و تخصصي
تالیف
دانلود فهرست کتاب
مجموعه آزمون‌هاي 10 سال كنكور ارشد (سراسري و آزاد) فرهنگ و هنر و ادبيات ايران و جهان
تالیف
 

تلفن تهیه و تماس : ۰۹۱۰۶۵۸۲۳۰۸

تلفن تهیه و تماس : ۰۹۱۰۶۵۸۲۳۰۸


مطالب مشابه :


منابع کنکور ارشد ادبیات نمایشی

منابع کارشناسی ارشد و دکتری هنر - منابع کنکور ارشد ادبیات نمایشی - تنها مرکز تخصصی کنکور هنر
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته کارگردانی

ادبیات نمایشی در کنکور ارشد کارشناسی ارشد ، ارشد ، منابع کارشناسی ارشد93 ، منابع
منابع کنکور کارشناسی ارشد کارگردانی، سینما، ادبیات نمایشی و تولید سیما

منابع کنکور کارشناسی ارشد کارگردانی، سینما، ادبیات نمایشی و تولید سیما
منابع ارشد ادبیات نمایشی

منابع ارشد ادبیات نمایشی فرهنگ هنر و ادبیات ایران و
منابع آزمون تشریحی رشته‌های‌ کارگردانی و ادبیات نمایشی کنکور ارشد اعلام شد

های‌ کارگردانی و ادبیات نمایشی آزمون کارشناسی کارشناسی ارشد منابع آزمون
ساحل علم

منابع ارشد هنرهای نمایشی و ادبیات نمایشی و در مقطع کارشناسی ارشد با یک بار
منابع آزمون کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی 94

منابع ارشد هنرهای نمایشی منابع آزمون کارشناسی ارشد منابع کنکور ارشد ادبیات نمایشی.
منابع ارشد کارگردانی سینما ادبیات نمایشی بازیگری تولید سیما

منابع ارشد هنرهای نمایشی کنکور کارشناسی ارشد درصد های رتبه ا کنکور ارشد ادبیات نمایشی
منابع ارشد کارگردانی سینما تولیدسیما بازیگری و ادبیات نمایشی

تلفن تماس : ۰۹۱۰۶۵۸۲۳۰۸. دانلود رایگان سئوالات کارشناسی ارشد رشته سینما. ادبیات نمایشی.
منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته تهیه کنندگی

دانلود رایگان سئوالات کارشناسی ارشد رشته سینما. ادبیات نمایشی. تولید سیما و کارگردانی و
برچسب :