مفاهیم طراحی، ضوابط و استانداردها و تحلیل نمونه ها

ضوابط و استاندارد معماری - طرح یک معماری

مفهوم در معماری:

آنچه انسان از دنیای درون و بيرون خود درک  می کند، سرانجام به صورت شکلی از بيان و با معنای خاص به عرصه ی ظهور میرسد.اینکه معانی،زندگی را شکل می دهند یا زندگی مفاهیم را به وجود می آورد،شاید پرداختن به یک دور باطل باشد.

 اما ملاکهای ارزش گذاری در ذهن انسان معيارهای معناگر و مفهوم ساز هستند.موسیقی با نت ها نواخته می شود،شعر با کلمات سروده می شود،معماری نیز برای نواخته شدن و یا حتی سروده شدن احتیاج به ایده و کانسپت دارد تا به فضا فرم ببخشد و احساسات انسانی را بیدار کند.ایده و یا مفاهیم شکل دهنده معماری در بطن انتزاع واقعیت های پیرامون مانند طبیعت،شیوه زندگی یا حتی تاریخ نهفته است.هنر مفهومی ویا حتی معماری مفهوم گرا را می توان ،شکل انتزاعی از اندیشه هایی دانست که در ذهن هنرمند از معنا و اثر هنری پدید می آید و سرانجام در ساختاری پیشنهادی و بصورت های بسیار متنوع به نمایش گذاشته شود.به نظر من معماری بدون پشتوانه مفهومی مناسب مانند صدایی است گوش خراش که تنها از قرار گیری چند نت در کنار هم ایجاد شده است و نمی توان آنرا موسیقی خواند.معماری تنها تمرین هنرمندانه سرهم بندی کردن یک پلان از پیش تعیین شده نیست،بلکه معماری هنر معنا دادن به فضا است که یکی از ابزار آن ایده یا مفاهیم انتزاعی است که به صورت تصاویر و طرح ها نمایانگر می شود.              

خطی که به منظوری دقیق و حساب شده توسط هنرمند مفهوم گرا ترسیم میشود،بعضا میتواند دنیای ما را دگرگون کند.البته منظور دنیایی با ابعاد معنوی است که در آن برانگیختن ذهن مدنظر است.ترسیم آگاهانه خط تنها هنگامی حادث می شود که منطق بنا شده بر اساس خواست معمار در روند طراحی نفوذ کرده باشد در این صورت نظم فضایی،نه تنها به شکلی نا آگاهانه که با دلایل منطقی ادراک خواهد شد.به بیان دیگر کانسپت،سناریویی است که شکل گیری فرم معماری را کارگردانی می کند.یک معماری مفهومی با جرقه های یک ایده در ذهن معمار آغاز می گردد.کم کم به صورت طرح ها و تصاویر،شکل می گیرد و در نهایت بصورت فضایی نظم یافته در راستای منطق معمار،عرض اندام می کند. معماری بدون هیچ یک از اصول گفته شده نمی تواند مفهوم چندانی داشته باشد و تاثیری عمیق بر بیننده بگذارد و چند لحظه ای او را به فکر وا دارد.زیبایی هنر مفهومی در ایجاد اندیشه و در کثرت برداشت های متفاوت از آن است،زیرا که به تعداد بینندگان آن می تواند فکر و احساس وجود داشته باشد.در اینجاست که رابطه هنرمند،اثر هنری و مخاطب دگرگون می شود و گاهی در این رابطه مخاطب و حتی هنرمند بخشی از کلیت و شکل اثر هنری و مفهوم آن به شمار می آید. در آخر می توان معماری را تجسم هم زمان پیچیدگی و انتزاع دانست.معماری اصلی ترین وسیله رویکردهایی است که باعث ترکیب متنافر پیچیدگی و انتزاع در یک کل یگانه است.

طراحی معماری:از ایده تا فرم

معماری از هیچ به وجود نمی آید.ذهنیت یک طراح و تفکرات و اندیشه های وی مهمترین عامل در پیدایش یک اثر معماری محسوب می شود،زیرا تمام عوامل موثر بر شکل گیری معماری و اطلاعات مربوط به طراحی می بایست در ذهن طراح ارزیابی،طبقه بندی و تجزیه و تحلیل شوند و در نهایت در قالب یک طرح معماری به مقوله هایی عینی و قابل تجربه تبدیل گردند.آنچه که ذهنیت یک معمار را میسازد،ایده هایی است که او از موضوعات مختلف مرتبط با طرح در ذهن خود پرورانده است.در نهایت این ایده ها هستند که طی روندی معین به فرم ها و فضاهای معماری تبدیل میشوند که ما روزانه با آنها سروکار داریم.

ایده اصطلاحی است که در بحث های هنری و از جمله در معماری به کرات مورد استفاده قرار می گیرد و همین امر بیانگر اهمیت آن در فرایند طراحی معماری است.ایده از کلمه ی یونانی به معنی دیدن و شی مرئی گرفته شده و اولین بار در آرای افلاطون مطرح گردیده است.افلاطون معتقد بود که پدیده های جهان صور مختلف تجلی جهان ایده ها یا فرم های ازلی و مطلق هستند.

پیشرفت فرهنگ معماری نیازمند ارائه ایده ها و در حقیقت راه حل های خلاقانه و نوین توسط معماران می باشد.به همین علت به کارگیری صحیح و خلاقانه ی ایده ها مهمترین بخش معماری محسوب میشود.طراحی معماری از ایده هایی مجرد و ذهنی آغاز می شود و سپس به طرح فضای عینی معماری می انجامد.

ایده حاصل دانش،تفکر،آگاهی ها و دانسته های موجود در ذهن طراح و در ارتباط مستقیم با جهان پیرامون وی است.اطلاعاتی که از جهان بیرون توسط حواس کسب میشوند و به ذهن می رسند،نقش مهمی در پیدایش ایده ایفا می کنند.به همین علت جان لاک می گوید:ایده از عملیات ذهن بر محسوسات پدید می آید.تمام پدیده هایی که در این جهان وجود دارند،از قبیل یک ساختمان،یک فرم طبیعی،یا حتی یک داستان و یک شعر می توانند به کاتالیزورهایی برای پرورش ایده در ذهن تبدیل شوند. منابع ایده همه جا در میان اشیاء روزمره زندگی، در طبیعت،درعلوم مختلف،در معماری های تاریخی و خصوصاً در برنامه و محیط سایت و جود دارند. اما یک ذهن خلاق و کنجکاو نسبت به اطلاعات موجود در محیط پیرامون است که می تواند ایده های خلاقانه ای را ابداع کند. از این رو جمع آوری اطلاعات که در معماری به میزان قابل توجهی بصری هستند و اغلب از مشاهده ی شرایط محیطی پروژه به دست می آیند،نقش مهمی در شکل گیری ایده های معمارانه دارد.

معماری همواره با مسائل مختلفی سروکار دارد و عوامل موثر بر شکل گیری پروژه بی شمارند.در این میان کار اصلی معمار یافتن جوهر منحصر به فرد و مساله ی اصلی هر پروژه و پاسخگویی به آن با یک ایده ی قوی است.از این طریق است که ایده تولید میشود.طبیعی است که در آغاز کار یا در ضمن طراحی به علت تعدد مسائل پیش روی معمار، ایده های فراوانی شکل بگیرند. در اینجا نقش معمار اولویت بندی ایده ها بر اساس اصلی ترین مسائل و پالایش و تلفیق ایده های خرد و کلان برای رسیدن به ساختاری منسجم است.در ضمن در مرحله ی طراحی جزئیات پروژه نیز می توان از ایده های متناسب با کلیت و اجزاء طرح استفاده کرد.

با اینکه داشتن ایده های قوی در معماری حائز اهمیت است،اما تنها داشتن ایده های خوب و خلاقانه برای رسیدن  به یک معماری مطلوب کافی نیست.یک ایده ی معمارانه ی خوب علاوه بر نوآورانه بودن باید از قابلیت های دیگری برخوردار باشد تا در نهایت یک معماری مطلوب و ماندگار از این ایده حاصل شود.

از آنجا که معماری هنری کاربردی است و ما در معماری می خواهیم به نتیجه ای ملموس دست یابیم،باید این توانایی را داشته باشیم که از ایده که از شناخته های ما به صورت مجرد و خالص استخراج شده است،به یک محصول و یا فرایندی برای تولید محصول معماری برسیم.علی رغم اهمیت فوق العاده زیاد ایده های معمارانه،توجه صرف به ایده پردازی در طراحی معماری و غفلت از سایر جنبه های معماری همچون فرم می تواند آثاری با ایده های قوی را به تدریج به ورطه ی فراموشی بسپارد،زیرا در طول زمان معانی اولیه فراموش می شوند و آنچه می ماند فرم است.

ایده پس از شکل گیری در ذهن طراح باید با طی مسیر لازم به فرم تبدیل شود.از این رو چگونگی استخراج ایده از مقولات شناخته شده و پدیده های اطراف و نیز تبدیل آن به فرم معماری حائز اهمیت است،زیرا تبدیل مستقیم چیزهایی که کنجکاوی ما را جلب کرده اند به معماری نا ممکن و بعضا امری سطحی و پیش پا افتاده استومساله ی عمده در فرایند طراحی شناسایی مشخصه های اصلی پدیده هایی است که معمار آن ها را به عنوان منابع خلق ایده های معمارانه در نظر گرفته است. ذهن کنجکاو عصاره یا ویژگی مهم آن چیزهایی را که با حواس شناخته است ،استخراج و سپس آن را با استفاده از استراتژی مشخص به فرم تبدیل می کند.

تبدیل ایده به فرم یکی از مهمترین بخش های طراحی معماری است.همان قدر که در معماری داشتن ایده مهم است،گذر از مرحله ی ایده به فرم نیز اهمیت دارد.حساس ترین و تعیین کننده ترین مساله در آغاز طراحی تبدیل ایده های اصلی و محوری پروژه به ساختاری دارای شکل می باشد.ایده در مرحله ی آغازین ممکن است فکر خالص باشد و با عناصر شناخته شده ی غیر  معماری تصور گردد و سپس به ایده معمارانه و دست آخر به ایده فرمال تبدیل شود.ایده فرمال نیز با خود فرم متفاوت است،زیرا ایده ها می توانند به صور مختلف متبلور شوند.تبلور پیش از آنکه با فرم تعیین شود،با استراتژی طراحی تعیین می شود.در نتیجه ممکن است یک ایده یکسان با اتخاذ استراتژی های طراحی متفاوت به دو طرح مختلف بیانجامد. از این رو می توان گفت ایده ها مصالح طراحی هستند و فرم ها تبلور فرایند تولید.

تبدیل ایده به فرم در گرو 2شرط اصلی است:قابلیت شکل زایی ایده های نخستین و مهارت و دانش طراح در رابطه با تبدیل ایده به فرم.

نکته مهم در تبدیل ایده به فرم قابلیت شکل زایی ایده است و البته این قابلیت چیزی نیست که به خودی خود وجود داشته باشد.قابلیت شکل زایی هم به منبع ایده مربوط است و هم به ذهنیت طراح.ذهنی خلاق است که ورای ظاهر پیش پا افتاده یا گنگ مسائل مورد مطالعه و پدیده های روزمره می تواند قابلیت های شکل زایی را شناسایی کند.

همانگونه که قبلا نیز عنوان شد،آنچه از معماری به جا می ماند و با کاربر فضا ارتباط برقرار می کند،فرم است و نه ایده.اما امروزه بسیاری از آثار مهم بیش از آنکه به زیبایی شناسی و پردازش فرم توجه داشته باشند،به نشان دادن ایده ی معماری می پردازند و به همین جهت گاه خشک و شماتیک به نظر میرسند.در این گونه آثار فرم در خدمت ایده و دیاگرامی برای نمایش آن است.تجربه ی نا موفق این معماری ها نشان می دهد که در طراحی معماری توجه به ایده و فرم در کنار هم می تواند به خلق آثار درخشان و ماندگار منجر شود.

 هماهنگی فرم و عملکرد

فرم به خودی خود و به تنهایی، زیبایی یا زشتی ندارد. همین طور هم فونکسیون (عملکرد) یک مفهوم ذهنی است و به انسان تعلق دارد نه به مصرف کننده آنها. ما وسیله های طبیعت را برای ارضاء نیازهایمان به کار می بریم . وقتی که یک عملکرد (نیاز) به وسیله فرم مناسب و مقتضی ارضاء می شود زیبایی حاصل می آید.

گرسنگی یک نیاز است (یک عملکرد است ). نان یک فرم است (یک وسیله است ). پس نان برای گرسنه زیباست. لذا مفهوم زیبایی ارزش ثابت و پایداری ندارد و برحسب شرایط تغییر می کند.

فرم که جنبه وسیله و ابزار دارد می تواند به عنوان یک مقیاس «عینی » برای اندازه گیری نیازهای ما که «ذهنی » هستند به کارگرفته شود. به موجب این فرضیه، نیازهای ذهنی و جنبه های ذهنی کار ما «معماری » تا حد زیادی قابل اندازه گیری می شود. نان مقیاسی است برای اندازه گیری گرسنگی. پس در فضای معماری فرم چنان تأثیر نیرومند و قاطعی بر عملکردها دارد که عملا" عملکرد را محدود و مشروط می کند. همین طور زیبایی را. در خانه های سنتی ایرانی، فرم که با تغییر فصل تغییر می کند، مستقیما" در دو بخش تابستان نشین و زمستان نشین ساخته شده است و در این آب و هوا پنجره افقی کشیده در نما هرگز زیبا نیست.

شروعی برای طراحی

توجه به فضای داخلی و نحوه و تقسیم بندی پلان ها، نقش مهمی را در ساختار معماری یک بنا بر عهده دارد. طراحی فضایی با انعطاف پذیری بالا و تنوع پذیر از لحاظ چیدمان و آرایش سطوح می تواند کارکرد های مختلفی را بپذیرد و این در حالی است که مخاطب احساس رضایت بیشتری از فضا خواهد داشت.

استفاده از جدا کننده های سبک و قابل حمل، شفاف سازی، رنگ بندی های متناسب با نیاز های موجود، تنوع مصالح، توجه به نحوه قرار گیری و تعامل مابین فضاهای مختلف از جمله ویژگی هایی هستند که در کنار ساختار خاصی که برای یک پلان معماری در نظر گرفته شده است، می تواند بر غنای آن افزوده و حتی قسمتی از مشکلات آن را حل کند.

از طرف دیگر معماری داخلی به لحاظ معیارهای روانشناسی اهمیت بسیاری دارد. میزان امنیت، صمیمیت، شور و هیجان و آرامش موجود در یک فضا را می توان با راهکارهای مناسب تشدید یا تضعیف کرد. هر کدام از انسان ها دارای تعلقات ذهنی و روحی خاصی هستند که پاسخگویی به نیازهای آنها در معماری داخلی اولویت قرار می گیرد، از این رو نگرشی علمی و راسیونال در کنار خلاقیت های هنری مطرح شده و یکی از مسائل مهم در این زمینه ایجاد تعامل و هماهنگی بین آنها است.

امروزه مبحث طراحی و دکوراسیون داخلی، اهمیتی خاص یافته و حتی به عنوان رشته ای مجزا تدریس می شود. الگوها و ایده های مختلفی اعم از مدرن و کلاسیک، توسط طراحان این رشته به کار گرفته می شود و از محدودیت های معماری در زمینه اجرا، معمولا خبری نیست و می توان به ایده های بلند پروازانه ایشان تجسم بخشید، چه بسا به گونه ای میان گستره ای، موضوع فعالیت رشته های مختلف هنری از مجسمه سازی گرفته تا نقوش برجسته قرار گرفته میگیرد.

پیشرفت تکنولوژی به سبب تسهیل در یکسری از مسائل تاسیساتی و اجرایی از یک طرف و تنوع و کارآیی بالا در محصولات عرضه شده، زمینه مساعد و کارآمدی را در سطح جامعه به وجود آورده است؛ بهانه ای که پرداختن به مقوله طراحی داخلی را جز لاینفک فضاهای معماری بر می شمارد. معماری داخلی و توجه به جزئیات و تزئینات بعد از چندین دهه سکوت و فراموشی، رویکردی دوباره پیدا کرده و جالب تر اینکه سعی می کند نمود هایی از معماری گذشته را در تلفیقی با الگوهای مدرن بیان کند؛ مساله ای که سال ها است در معماری مورد بحث و جدل قرار گرفته و تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است.

معماری گذشته ما سرشار است از ظرافت ها و ریزه کاری هایی که هزاران ایده و خلاقیت را در خود نهفته است. تزئینات و کاشیکاری های داخلی با تناسبات و رنگ بندی خاص خویش در کنار کالبد درونی، فضایی رمزگون را تداعی می کنند و هم اکنون نیز ارزش فضایی خویش را حفظ کرده است.

انتخاب رنگ دیوارها-1

انتخاب رنگ مناسب بسیار مهم است. رنگها از نظر درخشندگی و شفافیت انواع مختلف دارند که بهترین انتخاب ، انتخاب رنگهای روشن با درخشندگی و شفافیت زیاد است . اصولا" رنگهای روشن باعث می شوند که فضا بزرگتر بنظر آید و هر چه شفافیت و درخشندگی آن بیشتر باشد به دلیل انعکاس نور فضا زنده تر بنظر می آید.

انتخاب کفپوش-2

جهت پوشش کف  از مصالح گوناگونی میتوان بهره گرفت .( از جمله سرامیک ها ، پارکتهای طرح چوب و ...) استفاده از رنگهای تیره در کف ، فضا را فشرده تر نشان میدهد . معمولا استفاده از رنگ های بسیار روشن مثل سفید نیز معایبی به همراه دارند ، یکی از معایب آن یکدست شدن فضا است که جهت برطرف کردن یکدستی آن می توان در میان سرامیک ها طرح هایی با رنگهای متفاوت را بکار گرفت.در صورت استفاده از پارکت نیز میبایست نکات گفته شده را رعایت نمود و رنگهای روشن طرح چوب را انتخاب کرد.

انتخاب مبلمان و نحوه قرار گیری-3

نورپردازی-4

نور نیز نقش مهمی را در زنده کردن فضا به عهده دارد . استفاده از نور مناسب و یکنواخت  خفگی محیط را از بین می برد ، البته استفاده از نور طبیعی بسیار مناسبتر است . در صورت ضعیف بودن نور طبیعی کمبود آن را با بکارگیری نور مصنوعی جبران نمایید.

استفاده از طبیعت-5

فرایند طراحی معماری:

اولین و پایه ترین قسمت هر فرایند طراحی،شناخت و درک شرایط مشکل ساز فعلی  و یافتن راه حلی برای آن می باشد.

از همه مهم تر اینکه طراحی عملی ارادی و هدف دار است.در ابتدای طرح باید شرایط موجود را ثبت کرده و اطلاعات مورد نیاز را تعریف نموده و اطلاعات مرتبط را جمع آوری و تحلیل نماید.این مرحله حساس ترین قسمت  طراحی به شمار می رود.چرا که پاسخ شما به مساله،ارتباط مستقیمی با چگونگی  درک شما از آن دارد.

پیت هین شاعر دانمارکی،قضیه را به این صورت بیان می کند:هنر یعنی حل مسائلی که قبل از حل شدن قابلیت تدوین و فرموله شدن را ندارد،طرح یک سوال یعنی قسمتی از جواب آن پیدا شده است.

معماری علمی است برای خلق فضا برای انسان و رفع مهمترین نیاز ان که نیاز به داشتن سر پناه است می باشد.

فضای طراحی شده همیشه اوج هنر و توانایی و خلاقیت یک معمار را نشان می دهد.

 آثار معماری که طراحی می شوند دارای چند بعد می باشند:

1-ابعاد عملکردی

2- ابعاد هنری و زیبا شناسی

 3- ابعاد فنی و حساب شده

4-ابعاد اجتماعی و فرهنگی

بعد عملکردی: فضایی که طراحی می شود باید با نوع عملکردش هماهنگ باشد یعنی با توجه به نیازی که استفاده کنندگان از فضا دارند آن فضا طوری طراحی شود که بتواند آن نیازها را برطرف کند.

بعد هنری و زیبا شناسی : انسان موجودی خوش ذوق وزیبایی ها را دوست دارد بنابراین فضایی که برای زندگی انسان طراحی می شود باید زیبا باشد. این زیبایی باعث جذابتر شدن بنا و برجسته بودن آن می شود.

بعد فنی و حساب شده : چون ساختمانها برای سالهای طولانی مورد استفاده قرار می گیرند بنابراین باید از نظر فنی در سطح بالایی قرار داشته باشد و باید فضا طوری طراحی شود که بتواند در این سال ها محیط امنی را برای افرادی که در آن سکونت دارند را فراهم کنند.

بعد اجتماعی و فرهنگی : جو فرهنگی و اجتماعی در هر کشور متفاوت می باشد و طرح طراحی شده با توجه به اینکه در چه کشوری می باشد باید دارای ویژگی هایی باشد. در ایران فضا باید با توجه به سابقه ی تاریخی و ارزش های دینی و فرهنگی کشور که از عوامل اثر گذار در تحول و تداوم جامعه بوده طراحی شود.

یک ترکیب بندی پویا ، چشم را به کاوش و جستجو ترغیب می کند،ترکیبات پویا در اکثر موارد نا متقارنند وچابکی ، هیجان ، شوخ طبعی ، حرکت ، جریان ، پرخاشگری و نزاع را در ذهن تداعی می کند.

نمونه هایی با میزان موفقیت پایین تر ، آزار دهنده بوده و چشم را از دیده های اصلی منحرف می سازد.

یک ساختمان خوب:

 یک ساختمان مناسب و خوب در بستری از تمام شرایط به طور طبیعی منطقی و شاعرانه رشد می کند.

یک طراح خوب از دور ریختن یک ایده خوب نمی هراسد:

تنها به این خاطر که یک ایده خوب به ذهن شما خطور کرده بدین معنی نیست که به ساختمانی که طراحی می کنید تعلق دارد. هر ایده، فکر بکراندیشه ای که تصادفی به ذهن خطور کرده و پیشنهاد مفید را به دقت مورد بررسی منتقدانه قرار دهید. هدف شما به عنوان یک طرح باید خلق تمامیتی یکپارچه باشد نه آمیختن بهترین مشخصه ها در ساختمان بدون توجه به هماهنگی آنها.به ایده ساختاری،همانطور که یک نویسنده موضوع خود و یک آهنگساز تم موسیقیایی را بر می گزیند توجه کنید و بیاندیشید. هر ایده ای که یک آفریننده در ذهن خلق می کند لزوما به پروژه ای که هم اکنون بر روی آن در حال کار است تعلق ندارد. ایده خوب ولی ناهماهنگ خود را برای وقت و پروژه ای دیگر ذخیره کنید و این را بدانید که این ایده ممکن است آن زمان نیز به کار نیاید.

طراحان خوب سریع عمل می کنند:

با پیشرفت فرایند طراحی ،ناگزیر پیچیدگی هایی در مسایل سازه ای در خواست های متغیر کارفرما مشکلات در تصمیم گیری و حل و فصل خروجی های حریق قسمت های فراموش شده برنامه که دوباره کشف می شوند درکی از اطلاعات قدیمی و سایر موارد بوجود می آید. ایده شما که زمانی پدیده ای شگفت انگیز بود ناگهان با شکست روبرو می شود.

یک طراح ضعیف تلاش می کند ایده ضعیف را پابرجا نگه دارد و توضیحاتی موضعی را روی لوحی مشکل دار وصله کند که در نتیجه تمامیت پروژه از دست می رود. برخی دیگر ممکن است احساس شکست کنند وتلاش برای حفظ تمامیتی یکپارچه را رها کنند. اما یک طراح خوب فرسایش یک ایده را به عنوان نشانه ای درک می کند که مشخص کننده مسیر حرکت پروژه در مرحله بعد است.

اگر در فرایند طراحی پیچیدگی ها طرح شما را نابود کرد ایده خود را عوض کنید و اگر لازم باشد آن را رهاکنید ولی داشتن ایده را رها نکنید وتلاش نکنید تا لجوجانه از طرحی که دیگر به کار نمی آید دفاع کنید. ایده ساختاری دیگری بیافرینید که هر آنچه در باره ساختمان می دانید به طور جامع به کار گیرد.

مرحله به مرحله ترسیم کنید:

در هر صفحه ای که ترسیم می کنید هرگز از یک انتهای برگه با ۱۰۰٪ جزئیات به سمت انتهای دیگری که کاملا خالی مانده حرکت نکنید بلکه با کلی ترین عناصر ترکیب شروع کرده و به تدریج روی جنبه های خاص آن کار کنید. کار را با طراحی تمام صفحه و با صفحه آرایی تمام برگه آغاز کنید. از خطوط راهنمای کم رنگ ،خط تراز های هندسی کنترل کننده های دیداری (خطوط و علائم راهنما ) و سایر روش ها برای کنترل تناسبات  روابط و تعیین جهت گیری عناصری که می خواهید ترسیم کنید استفاده نمایید. وقتی در مرحله اول ترسیم موفقیتهایی کسب کردید به سمت جزئیات بیشتر حرکت کنید. وقتی روی جزئیات یک ناحیه خاص به طور طولانی تمرکز کردید برای مدت کوتاهی آن را رها کنید و به قسمتهای دیگر ترسیم بروید این کار باعث دیده شدن اشتباهات خود می شود. موفقیت خود را پیوسته برآورد کنید اصلاحات ناحیه ای را طوری انجام دهید که با تمام صفحه همخوانی داشته باشد.

فقط کاری انجام دهید:

هنگامی که یک مساله طراحی به شکلی فلج کننده طاقت فرسا است قبل از شروع به طراحی منتظر رسیدن به راه حل روشنی نباشید. طراحی تنها یک روش برای به تصویر کشیدن راه حل طراحی نیست بلکه خود روش فهم مساله ای است که سعی در حل آن دارید.

کانسپت خاص:

هر چه ایده طراحی خاص تر باشد جذابیت آن نیز بیشتر خواهد بود.

در تلاش برای جذب همه افراد، خاص نبودن، معمولاً باعث از دست دادن همه می شود. اما طراحی بر اساس یک دید خاص، بیانی تاثیر گذار، نکته ای کنایه دار، پژواک اندیشه شوخ طبعانه، ارتباط ذهنی و خردمندانه، استدلال سیاسی و یا عقاید خاص فردی در یک کار خلاقانه،  به شما کمک می کند محیط هایی بیافرینید که دیگران آن را به روش خود شناسایی می کنند.

پلکانی را برای روزی که عروسی مضطرب از آن پایین می آید، طراحی کنید. پنجره ای شکل دهید که منظره یک درخت خاص در یک روز پاییزی عالی را قاب کند.

شیوه طراحی با کانسپت های خاص، روش هایی را که مردم از ساختمان استفاده و آن را درک می کنند محدود نمی کند، بلکه به آنها اجازه می دهد تعبیر ها و ایده های خاص خود را درباره آنها به کار گیرند.

کاربرد نور طبیعی در معماری و تولید انرژی:

نور سر چشمه ی وجود همه ی هستی است. با روشن کردن سطح اجسام، نور به آنها پیرامون و یک محیط مرئی را اهدا می کند. و جمع شدن سایه در پشت آنها به اجسام عمق می دهد. اجسام تنها در مرزهای روشنایی و تاریکی است که معنی پیدا می کنند، و شکل خود را به دست آورده و نشان می دهند، روابط داخلیشان کشف می شود، و مانند حلقه های زنجیر تا بی کران به هم متصل می شوند. نور به اجسام، استقلال و خود مختاری می بخشد و هم زمان، وابستگی های آنها را محدود می کند. ما حتی می توانیم این طور بیان کنیم که نور به هر شیء در محیط اطراف خود آنقدر ترفیع می دهد که آن شیء کاملا مشخص شده و با سایر اشیاء فرق می کند.

برای انسان های نخستین، نور به عنوان وسیله ای برای محاسبه ی زمان محسوب می شد. اشعه های پر انرژی نور که از فاصله دور خورشید به زمین منعکس می شوند، به احساس و درک انسان اولیه از امکان شکل اساسی می دهد. این نور که به وسیله ی بازشوهایی به داخل فضاهای ساخته شده ی او کشیده می شد، این امکان را به انسانی که داخل آن سکونت داشت می داد که وجودش را در ارتباط بت محیط اطراف درک کند و بفهمد.

امروزه پیشرفت فنی و تکنولوژی، نورپردازی مصنوعی را تسهیل کرده است. ولی به وسیله نور پردازی مصنوعی، انسان از ارتباطش با طبیعت دور می ماند و این رابطه را از دست می دهد. نور طبیعی را می توان به فضای داخلی معماری به طوری هدایت کرد که به آن فضا عمق بخشیده و آن را تعریف کند و فضاهایی بسیار مهیج و تحریک کننده به وجود آورد.

نور به تنهایی نمی تواند ظهور دلچسبی داشته باشد. حتما باید در کنار نور تاریکی هم وجود داشته باشد تا نور موجودیت خویش را به وجود آورد. تاریکی است که درخشندگی نور را بر می افروزد و قدرت نور را آشکار می کند.

استفاده ی موثر از انرژی نور طبیعی:

موثر ترین روش استفاده از نور خورشید تامین روشنایی با نور طبیعی است. حتی بهترین لامپ رشته ای در مقایسه با نور خورشید برای تامین میزان معینی روشنایی، به میزان بیشتری انرژی الکتریکی برای هر متر مربع نیاز دارد و میزان بیشتری گرما تولید می کند. مشارکت نور طبیعی در تامین روشنایی هر ساختمان باید در عین توجه به مقابله با جذب حرارت نامطلوب صورت پذیرد.

ایده ی بهینه کردن ارتباط میان سایه و نور طبیعی هدایت شده به درون فضای معماری،به شکل های جدید ممکن است. نور شکن های بزرگ پیش ساخته از بتن، که رنزوپیانو در مجموعه ی منیل در هوستون تگزاس استفاده کرد، نمودی زیبا از این اشکال تازه را به نمایش گذاشت.

نمونه ی دیگر، مرکز طراحی در لینز استرالیا، کار توماس هرتزوگ است. در این پروژه، از سیستمی استفاده شده است که قابلیت انعکاس و خنثی سازی پخش نور طبیعی را دارد.

شیشه، معماری قرون جدید را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اگر چه کاربرد این ماده ی ساختمانی در دهه های 50 و 60 قرن بیستم باعث بروز مشکلاتی شد، هنوز هم شیشه یکی از مصالح تضمین شده با کارایی خیلی خوب در معماری خورشیدی است.

جیمز کارپنتر، معمار و طراح شیشه و نور نیویورک، از شیشه دیاکرومیک برای ایجاد تأثیرات نوری استفاده کرده است. در مدلی که او برای کار در کلیسا پیشنهاد داده است، بیننده به محض مواجهه با اشکال هندسی ناشی از نور، به اهمیت این ایده و حضور آن به عنوان یک هدف از ابتدای شکل گیری طرح پی می برد. از آنجا که این برخورد الزاما به بهینه سازی در مصرف برق نمی انجامد، واضح است که جستجوی روش های جدید برای مطلوب کردن کاربرد شیشه به عنوان یک ماده ی ساختمانی مورد نیاز است.

شیشه الکتروکرومیک،دستاورد جالبی است که از طریق افزودن خواص متحرک به یک ماده ثابت به دست آمده است. شیشه ی الکتروکرومیک، با استفاده از جریان الکتریکی به مدت چند ثانیه می تواند به یک سطح کدر تغییر یابد.

ایده ی دیوار چند لایه ی تمام متحرک را، که مثل آفتاب پرست قادر به واکنش نسبت به محیط باشد، مایک دیویس از شرکت ریچارد راجرز دنبال کرد. مایک دیویس یک شخصیت پیش رو در کشف زمینه های جدید در تکنولوژی شیشه محسوب می شود. از فعالیت های او می توان به مطالعات متنوع در زمینه اولین نمونه های جداره های درخشان چند پوسته برای پروژه تحقیقی موسوم به پروژهء 218 اشاره کرد

دیوار مجوف و قابل تهویه (ventilated cavity wall) جداره ی خارجی ساختمان لویدز لندن، در عین کارایی حرارتی بالا، نمونه دیگری است که نور طبیعی تلطیف شده را به شکل بهینه در اختیار فضاهای داخلی قرار می دهد.  

یکی از زمینه های مناسب برای مطالعه و تحقیق، بررسی امکان کاربرد گازها، مایعات و حتی اجسام یا مواد ارگانیک است که می توان آنها را بین دو جداره ی شیشه یا به نحوی که به خود شیشه شکل دهند، استفاده کرد. به همان صورتی که در جام های شیشه در ساختمان لویدز لندن به کار رفته است.

هنر استفاده از نور طبیعی برای ایجاد تأثیرات نمایشی، هنوز هم یکی از موضوعات مورد توجه در معماری است. در این زمینه فناوری های جدید، امکانات جدیدی را پیش روی گذاشته اند.

ساختمان رایشتاگ برلین، محل مجلس جدید آلمان است که توسط نورمن فاستر و شرکاء اجرا شده است. ایده ی مبتکرانه این پروژه در مورد مسئله ی انرژی، نهایتا به سازه ای با نمود بیرونی در بالای ساختمان، با قابلیت هدایت نور انجامید. این تعبیر جدید از یک گنبد، که جایگاه بازدید کنندگان است، نور طبیعی را به واسطه ی صدها آینه ی تشکیل دهنده ی قیف میانی، به بخش زیرین ساختمان یعنی مجلس منعکس می کند.  

یکی از اجزای شاخص بانک هنگ کنگ، کار دفتر فاستر، آتریوم تامین کننده ی نور طبیعی در ساختمان است. تامین نور در این ساختمان از راه بازتاب نور از سطح دو آینه ی بسیار بزرگ میسر شده است. صفحه ی جمع کننده ی نور آفتاب در بیرون، از صدها آینه ی کوچک، که مسیر نور آفتاب را دنبال کرده و آن را به سمت آینه ی مقعری در بالای آتریم می تابانند، تشکیل شده است.

این آینه ی مقعر، نوررا به درون فضا و حتی زیر کف طبقه ی شیشه ای ساختمان هدایت می کند. اسکیس اولیه ی نورمن فاسترف به بهترین شکل نحوه هدایت نور به زیر زمین را نشان می دهد.

باتری های خورشیدی:

نور ملموس ترین انرژی تجدید پذیر است. امروزه روش های جدیدی از جمله (باتری خورشیدی) برای تبدیل این انرژی به جریان برق در دسترس است. فیزیک دانی به نام هنری بکرل کشف کرد که هنگام برخورد نور به ترکیبی از مواد حاوی سیلیکون، ولتاژ الکتریکی تولید می شود. این کشف انقلابی به پیدایش این نظریه که امکان تولید انرژی الکتریکی از نور طبیعی در فرآیندی شبیه به فتوسنتز وجود دارد، انجامید.

با به کار گیری لایه های بسیار کم ضخامت از سیلیکون روی صفحاتی مثل شیشه یا صفحات فلزی هم، می توان به شکل های متفاوتی از باتری های خورشیدی دست یافت.

تولید سلول های باتری خورشیدی با سیلیکون کراپ (silicon crop)، که محصول جانبی از صنعت کامپیوتر است آغاز می شود، به نحوی که ابتدا آن را به صورت مذاب در می آورند، سپس آن را به شمش تبدیل کرده و نهایتا بلوک های تراش خورده را از ان می سازند. مرحله آخر کار برش این بلوک ها به صورت صفحات باریک به شکل ویفر خواهد بود.

باتری های کریستالی خورشیدی عموما به صورت صفحات باریک به شکل ویفر موجودند و برای محافظت، هنگام استفاده در فضای بیرون، آنها را در پوشش های پلاستیکی یا شیشه ای نگه می دارند. صفحات این باتری ها بر حسب نیاز مشتری می توانند با ابعاد یا خروجی های متغیر تولید شوند.

تمام محصولات ساخته شده برای فضا، از طریق انرژی خورشیدی و سلول های باتری خورشیدی (pv) تغذیه می شوند. در تلسکوپ هابل، از سلول های باتری خورشیدی غیر کریستالی با بالاترین میزان کارایی تا به امروز، استفاده شده است. اگر تلاش دانشمندان ناسا برای تامین نیروی مورد نیاز ماهواره ها و همچنین فضا پیماها نبود،چنین پیشرفت هایی در زمینه ی ساخت باتری خورشیدی (pv) به وجود نمی آمد. در طول بر نامه ی آپولولو، تکنولوژی تولید باتری خورشیدی دچار تحولات عظیمی شد. کارایی سلول های خورشیدی ازآن زمان تا کنون به چهار برابر افزایش یافته است.

صفحات باتری خورشیدی در حالت ایده آل باید مادامی که خورشید می تابد در معرض آن قرار گیرند. طبیعتا با تغییر جهت تابش خورشید این امر غیر ممکن می شود. اما امکان زاویه دادن به صفحات برای استقرار در بهترین جهت ممکن وجود دارد. همچنین نصب این صفحات به صورت خوابیده یا به شکل عمودی روی سقف یا نما وجود دارد. اما این امر تا حدی به کاهش کارایی و بازدهی باتری می انجامد.

استفاده از باتری خورشیدی با قرارگیری صفحاتی ازسلول های متنوع در کنار هم ممکن خواهد بود. این سلول ها می توانند با هر شکل و اندازه ای روی هم قرار گیرند. می توان از یک باتری خورشیدی برای تولید الکتریسیته در یک ماشین حساب استفاده کرد یا با ادغام هزاران صفحه ی باتری خورشیدی در کنار هم، مزرعه ای از باتری های خورشیدی ساخت.

کاربرد باتری خورشیدی در ساختمان، توجه معماران سراسر جهان را به خود جلب کرده است. در بسیاری از پروژه های موفق شناخته شده از صفحات باتری خورشیدی به عنوان قسمتی از سیستم پوشش یا نمای ساختمان استفاده شده است. استفاده از این مصالح جدید که ملزومات مخصوص به خود را به خصوص از نظر زاویه ی جهت اقتضا می کند، به مسئله ی طراحی ساختمان بدل شده است.

غرفه ی طراحی شده ی نیکلاس گریم شاو در نمایشگاه شهر سویلدر سال 1992، کاربرد جدید سلول های باتری خورشیدی را نشان می دهد. در این پروژه، سلول های باتری خورشیدی روی جمع کننده های سقفی با شکل های زیبا نصب شده است و علاوه بر سایه اندازی، نقش تامین نیروی لازم برای پمپاژ آب خنک کننده ی نمای ساختمان را بر عهده دارند.

از آنجا که تولید سلول های باتری خورشیدی کم است، هزینه ی تولید آن بالاست. در صورتی که تقاضا برای تولید این محصول افزایش پیدا کند، قیمت آن به میزان محسوس کاهش می یابد. بسیاری از دولت ها در حال حاضر سوبسید هایی را برای افزایش میزان تولید این محصول در نظر گرفته اند. در سال 1990 در آلمان برنامه ی هزار سقف طرح ریزی شد. در ژاپن نیز در سال 1995 برنامه ی مشابهی تحت عنوان هفتاد هزار سقف طرح ریزی شد.

از آخرین دستاورد های ژاپنی ها می توان صفحات سقفی باتری خورشیدی غیر بلوری (amorphous) اشاره کرد. نمای متشکل از باتری خورشیدی که برای بهبود برنامه انرژی رسانی در آخن (Aachen power utilities) کشور آلمان با همکاری فلگسول صورت گرفت، از اولین نمونه های از این دست در جهان محسوب می شود.

امکان کار گذاشتن ورقه های سلول های باتری خورشیدی بین دو ورقه شیشه، کاربرد جالب دیگری داردکه در آن بخشی از صفحه می تواند به عنوان وسیله ای برای ایجاد سایه عمل کند و اجازه ی عبور نور از شکاف های مابین سلول ها را فراهم سازد. تصویر کتابخانه ای که مشاهده می کنید، نشان می دهد که این تکنولوژی چگونه می تواند در معماری استفاده شود.

دفتر نورمن فاستر و شرکا با همکاری نوربرت کایرز، اولین نمونه های پرده های پوشیده شده از باتری خورشیدی را ارائه دادند. این پرده ها در ساختمان های قدیمی می توانند به عنوان شاتر های قابل تغییر یا پرده های کرکره ای متحرک کاربرد داشته باشند. کلیه قطعات سایه انداز به عنوان محلی برای نصب سلول های خورشیدی ایده آل هستند. چرا که ضمن قرار گیری در مقابل خورشید می توانند با تغییر مسیر نور در طول روز، جهت خود را تغییر دهند. برای این کار سیستم های کنترل کننده ی پیچیده با استفاده از کامپیوتر لازم است تا میزان استفاده از نور خورشید، سایه اندازی لازم و جمع آوری انرژی را اولویت بندی کند.

معماری سبز:

معماری سبز را بيشتر با اصطلاح «معماری پايدار» می شناسيم:اصطلاحی كلان كه به شرح تكنيك هايی در طراحی معماری می پردازد كه همسو با نگرش های زيست محيطی بوده و با ايده احترام به طبيعت شكل گرفته است.

معماری سبز، در حقيقت روند تازه يی نيست، چرا كه در بسياری از تمدن های باستانی و معماری های سنتی از جمله معماری سنتی ايران به صورتی بنيادين وجود داشته است. همچنين نمونه بارز و سيستماتيك آن را مي توان در «علم فنگ شويی» يا همان «هنر چيدمان چينی» ديد.

امروزه در پی پيامدهای منفی جهان صنعتی،نظير آلودگی روزافزون هوا و محيط زيست، كاهش منابع طبيعی و بحران انرژی، حفظ و پاسداری از منابع طبيعی جهان به يكی از مهم ترين دغدغه های انسان عصر حاضر تبديل شده است.

اما معماری سبز با جست و جوی راهی برای به حداقل رساندن اثرات منفی ساختمان ها بر محيط زيست در حقيقت تلاشی است برای هم آوايی و همسويی با طبيعت از طريق افزايش كارايی و بهينه سازی در مصرف مصالح، انرژی و گسترش فضا

بدين ترتيب در معماری سبز به جای دشمنی با طبيعت، انرژی های آن را مهار كرده و به بهترين شكل در ساختمان ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

دستيابی به چنين هدفی با اندك نگرشی ممكن مي شود، به عنوان مثال در يك ساختمان سبز و همراه با طبيعت از مواد و مصالحی استفاده می شود كه برای طبيعت زيان نداشته و نه تنها آن را آلوده نمی كند، بلكه قابل برگشت به چرخه طبيعت است. ساختمانی كه با استفاده از مصالح پيرامون خود و در عين حال به گونه يی مستحكم بنا شده باشد، خود جزيی از طبيعت مي شود. در استقرار چنين ساختمانی، فراهم كردن دسترسی آسان به حمل و نقل عمومی و از جمله دوچرخه و پياده رو مناسب مدنظر قرار مي گيرد، چرا كه بدين ترتيب استفاده از اتومبيل به حداقل خواهد رسيد.

همچنين جهت يابی ساختمان با توجه به جهت بهينه تابش خورشيد و با هدف حداكثر استفاده از نور طبيعی و كسب انرژی رايگان (به عنوان مثال تجهيز بنا با آبگرمكن خورشيدی و مولد برق نوری) است. وليكن آنچه در اين گونه ساختمان ها به خصوص دارای اهميت است فراهم كردن راه و امكانی برای ورود طبيعت به بنا است كه مي تواند مثلاً با ايجاد برش هايی در حجم و پر كردن آن با فضای سبز انجام شود. اين راهكارها اگرچه در ديد نخست با انديشه های حاكم «بساز بفروشي» امروز جامعه ما در تقابل است وليكن در نهايت، اقتصادی ترين شيوه معماری است.

فراموش نكنيم طراحی ساختمان های سبز به صورت منفرد و تك به تك اگرچه خوب است وليكن كارساز نيست و بايد همزمان با يك طراحی شهری سبز انجام شود، چرا كه طبيعت متشكل از لكه های سبز جدا از هم نيست بلكه پوشش سبز گسترده يی است كه بايد شهر را در بر بگيرد.

امروزه در دنيا تلاش های زيادی در اين راستا صورت گرفته است. از اختصاص جوايز ارزنده به ساختمان های سبز گرفته تا سرمايه گذاری روی طرح هايی كه بعضاً برخی از آنها پروژه هايی عظيم و شگفت انگيزند. از آن جمله می توان به طرح شهر «دونگتان» در چين اشاره كرد. هدف اين پروژه دستيابی به حداقل آسيب ممكن به محيط زيست است. شركت آروپ طراح اين پروژه،آن را «نخستين شهر پايدار» ناميده است كه با وسعت 1482 جريب و براي سكونت 500 هزار نفر در نزديكی شانگهای،در دهانه رود يانگ تسه ساخته خواهد شد. مرحله اول اين پروژه برای سكونت 80 هزار نفر در سال 2020 ميلادی به پايان خواهد رسيد. در اين شهر از انرژی قابل تجديد استفاده خواهد شد. بيشتر خيابان های آن نه فقط مسير عبور، كه راه هاي خدماتی خواهند بود كه در آنها می توان پياده روی و دوچرخه سواری كرد و انرژی ساختمان ها از طريق توربين های بادی، پانل های نوری و بازيافت تامين مي شود.

يكی ديگر از پروژه ها در معماری سبز، نخستين شهر بدون كربن و ضايعات در «ابوظبی» است كه توسط دفتر معماری«فاستر و همكاران» طراحی خواهد شد. شهر 1483 جريبی «مصدر» با الهام از طرح شهرهای عربی، محصور در ميان ديوارها است ولی ديوارهای سنگی  و گلی آن با ورقه های «فتوولتاييك» با ظرفيت توليد 130 مگاوات برق پوشيده خواهد شد.

 با مهار انرژی خورشيد و به كارگيری عناصر ساختمانی مقاوم در برابر حرارت همچون سايبان اضافی و سرمايش كف، اين پروژه عظيم با احتياط به قلمرو بيابان پا خواهد گذاشت. در زمين های پيرامون شهر كه 20 مايل با مركز ابوظبی فاصله دارد، نيروگاه های فتوولتاييك و بادی، مراكز تحقيقی و مزارعی قرار مي گيرند كه سوخت كارخانه های شهر را فراهم مي كنند. اين مزارع به كاهش ضايعات هم كمك مي كنند زيرا با جذب كربن، گازهای حاصل از كارخانجات را متعادل كرده و با پساب تصفيه خانه های آب شهر آبياری خواهند شد. دانشگاه اين شهر قرار است در سال 2009 ميلادی افتتاح شود.

در اينجا هدف آن نيست كه در برابر عظمت چنين پروژه هايی دچار حيرت و نا اميدی شويم. كافی است آگاه باشيم كه تا امروز با غفلت و بی توجهی چگونه وضعيتی خطرناك براي سرمايه های طبيعی سرزمين مان به وجود آورده ايم و از پيشرفت های جهانی باز مانده ايم. لازم است هر چه زودتر اين روند را متوقف كنيم. كاهش مصرف سوخت های فسيلی با تكنيك های ساختمانی موجود و بدون هزينه های گزاف و تنها با به كارگيری طراحی مناسب نيز ممكن است. سبز بينديشيم.

اغلب از ساختمان سبزتعبير به ساختمانی می شود که اثرات منفی آن بر روی محيط اطرافش کم باشد.هدف ازايجاد ساختمانهای سبز بر اساس اصول ذکر شده ی بالا بهبود يافتن آب وهوا وجلوگيری ازاثرات منفی ساخت و ساز بر محيط زيست است.

صرفه جويی و بهينه سازی مصرف انرژی وکاربرد انرژی های پايدار در حال حاضر هيچگونه نقشی در فرهنگ ساحتمانی کشور ندارد.علاوه بر آن در ساخت و سازهای مسکونی بخش خصوصی و خصوصا مسکن طبقات مرفه ارقام نسبتا مهمی به زيان ساير موارد ضروری هزينه در ساختمان صرف تزيينات افراطی و بی اصالتی می شود که عمدتا به نام ابزار سازی مشهور است.انگيزه ی صرف اين مبالغ نامتعادل در زيور آرايی احرازجلال و شکوه و ....و نهايتا رونق و موفقيت تجاری خصوصا در حرفه بساز و بفروشی است.اين مسئله متاسفانه به يک مد در جامعه تبديل شده است که اين نگران کننده است.اما چاره ی  مشکل:انکشاف رويکردهای نوين زيبايی شناختی برای ايجاد دگرگونی و تحول در اذهان عمومی و جايگزينی الگوهای زيستی مبتنی بر تعادل صرفه جويی و بهينه سازی مصرف و احترام به محيط طبيعی و اجتماعی زيست به جای الگوهای منحط رايج کنونی امری ضروری است. لازمه اين امر آن است که معماران بکوشند به جای دنباله روی در سليقه عاميانه و بازاری پسند،ذوق و سليقه عمومی را در جهات سازنده و مفيداجتماعی هدايت کنند. معماران می توانند به مردم بباورانند که طرحهای اقليمی و زيست محيطی کمتر از تزيينات رايج کنونی زيبا نيست.از طريق معماری می توان جامعه را ازمطلوبيت و ارزش فراوان اقتصادی و زيست محيطی انرژيهايی که به نام های بی زيان و آرام و ... مشهور شده، مطلع کرد. انرژيهايی که از ديدگاه هنرمندان و معماران می تواند به جای هر چيز ديگر زيبا ناميد.آينده جهان در زيبايی های زيبا نهفته است. بياييد زيبايی نهفته در انرژی های پاک و حيات بخش را کشف کنيم.

بام سبز در معماری:

یک بام سبز، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا با محیط کشت روینده، پوشانده می شود. لفظ بام سبز همچنین می تواند برای بامهایی که مفاهیم "معماری سبز" را مد نظر قرار می دهند، نظیر پانلهای خورشیدی و یا صفحات فتوولتائیک، بکار رود.

تاریخچه کاربرد بامهای سبز:

بامهای سبز مدرن که از سیستم لایه های پیش ساخته تشکیل می شوند، بالنسبه پدیده ای نو می باشند. این نوع بامها در دهه 1960 در آلمان توسعه و به بسیاری از کشورهای اروپا گسترش یافتند. بر اساس برآوردهای موجود، امروزه حدود 10 درصد از کل بامهای آلمان، بام سبز می باشند. ایلات متحده نیز بامهای سبز قابل توجهی دارد، اما تعداد آنها به اندازه اروپا نیست.

اصل اول : حفاظت از انرژی

هر ساختمان باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت فسیلی به حداقل

ممکن برسد. ضرورت پذیرفتن این اصل در عصرهای گذشته بدون هیچ شک و تردیدی با توجه به نحوه ساخت وسازها غیر قابل انکار می باشد و شاید تنها به سبب تنوع بسیار زیاد مصالح و فن آوری های جدید در دوران معاصر چنین اصلی در ساختمان ها به دست فراموشی سپرده شده است و این بار با استفاده از مصالح گوناگون ویا با ترکیب های مختلفی از آنها، ساختمان ها، محیط را با توجه به نیازهای کاربران تغییر میدهند.

اشاره به نظریه مجتمع زیستی نیز خالی از لطف نمی باشد، که از فراهم آوردن سر پناهی برای

درامان ماندن در برابر سرما و یا ایجاد فضایی خنک برای سکونت افراد سرچشمه می گیرد ، به این دلیل و همچنین وجود عوامل دیگر مردمان ساختمانهای خود را به خاطر مزایای متقابل فراوان درکنار یکدیگر بنا می کردند. ساختمان هایی که در تعامل با اقلیم محلی و در تلاش برای کاهش وابستگی به سوخت فسیلی ساخته می شوند، نسبت به آپارتمانهای عادی امروزی ، حامل تجربیاتی منفرد و مجزا بوده و در

نتیجه ، به عنوان تلاشهای نیمه کاره برای خلق معماری سبز مطرح می شوند. بسیاری از

این تجربیات نیز بیشتر حاصل کار و تلاش انفرادی بوده و بنابراین روشن است به عنوان اصلی

پایدار در طراحی ها و ساخت و سازهای جامعه امروز لحاظ نمی گردد.

اصل دوم : کار با اقلیم

ساختمان ها باید به گونه ای طراحی شوند که قادر به استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلی باشند،

شکل و نحوه استقرار ساختمان و محل قرار گیری فضاهای داخلی آن می توانند به گونه ای

باشد که موجب ارتقاع سطح آسایش درون ساختمان گردد و در عین حال از طریق عایق بندی

صحیح سازه،موجبات کاهش مصرف سوخت فسیلی پدید آید. این دو فرآیند مذکور ناگزیر دارای

هم پوشانی و نقاط مشترک فراوان می باشند.

پیش از گسترش همه جانبه مصرف سوخت فسیلی، چوب منبع اصلی انرژی به حساب می آمد

که هنوز هم ح


مطالب مشابه :


چگونگی شیت بندی طرح معماری

طرح دو معماری - مدرسه هنر و معماری - چگونگی شیت بندی طرح معماری - طراحی معماری با هدف آشنایی
طرح منتخب گروه معماری "Steven Holl" برای مسابقه طراحی مدرسه هنر گلاسکو

طرح دو معماری - مدرسه هنر و معماری - طرح منتخب گروه معماری "Steven Holl" برای مسابقه طراحی مدرسه
مطالعات جغرافیایی

طرح یک معماری. طراحی معماری ؛ با هدف تمرين و آموختن روش دست يابي به ايده كلي طرح Architectural Design 1
مفاهیم طراحی، ضوابط و استانداردها و تحلیل نمونه ها

طرح یک معماری. طراحی معماری ؛ با هدف تمرين و آموختن روش دست يابي به ايده كلي طرح Architectural Design 1
موضوع طرح "طرح معماری یک"

طرح یک معماری. طراحی معماری ؛ با هدف تمرين و آموختن روش دست يابي به ايده كلي طرح Architectural Design 1
برنامه درسی طرح پنج معماری - مجتمع مسکونی - برنامه هفتگي طرح

طراحی معماری پنج ؛ طراحی یک مجتمع مسکونی است که از پیچیدگی کافی طراحی برخوردار است.
برنامه درس "طرح معماری یک"

طرح یک معماری. طراحی معماری ؛ با هدف تمرين و آموختن روش دست يابي به ايده كلي طرح Architectural Design 1
پایان نامه طراحی "دانشکده معماری"

طرح دو معماری - مدرسه هنر و معماری - پایان نامه طراحی "دانشکده معماری" - طراحی معماری با هدف
چگونگی شیت بندی طرح معماری

طرح یک معماری. طراحی معماری ؛ با هدف تمرين و آموختن روش دست يابي به ايده كلي طرح Architectural Design 1
برچسب :